|  Login

Minimera

Minimera

Laudes

söndag vecka 2, söndag vecka 30 under året

Invitatorium:
Herre, öppna mina läppar, - så att min mun kan förkunna ditt lov.

Inledningsantifon:
Vi är Guds folk och får i hans hjord. Kom, låt oss tillbedja honom. Halleluja.

Välj en av följande psalmer: Ps 95, Ps 100, Ps 67, Ps 24Antifoner: (klicka på texten för att få psalmen)

Ant 1: Välsignad är han som kommer i Herrens namn. Halleluja.. Ps118

Tacka Herren, ty han är god,
evigt varar hans nåd.
Sjung, du Israels folk:
evigt varar hans nåd.
Sjung, du Arons ätt:
evigt varar hans nåd.
Sjung, ni som fruktar Herren:
evigt varar hans nåd.

Jag ropade till Herren i mitt trångmål.
Herren svarade, han förde mig ut i frihet.
Herren är med mig — jag har ingenting att frukta:
vad kan människor göra mig?
Herren är med mig, han hjälper mig,
jag skall triumfera över mina fiender.

Det är bättre att ty sig till Herren
än att lita på människors hjälp.
Det är bättre att ty sig till Herren
än att lita på mäktiga män.

Jag var kringränd av främmande folk,
men jag höll dem från livet med Herrens hjälp.
Jag var kringränd på alla sidor,
men jag höll dem från livet med Herrens hjälp.
De kringrände mig som en bisvärm
men slocknade som eld i törne.
Jag höll dem från livet med Herrens hjälp.

De trängde mig hårt, jag var nära att falla,
men Herren kom mig till hjälp.
Herren är min kraft och mitt värn,
han blev min räddning.

Hör hur segerropen skallar, jubel stiger från de trognas läger:
Herrens hand har visat sin kraft.
Herrens hand är höjd till seger,
Herrens hand har visat sin kraft.

Jag skall inte dö, jag skall leva
och vittna om Herrens gärningar.
Hårt har Herren tuktat mig,
men han gav mig inte i dödens våld.

Öppna för mig rättfärdighetens portar!
Jag vill gå in och tacka Herren.
Här är Herrens port,
här får hans trogna gå in.
Jag tackar dig för att du hörde min bön
och blev min räddning.

Stenen som husbyggarna ratade
har blivit en hörnsten.
Detta är Herrens eget verk,
det står för våra ögon som ett under.
Detta är dagen då Herren grep in.
Låt oss jubla och vara glada!
Herre, hjälp oss!
Herre, ge framgång!

Välsignad den som kommer i Herrens namn!
Vi välsignar er från Herrens hus.
Herren är Gud. Han gav oss ljus.
Ordna er till procession, med kvistar i händerna,
ända till altarets horn!
Du är min Gud, jag vill tacka dig.
Min Gud, jag vill höja ditt lov.
Tacka Herren, ty han är god,
evigt varar hans nåd.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evighet. Amen.

Ant:Välsignad är han som kommer i Herrens namn. Halleluja.. Ps118

---


Ant 2: Låt oss sjunga till Herrens ära. Halleluja Till Dan B:29-34

Prisad vare du, Herre, våra fäders Gud, *
Lovad och upphöjd i evighet,
Och prisat vare din härlighets heliga namn, *
Lovprisat och upphöjt i evighet.

Prisad vare du i din heliga härlighets tempel, *
Lovsjungen och förhärligad i evighet.
Prisad vare du som tronar på keruberna och ser ned i djupen, *
Lovad och upphöjd i evighet.

Prisad vare du på din kungatron, *
lovsjungen och upphöjd i evighet.
Prisad vare du i himelens boningar, *
Lovsjungen och ärad i evighet.
Prisa Herren, alla hans verk, *
Lovsjung och upphöj honom i evighet.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
Nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Ant: Låt oss sjunga till Herrens ära. Halleluja Till Dan B:29-34

---


Ant 3: Lova Herren för hans väldiga gärningar. Halleluja. Ps150

Prisa Gud i hans helgedom,
prisa honom i hans höga himmel.
2 Prisa honom för hans mäktiga gärningar,
prisa honom för hans väldiga storhet.
3 Prisa honom med hornstötar,
prisa honom med harpa och lyra,
4 prisa honom med tamburin och dans,
prisa honom med strängaspel och flöjt,
5 prisa honom med klingande cymbaler,
prisa honom med jublande cymbaler.
6 Allt som lever och andas skall prisa Herren.
Halleluja!

