|  Login

Minimera

Minimera

Laudes

fredag vecka 2, fredag vecka 2 under året

Invitatorium:
Herre, öppna mina läppar, - så att min mun kan förkunna ditt lov.

Inledningsantifon:
Nådig och barmhärtig är Herren. Tacka honom, lova hans namn.

Välj en av följande psalmer: Ps 95, Ps 100, Ps 67, Ps 24Antifoner: (klicka på texten för att få psalmen)

Ant 1: Ett förkrossat och bedrövat hjärta skall du, o Gud, inte förakta. Ps51

Psaltaren 51

Förbarma dig, Gud, i din nåd,
stryk ut mina synder i din stora godhet.
4 Gör mig fri från all min skuld
och rena mig från min synd.
5 Jag vet vad jag har brutit,
min synd står alltid inför mig.

6 Mot dig, bara mot dig har jag syndat,
jag har gjort det som är ont i dina ögon.
Du har rätt när du ställer mig till svars,
den dom du fäller är rättvis.

7 I skuld är jag född,
i synd blev jag till i min moders liv.
8 Du som älskar ett uppriktigt hjärta,
ge mig vishet i mitt innersta.

9 Rena mig med isop från min synd,
tvätta mig vit som snö.
10 Låt mig få höra glädjerop och lovsång,
låt den du har krossat få jubla.

11 Vänd bort din blick från mina synder,
stryk ut all min skuld.
12 Skapa i mig, Gud, ett rent hjärta,
ge mig ett nytt och stadigt sinne.

13 Driv inte bort mig från din närhet,
ta inte ifrån mig din heliga ande.
14 Låt mig åter glädjas över att du räddar,
håll mig uppe, ge mig ett villigt sinne.

15 Jag skall visa syndarna dina vägar,
så att de vänder åter till dig.
16 Skydda mig mot blodsdåd, Gud, min räddare.
Då skall jag jubla över din trofasthet.

17 Herre, öppna min mun,
jag vill sjunga ditt lov.
18 Slaktoffer vill du inte ta emot,
och ger jag dig brännoffer försmår du det.
19 Det offer du begär är ett förkrossat hjärta,
en krossad och nedbruten människa förkastar du inte, o Gud.

20 Låt i din godhet allt gå Sion väl,
bygg upp Jerusalems murar.
21 Då skall du få njuta rätta offer, brännoffer och heloffer,
då skall unga tjurar offras på ditt altare.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evighet. Amen.

Ant:Ett förkrossat och bedrövat hjärta skall du, o Gud, inte förakta. Ps51

---


Ant 2: Herre, kom mitt i vreden ihåg din barmhärtighet. Hab 3:2-4, 13a, 15-19

Hab 3:2-4,13a,15-19

Herre, jag har hört om dina gärningar,
jag har sett dina verk, Herre.
Förnya dem i denna tid,
ge dig till känna i denna tid,
minns i dess oro din barmhärtighet.

Gud kommer från Teman,
den Helige från berget Paran.
Himlen är uppfylld av hans prakt,
jorden är full av lovsång till honom.
Glansen är som solens ljus, som fått sina strålar av honom,
hans makt är dold i den.

Du drar ut till ditt folks räddning,
drar ut för att rädda din smorde.
Du driver fram dina hästar över havet,
och de väldiga vattnen brusar.

Jag hör det och darrar i mitt innersta,
vid dånet skälver mina läppar,
benen i min kropp löses upp,
och jag går med vacklande steg.
Jag väntar på att olyckans dag skall randas
för det folk som angriper oss.

Fikonträdet knoppas inte,
vinstocken bär ingen frukt.
Olivskörden slår fel,
fälten ger ingen gröda.
Fåren är borta ur fållan,
hägnen är tomma på kor.

Men jag vill jubla över Herren,
glädja mig över Gud, min räddare.
Herren, min härskare, är min styrka.Han gör mig snabbfotad som gasellen,
och jag kan löpa över bergen.Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evighet. Amen.

