|  Login

Minimera

Minimera

Laudes

torsdag vecka 3, torsdag vecka 11 under året

Invitatorium:
Herre, öppna mina läppar, - så att min mun kan förkunna ditt lov.

Inledningsantifon:
Kom, låt oss tillbedja Herren, ty han är vår Gud.

Välj en av följande psalmer: Ps 95, Ps 100, Ps 67, Ps 24Antifoner: (klicka på texten för att få psalmen)

Ant 1: Härliga ting har sagts om dig, du Guds stad. Ps 87:

Ant:Härliga ting har sagts om dig, du Guds stad. Ps 87:

Ant 2: Herren kommer i makt, och han har med sig sin segerlön. Jes 40:10-17

Ant: Herren kommer i makt, och han har med sig sin segerlön. Jes 40:10-17

Ant 3: Upphöj Herren, vår Gud, och tillbed inför hans heliga berg. Ps 99:

Ant: Upphöj Herren, vår Gud, och tillbed inför hans heliga berg. Ps 99:

Läsning:
1Petr, kap. 4: Tjäna varandra, var och en med den nådegåva han har fått, som goda förvaltare av Guds nåd i dess många former. Den som talar skall komma ihåg att han får sina ord från Gud, den som tjänar att han tjänar med den styrka Gud ger. Låt Gud förhärligas i allt detta genom Jesus Kristus. Hans är härligheten och makten i evigheters evighet, amen.

Responsorium:
Jag ropar av allt mitt hjärta. +Herre, svara mig. Jag vill hålla dina stadgar. +

Benedictus:
Ant: Låt oss göra tjänst inför Herren i helighet. Han befriar oss ur våra ovänners hand.

Välsignad är Herren, Israels Gud, *
som besöker sitt folk och ger det frihet.
Han reser för oss frälsningens horn *
i sin tjänare Davids släkt,
så som han för länge sedan lovat *
genom sina heliga profeter,
frälsning från våra fiender *
och alla som hatar oss.

Han visar barmhärtighet mot våra fäder +
och står fast vid sitt heliga förbund, *
den ed han svor vår fader Abraham:att rycka oss ur våra fienders hand
och låta oss tjäna honom utan fruktan, *
rena och rättfärdiga inför honom i alla våra dagar.

Och du, mitt barn, skall kallas den Högstes profet, *
ty du skall gå före Herren och bana väg för honom.
Så skall hans folk få veta att frälsningen är här med förlåtelse för deras synder *
genom vår Guds barmhärtighet och mildhet.
Han skall komma ner till oss från höjden, +
en soluppgång för dem som är i mörkret och i dödens skugga, *
och styra våra fötter in på fredens väg.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen

Ant: Låt oss göra tjänst inför Herren i helighet. Han befriar oss ur våra ovänners hand.

Förböner
Här kan egna förböner infogas. Resp: -Ära vare dig i evighet.

Fader vår...

Vår Fader, du som är i himlen.
Låt ditt namn bli helgat.
Låt ditt rike komma.
Låt din vilja ske, på jorden så som i himlen.
Ge oss idag det bröd vi behöver.
Och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss.
Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda.

Slutbön:
Allsmäktige evige Gud, låt dem som sitter i mörkret och i dödens skugga skåda soluppgången, avglansen av din härlighet, som har kommit ner till oss från höjden,Jesus Kristus vår Herre och Gud, som med dig, Fader, och den helige Ande lever och råder från evighet till evighet. Amen.

View Details

Minimera
--

Minimera

Vesper

torsdag vecka 3, dag på kyrkoåret: torsdag vecka 11 under året

Psalmer: (klicka på texten för att få psalmen)

Ant 1: Dina fromma skall jubla, när de går in i din boning. Ps132:1-10

Ant: Dina fromma skall jubla, när de går in i din boning. Ps132:1-10

Ant 2:Herren har utvalt Sion till sin boning. Ps 132:11-18

Ant:Herren har utvalt Sion till sin boning. Ps 132:11-18

Ant 3: Herren har givit honom välde och ära och rike, och alla folk måste tjäna honom. Upp 11:17-18b, 12:10b-12a

Ant:Herren har givit honom välde och ära och rike, och alla folk måste tjäna honom. Upp 11:17-18b, 12:10b-12a

Läsning:
1Petr3:8: ni skall alla leva i endräkt och inbördes förståelse, i broderskärlek, barmhärtighet och ödmjukhet. 9 Löna inte ont med ont eller skymf med skymf, utan tvärtom: välsigna. Ty ni är själva kallade att få välsignelse. Bibel-82, (Sweden: Vision Data Systems) 1997.