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evighet. Amen.

Ant: Lova Herren för hans väldiga gärningar. Halleluja. Ps150

Läsning:
Hes 36:25: Och jag skall stänka rent vatten på er, så att ni blir rena. Jag skall rena er från all er orenhet och från alla era eländiga avgudar. 26 Och jag skall ge er ett nytt hjärta och låta en ny ande komma i ert bröst. Jag skall ta bort stenhjärtat ur er kropp och ge er ett hjärta av kött. 27 Jag skall låta min Ande komma i ert bröst och göra så, att ni vandrar efter mina stadgar och håller mina lagar och gör efter dem. Bibel-82, (Sweden: Vision Data Systems) 1997.

Responsorium:
Vi lovar ditt namn, o Herre, +och sjunger till din ära. Vi förkunnar alla dina under +

Benedictus:
Ant: Du skall älska din nästa som dig själv, säger Herren

Välsignad är Herren, Israels Gud, *
som besöker sitt folk och ger det frihet.
Han reser för oss frälsningens horn *
i sin tjänare Davids släkt,
så som han för länge sedan lovat *
genom sina heliga profeter,
frälsning från våra fiender *
och alla som hatar oss.

Han visar barmhärtighet mot våra fäder +
och står fast vid sitt heliga förbund, *
den ed han svor vår fader Abraham:att rycka oss ur våra fienders hand
och låta oss tjäna honom utan fruktan, *
rena och rättfärdiga inför honom i alla våra dagar.

Och du, mitt barn, skall kallas den Högstes profet, *
ty du skall gå före Herren och bana väg för honom.
Så skall hans folk få veta att frälsningen är här med förlåtelse för deras synder *
genom vår Guds barmhärtighet och mildhet.
Han skall komma ner till oss från höjden, +
en soluppgång för dem som är i mörkret och i dödens skugga, *
och styra våra fötter in på fredens väg.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen

Ant: Du skall älska din nästa som dig själv, säger Herren

Förböner
Här kan egna förböner infogas. Resp: -Kristus, ärans konung, bli vårt ljus och vårt liv.

Fader vår...

Vår Fader, du som är i himlen.
Låt ditt namn bli helgat.
Låt ditt rike komma.
Låt din vilja ske, på jorden så som i himlen.
Ge oss idag det bröd vi behöver.
Och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss.
Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda.

Slutbön:

Allsmäktige, evige Gud, låt tron, hoppet och kärleken växa i oss, så att vi älskar dina bud och uppnår vad du lovat oss. Genom din Son, Jesus Kristus, vår Herre och Gud som med dig Fader, och den helige Ande lever och råder från evighet till evighet. Amen.
View Details

Minimera
--

Minimera

Vesper

söndag vecka 2, dag på kyrkoåret: söndag vecka 30 under året

Psalmer: (klicka på texten för att få psalmen)

Ant 1: Herren Kristus är präst för alltid i Melkisedeks efterföljd. Halleluja. Ps 110:1-5,7

Så lyder Herrens ord till min härskare:
Sätt dig på min högra sida,
så skall jag lägga dina fiender
som en pall under dina fötter.
2 Din kungaspira sträcker Herren ut från Sion:
härska nu bland dina fiender!
3 Villigt samlas ditt folk
i dag då makten blir din.
På heliga berg har jag fött dig
som dagg ur gryningens sköte.
4 Herren har svurit en ed
som han inte skall bryta:
Du är präst för evigt
i Melkisedeks efterföljd.
5 Herren är vid din sida,
han krossar kungar på sin vredes dag.

7 Han dricker ur bäcken vid vägen.
Så lyfter han huvudet högt.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evighet. Amen.

Ant: Herren Kristus är präst för alltid i Melkisedeks efterföljd. Halleluja. Ps 110:1-5,7

---


Ant 2:Herren, vår Gud, är i himlen; han kan göra allt han vill. Halleluja. Ps115

Inte oss, Herre, inte oss
utan ditt namn skall du ge ära,
du som är god och trofast!
2 Varför skall folken få säga:
”Var är deras Gud?”
3 Vår Gud är i himlen,
allt vad han vill, det gör han.
4 Deras gudar är silver och guld,
verk av människohänder.

