|  Login

Minimera

Minimera

Laudes

torsdag vecka 2 påsk, torsdag vecka 2 påsk

Invitatorium:
Herre, öppna mina läppar, - så att min mun kan förkunna ditt lov.

Inledningsantifon:
Kristus är uppstånden från de döda. Halleluja.

Välj en av följande psalmer: Ps 95, Ps 100, Ps 67, Ps 24Antifoner: (klicka på texten för att få psalmen)

Ant 1: Låt din makt vakna upp, och kom till vår frälsning. (Ps 80)

Psaltaren 80

Lyssna, Israels herde, +
du som leder Josef som en fårhjord,
du som tronar på keruberna, träd fram i glans
3 inför Efraim, Benjamin och Manasse!
Väck din styrka till liv
och kom till vår hjälp!
4 Gud, upprätta oss,
låt ditt ansikte lysa så att vi räddas!

5 Herre Gud Sebaot, hur länge skall ditt folks böner
mötas av rykande vrede?
6 Du har låtit oss äta tårarnas bröd,
gett oss tårar att dricka i övermått.
7 Du utsätter oss för våra grannars förakt,
vi hånas av våra fiender.
8 Gud Sebaot, upprätta oss,
låt ditt ansikte lysa så att vi räddas!

9 En vinstock tog du från Egypten,
du drev undan folken och planterade den.
10 Du röjde mark och den slog rot
och uppfyllde landet.
11 Bergen täcktes av dess skugga
och mäktiga cedrar av dess grenar.
12 Den sträckte ut sina rankor till havet
och sina skott ända till Eufrat.
13 Varför rev du ner muren omkring den
så att alla som går förbi kan plocka?
14 Vildsvin från skogen kan skövla den,
markens smådjur kan äta den kal.

15 Gud Sebaot, vänd tillbaka, +
blicka ner från himlen och se!
Ta dig an denna vinstock,
16 den ranka din hand har planterat.
17 De har huggit ner den och bränt den —
låt dem gå under för din straffande blick!
18 Håll din hand över mannen vid din högra sida,
över honom som du har fostrat.
19 Vi viker inte bort från dig.
Låt oss leva, så skall vi åkalla dig.
19 Herre Gud Sebaot, upprätta oss,
låt ditt ansikte lysa så att vi räddas!

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evighet. Amen.

Ant:Låt din makt vakna upp, och kom till vår frälsning. (Ps 80)

---


Ant 2: Lovsjung Herren för hans härliga gärningar, låt dem bli kända över hela jorden. (Jes 12:1b-6)

Jesaja 12:1b-6

Jag tackar dig, Herre. Du var vred på mig,
men din vrede lade sig och du gav mig tröst.
Ja, Gud är min räddning,
jag är trygg och utan fruktan.
Min kraft och mitt värn är Herren,
han räddade mig.

Jublande skall ni ösa vatten
ur räddningens källor.
Den dagen skall ni säga:
Tacka Herren, åkalla honom,
berätta för folken om hans verk,
förkunna hans upphöjda namn!

Lovsjung Herren för hans väldiga gärningar,
gör dem kända över hela jorden!
Höj jubelrop, ni som bor på Sion,
ty stor är han mitt ibland er, Israels Helige.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evighet. Amen.

Ant: Lovsjung Herren för hans härliga gärningar, låt dem bli kända över hela jorden. (Jes 12:1b-6)

---


Ant 3: Höj glädjerop till Gud, vår styrka (Ps 81)

Psaltaren 81

Jubla inför Gud, vår styrka,
höj hyllningsrop till Jakobs Gud!
3 Stäm upp musik, slå på tamburin,
spela ljuvligt på lyra och harpa!
4 Stöt i horn vid nymåne
och vid fullmåne på vår högtidsdag!
5 Ty det är en stadga för Israel,
en rättighet för Jakobs Gud,
6 en lag som han gav åt Josef
när han drog ut ur Egypten.
Jag hör en okänd stämma.
7 Jag lyfte bördan från hans axlar,
hans händer slapp bära korgen.
8 När du ropade i nöden räddade jag dig, +
jag svarade, dold i åskan,
jag prövade dig vid Merivas vatten.