Responsorium:
Herren är god, +han bespisar oss med bästa vete. Med honung ur klippan mättar han oss, +

Magnificat:
Ant: Han störtar härskare från deras troner, och han upphöjer de ringa.

Min själ prisar Herrens storhet, *
min ande jublar över Gud, min frälsare:
han har vänt sin blick till sin ringa tjänarinna. *
Från denna stund skall alla släkten prisa mig salig:
stora ting låter den Mäktige ske med mig, *
hans namn är heligt,
och hans förbarmande med dem som fruktar honom *
varar från släkte till släkte.

Han gör mäktiga verk med sin arm, *
han skingrar dem som har övermodiga planer.
Han störtar härskare från deras troner, *
och han upphöjer de ringa.
Hungriga mättar han med sina gåvor, *
och rika skickar han tomhänta från sig.

Han tar sig an sin tjänare Israel *
och håller sitt löfte till våra fäder:
att förbarma sig över Abraham *
och hans barn, till evig tid.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evighet. Amen.

Ant: Han störtar härskare från deras troner, och han upphöjer de ringa.

Förböner
Här kan egna förböner infogas.
Resp: -Hjälp oss, Herre, och hör vår bön.

Vår Fader, du som är i himlen.
Låt ditt namn bli helgat.
Låt ditt rike komma.
Låt din vilja ske, på jorden så som i himlen.
Ge oss idag det bröd vi behöver.
Och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss.
Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda.

Slutbön:
Vi tackar dig, Herre, när dagen lider mot sitt slut, och vi ber om din barmhärtighet, så att allt som vi i mänsklig svaghet har begått blir helat och förlåtet. Genom din Son, Jesus Kristus..
View Details

Minimera
--

Minimera

Completorium

Vid dagens slut torsdag, torsdag vecka 11 under året


Psalm:
Ant: Min kropp skall få vila med förtröstan. Ps16:

Ant: Min kropp skall få vila med förtröstan. Ps16:

Ant 2:

Ant:

Läsning:
1Thess5:23: Må han som är fridens Gud helga er helt igenom, och må er ande, själ och kropp bevaras hela och oskadda, så att de är utan fläck när vår herre Jesus Kristus kommer. Bibel-82, (Sweden: Vision Data Systems) 1997.

Responsorium:
I dina händer, Herre Gud, befaller jag nu min ande. Du förlossar mig, o Herre, du trofaste Gud.

Simeons lovsång:
Ant: Skydda oss, Herre, medan vi vakar, bevara oss då vi sover, så att vi vakar med Kristus och kan vila i trygghet.

Herre, nu låter du din tjänare gå hem,*
i frid, som du har lovat. 
Ty mina ögon har skådat frälsningen* 
som du har berett åt alla folk, 
ett ljus med uppenbarelse åt hedningarna* 
och härlighet åt ditt folk Israel.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evighet. Amen.

Ant: Skydda oss, Herre, medan vi vakar, bevara oss då vi sover, så att vi vakar med Kristus och kan vila i trygghet.

Slutbön:
Herre, vår Gud, låt kropp och själ som tyngs av dagens börda, bli vederkvickta av en ljuvlig sömn, så att vi med din hjälp kan tjäna dig av all vår kraft och allt vårt hjärta. Genom Jesus Kristus, vår Herre.

Hymn till Guds Moder

Salve Regína, mater misericórdiae
vita, dulcedo, et spec nostra salve.
Ad te clamámus, éxsules, fílii Evae.
Ad te suspirámus, geméntes et flentes
in hac lacrimárum valle.

Eia ergo, Advocáta nostra,
illos tuos misericórdes óculos
ad nos converte.

Et Iesum, benedíctum fructum ventris tui,
nobis post hoc exsílium osténde.
O clemens, o pia,
o dulcis Virgo Maria

Himlarnas drottning, moder till all barmhärtighet,
moder till livet, hoppet, hjärtats glädje.
Kvalda vi ropar, Evas förskingrade söner.
Här är Tåredalen med suckar och klagan
och långt är till paradiset.

I din himmel, bed med oss på jorden.
Låt oss se ditt ansiktes ljus, som ger oss frid
i ångestnatten.

Maria, högt benådad, när vår landsflykt ändas
låt oss då skåda Jesus som du gav oss.
O ringhet, o höghet, 
o Guds moder Maria

View Details