Ant: Herre, kom mitt i vreden ihåg din barmhärtighet. Hab 3:2-4, 13a, 15-19

---


Ant 3: Jerusalem, prisa Herren. Ps 147:12-20

Ps 147:12-20

Lova Herren, Jerusalem,
Sion, prisa din Gud.
13 Han gör bommarna för dina portar starka
och välsignar ditt folk där inne.
14 Han ger fred och välgång åt ditt land
och mättar dig med finaste vete.
15 Han sänder sitt bud till jorden,
snabbt löper hans ord.

16 Han låter snö falla som ull,
rimfrost strör han ut som aska.
17 Han kastar ner hagel som smulor,
hans köld får vattnet att frysa.
18 Han sänder sitt ord, och isen smälter,
han andas, och vattnet strömmar.
19 Han förkunnar sitt ord för Jakob,
sina stadgar och lagar för Israel.
20 Så har han inte gjort för andra folk,
de känner inte hans lagar.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evighet. Amen.

Ant: Jerusalem, prisa Herren. Ps 147:12-20

Läsning:
Efesierbrevet, kap. 2: Nu, tack vare Kristus Jesus, har ni som en gång var långt borta kommit nära, genom Kristi blod. Ty han är vår fred, han har med sitt liv på jorden gjort de två lägren till ett och rivit skiljemuren, fiendskapen. Han har upphävt lagen med dess bud och stadgar för att i sin person skapa en enda människa av de två, en ny människa, och så stifta fred. I en enda kropp försonade han de båda med Gud genom korset, då han i sin person dödade fiendskapen.

Responsorium:
Jag ropar till Gud, den högste. +Han står mig bi. Han sänder hjälp från himmelen. +

Benedictus:
Ant: Genom vår Guds barmhärtighet och mildhet har han kommit ner till oss från höjden.

Välsignad är Herren, Israels Gud, *
som besöker sitt folk och ger det frihet.
Han reser för oss frälsningens horn *
i sin tjänare Davids släkt,
så som han för länge sedan lovat *
genom sina heliga profeter,
frälsning från våra fiender *
och alla som hatar oss.

Han visar barmhärtighet mot våra fäder +
och står fast vid sitt heliga förbund, *
den ed han svor vår fader Abraham:att rycka oss ur våra fienders hand
och låta oss tjäna honom utan fruktan, *
rena och rättfärdiga inför honom i alla våra dagar.

Och du, mitt barn, skall kallas den Högstes profet, *
ty du skall gå före Herren och bana väg för honom.
Så skall hans folk få veta att frälsningen är här med förlåtelse för deras synder *
genom vår Guds barmhärtighet och mildhet.
Han skall komma ner till oss från höjden, +
en soluppgång för dem som är i mörkret och i dödens skugga, *
och styra våra fötter in på fredens väg.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen

Ant: Genom vår Guds barmhärtighet och mildhet har han kommit ner till oss från höjden.

Förböner
Här kan egna förböner infogas. Resp: -I din vilja får vi frid.

Fader vår...

Vår Fader, du som är i himlen.
Låt ditt namn bli helgat.
Låt ditt rike komma.
Låt din vilja ske, på jorden så som i himlen.
Ge oss idag det bröd vi behöver.
Och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss.
Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda.

Slutbön:
Allsmäktige Gud, låt lovsången denna morgon en gång fulländas i alla helgons gudstjänst i himlen. Genom din Son Jesus Kristus vår Herre och Gud, som med dig, Fader, och den helige Ande lever och råder från evighet till evighet. Amen.

View Details

Minimera
--

Minimera

Vesper

fredag vecka 2, dag på kyrkoåret: fredag vecka 2 under året

Psalmer: (klicka på texten för att få psalmen)

Ant 1: Herre, rädda mitt liv från döden, min fot ifrån fall. Ps 116:1-9

Ps 116:1-9

Jag älskar Herren, 
ty han har hört min bön om förskoning.
2 Han lyssnade till mig
när jag ropade.

3 Dödens snaror omgav mig, dödsrikets fasor nådde mig,
jag var i nöd och förtvivlan.
4 Jag åkallade Herren:
Herre, rädda mitt liv!

