|  Login

Minimera

Minimera

Laudes

tisdag vecka 2 advent, tisdag vecka 2 advent

Invitatorium:
Herre, öppna mina läppar, - så att min mun kan förkunna ditt lov.

Inledningsantifon:
Välsignad är han som kommer i Herrens namn. Kom, låt oss tillbedja honom.

Välj en av följande psalmer: Ps 95, Ps 100, Ps 67, Ps 24Antifoner: (klicka på texten för att få psalmen)

Ant 1: Sänd ditt ljus och din sanning o Gud. Ps43:

Ant:Sänd ditt ljus och din sanning o Gud. Ps43:

---


Ant 2: Herre, rädda oss. Bevara oss i alla våra dagar. Jes 38:10-14b, 17b-20

Ant: Herre, rädda oss. Bevara oss i alla våra dagar. Jes 38:10-14b, 17b-20

---


Ant 3: Dig tillhör lovsång, o Gud på Sion. Ps65:

Ant: Dig tillhör lovsång, o Gud på Sion. Ps65:

Läsning:
1Mos 49:10: Spiran skall inte vika från Juda, inte härskarstaven från hans fötter, tills han kommer till Silo och folken blir honom lydiga. Bibel-82, (Sweden: Vision Data Systems) 1997.

Responsorium:
Över dig, Jerusalem, uppgår Herren, +och hans härlighet uppenbaras över dig. Folken skall vandra i ditt ljus, +

Benedictus:
Ant: Gläd dig och fröjda dig, dotter Sion: Se, jag kommer för att bo i dig.

Välsignad är Herren, Israels Gud, *
som besöker sitt folk och ger det frihet.
Han reser för oss frälsningens horn *
i sin tjänare Davids släkt,
så som han för länge sedan lovat *
genom sina heliga profeter,
frälsning från våra fiender *
och alla som hatar oss.

Han visar barmhärtighet mot våra fäder +
och står fast vid sitt heliga förbund, *
den ed han svor vår fader Abraham:att rycka oss ur våra fienders hand
och låta oss tjäna honom utan fruktan, *
rena och rättfärdiga inför honom i alla våra dagar.

Och du, mitt barn, skall kallas den Högstes profet, *
ty du skall gå före Herren och bana väg för honom.
Så skall hans folk få veta att frälsningen är här med förlåtelse för deras synder *
genom vår Guds barmhärtighet och mildhet.
Han skall komma ner till oss från höjden, +
en soluppgång för dem som är i mörkret och i dödens skugga, *
och styra våra fötter in på fredens väg.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen

Ant: Gläd dig och fröjda dig, dotter Sion: Se, jag kommer för att bo i dig.

Förböner
Här kan egna förböner infogas. Resp: -Kom, Herre Jesus.

Fader vår...

Vår Fader, du som är i himlen.
Låt ditt namn bli helgat.
Låt ditt rike komma.
Låt din vilja ske, på jorden så som i himlen.
Ge oss idag det bröd vi behöver.
Och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss.
Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda.

Slutbön:
Gud, vår Fader du har låtit jordens alla folk få se din frälsning. Låt oss med glädje se fram emot hur din godhet och kärlek till människor blir uppenbara i din Son Jesus Kristus, vår Herre och Gud som med dig, Fader och den helige Ande lever och råder från evighet till evighet. Amen.

View Details

Minimera
--

Minimera

Vesper

tisdag vecka 2 advent, dag på kyrkoåret: tisdag vecka 2 advent

Psalmer: (klicka på texten för att få psalmen)

Ant 1: Ni kan inte tjäna både Gud och mammon, säger Herren. Ps49:1-13:

Ant: Ni kan inte tjäna både Gud och mammon, säger Herren. Ps49:1-13:

---


Ant 2:Samla er skatter i himlen, säger Herren. Ps49:14-21:

Ant:Samla er skatter i himlen, säger Herren. Ps49:14-21:

---


Ant 3: Lammet som blev slaktat tillhör makt och rikedom och ära. Upp 4:11: 5:9-10, 12

Ant:Lammet som blev slaktat tillhör makt och rikedom och ära. Upp 4:11: 5:9-10, 12

Läsning:
1Kor 1:7: Vi väntar på att vår herre Jesus Kristus skall uppenbaras. 8 Han skall också ge oss fasthet ända till slutet, så att vi inte kan anklagas på vår herre Jesu Kristi dag. 9 Gud är trofast, han som har kallat oss till gemenskap med sin son Jesus Kristus. Bibel-82, (Sweden: Vision Data Systems) 1997.

