|  Login

Minimera

Minimera

Laudes

påskdagen, påskdagen

Invitatorium:
Herre, öppna mina läppar, - så att min mun kan förkunna ditt lov.

Inledningsantifon:
Kristus är uppstånden från de döda. Halleluja.

Välj en av följande psalmer: Ps 95, Ps 100, Ps 67, Ps 24Antifoner: (klicka på texten för att få psalmen)

Ant 1: Kristus är uppstånden och har upplyst sitt folk, som han friköpt med sitt blod. Halleluja. Ps63:2-9

Ant:Kristus är uppstånden och har upplyst sitt folk, som han friköpt med sitt blod. Halleluja. Ps63:2-9

Ant 2: Vår Frälsare har uppstått ur graven. Låt oss prisa och upphöja vår Gud, halleluja. Till Dan b34-65b, 33

Ant: Vår Frälsare har uppstått ur graven. Låt oss prisa och upphöja vår Gud, halleluja. Till Dan b34-65b, 33

Ant 3: Halleluja, Herren är uppstånden, så som han sade, halleluja. Ps149:

Ant: Halleluja, Herren är uppstånden, så som han sade, halleluja. Ps149:

Läsning:
Apg 10:40 Gud uppväckte Jesus på tredje dagen och lät honom visa sig, 41 inte för hela folket utan för vittnen som Gud i förväg hade utvalt, nämligen för oss som åt och drack med honom efter hans uppståndelse från de döda. 42 Han gav oss uppdraget att förkunna för folket och vittna om att han är den som Gud har bestämt till att döma levande och döda. 43 Om honom vittnar alla profeterna att var och en som tror på honom får syndernas förlåtelse genom hans namn.” Bibel 2000, (Örebro, Sweden: Vision Data Systems) 1999.

Responsorium:
Detta är den dag som Herren har gjort. Låt oss jubla och vara glada, halleluja.

Benedictus:
Ant: Tidigt på morgonen efter sabbaten kom de till graven när solen gick upp. Halleluja.

Välsignad är Herren, Israels Gud, *
som besöker sitt folk och ger det frihet.
Han reser för oss frälsningens horn *
i sin tjänare Davids släkt,
så som han för länge sedan lovat *
genom sina heliga profeter,
frälsning från våra fiender *
och alla som hatar oss.

Han visar barmhärtighet mot våra fäder +
och står fast vid sitt heliga förbund, *
den ed han svor vår fader Abraham:att rycka oss ur våra fienders hand
och låta oss tjäna honom utan fruktan, *
rena och rättfärdiga inför honom i alla våra dagar.

Och du, mitt barn, skall kallas den Högstes profet, *
ty du skall gå före Herren och bana väg för honom.
Så skall hans folk få veta att frälsningen är här med förlåtelse för deras synder *
genom vår Guds barmhärtighet och mildhet.
Han skall komma ner till oss från höjden, +
en soluppgång för dem som är i mörkret och i dödens skugga, *
och styra våra fötter in på fredens väg.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen

Ant: Tidigt på morgonen efter sabbaten kom de till graven när solen gick upp. Halleluja.

Förböner
Här kan egna förböner infogas. Resp: -Fräls oss, Jesus Kristus, du vårt liv.

Fader vår...

Vår Fader, du som är i himlen.
Låt ditt namn bli helgat.
Låt ditt rike komma.
Låt din vilja ske, på jorden så som i himlen.
Ge oss idag det bröd vi behöver.
Och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss.
Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda.

Slutbön:
Allsmäktige Gud, du som har låtit Kristus vinna seger över döden och öppnat evighetens portar, sänd oss din helige Ande och låt oss stå upp till det nya livet. Genom din Son Jesus Kristus, vår Herre och Gud, som med dig Fader, och den helige Ande lever och råder från evighet till evighet. Amen.

View Details

Minimera
--

Minimera

Vesper

påskdagen, dag på kyrkoåret: påskdagen

Psalmer: (klicka på texten för att få psalmen)

Ant 1: Maria från Magdala och den andra Maria kom för att se graven. Halleluja. Ps110:1-5, 7:

Ant: Maria från Magdala och den andra Maria kom för att se graven. Halleluja. Ps110:1-5, 7:

Ant 2:Kom och se var han låg. Halleluja. Ps114:

Ant:Kom och se var han låg. Halleluja. Ps114:

Ant 3: Var inte rädda. Gå och säg åt mina bröder att bege sig till Gallileen. Där skall de få se mig. Halleluja. Upp 19:1-2a, 5-7:

Ant:Var inte rädda. Gå och säg åt mina bröder att bege sig till Gallileen. Där skall de få se mig. Halleluja. Upp 19:1-2a, 5-7:

Läsning:
Hebreérbrevet 10:12 Jesus frambar ett enda syndoffer för alla tider och har satt sig på Guds högra sida. 13 Där väntar han nu på att hans fiender skall läggas som en pall under hans fötter. 14 Ty med ett enda offer har han för all framtid fullkomnat dem som blir helgade. Bibel 2000, (Örebro, Sweden: Vision Data Systems) 1999.

Responsorium:
Detta är den dag som Herren har gjort. Låt oss jubla och vara glada, halleluja.

Magnificat:
Ant: På kvällen den första dagen i veckan satt lärjungarna bakom reglade dörrar av rädsla för judarna. Då kom Jesus och stod mitt ibland dem och sade: Frid åt er alla. Halleluja.

Min själ prisar Herrens storhet, *
min ande jublar över Gud, min frälsare:
han har vänt sin blick till sin ringa tjänarinna. *
Från denna stund skall alla släkten prisa mig salig:
stora ting låter den Mäktige ske med mig, *
hans namn är heligt,
och hans förbarmande med dem som fruktar honom *
varar från släkte till släkte.