5 Herren är nådig och rättfärdig,
vår Gud är barmhärtig.
6 Herren bevarar de oskyldiga,
jag var hjälplös, och han räddade mig.
7 Kom till ro, min själ,
Herren har varit god mot mig.

8 Han räddade mig från döden,
mitt öga från tårar, min fot från att snava.
9 Jag får vandra inför Herren
i de levandes länder.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evighet. Amen.

Ant: Herre, rädda mitt liv från döden, min fot ifrån fall. Ps 116:1-9

---


Ant 2:Min hjälp kommer från Herren, som har skapat himmel och jord. Ps 121:

Psaltaren 121:

Jag ser upp emot bergen:
varifrån skall jag få hjälp?
Hjälpen kommer från Herren,
som har gjort himmel och jord.
Han låter inte din fot slinta,
han vakar ständigt över dina steg.
Han sover aldrig, han vakar ständigt,
han som beskyddar Israel.

Herren bevarar dig,
i hans skugga får du vandra,
han går vid din sida.
Solen skall inte skada dig om dagen,
inte månen om natten.
Herren bevarar dig från allt ont,
från allt som hotar ditt liv.
Herren skall bevara dig
i livets alla skiften,
nu och för evigt.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evighet. Amen.

Ant:Min hjälp kommer från Herren, som har skapat himmel och jord. Ps 121:

---


Ant 3: Du folkens konung, dina vägar är rättfärdiga och sanna. Upp 15:3-4

Upp 15:3-4

Stora och märkliga är dina gärningar,*
Herre Gud, allhärskare.
Rättfärdiga och sanna är dina vägar,*
du folkens konung.

Vem måste inte bäva, Herre, och hylla ditt namn?*
Ty du ensam är helig,
alla folk skall komma och tillbe dig,*
din rättfärdighet har uppenbarats.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evighet. Amen.

Ant:Du folkens konung, dina vägar är rättfärdiga och sanna. Upp 15:3-4

Läsning:
1Kor2:7: Vad vi förkunnar är Guds hemlighetsfulla vishet, som var fördold men som redan före tidens början av Gud var bestämd att leda oss till härlighet. 8Den kände ingen av denna världens makter till — om de hade känt till den, skulle de inte ha korsfäst härlighetens herre. 9 Vi förkunnar, som det står i skriften, vad inget öga sett och inget öra hört och vad ingen människa har anat, det som Gud har berett åt dem som älskar honom. Bibel-82, (Sweden: Vision Data Systems) 1997.

Responsorium:
Kristus dog för våra synder +för att leda oss till Gud. Hans kropp blev dödad, men han gjordes levande i anden +

Magnificat:
Ant: Herre, förbarma dig över oss, såsom du lovat våra fäder.

Min själ prisar Herrens storhet, *
min ande jublar över Gud, min frälsare:
han har vänt sin blick till sin ringa tjänarinna. *
Från denna stund skall alla släkten prisa mig salig:
stora ting låter den Mäktige ske med mig, *
hans namn är heligt,
och hans förbarmande med dem som fruktar honom *
varar från släkte till släkte.

Han gör mäktiga verk med sin arm, *
han skingrar dem som har övermodiga planer.
Han störtar härskare från deras troner, *
och han upphöjer de ringa.
Hungriga mättar han med sina gåvor, *
och rika skickar han tomhänta från sig.

Han tar sig an sin tjänare Israel *
och håller sitt löfte till våra fäder:
att förbarma sig över Abraham *
och hans barn, till evig tid.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evighet. Amen.

Ant: Herre, förbarma dig över oss, såsom du lovat våra fäder.

Förböner
Här kan egna förböner infogas.
Resp: -Herre, förbarma dig över oss.

Vår Fader, du som är i himlen.
Låt ditt namn bli helgat.
Låt ditt rike komma.
Låt din vilja ske, på jorden så som i himlen.
Ge oss idag det bröd vi behöver.
Och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss.
Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda.

