|  Login

Laudes, Vesper, Completorium 

Minimera

Minimera

Laudes

söndag vecka 3 påsk, söndag vecka 3 påsk

Invitatorium:
Herre, öppna mina läppar, - så att min mun kan förkunna ditt lov.

Inledningsantifon:
Kristus är uppstånden från de döda. Halleluja.

Välj en av följande psalmer: Ps 95, Ps 100, Ps 67, Ps 24Antifoner: (klicka på texten för att få psalmen)

Herren är nu konung, Han har klätt sig i härlighet. Halleluja. Ps93:

Skapelsen skall befrias och nå den frihet som tillhör Guds barn. Halleluja. Till Dan b:34-65b, 33

Herrens namn är upphöjt över himmel och jord. Halleluja. Ps148:

Läsning:
Apg 10:40 Gud uppväckte Jesus på tredje dagen och lät honom visa sig, 41 inte för hela folket utan för vittnen som Gud i förväg hade utvalt, nämligen för oss som åt och drack med honom efter hans uppståndelse från de döda. 42 Han gav oss uppdraget att förkunna för folket och vittna om att han är den som Gud har bestämt till att döma levande och döda. 43 Om honom vittnar alla profeterna att var och en som tror på honom får syndernas förlåtelse genom hans namn. Bibel 2000, (Örebro, Sweden: Vision Data Systems) 1999.

Responsorium:
Kristus, den levande Gudens Son, förbarna dig över oss. +Halleluja, halleluja. Du som uppstod från de döda. +

Benedictus:


Förböner
Här kan egna förböner infogas. Resp: -Fräls oss, Jesus Kristus, du vårt liv.

Fader vår...

Slutbön:
Helige Gud, genom påskens mysterium blir din kyrka ständigt ung på nytt. Låt vår härlighet som dina barn ge oss osvikligt hopp i väntan på uppståndelsens dag, då allt förvandlas och förnyas. Genom din Son, Jesus Kristus, vår Herre och Gud som med dig Fader och den helige Ande lever och råder från evighet till evighet. Amen.

View Details

Minimera
--

Minimera

Vesper

söndag vecka 3 påsk, dag på kyrkoåret: söndag vecka 3 påsk

Antifoner: (klicka på texten för att få psalmen)

Han har renat oss från synden och sitter på Majestätets högra sida i höjden. Halleluja. Ps110:

Herren har sänt sitt folk förlossning. Halleluja. Ps111

Halleluja, Herren är nu konung. Låt oss vara glada och jubla och ge honom äran. Halleluja. Upp 19:1-2a, 5-7:

Läsning:
Hebreérbrevet 10:12 Jesus frambar ett enda syndoffer för alla tider och har satt sig på Guds högra sida. 13 Där väntar han nu på att hans fiender skall läggas som en pall under hans fötter. 14 Ty med ett enda offer har han för all framtid fullkomnat dem som blir helgade. Bibel 2000, (Örebro, Sweden: Vision Data Systems) 1999.

Responsorium:
Herren har verkligen blivit uppväckt. +Halleluja, halleluja. Han har visat sig för Simon +

Magnificat:


Förböner
Här kan egna förböner infogas.
Resp: -Du segrande Konung, hör vår bön.

Slutbön:
Helige Gud, genom påskens mysterium blir din kyrka ständigt ung på nytt. Låt vår härlighet som dina barn ge oss osvikligt hopp i väntan på uppståndelsens dag, då allt förvandlas och förnyas. Genom din Son, Jesus Kristus, vår Herre och Gud som med dig Fader och den helige Ande lever och råder från evighet till evighet. Amen.
View Details

Minimera
--

Minimera

Completorium

Vid dagens slut söndag, söndag vecka 3 påsk
TREDJE PÅSKSÖNDAGEN

Psalm:
Du skall inte behöva frukta nattens fasor. Under hans vingar skall du finna tillflykt. Ps 91:


Läsning:
Upp 22:4: De skall se hans ansikte, och de skall bära hans namn på sin panna. 5Och det skall inte mer bli natt, och ingen behöver längre ljus från någon lampa eller solens ljus, ty Herren Gud skall lysa över dem. Och de skall vara kungar i evigheters evighet. Bibel-82, (Sweden: Vision Data Systems) 1997.

Responsorium:
I dina händer, Herre Gud, befaller jag nu min ande. Du förlossar mig, o Herre, du trofaste Gud.

Simeons lovsång:
Skydda oss, Herre, medan vi vakar, bevara oss då vi sover, så att vi vakar med Kristus och kan vila i trygghet. Halleluja

Slutbön:
Besök vår boning, Herre, och rädda oss undan den ondes försåt. Låt dina änglar bo ibland oss och bevara oss i din frid, och må din välsignelse vila över oss nu och alltid. Genom Jesus Kristus, vår Herre.

Hymn till Guds Moder

View Details