|  Login

Minimera

Minimera

Laudes

fredag vecka 2, fredag vecka 6 under året

Invitatorium:
Herre, öppna mina läppar, - så att min mun kan förkunna ditt lov.

Inledningsantifon:
Nådig och barmhärtig är Herren. Tacka honom, lova hans namn.

Välj en av följande psalmer: Ps 95, Ps 100, Ps 67, Ps 24Antifoner: (klicka på texten för att få psalmen)

Ant 1: Ett förkrossat och bedrövat hjärta skall du, o Gud, inte förakta. Ps51

Ant:Ett förkrossat och bedrövat hjärta skall du, o Gud, inte förakta. Ps51

Ant 2: Herre, kom mitt i vreden ihåg din barmhärtighet. Hab 3:2-4, 13a, 15-19

Ant: Herre, kom mitt i vreden ihåg din barmhärtighet. Hab 3:2-4, 13a, 15-19

Ant 3: Jerusalem, prisa Herren. Ps 147:12-20

Ant: Jerusalem, prisa Herren. Ps 147:12-20

Läsning:
Efesierbrevet, kap. 2: Nu, tack vare Kristus Jesus, har ni som en gång var långt borta kommit nära, genom Kristi blod. Ty han är vår fred, han har med sitt liv på jorden gjort de två lägren till ett och rivit skiljemuren, fiendskapen. Han har upphävt lagen med dess bud och stadgar för att i sin person skapa en enda människa av de två, en ny människa, och så stifta fred. I en enda kropp försonade han de båda med Gud genom korset, då han i sin person dödade fiendskapen.

Responsorium:
Jag ropar till Gud, den högste. +Han står mig bi. Han sänder hjälp från himmelen. +

Benedictus:
Ant: Genom vår Guds barmhärtighet och mildhet har han kommit ner till oss från höjden.

Välsignad är Herren, Israels Gud, *
som besöker sitt folk och ger det frihet.
Han reser för oss frälsningens horn *
i sin tjänare Davids släkt,
så som han för länge sedan lovat *
genom sina heliga profeter,
frälsning från våra fiender *
och alla som hatar oss.

Han visar barmhärtighet mot våra fäder +
och står fast vid sitt heliga förbund, *
den ed han svor vår fader Abraham:att rycka oss ur våra fienders hand
och låta oss tjäna honom utan fruktan, *
rena och rättfärdiga inför honom i alla våra dagar.

Och du, mitt barn, skall kallas den Högstes profet, *
ty du skall gå före Herren och bana väg för honom.
Så skall hans folk få veta att frälsningen är här med förlåtelse för deras synder *
genom vår Guds barmhärtighet och mildhet.
Han skall komma ner till oss från höjden, +
en soluppgång för dem som är i mörkret och i dödens skugga, *
och styra våra fötter in på fredens väg.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen

Ant: Genom vår Guds barmhärtighet och mildhet har han kommit ner till oss från höjden.

Förböner
Här kan egna förböner infogas. Resp: -I din vilja får vi frid.

Fader vår...

Vår Fader, du som är i himlen.
Låt ditt namn bli helgat.
Låt ditt rike komma.
Låt din vilja ske, på jorden så som i himlen.
Ge oss idag det bröd vi behöver.
Och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss.
Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda.

Slutbön:
Allsmäktige Gud, låt lovsången denna morgon en gång fulländas i alla helgons gudstjänst i himlen. Genom din Son Jesus Kristus vår Herre och Gud, som med dig, Fader, och den helige Ande lever och råder från evighet till evighet. Amen.

View Details

Minimera
--

Minimera

Vesper

fredag vecka 2, dag på kyrkoåret: fredag vecka 6 under året

Psalmer: (klicka på texten för att få psalmen)

Ant 1: Herre, rädda mitt liv från döden, min fot ifrån fall. Ps 116:1-9

Ant: Herre, rädda mitt liv från döden, min fot ifrån fall. Ps 116:1-9

Ant 2:Min hjälp kommer från Herren, som har skapat himmel och jord. Ps 121:

Ant:Min hjälp kommer från Herren, som har skapat himmel och jord. Ps 121:

Ant 3: Du folkens konung, dina vägar är rättfärdiga och sanna. Upp 15:3-4

Ant:Du folkens konung, dina vägar är rättfärdiga och sanna. Upp 15:3-4

Läsning:
1Kor2:7: Vad vi förkunnar är Guds hemlighetsfulla vishet, som var fördold men som redan före tidens början av Gud var bestämd att leda oss till härlighet. 8Den kände ingen av denna världens makter till — om de hade känt till den, skulle de inte ha korsfäst härlighetens herre. 9 Vi förkunnar, som det står i skriften, vad inget öga sett och inget öra hört och vad ingen människa har anat, det som Gud har berett åt dem som älskar honom. Bibel-82, (Sweden: Vision Data Systems) 1997.

