|  Login

Minimera

Minimera

Laudes

måndag vecka 4, måndag vecka 20 under året

Invitatorium:
Herre, öppna mina läppar, - så att min mun kan förkunna ditt lov.

Inledningsantifon:
Brist ut i jublande lovsång till vår Gud.

Välj en av följande psalmer: Ps 95, Ps 100, Ps 67, Ps 24Antifoner: (klicka på texten för att få psalmen)

Ant 1: Herre, du mättar oss med din nåd när morgonen gryr. Ps 90

Ant:Herre, du mättar oss med din nåd när morgonen gryr. Ps 90

Ant 2: Sjung en ny sång till Herrens ära, ropa ut hans ära över hela jorden. Jes42:10-16

Ant: Sjung en ny sång till Herrens ära, ropa ut hans ära över hela jorden. Jes42:10-16

Ant 3: Lova Herrens namn, ni som står i Herrens hus. Ps 135:1-12

Ant: Lova Herrens namn, ni som står i Herrens hus. Ps 135:1-12

Läsning:
Judits bok, kap 8: Vi skall tacka Herren, vår Gud, som prövar oss likaväl som våra fäder. Kom ihåg vad han gjorde med Abraham, hur han prövade Isak och vad som hände Jakob i det syriska Mesopotamien när han vaktade sin morbror Labans får. Ty liksom den eld de fick gå igenom tjänade till att pröva deras hjärtan, så har Herren inte heller lagt detta på oss som ett straff. När han tuktar dem som söker sig till honom, vill han visa dem till rätta.”

Responsorium:
Alla NI rättfärdiga, jubla över Herren. + De trognas skara skall sjunga hans lov. Sjung en ny sång till hans ära. +

Benedictus:
Ant: Välsignad är Herren, som besöker sitt folk och ger det frihet.

Välsignad är Herren, Israels Gud, *
som besöker sitt folk och ger det frihet.
Han reser för oss frälsningens horn *
i sin tjänare Davids släkt,
så som han för länge sedan lovat *
genom sina heliga profeter,
frälsning från våra fiender *
och alla som hatar oss.

Han visar barmhärtighet mot våra fäder +
och står fast vid sitt heliga förbund, *
den ed han svor vår fader Abraham:att rycka oss ur våra fienders hand
och låta oss tjäna honom utan fruktan, *
rena och rättfärdiga inför honom i alla våra dagar.

Och du, mitt barn, skall kallas den Högstes profet, *
ty du skall gå före Herren och bana väg för honom.
Så skall hans folk få veta att frälsningen är här med förlåtelse för deras synder *
genom vår Guds barmhärtighet och mildhet.
Han skall komma ner till oss från höjden, +
en soluppgång för dem som är i mörkret och i dödens skugga, *
och styra våra fötter in på fredens väg.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen

Ant: Välsignad är Herren, som besöker sitt folk och ger det frihet.

Förböner
Här kan egna förböner infogas. Resp: -På dig hoppas vi, Kristus vår Herre.

Fader vår...

Vår Fader, du som är i himlen.
Låt ditt namn bli helgat.
Låt ditt rike komma.
Låt din vilja ske, på jorden så som i himlen.
Ge oss idag det bröd vi behöver.
Och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss.
Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda.

Slutbön:
Gud, du gav oss jorden att vårda och bruka och solen till vår tjänst, låt vårt arbete idag bli dig till ära och till glädje för vår nästa. Genom din Son Jesus Kristus, vår Herre och Gud, som med dig, Fader och den helige Ande lever och råder från evighet till evighet. Amen.

View Details

Minimera
--

Minimera

Vesper

måndag vecka 4, dag på kyrkoåret: måndag vecka 20 under året

Psalmer: (klicka på texten för att få psalmen)

Ant 1: Tacka Herren. Evigt varar hans nåd. Ps 136:1-9

Ant: Tacka Herren. Evigt varar hans nåd. Ps 136:1-9

Ant 2:Herre, vår Gud, stora och förunderliga är dina gärningar. Ps 136:10-26

Ant:Herre, vår Gud, stora och förunderliga är dina gärningar. Ps 136:10-26

Ant 3: Gud har beslutat att när tiden var inne sammanfatta allting i Kristus. Ef 1:3-10

Ant:Gud har beslutat att när tiden var inne sammanfatta allting i Kristus. Ef 1:3-10

Läsning:
1 Thess kap. 3: Måtte Herren låta er kärlek till varandra och till alla människor bli rik och överflödande som vår kärlek till er, så att ni blir styrkta i era hjärtan och kan stå oförvitliga och heliga inför vår Gud och fader, när vår herre Jesus kommer med alla sina heliga.

Responsorium:
Som ett rökoffer må min bön + stiga upp inför dig o Gud. Och som ett aftonoffer +

Magnificat:
Ant: Min själ prisar din storhet, du min Herre och min Gud.

Min själ prisar Herrens storhet, *
min ande jublar över Gud, min frälsare:
han har vänt sin blick till sin ringa tjänarinna. *
Från denna stund skall alla släkten prisa mig salig:
stora ting låter den Mäktige ske med mig, *
hans namn är heligt,
och hans förbarmande med dem som fruktar honom *
varar från släkte till släkte.

Han gör mäktiga verk med sin arm, *
han skingrar dem som har övermodiga planer.
Han störtar härskare från deras troner, *
och han upphöjer de ringa.
Hungriga mättar han med sina gåvor, *
och rika skickar han tomhänta från sig.