9 Hör, mitt folk, jag vill varna dig!
Om du ändå ville höra mig, Israel!
10 Ingen främmande gud får finnas hos dig,
en utländsk gud får du inte tillbe.
11 Jag är Herren, din Gud,
som förde dig ut ur Egypten.
Öppna din mun så skall jag fylla den!
12 Men mitt folk hörde inte på mig,
Israel ville inte veta av mig.

13 Då lät jag dessa förstockade hållas,
de fick följa sina egna planer.
14 Om ändå mitt folk ville höra mig,
om Israel ville följa min väg!
15 Då skulle jag genast kväsa deras fiender,
gripa in mot deras motståndare,
16 så att de som hatar Herren måste krypa för honom,
fyllda av skräck för evigt.
16 Då skulle jag ge dem finaste vete,
mätta dem med honung ur klippan.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evighet. Amen.

Ant: Höj glädjerop till Gud, vår styrka (Ps 81)

Läsning:
Romarbrevet 8:10 Om Kristus bor i er, så är visserligen kroppen död på grund av synden, men anden har liv på grund av rättfärdigheten. 11 Om anden från honom som har uppväckt Jesus från de döda bor i er, då skall han som har uppväckt Kristus från de döda göra också era dödliga kroppar levande genom att hans ande bor i er. Bibel 2000, (Örebro, Sweden: Vision Data Systems) 1999.

Responsorium:
Herren har uppstått ur graven, +halleluja, halleluja. -Han som för vår skull hängde på korsets trä, +

Benedictus:
Ant: Fadern älskar Sonen och har lagt allt i hans hand. Halleluja.

Välsignad är Herren, Israels Gud, *
som besöker sitt folk och ger det frihet.
Han reser för oss frälsningens horn *
i sin tjänare Davids släkt,
så som han för länge sedan lovat *
genom sina heliga profeter,
frälsning från våra fiender *
och alla som hatar oss.

Han visar barmhärtighet mot våra fäder +
och står fast vid sitt heliga förbund, *
den ed han svor vår fader Abraham:att rycka oss ur våra fienders hand
och låta oss tjäna honom utan fruktan, *
rena och rättfärdiga inför honom i alla våra dagar.

Och du, mitt barn, skall kallas den Högstes profet, *
ty du skall gå före Herren och bana väg för honom.
Så skall hans folk få veta att frälsningen är här med förlåtelse för deras synder *
genom vår Guds barmhärtighet och mildhet.
Han skall komma ner till oss från höjden, +
en soluppgång för dem som är i mörkret och i dödens skugga, *
och styra våra fötter in på fredens väg.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen

Ant: Fadern älskar Sonen och har lagt allt i hans hand. Halleluja.

Förböner
Här kan egna förböner infogas. Resp: -Må Herren Jesus bli vårt liv.

Fader vår...

Vår Fader, du som är i himlen.
Låt ditt namn bli helgat.
Låt ditt rike komma.
Låt din vilja ske, på jorden så som i himlen.
Ge oss idag det bröd vi behöver.
Och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss.
Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda.

Slutbön:
Barmhärtige Gud, låt den nåd du ger oss under denna påsktid bära frukt alla dagar i vårt liv. Genom din Son Jesus Kristus vår Herre och Gud, som med dig, Fader, och den helige Ande lever och råder från evighet till evighet. Amen.

View Details

Minimera
--

Minimera

Vesper

torsdag vecka 2 påsk, dag på kyrkoåret: torsdag vecka 2 påsk

Psalmer: (klicka på texten för att få psalmen)

Ant 1: Jag har satt dig till ett ljus för folken, så att min frälsning når till jordens ända. (Ps 72 1-11)

Psaltaren 72:1-11

Gud, ge kungen dina lagar,
kungasonen din rättvisa ordning,
2 så att han rättrådigt dömer ditt folk
och låter dina betryckta få sin rätt.
3 Låt berg och höjder bära fredens frukter
åt folket genom rättfärdighet.

4 Må han värna de armas rätt,
rädda de fattiga, krossa förtryckaren.
5 Låt honom leva så länge solen finns
och månen lyser, släkte efter släkte.
6 Han skall komma som regn över grödan,
ett stilla regn som vattnar jorden.

7 Låt rättvisa grönska i alla hans dagar
och fred och välgång råda,
tills ingen måne lyser mer.
8 Må han härska från hav till hav,
från floden till världens ände.
9 Hans motståndare skall böja sig för honom,
hans fiender kräla i stoftet.
10 Kungar från Tarshish och fjärran kuster
skall komma med gåvor,
kungar från Saba och Seba
skall bära fram sin tribut.
11 Honom skall alla kungar hylla,
alla folk skall tjäna honom.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evighet. Amen.