Slutbön:
Gud, din vishet uppenbaras underbart i korsets dårskap. Låt oss i Kristi lidande få se hans härlighet och aldrig berömma oss av något annat än hans kors. Genom honom, Jesus Kristus…
View Details

Minimera
--

Minimera

Completorium

Vid dagens slut fredag, fredag vecka 2 under året


Psalm:
Ant: Dag och natt ropar jag inför dig, o Gud. Ps 88:

Psaltaren 88

Herre, min Gud, om dagen ropar jag på hjälp,
om natten stiger mitt klagoskri till dig.
Låt min bön nå fram,
lyssna till min klagan.

Mitt liv är fyllt av elände,
jag står vid dödsrikets rand.
Jag räknas till dem som lagts i graven,
jag är en man som har mist sin kraft.
Jag multnar bland de döda,
likt de fallna som vilar i graven,
dessa som du inte längre minns
och som är avskurna från dig.
Du har störtat mig ner i graven,
i det mörkaste djupet.
Tung vilar din vrede på mig,
du låter dina bränningar slå över mig.

Du har drivit bort mina förtrogna,
du har fyllt dem med avsky för mig.
Jag är inspärrad, jag kan inte komma ut.
Mitt lidande gör blicken skum.
Varje dag ropar jag till dig, Herre,
jag sträcker mina händer mot dig.
Gör du under med de döda?
Kan skuggorna resa sig och prisa dig?
Talar man i graven om din godhet,
i avgrunden om din trofasthet?
Blir dina under kända i mörkret,
din rättfärdighet i glömskans land?
Jag ropar till dig, Herre,
om morgonen stiger min bön till dig.
Varför stöter du bort mig, Herre,
och döljer ditt ansikte för mig?

Från min ungdom var jag plågad intill döden,
du fyller mig med skräck, min kraft är slut.
Din vrede går fram över mig,
fasorna gör mig till intet.
De sluter sig om mig som vatten,
de omger mig ständigt.
Du har drivit bort mina vänner och fränder,
mina förtrogna tar du ifrån mig.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evighet. Amen.

Ant: Dag och natt ropar jag inför dig, o Gud. Ps 88:

Ant 2:

Ant:

Läsning:
Jer 14: Du bor ju mitt ibland oss, Herre, och vi är uppkallade efter ditt namn. Så överge oss då inte, Herre vår Gud.

Responsorium:
I dina händer, Herre Gud, befaller jag nu min ande. Du förlossar mig, o Herre, du trofaste Gud.

Simeons lovsång:
Ant: Skydda oss, Herre, medan vi vakar, bevara oss då vi sover, så att vi vakar med Kristus och kan vila i trygghet.

Herre, nu låter du din tjänare gå hem,*
i frid, som du har lovat. 
Ty mina ögon har skådat frälsningen* 
som du har berett åt alla folk, 
ett ljus med uppenbarelse åt hedningarna* 
och härlighet åt ditt folk Israel.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evighet. Amen.

Ant: Skydda oss, Herre, medan vi vakar, bevara oss då vi sover, så att vi vakar med Kristus och kan vila i trygghet.

Slutbön:
Allsmäktige Gud, låt oss vara så förenade med din Son i hans död och begravning, att vi kan stå upp med honom till det nya livet. Genom honom, Jesus Kristus, vår Herre.

Hymn till Guds Moder

Salve Regína, mater misericórdiae
vita, dulcedo, et spec nostra salve.
Ad te clamámus, éxsules, fílii Evae.
Ad te suspirámus, geméntes et flentes
in hac lacrimárum valle.

Eia ergo, Advocáta nostra,
illos tuos misericórdes óculos
ad nos converte.

Et Iesum, benedíctum fructum ventris tui,
nobis post hoc exsílium osténde.
O clemens, o pia,
o dulcis Virgo Maria

Himlarnas drottning, moder till all barmhärtighet,
moder till livet, hoppet, hjärtats glädje.
Kvalda vi ropar, Evas förskingrade söner.
Här är Tåredalen med suckar och klagan
och långt är till paradiset.

I din himmel, bed med oss på jorden.
Låt oss se ditt ansiktes ljus, som ger oss frid
i ångestnatten.

Maria, högt benådad, när vår landsflykt ändas
låt oss då skåda Jesus som du gav oss.
O ringhet, o höghet, 
o Guds moder Maria

View Details