5 Mun har de men kan inte tala,
ögon men kan inte se.
6 Öron har de men kan inte höra,
näsa men känner ingen lukt.
7 De har händer men kan inte gripa
och fötter men kan inte gå.
Ur deras strupe kommer inga ljud.
8 De som gjort dem skall bli som de,
ja, alla som sätter sin lit till dem.

9 Israel, förlita dig på Herren,
han är er hjälp och er sköld.
10 Arons släkt, förlita dig på Herren,
han är er hjälp och er sköld.
11 Ni gudfruktiga, förlita er på Herren,
han är er hjälp och er sköld.

12 Herren har tänkt på oss och välsignar, +
han välsignar Israels släkt,
han välsignar Arons släkt.
13 Han välsignar dem som fruktar honom,
både mäktiga och ringa.
14 Må Herren göra er talrika,
er och era barn.
15 Må ni välsignas av Herren,
han som har gjort himmel och jord.
16 Himlen är Herrens,
men jorden gav han åt människorna.
17 De döda prisar inte Herren,
de som farit ner i tystnaden.
18 Men vi skall lova Herren
nu och för evigt.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evighet. Amen.

Ant:Herren, vår Gud, är i himlen; han kan göra allt han vill. Halleluja. Ps115

---


Ant 3: Prisa vår Gud, alla ni hans tjänare, både stora och små, halleluja. Upp19:1-2a, 5-7

 Frälsningen och härligheten och makten finns hos vår Gud,
sanna och rättfärdiga är hans domar.

Prisa vår Gud, alla hans tjänare,
ni som fruktar honom, höga och låga,
vår Gud, allhärskaren, är nu konung.

Låt oss vara glada och jubla
och ge honom vår hyllning.
Ty tiden har kommit för Lammets bröllop,
och hans brud har gjort sig redo.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evighet. Amen.

Ant:Prisa vår Gud, alla ni hans tjänare, både stora och små, halleluja. Upp19:1-2a, 5-7

Läsning:
2Thess:2:13: Vi måste alltid tacka Gud för er, bröder som Herren älskar. Ty Gud har utsett er att vara de första som skall räddas genom att ni helgas i er ande och tror på sanningen. 14 Till detta har Gud kallat er med vårt evangelium, för att ni skall vinna vår herre Jesu Kristi härlighet. Bibel-82, (Sweden: Vision Data Systems) 1997.

Responsorium:
Av dig och genom dig och till dig är allting. + Din är äran i evighet. Herre, mångfaldiga är dina verk. Med visdom har du gjort dem alla. +

Magnificat:
Ant: Du skall älska Herren, din Gud, med hela ditt hjärta och med hela din själ och med hela ditt förstånd. du skall älska din nästa som dig själv.

Min själ prisar Herrens storhet, *
min ande jublar över Gud, min frälsare:
han har vänt sin blick till sin ringa tjänarinna. *
Från denna stund skall alla släkten prisa mig salig:
stora ting låter den Mäktige ske med mig, *
hans namn är heligt,
och hans förbarmande med dem som fruktar honom *
varar från släkte till släkte.

Han gör mäktiga verk med sin arm, *
han skingrar dem som har övermodiga planer.
Han störtar härskare från deras troner, *
och han upphöjer de ringa.
Hungriga mättar han med sina gåvor, *
och rika skickar han tomhänta från sig.

Han tar sig an sin tjänare Israel *
och håller sitt löfte till våra fäder:
att förbarma sig över Abraham *
och hans barn, till evig tid.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evighet. Amen.

Ant: Du skall älska Herren, din Gud, med hela ditt hjärta och med hela din själ och med hela ditt förstånd. du skall älska din nästa som dig själv.

Förböner
Här kan egna förböner infogas.
Resp: -Herre, kom ihåg ditt folk.

Vår Fader, du som är i himlen.
Låt ditt namn bli helgat.
Låt ditt rike komma.
Låt din vilja ske, på jorden så som i himlen.
Ge oss idag det bröd vi behöver.
Och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss.
Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda.

