|  Login

Laudes

Minimera

Laudes

lördag vecka 1, lördag vecka 1 under året

Invitatorium:
Herre, öppna mina läppar, - så att min mun kan förkunna ditt lov.

Inledningsantifon:
Världen är Herrens med allt vad den rymmer. Kom låt oss tillbedja honom.

Välj en av följande psalmer: Ps 95, Ps 100, Ps 67, Ps 24Antifoner: (klicka på texten för att få psalmen)

Ant 1: I gryningen kommer jag till dig; jag hoppas på dina ord. Ps 119:145-152

Psaltaren 119:XIX (145-152)

Jag ropar av all min kraft, svara mig, Herre,
jag vill hålla dina stadgar.
146 Jag ropar till dig, rädda mig,
så att jag kan lyda dina lagbud.
147 När morgonen gryr ropar jag,
jag hoppas på ditt ord.
148 När natten bryter in vakar jag
och begrundar dina löften.
149 Herre, hör mitt rop i din kärlek,
skänk mig liv, som dina lagar lovar.
150 Mina skändliga förföljare närmar sig,
de är fjärran från din lag.
151 Men du, Herre, är nära,
och alla dina bud är sanna.
152 Sedan länge vet jag genom dina lagbud
att de stadgats av dig för evigt.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evighet. Amen.

Ant:I gryningen kommer jag till dig; jag hoppas på dina ord. Ps 119:145-152

---


Ant 2: Herren är min styrka och min lovsång, han blev mig till räddning. 2Mos 15:1-4, 8-13, 17-18

2Mos 15:1-4, 8-13, 17-18

Jag sjunger till Herrens ära. +
stor är hans höghet och makt.
Häst och vagnskämpe vräkte han i havet.
2 Herren är min kraft och mitt värn,
han blev min räddning.

Han är min Gud, honom vill jag prisa,
min faders Gud, honom vill jag lovsjunga.
3 Herren är en kämpe 
— Herren är hans namn.
4 Faraos vagnar, hela hans här, kastades i havet,
hans tappraste män dränktes i Sävhavet.

8 Du frustade, och vattnet tornade upp sig,
vågorna stod som en mur,
strömmarna stelnade mitt i havet.
9 Fienden sade: Jag skall förfölja dem,
hinna i kapp dem,
fördela bytet, stilla min lystnad,
jag skall dra mitt svärd
och beröva dem allt.

10 Du blåste på dem och havet höljde dem,
de sjönk som bly i väldiga vatten.
11 Vem är som du bland gudarna, Herre? +
Vem är som du, majestätisk och helig,
värdig fruktan och lovsång, mäktig att göra under?

12 Du sträckte ut din hand,
och jorden slukade dem.
13 Du ledde med trofast kärlek det folk som du friköpt,
förde det med makt till din heliga boning.

17 Du ledde dem fram och planterade dem
på det berg som är din egendom,
den plats du gjort till din boning, Herre,
den helgedom, Herre, du själv har grundlagt.
18 Herren är konung
nu och för evigt.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evighet. Amen.

Ant: Herren är min styrka och min lovsång, han blev mig till räddning. 2Mos 15:1-4, 8-13, 17-18

---


Ant 3: Prisa Herren, alla folk. Ps117:

Psaltaren 117

Prisa Herren, alla folk,
lova honom, alla länder!
2 Väldig är hans godhet mot oss,
Herrens trofasthet är evig.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evighet. Amen.

Ant: Prisa Herren, alla folk. Ps117:

Läsning:
2Petr 1: Gör allt ni kan, bröder, för att befästa er ställning som kallade och utvalda. Gör ni det kommer ni aldrig på fall, ty då skall ni få fritt och öppet tillträde till vår herre och frälsare Jesu Kristi eviga rike. Bibel-82, (Sweden: Vision Data Systems) 1997.

Responsorium:
Herre, jag ropar till dig. + Du är min tillflykt. Min del i de levandes land. +

Benedictus:
Ant: Upplys, o Herre, alla dem som sitter i mörkret, och styr våra fötter in på fredens väg, du Israels Gud.

Välsignad är Herren, Israels Gud, *
som besöker sitt folk och ger det frihet.
Han reser för oss frälsningens horn *
i sin tjänare Davids släkt,
så som han för länge sedan lovat *
genom sina heliga profeter,
frälsning från våra fiender *
och alla som hatar oss.

Han visar barmhärtighet mot våra fäder +
och står fast vid sitt heliga förbund, *
den ed han svor vår fader Abraham:att rycka oss ur våra fienders hand
och låta oss tjäna honom utan fruktan, *
rena och rättfärdiga inför honom i alla våra dagar.

Och du, mitt barn, skall kallas den Högstes profet, *
ty du skall gå före Herren och bana väg för honom.
Så skall hans folk få veta att frälsningen är här med förlåtelse för deras synder *
genom vår Guds barmhärtighet och mildhet.
Han skall komma ner till oss från höjden, +
en soluppgång för dem som är i mörkret och i dödens skugga, *
och styra våra fötter in på fredens väg.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen

Ant: Upplys, o Herre, alla dem som sitter i mörkret, och styr våra fötter in på fredens väg, du Israels Gud.

Förböner
Här kan egna förböner infogas. Resp: -Herre, visa oss din kärlek.

Fader vår...

Vår Fader, du som är i himlen.
Låt ditt namn bli helgat.
Låt ditt rike komma.
Låt din vilja ske, på jorden så som i himlen.
Ge oss idag det bröd vi behöver.
Och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss.
Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda.

Slutbön:
Herre, fyll våra sinnen med uppståndelsens ljus, så att vi undgår dödens skugga och når fram till den eviga härligheten. Genom din Son Jesus Kristus, vår Herre och Gud, som med dig, Fader och den helige Ande lever och råder från evighet till evighet. Amen.

View Details