|  Login

Laudes

Minimera

Laudes

söndag vecka 4, söndag vecka 16 under året

Invitatorium:
Herre, öppna mina läppar, - så att min mun kan förkunna ditt lov.

Inledningsantifon:
Vi är Guds folk och får i hans hjord. Kom, låt oss tillbedja honom, halleluja.

Välj en av följande psalmer: Ps 95, Ps 100, Ps 67, Ps 24Antifoner: (klicka på texten för att få psalmen)

Ant 1: Tacka Herren, ty han är god, evigt varar hans nåd. Halleluja. Ps118:

Psaltaren 118 I

Tacka Herren, ty han är god,
evigt varar hans nåd.
Sjung, du Israels folk:
evigt varar hans nåd.
Sjung, du Arons ätt:
evigt varar hans nåd.
Sjung, ni som fruktar Herren:
evigt varar hans nåd.

Jag ropade till Herren i mitt trångmål.
Herren svarade, han förde mig ut i frihet.
Herren är med mig — jag har ingenting att frukta:
vad kan människor göra mig?
Herren är med mig, han hjälper mig,
jag skall triumfera över mina fiender.

Det är bättre att ty sig till Herren
än att lita på människors hjälp.
Det är bättre att ty sig till Herren
än att lita på mäktiga män.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evighet. Amen.

Ant:Tacka Herren, ty han är god, evigt varar hans nåd. Halleluja. Ps118:

Ant 2: Halleluja, prisa Herren, alla hans verk. Halleluja.

Ps 118 II

Jag var kringränd av främmande folk,
men jag höll dem från livet med Herrens hjälp.
Jag var kringränd på alla sidor,
men jag höll dem från livet med Herrens hjälp.
De kringrände mig som en bisvärm
men slocknade som eld i törne.
Jag höll dem från livet med Herrens hjälp.

De trängde mig hårt, jag var nära att falla,
men Herren kom mig till hjälp.
Herren är min kraft och mitt värn,
han blev min räddning.

Hör hur segerropen skallar, jubel stiger från de trognas läger:
Herrens hand har visat sin kraft.
Herrens hand är höjd till seger,
Herrens hand har visat sin kraft.

Jag skall inte dö, jag skall leva
och vittna om Herrens gärningar.
Hårt har Herren tuktat mig,
men han gav mig inte i dödens våld.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evighet. Amen.

Ant: Halleluja, prisa Herren, alla hans verk. Halleluja.

Ant 3: Allt vad anda har, lova Herren. Halleluja. Ps150

Psaltaren 150

Prisa Gud i hans helgedom,
prisa honom i hans höga himmel.
Prisa honom för hans mäktiga gärningar,
prisa honom för hans väldiga storhet.
Prisa honom med hornstötar,
prisa honom med harpa och lyra,
prisa honom med tamburin och dans,
prisa honom med strängaspel och flöjt,
prisa honom med klingande cymbaler,
prisa honom med jublande cymbaler.
Allt som lever och andas skall prisa Herren.
Halleluja!

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evighet. Amen.

Ant: Allt vad anda har, lova Herren. Halleluja. Ps150

Läsning:
2Tim 2: 8, 11-13 Minns att Jesus Kristus, ättling till David, har uppstått från de döda, enligt mitt evangelium. Detta är ett ord att lita på. Ty har vi dött med honom, skall vi också leva med honom; härdar vi ut, skall vi också härska med honom; förnekar vi honom, skall han också förneka oss; är vi trolösa, förblir han ändå trogen, för han kan inte förneka sig själv.

Responsorium:
Vi lovar ditt namn, o Herre, +och sjunger till din ära. Vi förkunnar alla dina under +

Benedictus:
Ant: Saliga de som hör ordet och tar vara på det och genom uthållighet bär frukt.

Välsignad är Herren, Israels Gud, *
som besöker sitt folk och ger det frihet.
Han reser för oss frälsningens horn *
i sin tjänare Davids släkt,
så som han för länge sedan lovat *
genom sina heliga profeter,
frälsning från våra fiender *
och alla som hatar oss.

Han visar barmhärtighet mot våra fäder +
och står fast vid sitt heliga förbund, *
den ed han svor vår fader Abraham:att rycka oss ur våra fienders hand
och låta oss tjäna honom utan fruktan, *
rena och rättfärdiga inför honom i alla våra dagar.

Och du, mitt barn, skall kallas den Högstes profet, *
ty du skall gå före Herren och bana väg för honom.
Så skall hans folk få veta att frälsningen är här med förlåtelse för deras synder *
genom vår Guds barmhärtighet och mildhet.
Han skall komma ner till oss från höjden, +
en soluppgång för dem som är i mörkret och i dödens skugga, *
och styra våra fötter in på fredens väg.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen

Ant: Saliga de som hör ordet och tar vara på det och genom uthållighet bär frukt.

Förböner
Här kan egna förböner infogas. Resp: -

Fader vår...

Vår Fader, du som är i himlen.
Låt ditt namn bli helgat.
Låt ditt rike komma.
Låt din vilja ske, på jorden så som i himlen.
Ge oss idag det bröd vi behöver.
Och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss.
Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda.

Slutbön:

Herre, håll din hand över oss, dina tjänare, och skänk oss allt mera av din Andes gåvor, så att vi brinner av tro, hopp och kärlek och aldrig tröttas i din tjänst. Genom din Son, Jesus Kristus, vår Herre och Gud som med dig Fader och den Helige Ande lever och råder från evighet till evighet. Amen.
View Details