|  Login

Laudes, Vesper, Completorium 

Minimera

Minimera

Laudes

måndag vecka 3 advent, måndag vecka 2 advent

Invitatorium:
Herre, öppna mina läppar, - så att min mun kan förkunna ditt lov.

Inledningsantifon:
Välsignad är han som kommer i Herrens namn. Kom, låt oss tillbedja honom.

Välj en av följande psalmer: Ps 95, Ps 100, Ps 67, Ps 24Antifoner: (klicka på texten för att få psalmen)

Saliga de som bor i ditt hus, Herre Sebaot. Ps 84

Kom, låt oss gå upp till Herrens berg. Jes 2:2-5

Sjung till Herrens ära, lova hans namn. Ps 96

Läsning:
Jes 2:3: Kom, låt oss dra upp till Herrens berg, upp till Jakobs Guds hus, för att han må undervisa oss om sina vägar, så att vi kan vandra på hans stigar. Ty från Sion skall lag utgå, och Herrens ord från Jerusalem. Bibel-82, (Sweden: Vision Data Systems) 1997.

Responsorium:
Över dig, Jerusalem, uppgår Herren, +och hans härlighet uppenbaras över dig. Folken skall vandra i ditt ljus, +

Benedictus:
Från himlen kommer Allhärskaren, Herren. I hans hand vilar äran och väldet.

Förböner
Här kan egna förböner infogas. Resp: -Kom, Herre Jesus.

Fader vår...

Slutbön:
Lyssna, Herre, i kärlek till vår bön, och sänd oss din Son att med sin nåd lysa upp våra mörka hjärtan. Genom honom, Jesus Kristus vår Herre och Gud, som med dig, Fader, och den helige Ande lever och råder från evighet till evighet. Amen.

View Details

Minimera
--

Minimera

Vesper

måndag vecka 3 advent, dag på kyrkoåret: måndag vecka 2 advent

Antifoner: (klicka på texten för att få psalmen)

Våra ögon ser upp till Herren, vår Gud, till dess han blir oss nådig. Ps 123

Vår hjälp är i Herrens namn, hans som har skapat himmel och jord. Ps 124

Gud har utvalt oss genom sin Son och upptagit oss till sina barn. Ef 1:3-10

Läsning:
Fil 3:20: Vårt hemland är himlen, och därifrån väntar vi också den som skall rädda oss, herren Jesus Kristus. 21Han skall förvandla den kropp vi har i vår ringhet så att den blir lik den kropp han har i sin härlighet, ty han har kraft att lägga allt under sig. Bibel-82, (Sweden: Vision Data Systems) 1997.

Responsorium:
Herre Sebaot, upprätta oss, +låt ditt ansikte lysa över oss. Du som tronar på keruberna, träd fram i glans, +

Magnificat:
Alla släkten skall prisa mig salig. Gud har vänt sin blick till sin ringa tjänarinna..

Förböner
Här kan egna förböner infogas.
Resp: -Kom, Herre Jesus.

Slutbön:
Lyssna, Herre, i kärlek till vår bön, och sänd oss din Son att med sin nåd lysa upp våra mörka hjärtan. Genom honom, Jesus Kristus vår Herre och Gud, som med dig, Fader, och den helige Ande lever och råder från evighet till evighet. Amen.
View Details

Minimera
--

Minimera

Completorium

Vid dagens slut måndag, måndag vecka 2 advent


Psalm:
Du är barmhärtig och nådig, sen till vrede och rik på kärlek. Ps 86:


Läsning:
1Thess5:9: Gud har inte bestämt oss till att bli offer för vreden utan till att vinna frälsning genom vår herre Jesus Kristus, 10 som har dött för oss för att vi skall leva tillsammans med honom, vare sig vi nu är vakna eller sover. Bibel-82, (Sweden: Vision Data Systems) 1997.

Responsorium:
I dina händer, Herre Gud, befaller jag nu min ande. Du förlossar mig, o Herre, du trofaste Gud.

Simeons lovsång:
Skydda oss, Herre, medan vi vakar, bevara oss då vi sover, så att vi vakar med Kristus och kan vila i trygghet.

Slutbön:
Fader, skänk vår kropp och ande vila och vederkvickelse, och låt vårt arbete idag bli ett utsäde som mognar till frukt i det eviga livet. Genom Jesus Kristus, vår Herre.

Hymn till Guds Moder

View Details