Slutbön:
Allsmäktige, evige Gud, låt tron, hoppet och kärleken växa i oss, så att vi älskar dina bud och uppnår vad du lovat oss. Genom din Son, Jesus Kristus, vår Herre och Gud som med dig Fader, och den helige Ande lever och råder från evighet till evighet. Amen.
View Details

Minimera
--

Minimera

Completorium

Vid dagens slut söndag, söndag vecka 30 under året
30 SÖNDAGEN UNDER ÅRET

Psalm:
Ant: Du skall inte behöva frukta nattens fasor. Under hans vingar skall du finna tillflykt. Ps 91:

Den som bor i den Högstes skydd *
och vilar i den Väldiges skugga,
han säger: "Herren är min tillflykt och min borg, *
min Gud som jag förtröstar på."

Han räddar dig från jägarens nät *
och från den förhärjande pesten.
Han täcker dig med sina vingar, +
under dem finner du tillflykt, *
hans trofasthet är en sköld och ett bålverk.

Du behöver inte frukta nattens fasor *
eller pilen som flyger om dagen,
inte pesten som smyger i dunklet *
eller farsoten som härjar i middagshettan.

Tusen kan falla bredvid dig, +
ja, tiotusen vid din sida, *
men du skall inte drabbas.
Du skall själv få bevittna *
hur de gudlösa får sitt straff.

Din tillflykt är Herren, *
du har gjort den Högste till ditt värn.
Inget ont skall drabba dig, *
ingen olycka komma nära ditt hus.

Han skall befalla sina änglar *
att skydda dig var du än går.
De bär dig på sina händer, *
så att du inte stöter foten mot någon sten.

Över lejon och ormar går du fram, *
du trampar på vilddjur och drakar.
Han håller fast vid mig, och jag räddar honom, *
jag skyddar honom, ty han känner mitt namn.

Han åkallar mig, och jag svarar honom, +
jag är med honom i nöden, *
jag befriar honom och ger honom ära.
Jag skall mätta honom med ett långt liv *
och låta honom erfara min hjälp.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evighet. Amen.

Ant: Du skall inte behöva frukta nattens fasor. Under hans vingar skall du finna tillflykt. Ps 91:

Ant 2:

Ant:

Läsning:
Upp 22:4: De skall se hans ansikte, och de skall bära hans namn på sin panna. 5Och det skall inte mer bli natt, och ingen behöver längre ljus från någon lampa eller solens ljus, ty Herren Gud skall lysa över dem. Och de skall vara kungar i evigheters evighet. Bibel-82, (Sweden: Vision Data Systems) 1997.

Responsorium:
I dina händer, Herre Gud, befaller jag nu min ande. Du förlossar mig, o Herre, du trofaste Gud.

Simeons lovsång:
Ant: Skydda oss, Herre, medan vi vakar, bevara oss då vi sover, så att vi vakar med Kristus och kan vila i trygghet. Halleluja

Herre, nu låter du din tjänare gå hem,*
i frid, som du har lovat. 
Ty mina ögon har skådat frälsningen* 
som du har berett åt alla folk, 
ett ljus med uppenbarelse åt hedningarna* 
och härlighet åt ditt folk Israel.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evighet. Amen.

Ant: Skydda oss, Herre, medan vi vakar, bevara oss då vi sover, så att vi vakar med Kristus och kan vila i trygghet. Halleluja

Slutbön:
Besök vår boning, Herre, och rädda oss undan den ondes försåt. Låt dina änglar bo ibland oss och bevara oss i din frid, och må din välsignelse vila över oss nu och alltid. Genom Jesus Kristus, vår Herre.

Hymn till Guds Moder

Salve Regína, mater misericórdiae
vita, dulcedo, et spec nostra salve.
Ad te clamámus, éxsules, fílii Evae.
Ad te suspirámus, geméntes et flentes
in hac lacrimárum valle.

Eia ergo, Advocáta nostra,
illos tuos misericórdes óculos
ad nos converte.

Et Iesum, benedíctum fructum ventris tui,
nobis post hoc exsílium osténde.
O clemens, o pia,
o dulcis Virgo Maria

Himlarnas drottning, moder till all barmhärtighet,
moder till livet, hoppet, hjärtats glädje.
Kvalda vi ropar, Evas förskingrade söner.
Här är Tåredalen med suckar och klagan
och långt är till paradiset.

I din himmel, bed med oss på jorden.
Låt oss se ditt ansiktes ljus, som ger oss frid
i ångestnatten.

Maria, högt benådad, när vår landsflykt ändas
låt oss då skåda Jesus som du gav oss.
O ringhet, o höghet, 
o Guds moder Maria

View Details