sv-SEpl-PLen-GBes-ESde-DE
  Nyheter
  |  Login

EasyDNNNews

MINIMISE
Bengt Malmgren
/ Categories: Uncategorized

KKS - Katolsk Karismatisk förnyelse i Sverige

...heter den nya grupp som kommer att samordna det karismatiska förnyelsearbetet i Sverige. AKKS har upphört, och dess styrelse med Lillemor Hallin som ordförande avgick den 31 december 2007.  Diakon Pancho Chin a Loi är ordförande i den nya gruppen.   KKS kommer liksom tidigare AKKS att hålla kontakten internationellt med ICCRS. KKS är av ICCRS och dess europeiska sub-kommitté erkänd såsom s.k. "National Service Committee" för Sverige, d.v.s. den grupp som man officiellt auktoriserar som kontaktorgan för varje nation.

fam Chin a Loi med p Raniero CantalamessaStyrelsen finns i Stockholmsregionen, och man vill hålla kontakt med övriga landet genom att satsa på regionala kontaktpersoner som man gärna samverkar med. Pancho är speciellt angelägen att nå ungdomarna och vill samarbeta med SUK.

Previous Article Pentecost of the Nations - karismatiskt pingstfirande
Next Article Pentecost of the Nations 2-11 maj 2008 - för en ny Pingstens kultur
Print
3015 Rate this article:
No rating
Please login or register to post comments.

Theme picker

Enter Title

   MINIMISE

Lägg till innehåll...xxx