|  Login

Laudes, Vesper, Completorium 

Minimera

Minimera

Laudes

måndag vecka 4, måndag vecka 12 under året

Invitatorium:
Herre, öppna mina läppar, - så att min mun kan förkunna ditt lov.

Inledningsantifon:
Brist ut i jublande lovsång till vår Gud.

Välj en av följande psalmer: Ps 95, Ps 100, Ps 67, Ps 24Antifoner: (klicka på texten för att få psalmen)

Herre, du mättar oss med din nåd när morgonen gryr. Ps 90

Sjung en ny sång till Herrens ära, ropa ut hans ära över hela jorden. Jes42:10-16

Lova Herrens namn, ni som står i Herrens hus. Ps 135:1-12

Läsning:
Judits bok, kap 8: Vi skall tacka Herren, vår Gud, som prövar oss likaväl som våra fäder. Kom ihåg vad han gjorde med Abraham, hur han prövade Isak och vad som hände Jakob i det syriska Mesopotamien när han vaktade sin morbror Labans får. Ty liksom den eld de fick gå igenom tjänade till att pröva deras hjärtan, så har Herren inte heller lagt detta på oss som ett straff. När han tuktar dem som söker sig till honom, vill han visa dem till rätta.”

Responsorium:
Alla NI rättfärdiga, jubla över Herren. + De trognas skara skall sjunga hans lov. Sjung en ny sång till hans ära. +

Benedictus:
Välsignad är Herren, som besöker sitt folk och ger det frihet.

Förböner
Här kan egna förböner infogas. Resp: -På dig hoppas vi, Kristus vår Herre.

Fader vår...

Slutbön:
Gud, du gav oss jorden att vårda och bruka och solen till vår tjänst, låt vårt arbete idag bli dig till ära och till glädje för vår nästa. Genom din Son Jesus Kristus, vår Herre och Gud, som med dig, Fader och den helige Ande lever och råder från evighet till evighet. Amen.

View Details

Minimera
--

Minimera

Vesper

söndag vecka 1, dag på kyrkoåret: måndag vecka 12 under året

Antifoner: (klicka på texten för att få psalmen)

Herren, din Gud skall du tillbe, och endast honom skall du dyrka. Ps110:1-7:

Nu är den rätta stunden, nu är frälsningens dag. Ps114:

Vi går nu upp till Jerusalem, och allt som är skrivet om Människosonen skall gå i uppfyllelse. Upp 19:1-2a, 5-7:

Läsning:
1 Korinthierbrevet 9:24-25 Ni vet ju att alla löparna i en tävling springer men att bara en får priset. Löp då för att vinna det. 25 Var och en som tävlar måste försaka allt - löparen gör det för en krans som vissnar, vi för en som aldrig vissnar. Bibel 2000, (Örebro, Sweden: Vision Data Systems) 1999.

Responsorium:
Nu är den rätta tiden, +nu är frälsningens dag. Må vi inte kasta bort den nåd vi får från Gud, +

Magnificat:


Förböner
Här kan egna förböner infogas.
Resp: -Herre, låt ditt rike komma.

Slutbön:

View Details

Minimera
--

Minimera

Completorium

Vid dagens slut måndag, måndag vecka 12 under året


Psalm:
Du är barmhärtig och nådig, sen till vrede och rik på kärlek. Ps 86:


Läsning:
1Thess5:9: Gud har inte bestämt oss till att bli offer för vreden utan till att vinna frälsning genom vår herre Jesus Kristus, 10 som har dött för oss för att vi skall leva tillsammans med honom, vare sig vi nu är vakna eller sover. Bibel-82, (Sweden: Vision Data Systems) 1997.

Responsorium:
I dina händer, Herre Gud, befaller jag nu min ande. Du förlossar mig, o Herre, du trofaste Gud.

Simeons lovsång:
Skydda oss, Herre, medan vi vakar, bevara oss då vi sover, så att vi vakar med Kristus och kan vila i trygghet.

Slutbön:
Fader, skänk vår kropp och ande vila och vederkvickelse, och låt vårt arbete idag bli ett utsäde som mognar till frukt i det eviga livet. Genom Jesus Kristus, vår Herre.

Hymn till Guds Moder

View Details