sv-SEpl-PLen-GBes-ESde-DE
  |  Login
Stockholm (map)

Internationell barnkörfestival samlar 4000 i Stockholm

 8-12 juli fyller 4 000 små och stora körsångare från 14 länder Stockholm och dess kyrkor med ljuv musik. Etthundratjugo körer har svarat på inbjudan att samlas för att sjunga och be tillsammans för Fred på jorden under mottot Redskap för Fred - Instrumenta Pacis Tuae.
 
Körerna kommer bland annat från Tyskland, Katalonien/Spanien, Polen, Italien, Lettland och Portugal. Två utomeuropeiska körer deltar, en från Korea, och en från Kongo-Kinshasa – den senare deltar under förutsättning att de unga medlemmarna beviljas visum till EU.
 
Pueri Cantores är en katolsk barn- och ungdomskörfederation som finns i trettio länder och drivs främst av ideella krafter. Federationen bildades efter Andra världskriget för att bidra till fredsarbetet i Europa och har idag ca 60.000 medlemmar över hela världen.
 
Det är första gången som en Pueri Cantores Körfest hålls i något nordiskt land, och första gången som en Körfest har utformats med en uttalad ekumenisk profil. De flesta körerna som deltar är katolska, medan några är ekumeniskt sammansatta. Från Ukraina kommer två rysk-ortodoxa barnkörer. Några av körerna saknar kyrklig anknytning. Från Sverige deltar bland andra Stockholms Gosskör.
 
Eftersom Körfesten är ekumenisk deltar kardinal Walter Kasper, ordförande för påvliga rådet för kristen enhet, den 11-12 juli. Han kommer att leda den katolska utomhusmässan på Riddarholmen på lördagseftermiddagen, och den avslutande ekumeniska gudstjänsten på Sollidenscenen på Skansen på söndagen. 
 
 
Offentliga programpunkter dit allmänheten har fritt tillträde:                      
onsdag 8 juli 2009  kl. 20:30  Invigning på Sollidenscenen, Skansen
                                                                                
torsdag 9 juli 2009    kl. 14:00-17:00   Körstafett –  4 platser på Skansen/Djurgården och fem ställen kring Kungsträdgården
 
fredag 10 juli 2009    kl. 15:00-15:30   Bön för Fred i 16 kyrkor med efterföljande processioner till Riddarholmen   kl. 17:00  Vesper för Fred på Riddarholmen med biskop Anders Arborelius
                                            
lördag 11 juli 2009    kl. 17:00   Katolsk Mässa på Riddarholmstorget med kardinal Walter Kasper
 
söndag 12 juli 2009    kl. 11:00 Ekumenisk gudstjänst med kardinal Walter Kasper på Sollidenscenen, Skansen.
 
För mer information kontakta:
AnnaMaria Hedin
Ordförande Pueri Cantores Sverige
0707-94 57 75
E-postadress president@puericantores.se