sv-SEpl-PLen-GBes-ESde-DE
  Nyheter
  |  Login

EasyDNNNews

MINIMISE
Leo Jozef Kardinal Suenens (1904-1996) in memoriam
Bengt Malmgren
/ Categories: Uncategorized

Leo Jozef Kardinal Suenens (1904-1996) in memoriam

Pressmeddelande från AKKS------------------------------------------------------

Maj 1996:

Kardinal Suenens, ärkebiskop emeritus i Malines-Brussel dog 6 maj 1996. Han var en betydelsefull person i nutidens katolska kyrka och en av nyckelpersonerna bakom Andra Vatikankonciliet. Kardinal Suenens var också en varm försvarare av den karismatiska förnyelsen, och han bidrog till att pastorala och teologiska riktlinjer utarbetades för rörelsen.

Kardinal Suenens föddes 16 juli 1904 i Ixelles, Belgien. Han studerade vid det Gregorianska universitetet i Rom, och efter sin prästvigning blev han professor i moralfilosofi och pedagogik i Malines. Sedan blev han vice
rektor för det katolska universitetet i Louvain. Han ersatte rektorn då denne arresterats av nazisterna och utsatte därmed sitt eget liv för fara.

1945 utnämnde påven Pius XII honom till hjälpbiskop och generalvikarie av Malines. Johannes XXIII utnämnde honom till ärkebiskop och sedan kardinal.

Han kom att bli en av de ledande gestalterna vid Andra Vatikankonciliet och han spelade en mycket viktig roll i den kommitté som förberedde konciliet.
När konciliet startat utnämnde Paul VI honom att vara med i den fyrahövdade ledningsgruppen tillsammans med kardinalerna Agagianian, Döpfner och Lercaro.

Kardinal Suenens gav sitt stöd åt den karismatiska rörelsen, och det var hans övertygelse att pingstens nåd är en gåva till hela kyrkan och att de karismatiska gåvorna är en självklar del av detta. Under dess första
år, då den karismatiska rörelsen ofta missförstods och kritiserades var han dess outtröttlige försvarare och vägledare. Han såg till att det utarbetades pastorala och teologiska riktlinjer för rörelsen, och han övertygade personligen påven Paul VI om rörelsens värde för kyrkan.

Som biskop hade han valspråket In Spiritu Sancto, vilket på hans vapensköld illustrerades av en duva som lyfter från en azurblå bakgrund. Den azurblå färgen representerar Maria. Guds moder Maria var en självklar förebild för kardinal Suenens, och i Marias fiat, ske Guds vilja, såg han hela sin livsuppgift: Att göra Marias fiat till hans eget och ta emot nåden och kraften från den helige Ande.

Med kardinal Suenens går en betydande gestalt i 1900-talets katolska världskyrka ur tiden. Må han förhärligas i himmelen hos sin Fader, och må det verk han ägnade sin livsuppgift åt fortsätta: Att den helige Ande må leda Kyrkan i hennes uppgift att vittna om Kristus in i det nya årtusendet.

/Bengt Malmgren
Next Article Hänt år 2007
Print
4017 Rate this article:
No rating
Please login or register to post comments.

Theme picker

Enter Title

   MINIMISE

Lägg till innehåll...xxx