|  Login

Laudes, Vesper, Completorium 

Minimera

Minimera

Laudes

torsdag vecka 4, torsdag vecka 20 under året

Invitatorium:
Herre, öppna mina läppar, - så att min mun kan förkunna ditt lov.

Inledningsantifon:
Träd fram inför Herrens ansikte med fröjderop.

Välj en av följande psalmer: Ps 95, Ps 100, Ps 67, Ps 24Antifoner: (klicka på texten för att få psalmen)

Låt mig morgon efter morgon förnimma din nåd. Ps 143:1-11

Herren skall låta freden komma över Jerusalem som en ström. Jes 66:10-14

Det är juvligt att lovsjunga Gud. Ps 147:1-11

Läsning:
Rom 8: Våra lidanden i denna tid betyder ingenting mot den härlighet som skall uppenbaras och bli vår. Ty skapelsen väntar otåligt på att Guds söner skall uppenbaras. Allt skapat har lagts under tomhetens välde, inte av egen vilja utan på grund av honom som vållade det, men med hopp om att också skapelsen skall befrias ur sitt slaveri under förgängelsen och nå den frihet som Guds barn får när de förhärligas.

Responsorium:
Gud, du är min Gud. + Bittida söker jag dig. Ty du är min hjälp. +

Benedictus:
Låt oss se, o Gud, att frälsningen är här, med förlåtelse för våra synder.

Förböner
Här kan egna förböner infogas. Resp: -Herre, du är vårt liv.

Fader vår...

Slutbön:
Herre, ge oss säker kunskap om frälsningen, så att vi räddas ur våra ovänners hand och utan fruktan tjänar dig i alla våra dagar. Genom din Son Jesus Kristus, vår Herre. Amen.

View Details

Minimera
--

Minimera

Vesper

torsdag vecka 4, dag på kyrkoåret: torsdag vecka 20 under året

Antifoner: (klicka på texten för att få psalmen)

Mitt värn och min räddare, min sköld och min tillflykt. Ps 144:1-8

Saligt är det folk vars Gud är Herren. Ps 144:9-15

Nu finns frälsningen och riket hos vår Gud. Upp 11:17-18; 12:10-12

Läsning:
Kolosserbrevet kap. 1: Håll fast vid er tro, ha en stadig grund och vik inte från det hopp ni har fått höra om i evangeliet, som har förkunnats för allt skapat under himlen.

Responsorium:
Herren är min herde, + ingenting skall fattas mig. Han låter mig vila på gröna ängar, +

Magnificat:
Herren mättar dem som hungrar efter rättfärdighet och fyller deras liv med sina gåvor.

Förböner
Här kan egna förböner infogas.
Resp: -Sänd ditt ljus och din sanning, Herre.

Slutbön:
Herre, ta emot vår bön denna afton, och låt oss gå i Jesu spår, så att vi genom tålamod bär frukt i rättfärdighet och frid. Genom honom, Jesus Kristus, vår Herre och Gud, som med dig Fader, och den helige Ande lever och råder från evighet till evighet. Am
View Details

Minimera
--

Minimera

Completorium

Vid dagens slut torsdag, torsdag vecka 20 under året
S BARTOLOMAIOS, APOSTEL

Psalm:
Min kropp skall få vila med förtröstan. Ps16:


Läsning:
1Thess5:23: Må han som är fridens Gud helga er helt igenom, och må er ande, själ och kropp bevaras hela och oskadda, så att de är utan fläck när vår herre Jesus Kristus kommer. Bibel-82, (Sweden: Vision Data Systems) 1997.

Responsorium:
I dina händer, Herre Gud, befaller jag nu min ande. Du förlossar mig, o Herre, du trofaste Gud.

Simeons lovsång:
Skydda oss, Herre, medan vi vakar, bevara oss då vi sover, så att vi vakar med Kristus och kan vila i trygghet.

Slutbön:
Herre, vår Gud, låt kropp och själ som tyngs av dagens börda, bli vederkvickta av en ljuvlig sömn, så att vi med din hjälp kan tjäna dig av all vår kraft och allt vårt hjärta. Genom Jesus Kristus, vår Herre.

Hymn till Guds Moder

View Details