Ant: Jag har satt dig till ett ljus för folken, så att min frälsning når till jordens ända. (Ps 72 1-11)

---


Ant 2:Herren skall rädda de fattiga; han skall befria dem från våld och förtryck. (Ps 72 12-19)

Psaltaren 72:12-19

Han räddar den fattige som ropar,
den arme som ingen hjälper.
13 Han förbarmar sig över de svaga och fattiga,
räddar de fattigas liv.
14 Han befriar dem från våld och förtryck,
deras liv är dyrbart i hans ögon.

15 Må han leva och hyllas med guld från Saba.
Må man ständigt be för honom
och välsigna honom dagen lång.
16 Må säden växa rikligt i landet,
vaja på bergens toppar.
Må landet bli fruktbart som Libanon,
åkerns kärvar stå tätt som gräs.
17 Må hans namn leva för alltid,
föras vidare så länge solen lyser.
Den som välsignar skall nämna hans namn,
alla folk skall prisa honom lycklig.

18 Lovad vare Herren, Israels Gud,
han som ensam gör under.
19 Evigt lovat vare hans härliga namn,
må hans ära uppfylla världen.
Amen, amen.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evighet. Amen.

Ant:Herren skall rädda de fattiga; han skall befria dem från våld och förtryck. (Ps 72 12-19)

---


Ant 3: Nu har vår Gud vunnit seger. Kraften och väldet är hans. (Upp 11:17-18b, 12:10b-12a)

Upp 11:17-18b, 12:10b-12a

Vi tackar dig, Herre Gud, allhärskare, *
du som är och som var,
för att du har tagit makten, din stora makt, *
och blivit konung.

Folken vredgades, men din vrede har kommit, *
stunden då de döda skall dömas,
då du skall löna dina tjänare profeterna och de heliga *
och dem som fruktar ditt namn, höga och låga.

Nu finns frälsningen och kraften och riket hos vår Gud *
och makten hos hans smorde.
Ty våra bröders anklagare har störtats ner, *
han som anklagade dem inför vår Gud 
både dag och natt.

De har besegrat honom genom Lammets blod *
och genom sitt vittnesbörds ord.
De älskade inte sitt liv mer än att de kunde gå i döden. *
Jubla därför, ni himlar och ni som bor i dem.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evighet. Amen.

Ant:Nu har vår Gud vunnit seger. Kraften och väldet är hans. (Upp 11:17-18b, 12:10b-12a)

Läsning:
1 Petrusbrevet 3:18 Kristus själv dog ju för era synder, en gång för alla. Rättfärdig dog han för er orättfärdiga för att leda er till Gud. Hans kropp dödades, men han gjordes levande i anden. 21 Ni räddas nu av vattnet i dopet, som inte innebär att kroppen görs ren från smuts utan att man med gott uppsåt vänder sig till Gud. Och ni räddas genom att Jesus Kristus har uppstått, 22 han som har stigit upp till himlen och sitter på Guds högra sida, sedan änglar, makter och krafter har lagts under honom. Bibel 2000, (Örebro, Sweden: Vision Data Systems) 1999.

Responsorium:
Lärjungarna blev glada, +halleluja, halleluja. -När de såg Herren, +

Magnificat:
Ant: Den som tror på Sonen har evigt liv. Halleluja .

Min själ prisar Herrens storhet, *
min ande jublar över Gud, min frälsare:
han har vänt sin blick till sin ringa tjänarinna. *
Från denna stund skall alla släkten prisa mig salig:
stora ting låter den Mäktige ske med mig, *
hans namn är heligt,
och hans förbarmande med dem som fruktar honom *
varar från släkte till släkte.

Han gör mäktiga verk med sin arm, *
han skingrar dem som har övermodiga planer.
Han störtar härskare från deras troner, *
och han upphöjer de ringa.
Hungriga mättar han med sina gåvor, *
och rika skickar han tomhänta från sig.

Han tar sig an sin tjänare Israel *
och håller sitt löfte till våra fäder:
att förbarma sig över Abraham *
och hans barn, till evig tid.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evighet. Amen.

Ant: Den som tror på Sonen har evigt liv. Halleluja .

