|  Login

Laudes, Vesper, Completorium 

Minimera

Minimera

Laudes

torsdag vecka 3 påsk, torsdag vecka 3 påsk

Invitatorium:
Herre, öppna mina läppar, - så att min mun kan förkunna ditt lov.

Inledningsantifon:
Kristus är uppstånden från de döda. Halleluja.

Välj en av följande psalmer: Ps 95, Ps 100, Ps 67, Ps 24Antifoner: (klicka på texten för att få psalmen)

Härliga ting har sagts om dig, du Guds stad. Ps87:

Herren kommer i makt, och han har med sig sin segerlön. Jes 40:10-17

Upphöj Herren, vår Gud, och tillbed inför hans heliga berg. Ps99:

Läsning:
Romarbrevet 8:10 Om Kristus bor i er, så är visserligen kroppen död på grund av synden, men anden har liv på grund av rättfärdigheten. 11 Om anden från honom som har uppväckt Jesus från de döda bor i er, då skall han som har uppväckt Kristus från de döda göra också era dödliga kroppar levande genom att hans ande bor i er. Bibel 2000, (Örebro, Sweden: Vision Data Systems) 1999.

Responsorium:
Herren har uppstått ur graven, +halleluja, halleluja. -Han som för vår skull hängde på korsets trä, +

Benedictus:
Sannerligen jag säger er: den som tror på mig har evigt liv. Halleluja.

Förböner
Här kan egna förböner infogas. Resp: -Stanna hos oss, Herre.

Fader vår...

Slutbön:
Välsignad är du, Herre, som i denna påskens tid låter kärlekens gåvor flöda över. Låt oss befrias från mörkret och orubbligt hålla fast vid sanningens ord. Genom din Son Jesus Kristus vår Herre och Gud, som med dig, Fader, och den helige Ande lever och råder från evighet till evighet. Amen.

View Details

Minimera
--

Minimera

Vesper

torsdag vecka 3 påsk, dag på kyrkoåret: torsdag vecka 3 påsk

Antifoner: (klicka på texten för att få psalmen)

Dina fromma skall jubla, när de går in i din boning. Ps132:1-10

Herren har utvalt Sion till sin boning. Ps 132:11-18

Herren har givit honom välde och ära och rike, och alla folk måste tjäna honom. Upp 11:17-18b, 12:10b-12a

Läsning:
1 Petrusbrevet 3:18 Kristus själv dog ju för era synder, en gång för alla. Rättfärdig dog han för er orättfärdiga för att leda er till Gud. Hans kropp dödades, men han gjordes levande i anden. 21 Ni räddas nu av vattnet i dopet, som inte innebär att kroppen görs ren från smuts utan att man med gott uppsåt vänder sig till Gud. Och ni räddas genom att Jesus Kristus har uppstått, 22 han som har stigit upp till himlen och sitter på Guds högra sida, sedan änglar, makter och krafter har lagts under honom. Bibel 2000, (Örebro, Sweden: Vision Data Systems) 1999.

Responsorium:
Lärjungarna blev glada, +halleluja, halleluja. -När de såg Herren, +

Magnificat:
Jag är det levande brödet, som har kommit ner från himlen. Den som äter av det brödet skall leva i evighet. Brödet jag skall ge er är mitt kött, jag ger det för att världen skall leva. Halleluja.

Förböner
Här kan egna förböner infogas.
Resp: -Du som har uppstått från de döda, hör vår bön.

Slutbön:
Välsignad är du, Herre, som i denna påskens tid låter kärlekens gåvor flöda över. Låt oss befrias från mörkret och orubbligt hålla fast vid sanningens ord. Genom din Son Jesus Kristus vår Herre och Gud, som med dig, Fader, och den helige Ande lever och råder från evighet till evighet. Amen.
View Details

Minimera
--

Minimera

Completorium

Vid dagens slut torsdag, torsdag vecka 3 påsk


Psalm:
Min kropp skall få vila med förtröstan. Ps16:


Läsning:
1Thess5:23: Må han som är fridens Gud helga er helt igenom, och må er ande, själ och kropp bevaras hela och oskadda, så att de är utan fläck när vår herre Jesus Kristus kommer. Bibel-82, (Sweden: Vision Data Systems) 1997.

Responsorium:
I dina händer, Herre Gud, befaller jag nu min ande. Du förlossar mig, o Herre, du trofaste Gud.

Simeons lovsång:
Skydda oss, Herre, medan vi vakar, bevara oss då vi sover, så att vi vakar med Kristus och kan vila i trygghet.

Slutbön:
Herre, vår Gud, låt kropp och själ som tyngs av dagens börda, bli vederkvickta av en ljuvlig sömn, så att vi med din hjälp kan tjäna dig av all vår kraft och allt vårt hjärta. Genom Jesus Kristus, vår Herre.

Hymn till Guds Moder

View Details