|  Login

Laudes

Minimera

Laudes

onsdag vecka 2, onsdag vecka 2 under året

Invitatorium:
Herre, öppna mina läppar, - så att min mun kan förkunna ditt lov.

Inledningsantifon:
Höj jubel till Herren alla länder, tjäna Herren med glädje.

Välj en av följande psalmer: Ps 95, Ps 100, Ps 67, Ps 24Antifoner: (klicka på texten för att få psalmen)

Ant 1: Gud, i helighet går din väg. Vem är en gud så stor som Gud? Ps77:

Ant:Gud, i helighet går din väg. Vem är en gud så stor som Gud? Ps77:

Ant 2: I Herren, som ödmjukar och upphöjer, fröjdar sig mitt hjärta. 1Sam 2:1-10

Ant: I Herren, som ödmjukar och upphöjer, fröjdar sig mitt hjärta. 1Sam 2:1-10

Ant 3: Herren är nu konung. Därför må jorden fröjda sig. Ps 97

Ant: Herren är nu konung. Därför må jorden fröjda sig. Ps 97

Läsning:
Rom 8: Vem kan då skilja oss från Kristi kärlek? Nöd eller ångest, förföljelse eller svält, nakenhet, fara eller svärd? Nej, över allt detta triumferar vi genom honom som har visat oss sin kärlek.

Responsorium:
Jag vill prisa Herren +alltid och i evighet. -Hans lov skall ständigt vara i min mun, +

Benedictus:
Ant: Låt oss tjäna Herren i helighet i alla våra dagar.

Välsignad är Herren, Israels Gud, *
som besöker sitt folk och ger det frihet.
Han reser för oss frälsningens horn *
i sin tjänare Davids släkt,
så som han för länge sedan lovat *
genom sina heliga profeter,
frälsning från våra fiender *
och alla som hatar oss.

Han visar barmhärtighet mot våra fäder +
och står fast vid sitt heliga förbund, *
den ed han svor vår fader Abraham:att rycka oss ur våra fienders hand
och låta oss tjäna honom utan fruktan, *
rena och rättfärdiga inför honom i alla våra dagar.

Och du, mitt barn, skall kallas den Högstes profet, *
ty du skall gå före Herren och bana väg för honom.
Så skall hans folk få veta att frälsningen är här med förlåtelse för deras synder *
genom vår Guds barmhärtighet och mildhet.
Han skall komma ner till oss från höjden, +
en soluppgång för dem som är i mörkret och i dödens skugga, *
och styra våra fötter in på fredens väg.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen

Ant: Låt oss tjäna Herren i helighet i alla våra dagar.

Förböner
Här kan egna förböner infogas. Resp: -Stanna hos oss, Herre.

Fader vår...

Vår Fader, du som är i himlen.
Låt ditt namn bli helgat.
Låt ditt rike komma.
Låt din vilja ske, på jorden så som i himlen.
Ge oss idag det bröd vi behöver.
Och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss.
Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda.

Slutbön:
Herre, sänd ditt ljus och din sanning, så att vi ser dina budords väg och aldrig viker från den. Genom din Son Jesus Kristus vår Herre och Gud, som med dig, Fader, och den helige Ande lever och råder från evighet till evighet. Amen.

View Details