Responsorium:
Herre Sebaot, upprätta oss, +låt ditt ansikte lysa över oss. Du som tronar på keruberna, träd fram i glans, +

Magnificat:
Ant: En röst ropar i öknen: Bana väg för Herren, gör stigarna raka för vår Gud.

Min själ prisar Herrens storhet, *
min ande jublar över Gud, min frälsare:
han har vänt sin blick till sin ringa tjänarinna. *
Från denna stund skall alla släkten prisa mig salig:
stora ting låter den Mäktige ske med mig, *
hans namn är heligt,
och hans förbarmande med dem som fruktar honom *
varar från släkte till släkte.

Han gör mäktiga verk med sin arm, *
han skingrar dem som har övermodiga planer.
Han störtar härskare från deras troner, *
och han upphöjer de ringa.
Hungriga mättar han med sina gåvor, *
och rika skickar han tomhänta från sig.

Han tar sig an sin tjänare Israel *
och håller sitt löfte till våra fäder:
att förbarma sig över Abraham *
och hans barn, till evig tid.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evighet. Amen.

Ant: En röst ropar i öknen: Bana väg för Herren, gör stigarna raka för vår Gud.

Förböner
Här kan egna förböner infogas.
Resp: -Kom, Herre Jesus.

Vår Fader, du som är i himlen.
Låt ditt namn bli helgat.
Låt ditt rike komma.
Låt din vilja ske, på jorden så som i himlen.
Ge oss idag det bröd vi behöver.
Och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss.
Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda.

Slutbön:
Gud, vår Fader du har låtit jordens alla folk få se din frälsning. Låt oss med glädje se fram emot hur din godhet och kärlek till människor blir uppenbara i din Son Jesus Kristus, vår Herre och Gud som med dig, Fader och den helige Ande lever och råder från evighet till evighet. Amen.
View Details

Minimera
--

Minimera

Completorium

Vid dagens slut tisdag, tisdag vecka 2 advent


Psalm:
Ant: Dölj inte ditt ansikte för mig, ty jag förtröstar på dig. Ps 143 1-11:

Ant: Dölj inte ditt ansikte för mig, ty jag förtröstar på dig. Ps 143 1-11:

Ant 2:

Ant:

Läsning:
1Pet5:8: Var nyktra och vaksamma. Er fiende djävulen går omkring som ett rytande lejon och söker efter någon att sluka. 9Håll stånd mot honom, orubbliga i tron. Bibel-82, (Sweden: Vision Data Systems) 1997.

Responsorium:
I dina händer, Herre Gud, befaller jag nu min ande. Du förlossar mig, o Herre, du trofaste Gud.

Simeons lovsång:
Ant: Skydda oss, Herre, medan vi vakar, bevara oss då vi sover, så att vi vakar med Kristus och kan vila i trygghet.

Herre, nu låter du din tjänare gå hem,*
i frid, som du har lovat.
Ty mina ögon har skådat frälsningen*
som du har berett åt alla folk,
ett ljus med uppenbarelse åt hedningarna*
och härlighet åt ditt folk Israel.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evighet. Amen.

Ant: Skydda oss, Herre, medan vi vakar, bevara oss då vi sover, så att vi vakar med Kristus och kan vila i trygghet.

Slutbön:
Herre, upplys natten med din närvaro. Låt dina tjänare somna in i frid och i ditt namn än en gång få vakna till en dag av nåd. Genom Jesus Kristus, vår Herre.

Hymn till Guds Moder

Alma Redemptoris Mater
quae pervia
 caeli porta manes
et stella maris,
succurre cadenti,
surgere qui curat, populo:

tu quae genuisti,
natura mirante,
tuum sanctum Genitorem,.
Virgo prius ac posterius,.
Gabrielis ab ore
sumens illud Ave,

peccatorum miserere.

Frälsarens moder, du ljuva,
som är och städse förbliver
himmelens härliga port
och havets strålande stjärna,
res upp de arma som fallit,
från svaghet hjälp oss till seger.

Du som till skapelsens häpnad
i tiden din Skapare födde,
renaste jungfru dock var och förblev,
medan undret dig skedde,
såsom dig Gabriel sagt
med sitt frälsningsbådande Ave.

Heliga jungfru och moder,
o bed för oss syndare. Amen.

View Details