|  Login

Completorium

Minimera

Completorium

Vid dagens slut måndag, måndag vecka 2 under året


Psalm:
Ant: Du är barmhärtig och nådig, sen till vrede och rik på kärlek. Ps 86:

Hör mig, Herre, och svara mig,
jag är hjälplös och fattig.
2 Beskydda mig, jag är trogen,
rädda din tjänare, som förtröstar på dig.
Du är min Gud, 3 förbarma dig, Herre,
jag ropar till dig hela dagen.
4 Låt din tjänare glädjas,
Herre, jag sätter mitt hopp till dig.

5 Ja, Herre, du är god, du förlåter,
rik på kärlek till alla som åkallar dig.
6 Herre, lyssna till min bön,
hör mig när jag ber.
7 I nödens stund ropar jag till dig,
och du svarar mig.

8 Herre, bland gudarna är ingen som du,
inga gärningar är som dina.
9 Alla de folk du har skapat
skall komma och tillbe inför dig, Herre,
och de skall ära ditt namn.
10 Ty du är stor, du gör under,
du ensam är Gud.

11 Visa mig, Herre, din väg,
så att jag kan vandra i din sanning.
Lär mig att helhjärtat vörda ditt namn.
12 Jag vill tacka dig, Herre, min Gud, av allt mitt hjärta
och alltid ära ditt namn,
13 ty din godhet mot mig är stor,
du räddar mig ur dödsrikets djup.

14 Gud, de övermodiga angriper mig,
en skara våldsmän står efter mitt liv.
De räknar inte med dig.
15 Men du, Herre, är en barmhärtig och nådig Gud,
sen till vrede och rik på kärlek och trofasthet.

16 Vänd dig till mig, var barmhärtig, +
Ge din tjänare kraft,
rädda din tjänarinnas son.
17 Ge mig ett tecken på din godhet, +
och låt mina ovänner se det och blygas.
Du, Herre, hjälper och tröstar mig.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evighet. Amen.

Ant: Du är barmhärtig och nådig, sen till vrede och rik på kärlek. Ps 86:

Ant 2:

Ant:

Läsning:
1Thess5:9: Gud har inte bestämt oss till att bli offer för vreden utan till att vinna frälsning genom vår herre Jesus Kristus, 10 som har dött för oss för att vi skall leva tillsammans med honom, vare sig vi nu är vakna eller sover. Bibel-82, (Sweden: Vision Data Systems) 1997.

Responsorium:
I dina händer, Herre Gud, befaller jag nu min ande. Du förlossar mig, o Herre, du trofaste Gud.

Simeons lovsång:
Ant: Skydda oss, Herre, medan vi vakar, bevara oss då vi sover, så att vi vakar med Kristus och kan vila i trygghet.

Herre, nu låter du din tjänare gå hem,*
i frid, som du har lovat. 
Ty mina ögon har skådat frälsningen* 
som du har berett åt alla folk, 
ett ljus med uppenbarelse åt hedningarna* 
och härlighet åt ditt folk Israel.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evighet. Amen.

Ant: Skydda oss, Herre, medan vi vakar, bevara oss då vi sover, så att vi vakar med Kristus och kan vila i trygghet.

Slutbön:
Fader, skänk vår kropp och ande vila och vederkvickelse, och låt vårt arbete idag bli ett utsäde som mognar till frukt i det eviga livet. Genom Jesus Kristus, vår Herre.

Hymn till Guds Moder

Salve Regína, mater misericórdiae
vita, dulcedo, et spec nostra salve.
Ad te clamámus, éxsules, fílii Evae.
Ad te suspirámus, geméntes et flentes
in hac lacrimárum valle.

Eia ergo, Advocáta nostra,
illos tuos misericórdes óculos
ad nos converte.

Et Iesum, benedíctum fructum ventris tui,
nobis post hoc exsílium osténde.
O clemens, o pia,
o dulcis Virgo Maria

Himlarnas drottning, moder till all barmhärtighet,
moder till livet, hoppet, hjärtats glädje.
Kvalda vi ropar, Evas förskingrade söner.
Här är Tåredalen med suckar och klagan
och långt är till paradiset.

I din himmel, bed med oss på jorden.
Låt oss se ditt ansiktes ljus, som ger oss frid
i ångestnatten.

Maria, högt benådad, när vår landsflykt ändas
låt oss då skåda Jesus som du gav oss.
O ringhet, o höghet, 
o Guds moder Maria

View Details