|  Login

Laudes

Minimera

Laudes

onsdag vecka 1, onsdag vecka 33 under året

Invitatorium:
Herre, öppna mina läppar, - så att min mun kan förkunna ditt lov.

Inledningsantifon:
Låt oss tillbedja Herren, vår skapare, ty han har gjort oss.

Välj en av följande psalmer: Ps 95, Ps 100, Ps 67, Ps 24Antifoner: (klicka på texten för att få psalmen)

Ant 1: Hos dig är livets källa, i ditt ljus ser vi ljus. Ps 36:

Psaltaren 36

Synden viskar sitt ord i den gudlöses hjärta,
hos honom finns ingen fruktan för Gud.
Synden smickrar honom till att tro
att hans ogärning aldrig röjs och blir avskydd.
Hans ord är ondska och svek,
åt insikt och godhet vänder han ryggen.

Han ligger på sin bädd och smider onda planer,
han har slagit in på orätt väg,
han skyr inte något ont.
Herre, till himlen sträcker sig din nåd,
din trofasthet ända till skyarna.
Din rättfärdighet är som väldiga berg,
din rättvisa som det djupaste hav.
Herre, du hjälper både människor och djur.

Din nåd är dyrbar, o Gud,
i dina vingars skugga finner människor tillflykt.
De får njuta överflödet i ditt hus,
i din glädjes strömmar stillas deras törst.
Ty hos dig är livets källa,
i ditt ljus ser vi ljus.
Låt din nåd aldrig vika från de dina,
din rättfärdighet aldrig från de redbara.
Låt inte de stolta trampa ner mig,
låt inte de onda driva bort mig.
Där ligger de, ogärningsmännen,
slagna, reser sig aldrig.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evighet. Amen.

Ant:Hos dig är livets källa, i ditt ljus ser vi ljus. Ps 36:

---


Ant 2: Herre, du är stor och underbar i makt. Judit 16:1b-2, 13-15

Judit 16:1b-2, 13-15

Stäm upp en sång till min Gud med tamburiner,*
lovsjung Herren till cymbaler,
låt psalmen klinga till hans pris,*
ära och åkalla hans namn.
Ty Herren är den som avgör striden,+
han räddade mig in i sitt läger,*
in till folket, undan mina förföljare.

Jag vill sjunga en ny sång till min Guds ära.+
Herre, stor och härlig är du,*
underbar och oövervinnelig i din kraft.
Dig må hela din skapelse tjäna,+
ty på ditt ord blev allting till,*
du sände ut din ande att bygga det.

Ingen kan stå emot när du befaller,*
bergens fästen skakar, haven rörs upp,
och klippor smälter som vax inför dig.*
Men mot dem som fruktar dig är du barmhärtig.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evighet. Amen.

Ant: Herre, du är stor och underbar i makt. Judit 16:1b-2, 13-15

---


Ant 3: Höj jubel till Gud med fröjderop. Ps 47:

Psaltaren 47

Klappa händer, alla folk,
hylla Gud med jubelrop!
Ty Herren, den Högste, är värd att frukta,
en stor konung över hela jorden.
Han lägger länderna under oss,
lägger folken under våra fötter.
Han väljer åt oss ett eget land,
hans älskade Jakobs stolthet.

Gud har dragit upp under jubelrop,
Herren vid hornens klang.
Spela och sjung till Guds ära!
Spela och sjung till vår konungs ära!
Ja, Gud är all världens konung,
sjung en sång till hans ära!

Gud är konung över folken,
Gud sitter på sin heliga tron.
Folkens furstar samlas,
de är Abrahams Guds folk.
Jordens mäktiga tillhör Gud,
han är upphöjd över alla.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evighet. Amen.

Ant: Höj jubel till Gud med fröjderop. Ps 47:

Läsning:
Tobits bok kap. 4: Ge akt på dig själv, mitt barn, vad du än företar dig, och visa dig väluppfostrad vart du än kommer. Gör inte mot någon det du själv avskyr. Låt aldrig det onda slå följe med dig på vägen. Dela ditt bröd med de hungriga och dina kläder med de nakna. Ge bort allt du kan avvara, mitt barn, och följ inte din allmosa med missunnsamma blickar. Prisa alltid Gud, be honom att han leder dig rätt och gör ditt liv lyckligt och alla dina tankar kloka.

Responsorium:
Vänd mitt hjärta till dina vittnesbörd, + ty till dem har jag behag. Behåll mig vid liv på dina vägar, +

Benedictus:
Ant: Herre, visa barmhärtighet mot oss, och stå fast vid ditt heliga förbund.

Välsignad är Herren, Israels Gud, *
som besöker sitt folk och ger det frihet.
Han reser för oss frälsningens horn *
i sin tjänare Davids släkt,
så som han för länge sedan lovat *
genom sina heliga profeter,
frälsning från våra fiender *
och alla som hatar oss.

Han visar barmhärtighet mot våra fäder +
och står fast vid sitt heliga förbund, *
den ed han svor vår fader Abraham:att rycka oss ur våra fienders hand
och låta oss tjäna honom utan fruktan, *
rena och rättfärdiga inför honom i alla våra dagar.

Och du, mitt barn, skall kallas den Högstes profet, *
ty du skall gå före Herren och bana väg för honom.
Så skall hans folk få veta att frälsningen är här med förlåtelse för deras synder *
genom vår Guds barmhärtighet och mildhet.
Han skall komma ner till oss från höjden, +
en soluppgång för dem som är i mörkret och i dödens skugga, *
och styra våra fötter in på fredens väg.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen

Ant: Herre, visa barmhärtighet mot oss, och stå fast vid ditt heliga förbund.

Förböner
Här kan egna förböner infogas. Resp: -Herre, visa oss din kärlek.

Fader vår...

Vår Fader, du som är i himlen.
Låt ditt namn bli helgat.
Låt ditt rike komma.
Låt din vilja ske, på jorden så som i himlen.
Ge oss idag det bröd vi behöver.
Och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss.
Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda.

Slutbön:
Herre, var oss nära i vår bön, och skydda oss dag och natt, så att vi, som är underkastade tidens växlingar, alltid har vårt fäste i din oföränderlighet. Genom din Son Jesus Kristus, vår Herre och Gud, som med dig, Fader och den helige Ande lever och råder från evighet till evighet. Amen.

View Details