|  Login

Laudes, Vesper, Completorium 

Minimera

Minimera

Laudes

onsdag vecka 3, Jungfru Marias Upptagning i Himmelen

Invitatorium:
Herre, öppna mina läppar, - så att min mun kan förkunna ditt lov.

Inledningsantifon:
Låt oss tillbedja Herren, vår skapare, ty han har gjort oss.

Välj en av följande psalmer: Ps 95, Ps 100, Ps 67, Ps 24Antifoner: (klicka på texten för att få psalmen)

Herre var mig nådig; gläd din tjänares själ. Ps 86:

Salig den som lever rättfärdigt och talar sanning. Jes 33:13-16:

Höj jubel inför Herren, konungen. Ps 98:

Läsning:
Jobs bok: Naken kom jag ur min moders liv, och naken skall jag vända åter dit. Herren gav, och Herren tog. Lovat vare Herrens namn. Om vi tar emot det goda av Gud, skall vi då inte också ta emot det onda? Bibel-82, (Sweden: Vision Data Systems) 1997.

Responsorium:
Vänd mitt hjärta till dina vittnesbörd, + ty till dem har jag behag. Behåll mig vid liv på dina vägar, +

Benedictus:
Herre, visa barmhärtighet mot oss, och stå fast vid ditt heliga förbund.

Förböner
Här kan egna förböner infogas. Resp: -Kom ihåg din kyrka, Herre.

Fader vår...

Slutbön:
Lys upp vårt sinne, Herre vår Gud, med ljuset av din nåd, så att vi lever för dig, som i din visdom skapat oss och uppehåller oss i din försyn. Genom din Son, Jesus Kristus, vår Herre och Gud, som med dig, Fader, och den helige Ande lever och råder från evighet till evighet. Amen.
Allsmäktige, evige Gud, till himmelens härlighet har du upphöjt din Sons moder, den alltid rena jungfrun Maria, med kropp och själ. Lär oss att lyfta blicken upp till denna härlighet, och låt oss en gång dela den med henne. Genom din Son, Jesus Kristus vår Herre och Gud som med dig Fader och den helige Ande lever och råder från evighet till evighet. Amen.
View Details

Minimera
--

Minimera

Vesper

onsdag vecka 3, dag på kyrkoåret: Jungfru Marias Upptagning i Himmelen

Antifoner: (klicka på texten för att få psalmen)

De som sår under tårar skall skörda med jubel. Ps126:

Herre, bygg vårt hus och bevara vår stad. Ps127:

Han är den förstfödde i hela skapelsen, han är överallt den främste.

Läsning:
Ef 3:20: Han som verkar i oss med sin kraft och förmår göra långt mer än vi kan begära eller tänka, 21hans är härligheten genom kyrkan och genom Kristus Jesus, i alla släktled i evigheters evighet, amen. Bibel-82, (Sweden: Vision Data Systems) 1997.

Responsorium:
Herre, befria mig, + Gud, var mig nådig. Låt mig inte som syndarna förlora min själ, +

Magnificat:
Stora ting låter den mäktige ske med mig, hans namn är heligt.

Förböner
Här kan egna förböner infogas.
Resp: -Ditt folk skall prisa dig, o Herre.

Slutbön:
Må kyrkans innerliga bön nå fram till dig, barmhärtige Gud, så att vi renas från vår synd och utan hinder tjänar dig, vår styrka och vårt säkra fäste. Genom din Son, Jesus Kristus, vår Herre och Gud, som med dig, Fader, och den helige Ande lever och råder Allsmäktige, evige Gud, till himmelens härlighet har du upphöjt din Sons moder, den alltid rena jungfrun Maria, med kropp och själ. Lär oss att lyfta blicken upp till denna härlighet, och låt oss en gång dela den med henne. Genom din Son, Jesus Kristus vår Herre och Gud som med dig Fader och den helige Ande lever och råder från evighet till evighet. Amen.
View Details

Minimera
--

Minimera

Completorium

Vid dagens slut onsdag, Jungfru Marias Upptagning i Himmelen


Psalm:
Var min beskyddare och min borg. Ps31:2-6:
Ur djupen ropar jag till dig. Herre, hör min röst. Ps130:

Läsning:
Ef 2:26 Synda inte. Låt inte solen gå ner över er vrede. Ge inte djävulen något tillfälle.

Responsorium:
I dina händer, Herre Gud, befaller jag nu min ande. Du förlossar mig, o Herre, du trofaste Gud.

Simeons lovsång:
Skydda oss, Herre, medan vi vakar, bevara oss då vi sover, så att vi vakar med Kristus och kan vila i trygghet.

Slutbön:
Herre Jesus Kristus, du vill att vi bär ditt ljuva ok och din lätta börda. Välsigna den gågna dagens bön och arbete, och ge oss en natt under ditt beskydd, så att vi i morgon kan tjäna dig med nya krafter. Du som lever och råder i evighet.

Hymn till Guds Moder

View Details