|  Login

Laudes

Minimera

Laudes

söndag vecka 3 fastan, söndag vecka 3 fastan

Invitatorium:
Herre, öppna mina läppar, - så att min mun kan förkunna ditt lov.

Inledningsantifon:
Kristus blev prövad och gav sitt liv för oss. Kom, låt oss tillbedja honom.

Välj en av följande psalmer: Ps 95, Ps 100, Ps 67, Ps 24Antifoner: (klicka på texten för att få psalmen)

Ant 1: Väldig är Herren, mer än bruset av stora vatten. Dina vittnesbörd, Herre, är alltigenom fasta. Ps93:

Ant:Väldig är Herren, mer än bruset av stora vatten. Dina vittnesbörd, Herre, är alltigenom fasta. Ps93:

Ant 2: Prisa Herren, alla källor, lovsjung och upphöj honom i evighet. Till Dan b:34-65b, 33

Ant: Prisa Herren, alla källor, lovsjung och upphöj honom i evighet. Till Dan b:34-65b, 33

Ant 3: Lova Herren, ni jordens alla kungar och folk. Ps148:

Ant: Lova Herren, ni jordens alla kungar och folk. Ps148:

Läsning:
Nehemja 8:9 Denna dag är helgad åt Herren, er Gud. Ni skall inte sörja och gråta, ty denna dag är helgad åt vår Herre. Var inte bedrövade. Den glädje Herren ger är er styrka. Bibel 2000, (Örebro, Sweden: Vision Data Systems) 1999.

Responsorium:
Kristus, den levande Gudens Son, + förbarma dig över oss. Du som blev slagen för våra missgärningars skull, +

Benedictus:
Ant: Rättfärdiggjorda genom tron har vi frid med Gud genom vår Herre Jesus Kristus.

Välsignad är Herren, Israels Gud, *
som besöker sitt folk och ger det frihet.
Han reser för oss frälsningens horn *
i sin tjänare Davids släkt,
så som han för länge sedan lovat *
genom sina heliga profeter,
frälsning från våra fiender *
och alla som hatar oss.

Han visar barmhärtighet mot våra fäder +
och står fast vid sitt heliga förbund, *
den ed han svor vår fader Abraham:att rycka oss ur våra fienders hand
och låta oss tjäna honom utan fruktan, *
rena och rättfärdiga inför honom i alla våra dagar.

Och du, mitt barn, skall kallas den Högstes profet, *
ty du skall gå före Herren och bana väg för honom.
Så skall hans folk få veta att frälsningen är här med förlåtelse för deras synder *
genom vår Guds barmhärtighet och mildhet.
Han skall komma ner till oss från höjden, +
en soluppgång för dem som är i mörkret och i dödens skugga, *
och styra våra fötter in på fredens väg.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen

Ant: Rättfärdiggjorda genom tron har vi frid med Gud genom vår Herre Jesus Kristus.

Förböner
Här kan egna förböner infogas. Resp: -Herre, upplys ditt folk.

Fader vår...

Vår Fader, du som är i himlen.
Låt ditt namn bli helgat.
Låt ditt rike komma.
Låt din vilja ske, på jorden så som i himlen.
Ge oss idag det bröd vi behöver.
Och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss.
Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda.

Slutbön:
Gud, ursprung till all kärlek, upphov till allt gott, du visar oss botens, bönens och barmhärtighetens väg ut ur vår mänskliga vanmakt. Ta emot vår lovprisning idag, och ge åt alla som bedrövas av sin synd, din förlåtelse, glädje och frid. Genom din Son, Jesus Kristus vår Herre och Gud, som med dig Fader, och den helige Ande lever och råder från evighet till evighet. Amen.

View Details