Han tar sig an sin tjänare Israel *
och håller sitt löfte till våra fäder:
att förbarma sig över Abraham *
och hans barn, till evig tid.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evighet. Amen.

Ant: Min själ prisar din storhet, du min Herre och min Gud.

Förböner
Här kan egna förböner infogas.
Resp: -Hör vår bön, Kristus, vår Gud.

Vår Fader, du som är i himlen.
Låt ditt namn bli helgat.
Låt ditt rike komma.
Låt din vilja ske, på jorden så som i himlen.
Ge oss idag det bröd vi behöver.
Och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss.
Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda.

Slutbön:
Stanna hos oss , Herre, ty dagen lider mot sitt slut. Följ oss på vår väg och gör våra hjärtan brinnande, så att vi med våra bröder känner igen dig i Skriften och det brutna brödet. Du som med Fadern och den helige Ande lever och råder från evighet till evighet. Amen.
View Details

Minimera
--

Minimera

Completorium

Vid dagens slut måndag, måndag vecka 20 under året


Psalm:
Ant: Du är barmhärtig och nådig, sen till vrede och rik på kärlek. Ps 86:

Hör mig, Herre, och svara mig,
jag är hjälplös och fattig.
2 Beskydda mig, jag är trogen,
rädda din tjänare, som förtröstar på dig.
Du är min Gud, 3 förbarma dig, Herre,
jag ropar till dig hela dagen.
4 Låt din tjänare glädjas,
Herre, jag sätter mitt hopp till dig.

5 Ja, Herre, du är god, du förlåter,
rik på kärlek till alla som åkallar dig.
6 Herre, lyssna till min bön,
hör mig när jag ber.
7 I nödens stund ropar jag till dig,
och du svarar mig.

8 Herre, bland gudarna är ingen som du,
inga gärningar är som dina.
9 Alla de folk du har skapat
skall komma och tillbe inför dig, Herre,
och de skall ära ditt namn.
10 Ty du är stor, du gör under,
du ensam är Gud.

11 Visa mig, Herre, din väg,
så att jag kan vandra i din sanning.
Lär mig att helhjärtat vörda ditt namn.
12 Jag vill tacka dig, Herre, min Gud, av allt mitt hjärta
och alltid ära ditt namn,
13 ty din godhet mot mig är stor,
du räddar mig ur dödsrikets djup.

14 Gud, de övermodiga angriper mig,
en skara våldsmän står efter mitt liv.
De räknar inte med dig.
15 Men du, Herre, är en barmhärtig och nådig Gud,
sen till vrede och rik på kärlek och trofasthet.

16 Vänd dig till mig, var barmhärtig, +
Ge din tjänare kraft,
rädda din tjänarinnas son.
17 Ge mig ett tecken på din godhet, +
och låt mina ovänner se det och blygas.
Du, Herre, hjälper och tröstar mig.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evighet. Amen.

Ant: Du är barmhärtig och nådig, sen till vrede och rik på kärlek. Ps 86:

Ant 2:

Ant:

Läsning:
1Thess5:9: Gud har inte bestämt oss till att bli offer för vreden utan till att vinna frälsning genom vår herre Jesus Kristus, 10 som har dött för oss för att vi skall leva tillsammans med honom, vare sig vi nu är vakna eller sover. Bibel-82, (Sweden: Vision Data Systems) 1997.

Responsorium:
I dina händer, Herre Gud, befaller jag nu min ande. Du förlossar mig, o Herre, du trofaste Gud.

Simeons lovsång:
Ant: Skydda oss, Herre, medan vi vakar, bevara oss då vi sover, så att vi vakar med Kristus och kan vila i trygghet.

Herre, nu låter du din tjänare gå hem,*
i frid, som du har lovat. 
Ty mina ögon har skådat frälsningen* 
som du har berett åt alla folk, 
ett ljus med uppenbarelse åt hedningarna* 
och härlighet åt ditt folk Israel.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evighet. Amen.

Ant: Skydda oss, Herre, medan vi vakar, bevara oss då vi sover, så att vi vakar med Kristus och kan vila i trygghet.

Slutbön:
Fader, skänk vår kropp och ande vila och vederkvickelse, och låt vårt arbete idag bli ett utsäde som mognar till frukt i det eviga livet. Genom Jesus Kristus, vår Herre.

Hymn till Guds Moder

Salve Regína, mater misericórdiae
vita, dulcedo, et spec nostra salve.
Ad te clamámus, éxsules, fílii Evae.
Ad te suspirámus, geméntes et flentes
in hac lacrimárum valle.

Eia ergo, Advocáta nostra,
illos tuos misericórdes óculos
ad nos converte.

Et Iesum, benedíctum fructum ventris tui,
nobis post hoc exsílium osténde.
O clemens, o pia,
o dulcis Virgo Maria

Himlarnas drottning, moder till all barmhärtighet,
moder till livet, hoppet, hjärtats glädje.
Kvalda vi ropar, Evas förskingrade söner.
Här är Tåredalen med suckar och klagan
och långt är till paradiset.

I din himmel, bed med oss på jorden.
Låt oss se ditt ansiktes ljus, som ger oss frid
i ångestnatten.

Maria, högt benådad, när vår landsflykt ändas
låt oss då skåda Jesus som du gav oss.
O ringhet, o höghet, 
o Guds moder Maria

View Details