|  Login

Laudes, Vesper, Completorium 

Minimera

Minimera

Laudes

lördag vecka 4, lördag vecka 28 under året

Invitatorium:
Herre, öppna mina läppar, - så att min mun kan förkunna ditt lov.

Inledningsantifon:
Låt oss höra Guds röst, så att vi får komma in i hans vila.

Välj en av följande psalmer: Ps 95, Ps 100, Ps 67, Ps 24Antifoner: (klicka på texten för att få psalmen)

Det är gott att lovsjunga ditt namn, att om morgonen förkunna din nåd. Ps 92

Jag skall skänka er ett nytt hjärta och låta en ny ande komma in i er. Hes 36:24-28

Barns och spädbarns rop har du gjort till en lovsång åt dig. Ps 8

Läsning:
2 Petr kap.3: Efter Herrens löfte väntar vi på nya himlar och en ny jord där rättfärdighet bor. Därför skall ni, mina kära, medan ni väntar på detta, göra allt ni kan för att Gud skall finna att ni lever i frid, rena och oförvitliga. Att vår herre dröjer skall ni betrakta som en räddning. 

Responsorium:
Mina läppar skall jubla, + jag vill lovsjunga dig. Min tunga skall förkunna din rättfärdighet. +

Benedictus:
Herre, styr våra fötter in på fredens väg.

Förböner
Här kan egna förböner infogas. Resp: -Herre, hör vår bön.

Fader vår...

Slutbön:
Allsmäktige Gud, du är det sanna ljuset och dagen utan afton. Vi ber dig att skingra mörkret i vårt sinne och fylla oss med ljuset av din närvaro. Genom din Son, Jesus Kristus, vår Herre och Gud, som med dig, Fader och den helige Ande lever och råder från evighet till evighet. Amen.

View Details

Minimera
--

Minimera

Vesper

lördag vecka 4, dag på kyrkoåret: lördag vecka 28 under året

Antifoner: (klicka på texten för att få psalmen)

Som ett rökoffer må min bön stiga upp inför dig, o Gud. Ps 141:1-9

Du är min tillflykt, min del i de levandes land Ps142:

Jesus Kristus är Herre Fil 2:6-11:

Läsning:
Rom 11:33-36: Vilket djup av rikedom, vishet och kunskap hos Gud! Aldrig kan någon utforska hans beslut eller spåra hans vägar. Vem kan känna Herrens tankar, vem kan vara hans rådgivare? Vem har skänkt honom något som han måste årergälda? Ty av honom och genom honom och till honom är allting. Hans är härligheten i evighet, amen.

Responsorium:
Av dig och genom dig och till dig är allting. +Din är äran i evighet. Herre, otaliga är dina verk! Med vishet har du gjort dem alla. +

Magnificat:


Förböner
Här kan egna förböner infogas.
Resp: -Var oss nära, Herre.

Slutbön:

View Details

Minimera
--

Minimera

Completorium

Vid dagens slut lördag, lördag vecka 28 under året


Psalm:
Var mig nådig, Gud, och hör min bön; när jag ropar, så svara mig. Ps 4:


Läsning:
5Mos 6:4: Hör, Israel! Herren, vår Gud, Herren är en. 5 Och du skall älska Herren, din Gud, av hela ditt hjärta och av hela din själ och av hela din kraft. 6 Dessa ord som jag i dag ger dig skall du lägga på ditt hjärta. 7 Och du skall inskärpa dem hos dina barn och tala om dem, när du sitter i ditt hus och när du går på vägen, när du lägger dig och när du stiger upp. Bibel-82, (Sweden: Vision Data Systems) 1997.

Responsorium:
I dina händer, Herre Gud, befaller jag nu min ande. Du förlossar mig, o Herre, du trofaste Gud.

Simeons lovsång:
Skydda oss, Herre, medan vi vakar, bevara oss då vi sover, så att vi vakar med Kristus och kan vila i trygghet.

Slutbön:
Kom till oss, Herre, med din nåd och beskydda oss under denna natt, så att vi i morgon får vakna upp, fyllda av Andens kraft och glädjen över Kristi uppståndelse. Genom honom, Jesus Kristus, vår Herre.

Hymn till Guds Moder

View Details