sv-SEpl-PLen-GBes-ESde-DE
  Nyheter
  |  Login

EasyDNNNews

MINIMISE
Karismatiska förnyelsen i Europa firade 40-årsjubileum i Waraswa
Bengt Malmgren
/ Categories: Uncategorized

Karismatiska förnyelsen i Europa firade 40-årsjubileum i Waraswa

Den europeiska subkommitten för ICCRS (International Catholic Charismatic Renewal Services) arrangerade ett firande av Katolska Karismatiska förnyelsens (CCR) 40-årsjubileum i Warsawa 27-30 september.  Från Sverige deltog Pancho Chin a Loi, Bengt Malmgren och Maria Urbom. Karismatiska förnyelsen får starkt stöd av biskoparna och Vatikanen. Påvarna Johannes Paulus II och Benedikt XVI har båda bett den Karismatiska förnyelsen att sprida Pingstens spiritualitet över världen. "Visa vem Jesus är och vittna om honom", sade biskop Bronislaw Dembrowski vid öppnandet. Den nytillträdde ärkebiskopen i Warsawa, Kazimierz Nycz, sade vid det avslutande Eukaristi-firandet: ”Det är inte bara ni som firar detta jubileum, det är hela Kyrkan”. Den karismatiska förnyelsen är inte en rörelse, utan ett verk av den helige Ande med syfte att förnya hela Kyrkan.

150 representanter från Europas länder kom till Warsawa. De kom från Belgien, England, Finland, Frankrike, Irland, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Malta, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Rumänien, Skottland, Slovakien, Spannien, Sverige Schweiz, Tjeckien, Turkiet, Tyskland, Vitryssland, Ukraina, Ungern och Österrike. Där fanns också representanter  från några internationella nätverk: Catholic Fraternity of Charismatic Communities, kommuniteten Sword of the Spirit och Evangelisation 2000.

 Marie Berne från Irland talade om Dopet I den helige Ande,  Jude Muscat från Malta talade om att växa I den andliga nådegåvorna. Charles Whitehead från England höll ett uppskattat tal over ämnet “att leda med vision”. Christof Hemberger från Tyskland talade om att föra vidare ledarskap från den alder till den yngre generationen. Diakon Laszlo Gorove från Ungern talade om att evangelisera familjen. Sr. Mary O'Duffy som representerade Evangelisation 2000 talade om evangelisationsskolor och CCR och Martin Steinbereithner från Belfast talade om ekumenisk enhet.

Var ödmjuk, lyssna, handla.
Oreste Pesare, direktor för ICCRS påminde om de fem centrala målsättningarna för Katolska karismatiska förnyelsen (CCR): omvändelse, helgelse, att bygga upp Kyrkan med de andliga nådegåvorna, evangelisation och slutligen integration i kyrkans pastorala liv. “Vi behöver kraften från ovan,  vi behöver också ge denna kraft åter till Gud: det är inte vi själva utan Herren som skall leda våra liv”, sade han. Oreste visade på tre vägar att förverkliga CCR´s målsättning: var ödmjuka, lyssna och handla. Ödmjukhet: Vi är inte goda I oss själva. Jesus är den som räddar oss, och utan honom är vi förlorade. Lyssna: Var öppna och lyssna till Anden och sök varje dag efter en personlig relation till Herren. Handla: CCR är inte en filosofi eller en platform för diskussioner. Den är inte heller en samling vackra lovsånger. Det är frågan om praktisk kristendom. När Anden leder oss måste vi handla. Oreste tog som exempel Filippus (Apg 8). Han var ödmjuk och lyssnade, och handlade utifrån den ledning han fick via Anden.

Situationen i Europa en utmaning.
Michelle Moran, nybliven president för ICCRS internationella råd delade en erfarenhet hon haft som föreläsare på en karismatisk konferens för unga i Brasilien. Man frågade henne: "Vi har erfarit dopet i den helige Ande, vad skall vi göra nu?" Michelle menade att vi kan lära oss av de brasilianska ungdomarna. I Europa har vi en tendens att säga: Vi har tagit emot dopet i den helige Ande, låt oss ha ännu en stund av härlig lovsång. Vi tar aldrig steget vidare och blir aktiva i världen som svar på den gåva vi fåt ta emot. Michelle utmanade oss att gå vidare: Karismatiska förnyelsen fyller 40 år.  Skall vi säga: Livet börjar vid 40, eller skall vi säga: Låt oss slappna av efter alla dessa spännande år och njuta av vad vi uppnått. Europa är en kontinent som erbjuder stora utmaningar. Som kristna kan vi inte vara passiva utan med utgångspunkt från vad vi fått ta emot bidra till Europas utveckling, att bygga kärlekens civilisation. Michelle nämnde påven Johannes Paulus II´s encyklika Ecclesia in Europa som tar upp de utmaningar som vi som kristna har att möta på vår kontinent. ICCRS har gett ut ett studiehäfte till encyklikan.

Michelle nämnde de nya europeerna. En jätteutmaning är att åstadkomma integration i ett Europa med så många nya invandrare från jordens alla horn som kommer hit bade legalt och illegalt. Hur skall vi kristna kunna bidra till denna integration när vi inte ens inom Karismatiska förnyelsen är medvetna om allt som sker. Michelle nämnde att Nationella Servicekommittén för Karismatiska förnyelsen i Katolska kyrkan  i England står i kontakt med karismatiska grupper i London som kommer från fransktalande Afrika, engelsktalande Afrika, Indien, Polen, Lettland, Litauen, Brasilien, colombia etc. Nyligen besökte hon i Wales en konferens som samlade 250 karismatiska katoliker från Kerala i Indien. De bodde alla i Europa och längtade efter att sprida evangeliet på vår kontinent. Välkomnar vi dem till oss?

Efter 40 år i öknen – Dags att inta det utlovade landet.
Michelle Moran gav oss till sist en biblisk bild för Karismatiska förnyelsens 40 år: Hon jämförde dem med Israels folks 40 år i öknen. För många innebar den Karismatiska förnyelsens framväxt en frigörelse till ett nytt liv i den helige Ande, en ny personlig relation till Jesus Kristus, en ny kärlek till Kyrkan, till bibelordet, förlåtelse, helande, att tjäna genom de andliga nådegåvorna. Sedan har det varit en lång ökenvandring. En del har gått vilse, en del föredrar att stanna i öknen. Men den som stannar i öknen dör. Nu är det tid att gå över Jordan och ta det utlovade landet i besittning. Vi vet inte hur djup floden är och vad som väntar på andra sidan. Vi behöver vara orädda och tillitsfulla till den plan Gud har med sin kyrka.

Bengt Malmgren

Previous Article Hänt år 2007
Next Article En pionjärs reflektioner
Print
4075 Rate this article:
No rating
Please login or register to post comments.

Theme picker

Enter Title

   MINIMISE

Lägg till innehåll...xxx