Han gör mäktiga verk med sin arm, *
han skingrar dem som har övermodiga planer.
Han störtar härskare från deras troner, *
och han upphöjer de ringa.
Hungriga mättar han med sina gåvor, *
och rika skickar han tomhänta från sig.

Han tar sig an sin tjänare Israel *
och håller sitt löfte till våra fäder:
att förbarma sig över Abraham *
och hans barn, till evig tid.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evighet. Amen.

Ant: På kvällen den första dagen i veckan satt lärjungarna bakom reglade dörrar av rädsla för judarna. Då kom Jesus och stod mitt ibland dem och sade: Frid åt er alla. Halleluja.

Förböner
Här kan egna förböner infogas.
Resp: -Du segrande Konung, hör vår bön.

Vår Fader, du som är i himlen.
Låt ditt namn bli helgat.
Låt ditt rike komma.
Låt din vilja ske, på jorden så som i himlen.
Ge oss idag det bröd vi behöver.
Och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss.
Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda.

Slutbön:
Allsmäktige Gud, du som har låtit Kristus vinna seger över döden och öppnat evighetens portar, sänd oss din helige Ande och låt oss stå upp till det nya livet. Genom din Son Jesus Kristus, vår Herre och gud, som med dig Fader, och den helige Ande lever och råder från evighet till evighet. Amen.
View Details

Minimera
--

Minimera

Completorium

Vid dagens slut söndag, påskdagen
PÅSKDAGEN

Psalm:
Ant: Du skall inte behöva frukta nattens fasor. Under hans vingar skall du finna tillflykt. Ps 91:

Den som bor i den Högstes skydd *
och vilar i den Väldiges skugga,
han säger: "Herren är min tillflykt och min borg, *
min Gud som jag förtröstar på."

Han räddar dig från jägarens nät *
och från den förhärjande pesten.
Han täcker dig med sina vingar, +
under dem finner du tillflykt, *
hans trofasthet är en sköld och ett bålverk.

Du behöver inte frukta nattens fasor *
eller pilen som flyger om dagen,
inte pesten som smyger i dunklet *
eller farsoten som härjar i middagshettan.

Tusen kan falla bredvid dig, +
ja, tiotusen vid din sida, *
men du skall inte drabbas.
Du skall själv få bevittna *
hur de gudlösa får sitt straff.

Din tillflykt är Herren, *
du har gjort den Högste till ditt värn.
Inget ont skall drabba dig, *
ingen olycka komma nära ditt hus.

Han skall befalla sina änglar *
att skydda dig var du än går.
De bär dig på sina händer, *
så att du inte stöter foten mot någon sten.

Över lejon och ormar går du fram, *
du trampar på vilddjur och drakar.
Han håller fast vid mig, och jag räddar honom, *
jag skyddar honom, ty han känner mitt namn.

Han åkallar mig, och jag svarar honom, +
jag är med honom i nöden, *
jag befriar honom och ger honom ära.
Jag skall mätta honom med ett långt liv *
och låta honom erfara min hjälp.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evighet. Amen.

Ant: Du skall inte behöva frukta nattens fasor. Under hans vingar skall du finna tillflykt. Ps 91:

Ant 2:

Ant:

Läsning:
Upp 22:4: De skall se hans ansikte, och de skall bära hans namn på sin panna. 5Och det skall inte mer bli natt, och ingen behöver längre ljus från någon lampa eller solens ljus, ty Herren Gud skall lysa över dem. Och de skall vara kungar i evigheters evighet. Bibel-82, (Sweden: Vision Data Systems) 1997.

Responsorium:
I dina händer, Herre Gud, befaller jag nu min ande. Du förlossar mig, o Herre, du trofaste Gud.

Simeons lovsång:
Ant: Skydda oss, Herre, medan vi vakar, bevara oss då vi sover, så att vi vakar med Kristus och kan vila i trygghet. Halleluja

Herre, nu låter du din tjänare gå hem,*
i frid, som du har lovat. 
Ty mina ögon har skådat frälsningen* 
som du har berett åt alla folk, 
ett ljus med uppenbarelse åt hedningarna* 
och härlighet åt ditt folk Israel.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evighet. Amen.

Ant: Skydda oss, Herre, medan vi vakar, bevara oss då vi sover, så att vi vakar med Kristus och kan vila i trygghet. Halleluja

Slutbön:
Besök vår boning, Herre, och rädda oss undan den ondes försåt. Låt dina änglar bo ibland oss och bevara oss i din frid, och må din välsignelse vila över oss nu och alltid. Genom Jesus Kristus, vår Herre.

Hymn till Guds Moder

Salve Regína, mater misericórdiae
vita, dulcedo, et spec nostra salve.
Ad te clamámus, éxsules, fílii Evae.
Ad te suspirámus, geméntes et flentes
in hac lacrimárum valle.

Eia ergo, Advocáta nostra,
illos tuos misericórdes óculos
ad nos converte.

Et Iesum, benedíctum fructum ventris tui,
nobis post hoc exsílium osténde.
O clemens, o pia,
o dulcis Virgo Maria

Himlarnas drottning, moder till all barmhärtighet,
moder till livet, hoppet, hjärtats glädje.
Kvalda vi ropar, Evas förskingrade söner.
Här är Tåredalen med suckar och klagan
och långt är till paradiset.

I din himmel, bed med oss på jorden.
Låt oss se ditt ansiktes ljus, som ger oss frid
i ångestnatten.

Maria, högt benådad, när vår landsflykt ändas
låt oss då skåda Jesus som du gav oss.
O ringhet, o höghet, 
o Guds moder Maria

View Details