Responsorium:
Kristus dog för våra synder +för att leda oss till Gud. Hans kropp blev dödad, men han gjordes levande i anden +

Magnificat:
Ant: Herre, förbarma dig över oss, såsom du lovat våra fäder.

Min själ prisar Herrens storhet, *
min ande jublar över Gud, min frälsare:
han har vänt sin blick till sin ringa tjänarinna. *
Från denna stund skall alla släkten prisa mig salig:
stora ting låter den Mäktige ske med mig, *
hans namn är heligt,
och hans förbarmande med dem som fruktar honom *
varar från släkte till släkte.

Han gör mäktiga verk med sin arm, *
han skingrar dem som har övermodiga planer.
Han störtar härskare från deras troner, *
och han upphöjer de ringa.
Hungriga mättar han med sina gåvor, *
och rika skickar han tomhänta från sig.

Han tar sig an sin tjänare Israel *
och håller sitt löfte till våra fäder:
att förbarma sig över Abraham *
och hans barn, till evig tid.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evighet. Amen.

Ant: Herre, förbarma dig över oss, såsom du lovat våra fäder.

Förböner
Här kan egna förböner infogas.
Resp: -Herre, förbarma dig över oss.

Vår Fader, du som är i himlen.
Låt ditt namn bli helgat.
Låt ditt rike komma.
Låt din vilja ske, på jorden så som i himlen.
Ge oss idag det bröd vi behöver.
Och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss.
Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda.

Slutbön:
Gud, din vishet uppenbaras underbart i korsets dårskap. Låt oss i Kristi lidande få se hans härlighet och aldrig berömma oss av något annat än hans kors. Genom honom, Jesus Kristus…
View Details

Minimera
--

Minimera

Completorium

Vid dagens slut fredag, fredag vecka 6 under året


Psalm:
Ant: Dag och natt ropar jag inför dig, o Gud. Ps 88:

Ant: Dag och natt ropar jag inför dig, o Gud. Ps 88:

Ant 2:

Ant:

Läsning:
Jer 14: Du bor ju mitt ibland oss, Herre, och vi är uppkallade efter ditt namn. Så överge oss då inte, Herre vår Gud.

Responsorium:
I dina händer, Herre Gud, befaller jag nu min ande. Du förlossar mig, o Herre, du trofaste Gud.

Simeons lovsång:
Ant: Skydda oss, Herre, medan vi vakar, bevara oss då vi sover, så att vi vakar med Kristus och kan vila i trygghet.

Herre, nu låter du din tjänare gå hem,*
i frid, som du har lovat. 
Ty mina ögon har skådat frälsningen* 
som du har berett åt alla folk, 
ett ljus med uppenbarelse åt hedningarna* 
och härlighet åt ditt folk Israel.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evighet. Amen.

Ant: Skydda oss, Herre, medan vi vakar, bevara oss då vi sover, så att vi vakar med Kristus och kan vila i trygghet.

Slutbön:
Allsmäktige Gud, låt oss vara så förenade med din Son i hans död och begravning, att vi kan stå upp med honom till det nya livet. Genom honom, Jesus Kristus, vår Herre.

Hymn till Guds Moder

Salve Regína, mater misericórdiae
vita, dulcedo, et spec nostra salve.
Ad te clamámus, éxsules, fílii Evae.
Ad te suspirámus, geméntes et flentes
in hac lacrimárum valle.

Eia ergo, Advocáta nostra,
illos tuos misericórdes óculos
ad nos converte.

Et Iesum, benedíctum fructum ventris tui,
nobis post hoc exsílium osténde.
O clemens, o pia,
o dulcis Virgo Maria

Himlarnas drottning, moder till all barmhärtighet,
moder till livet, hoppet, hjärtats glädje.
Kvalda vi ropar, Evas förskingrade söner.
Här är Tåredalen med suckar och klagan
och långt är till paradiset.

I din himmel, bed med oss på jorden.
Låt oss se ditt ansiktes ljus, som ger oss frid
i ångestnatten.

Maria, högt benådad, när vår landsflykt ändas
låt oss då skåda Jesus som du gav oss.
O ringhet, o höghet, 
o Guds moder Maria

View Details