|  Login

Laudes, Vesper, Completorium 

Minimera

Minimera

Laudes

måndag vecka 1 fastan, måndag vecka 1 fastan

Invitatorium:
Herre, öppna mina läppar, - så att min mun kan förkunna ditt lov.

Inledningsantifon:
Kristus blev prövad och gav sitt liv för oss. Kom, låt oss tillbedja honom.

Välj en av följande psalmer: Ps 95, Ps 100, Ps 67, Ps 24Antifoner: (klicka på texten för att få psalmen)

Lyssna till mitt rop, du min konung och min Gud. Ps 5:2-10, 12-13

Vi tackar dig och lovar ditt namn. 1 Krön 29:10-13

Tillbed Herren i hans heliga boning. Ps29:

Läsning:
2 Moseboken 19:4-6 4 Ni har sett vad jag gjorde med egypterna och hur jag har burit er på örnvingar och fört er hit till mig. 5 Om ni nu lyssnar till mig och håller mitt förbund skall ni vara min dyrbara egendom framför alla andra folk - ty hela jorden är min - 6 och ni skall vara ett rike av präster och ett heligt folk. Bibel 2000, (Örebro, Sweden: Vision Data Systems) 1999.

Responsorium:
Frukta Herren, ni hans heliga, +ty de som fruktar honom lider ingen brist. Kom, mina söner, hör mig, +

Benedictus:
Kom, ni som har fått min Faders välsignelse, och överta det rike som har väntat er sedan världens skapelse.

Förböner
Här kan egna förböner infogas. Resp: -Led oss, o Herre, på den rätta vägen.

Fader vår...

Slutbön:
Omvänd oss , Herre, du vår frälsnings Gud, och upplys oss med ditt himmelska ord, så att denna fastetid gagnar vårt eviga väl. Genom din Son Jesus Kristus, vår Herre och Gud, som med dig, Fader och den helige Ande lever och råder från evighet till evighet. Amen.

View Details

Minimera
--

Minimera

Vesper

måndag vecka 1 fastan, dag på kyrkoåret: måndag vecka 1 fastan

Antifoner: (klicka på texten för att få psalmen)

Herren älskar rättfärdighet och rätt. Ps11:

Saliga de som har rena hjärtan: de skall se Gud. Ps15:

Gud har utvalt oss genom sin Son och upptagit oss till sina barn. Ef 1:3-10

Läsning:
Romarbrevet 12:1-2 Därför ber jag er, bröder, vid Guds barmhärtighet, att frambära er själva som ett levande och heligt offer som behagar Gud. Det skall vara er andliga gudstjänst. 2 Anpassa er inte efter denna världen, utan låt er förvandlas genom förnyelsen av era tankar, så att ni kan avgöra vad som är Guds vilja: det som är gott, behagar honom och är fullkomligt. Bibel 2000, (Örebro, Sweden: Vision Data Systems) 1999.

Responsorium:
Stor är friden +för dem som älskar din lag. Att hålla dina bud är den sanna glädjen +

Magnificat:
Vad ni har gjort för någon av dessa minsta som är mina bröder, det har ni gjort för mig.

Förböner
Här kan egna förböner infogas.
Resp: -Jesus, Davids son, förbarma dig över oss.

Slutbön:
Omvänd oss , Herre, du vår frälsnings Gud, och upplys oss med ditt himmelska ord, så att denna fastetid gagnar vårt eviga väl. Genom din Son Jesus Kristus, vår Herre och Gud, som med dig, Fader och den helige Ande lever och råder från evighet till evighet. Amen.
View Details

Minimera
--

Minimera

Completorium

Vid dagens slut måndag, måndag vecka 1 fastan


Psalm:
Du är barmhärtig och nådig, sen till vrede och rik på kärlek. Ps 86:


Läsning:
1Thess5:9: Gud har inte bestämt oss till att bli offer för vreden utan till att vinna frälsning genom vår herre Jesus Kristus, 10 som har dött för oss för att vi skall leva tillsammans med honom, vare sig vi nu är vakna eller sover. Bibel-82, (Sweden: Vision Data Systems) 1997.

Responsorium:
I dina händer, Herre Gud, befaller jag nu min ande. Du förlossar mig, o Herre, du trofaste Gud.

Simeons lovsång:
Skydda oss, Herre, medan vi vakar, bevara oss då vi sover, så att vi vakar med Kristus och kan vila i trygghet.

Slutbön:
Fader, skänk vår kropp och ande vila och vederkvickelse, och låt vårt arbete idag bli ett utsäde som mognar till frukt i det eviga livet. Genom Jesus Kristus, vår Herre.

Hymn till Guds Moder

View Details