|  Login

Laudes

Minimera

Laudes

lördag vecka 4 fastan, lördag vecka 4 fastan

Invitatorium:
Herre, öppna mina läppar, - så att min mun kan förkunna ditt lov.

Inledningsantifon:
Idag, när vi får höra hans röst, må vi inte förhärda våra hjärtan.

Välj en av följande psalmer: Ps 95, Ps 100, Ps 67, Ps 24Antifoner: (klicka på texten för att få psalmen)

Ant 1: Det är gott att lovsjunga ditt namn, att om morgonen förkunna din nåd. Ps 92

Ant:Det är gott att lovsjunga ditt namn, att om morgonen förkunna din nåd. Ps 92

---


Ant 2: Jag skall skänka er ett nytt hjärta och låta en ny ande komma in i er. Hes 36:24-28

Ant: Jag skall skänka er ett nytt hjärta och låta en ny ande komma in i er. Hes 36:24-28

---


Ant 3: Barns och spädbarns rop har du gjort till en lovsång åt dig. Ps 8

Ant: Barns och spädbarns rop har du gjort till en lovsång åt dig. Ps 8

Läsning:
Ur 2 Jes kap.1: Tvätta er, och rena er. Skaffa ert onda leverne bort från mina ögon. Upphör att göra vad ont är. Lär att göra vad gott är, far efter det rätt är, visa förtryckaren på bättre vägar, skaffa den faderlöse rätt, utför änkans sak. Kom, låt oss gå till rätta med varandra, säger Herren. Om era synder än är blodröda, så kan de bli snövita, och om de är röda som scharlakan, så kan de bli som vit ull.

Responsorium:
Herre, jag förtröstar på dig, +jag säger: Du är min Gud. Min tid står i dina händer, +

Benedictus:
Ant: Aldrig har någon människa talat som han.

Välsignad är Herren, Israels Gud, *
som besöker sitt folk och ger det frihet.
Han reser för oss frälsningens horn *
i sin tjänare Davids släkt,
så som han för länge sedan lovat *
genom sina heliga profeter,
frälsning från våra fiender *
och alla som hatar oss.

Han visar barmhärtighet mot våra fäder +
och står fast vid sitt heliga förbund, *
den ed han svor vår fader Abraham:att rycka oss ur våra fienders hand
och låta oss tjäna honom utan fruktan, *
rena och rättfärdiga inför honom i alla våra dagar.

Och du, mitt barn, skall kallas den Högstes profet, *
ty du skall gå före Herren och bana väg för honom.
Så skall hans folk få veta att frälsningen är här med förlåtelse för deras synder *
genom vår Guds barmhärtighet och mildhet.
Han skall komma ner till oss från höjden, +
en soluppgång för dem som är i mörkret och i dödens skugga, *
och styra våra fötter in på fredens väg.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen

Ant: Aldrig har någon människa talat som han.

Förböner
Här kan egna förböner infogas. Resp: -Hjälp oss, Herre, med din nåd.

Fader vår...

Vår Fader, du som är i himlen.
Låt ditt namn bli helgat.
Låt ditt rike komma.
Låt din vilja ske, på jorden så som i himlen.
Ge oss idag det bröd vi behöver.
Och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss.
Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda.

Slutbön:
Barmhärtighetens Herre och tröstens Gud, styr våra hjärtan och tankar, ty utan nådens hjälp kan ingen leva dig till glädje. Genom din Son, Jesus Kristus, vår Herre och Gud, som med dig, Fader och den helige Ande lever och råder från evighet till evighet. Amen.

View Details