Förböner
Här kan egna förböner infogas.
Resp: -Du ärans Konung, hör vår bön.

Vår Fader, du som är i himlen.
Låt ditt namn bli helgat.
Låt ditt rike komma.
Låt din vilja ske, på jorden så som i himlen.
Ge oss idag det bröd vi behöver.
Och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss.
Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda.

Slutbön:
Barmhärtige Gud, låt den nåd du ger oss under denna påsktid bära frukt alla dagar i vårt liv. Genom din Son Jesus Kristus vår Herre och Gud, som med dig, Fader, och den helige Ande lever och råder från evighet till evighet. Amen.
View Details

Minimera
--

Minimera

Completorium

Vid dagens slut torsdag, torsdag vecka 2 påsk


Psalm:
Ant: Min kropp skall få vila med förtröstan. Ps16:

Psaltaren 16

Skydda mig, Gud, jag flyr till dig.
2 Jag säger till Herren: Min härskare,
mitt högsta goda är du.
Usla är de 3 som hålls heliga i landet,
dessa väldiga vill jag inte veta av.
4 Låt dem ha så många beläten de vill,
de som åtrår andra gudar —
jag tar inte del i blodsoffren åt dem,
jag tar inte deras namn i min mun.
5 Herren är min andel, min bägare.
Du bestämmer mitt öde.

6 En ljuvlig lott har tillfallit mig,
ja, min arvedel finner jag skön.
7 Jag vill prisa Herren, han ger mig råd,
mitt inre förmanar mig om natten.
8 Jag har alltid Herren inför mig,
när han står vid min sida vacklar jag inte.
9 Därför gläds mitt hjärta och jublar,
min kropp är i trygghet,
10 ty du lämnar mig inte åt dödsriket,
du låter inte din trogne se graven.
11 Du visar mig vägen till liv,
hos dig finns glädjens fullhet,
ständig ljuvlighet i din högra hand.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evighet. Amen.

Ant: Min kropp skall få vila med förtröstan. Ps16:

Ant 2:

Ant:

Läsning:
1Thess5:23: Må han som är fridens Gud helga er helt igenom, och må er ande, själ och kropp bevaras hela och oskadda, så att de är utan fläck när vår herre Jesus Kristus kommer. Bibel-82, (Sweden: Vision Data Systems) 1997.

Responsorium:
I dina händer, Herre Gud, befaller jag nu min ande. Du förlossar mig, o Herre, du trofaste Gud.

Simeons lovsång:
Ant: Skydda oss, Herre, medan vi vakar, bevara oss då vi sover, så att vi vakar med Kristus och kan vila i trygghet.

Herre, nu låter du din tjänare gå hem,*
i frid, som du har lovat. 
Ty mina ögon har skådat frälsningen* 
som du har berett åt alla folk, 
ett ljus med uppenbarelse åt hedningarna* 
och härlighet åt ditt folk Israel.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evighet. Amen.

Ant: Skydda oss, Herre, medan vi vakar, bevara oss då vi sover, så att vi vakar med Kristus och kan vila i trygghet.

Slutbön:
Herre, vår Gud, låt kropp och själ som tyngs av dagens börda, bli vederkvickta av en ljuvlig sömn, så att vi med din hjälp kan tjäna dig av all vår kraft och allt vårt hjärta. Genom Jesus Kristus, vår Herre.

Hymn till Guds Moder

Salve Regína, mater misericórdiae
vita, dulcedo, et spec nostra salve.
Ad te clamámus, éxsules, fílii Evae.
Ad te suspirámus, geméntes et flentes
in hac lacrimárum valle.

Eia ergo, Advocáta nostra,
illos tuos misericórdes óculos
ad nos converte.

Et Iesum, benedíctum fructum ventris tui,
nobis post hoc exsílium osténde.
O clemens, o pia,
o dulcis Virgo Maria

Himlarnas drottning, moder till all barmhärtighet,
moder till livet, hoppet, hjärtats glädje.
Kvalda vi ropar, Evas förskingrade söner.
Här är Tåredalen med suckar och klagan
och långt är till paradiset.

I din himmel, bed med oss på jorden.
Låt oss se ditt ansiktes ljus, som ger oss frid
i ångestnatten.

Maria, högt benådad, när vår landsflykt ändas
låt oss då skåda Jesus som du gav oss.
O ringhet, o höghet, 
o Guds moder Maria

View Details