sv-SEpl-PLen-GBes-ESde-DE
  Nyheter
  |  Login

EasyDNNNews

MINIMISE
Bengt Malmgren
/ Categories: Uncategorized

Pentecost of the Nations - karismatiskt pingstfirande

Detta år lanserar ICCRS, International Catholic Charismatic Renewal Services, ett projekt i två delar: - PENTECOST OF THE NATIONS 2008 - för en pingstens kultur.  Katolska Karismatiska förnyelsen i varje land inbjuds att förbereda detta på nationell nivå, enligt tanken ett enda firande men på många platser. Vittnesbördet om ett samfällt prisande av Gud och proklamerande av evangeliets goda nyheter i den Helige Andes kraft till jordens yttersta gräns förstärks av att de olika lokala samlingsplatserna under pingstdagen står i förbindelse med varandra genom satelit-videolänk.

KKS, Katolsk Karismatisk förnyelse i Sverige, organiserar den svenska delen av detta globala arrangemang.

PINGSTNOVENA - 9 dagars bön innan pingst

Första delen är ett bönenätverk under pingstnovenan 2-10 maj.  Detta inleds med en bönevaka 2 maj kl.17.00 - 24.00  i Katolska Domkyrkan, Stockholm. Man uppmanar alla grupper och enskilda att  delta i bönenätverket på det sätt man själv har möjligt att göra, genom bön enskilt eller i bönegrupper eller att arrangera bönevakor på olika lokala orter under tiden 2-10 maj.

KARISMATISKT FIRANDE PÅ PINGSTDAGEN

På pingstdagen 11 maj inbjuder man till ett NATIONELLT KARISMATISKT PINGSTFIRANDE i Stockholm.  Man rekommenderar deltagande i församlingarnas ordinarie mässa på pingstdagens förmiddag,  för att sedan under eftermiddagen delta i detta arrangemang som innehåller bl.a. seminarium, vittnesbörd, bön om den Helige Andes utgjutande övr Kyrkan och avslutning med en lovsångskonsert. Preliminärt är det tänkt att pågå från 14.00 - 18.00. Information om tid och plats ges så snart detta är fastställt.

Mera om Karismatisk förnyelse i Katolska kyrkan...

Previous Article KKS´ nye ordförande Diakon Pancho Chin A Loi presenterar sig
Next Article KKS - Katolsk Karismatisk förnyelse i Sverige
Print
3273 Rate this article:
No rating
Please login or register to post comments.

Theme picker

Enter Title

   MINIMISE

Lägg till innehåll...xxx