sv-SEpl-PLen-GBes-ESde-DE
  Hem
  |  Login

MINIMISE

Rörelsernas Pingst, Pingstafton 30 maj kl 15.00 och 17.00.
[Direkt via Katolska stiftets YouTube-kanal]

15.00 Videokonferens med inbjudna representanter för rörelserna, delande av erfarenheter.
 17.00 Pingstvigiliemässa med Biskop Anders och representanter för rörelserna från Katolska Domkyrkan.
 

MINIMISE
Prenumerera på nyhetsbrev
First Name
Last Name
Email
Avsluta prenumeration

Kalender

MINIMISE

MINIMISE
Förberedelse för Pingsten, månadsbrev april
Bengt Malmgren

Förberedelse för Pingsten, månadsbrev april

Pater Cantalamessa om omvändelsens betydelse för att ta emot den Helige Ande.

Fader Cantalamessa tar i månadsbrevet upp betydelsen av omvändelse hos profeterna och hur begreppet utvecklas i det Nya förbundets tid.

Radikal omvändelse betyder att glömma det som är bakom oss och sträcka oss framåt, att inte vila på gamla lagrar. I slutet av brevet varnar oss p Cantalamessa att just det senare är kanske vad vi tenderar att göra inom Karismatiska förnyelsen. Omvändelse gäller i högsta grad också oss:

"I am struck by the example of the apostle Paul described in Philippians 3. Discovering Jesus as his Lord, he had considered all his glorious past a loss, mere garbage, in order to gain Christ and put on justice derived from faith in him. But a little later he comes up with this statement ‘Brothers, I for my part do not consider myself to have taken possession. Just one thing: forgetting what lies behind but straining forward to what lies ahead.’ (Fil 3, 13). What past? No longer that of a Pharisee, but that of an apostle. He sensed the danger of finding himself with a new ‘gain’, a new ‘justice’ of his own, deriving from what he had done in the service of Christ. He resets everything with that decision: ‘I forget about the past, I lean towards the future.’

How can we not see in all this a precious lesson for us of the Catholic Charismatic Renewal? One of the many slogans that circulated in the early years of the Renewal - a kind of battle cry - was: ‘Returning power to God!’ Perhaps it was inspired by the verse of Psalm 68, 35 ‘‘Confess the power of God’’ which in the Vulgate was translated as Date gloriam Deo super Israel ‘Render (reddite) to God his power.’ For a long time I considered those words as the best way to describe the novelty of the Charismatic Renewal. The difference is that once I thought that the cry was addressed to the rest of the Church and Catholic Charismatic Renewal International Service we were those who were in charge of making it resound; now I think it is addressed to us who, perhaps without realizing it, have partially appropriated ourselves of the power that belongs to God.

In view of a new restart of the current of grace of the Charismatic Renewal, it is necessary to ‘empty one's pockets,’ to reset ourselves, to repeat with deep conviction the words suggested by Jesus himself ‘We are unprofitable servants; we have done what we were obliged to do.’ (Lc 17,10). Make the Apostle's purpose our own: ‘I forget about the past, I lean towards the future.’ We imitate the ‘twenty-four elders’ of the Apocalypse who ‘cast their crowns before the throne’ and proclaim 'Worthy are you, Lord our God, to receive glory and honor and power' (Rev 4,10-11). The word of God addressed to Isaiah is always relevant: 'See, I am doing something new! Now it springs forth, do you not perceive it? ' (Is 43, 19). Blessed are we if we allow God to do the new thing he has in mind right now for us and for the Church.

My suggestion for the chain of prayer: to repeat several times during the day one of the invocations addressed to the Holy Spirit in the Sequence of Pentecost, the one that everyone feels more responsive to his need:

Wash what is stained.
Water what is dry.
Heal what is wounded.
Bend what is rigid.
Strengthen what is weak
Govern what is wandering."

[Fader Cantalamessa brev för April här]

https://www.charis.international 

Previous Article CHARIS - Bönekampanj inför Pingsten
Next Article Karismatisk förnyelse i Katolska kyrkan. Nyhetsbrev augusti 2019
Print
2723
Please login or register to post comments.

Theme picker

 


CHARIS samordnar och betjänar den världsvida karismatiska förnyelsen i Katolska kyrkan.

Den karismatiska förnyelsen i Katolska kyrkan är inte en rörelse i samma mening som andra rörelser i kyrkan. Det finns ingen jordisk grundare, det är snarare en ström av Guds nåd som ger förnyelse i den Helige Ande. Den är världsvid och ger sig tillkänna i många olika uttrycksformer. Karismatiska förnyelsen består av en mångfacetterad samling personer, grupper, kommuniteter och tjänster. Men i vår olikhet och mångfald delar vi samma erfarenhet att vår tro blir mera levande genom den Helige Andes utgjutande och frigörande i våra liv. Det som vi kallar eller "den Helige Andes dop" eller "den personliga Pingsten". Charles Whitehead, tidigare president för ICCRS har skrivit en sammanfattande artikel om den karismatiska förnyelsen. Läs artikeln här.

ICCRS (International Catholic Charismatic Renewal Services) med huvudkontor i Vatikanen samordnade tidigare den karismatiska förnyelsen på världsplanet. ”Catholic Charismatic Renewal International Service, CHARIS, är från och med 2019 det internationella serviceorganet inom Katolska kyrkan för alla uttryck av katolsk karismatisk förnyelse och som ersätter ICCRS. 

Karismatiska förnyelsen i Katolska kyrkan är en strömning som tog sin början 1967 som en frukt av Andra Vatikankonciliet. Det är en del av den pingstkarismatiska förnyelseström som präglat kristenheten ända sedan början av 1900-talet med den klassiska Pingströrelsen och sedan karismatiska förnyelserörelser i alla de etablerade samfunden och under senare delen av 1900-talet nya fristående pingstkarismatiska församlingsbildningar.

Gemensamt för alla uttryck för katolsk karismatisk förnyelse är erfarenheten av Pingstens frukter genom andliga nådegåvor kallat dopet i den Helige Ande, innefattande ett personligt möte med Jesus Kristus som Frälsare, en öppenhet för Guds Ord, för att verka i nådegåvorna, och för evangelisation i trogen tjänst åt kyrkan.

CHARIS skall verka för och styrka gemenskapen bland alla uttryck för karismatisk förnyelse och befrämja samhörighetskänslan inom hela den välrldsvida karismatiska familjen.I det vi erkänner katolska karismatiska förnyelsen som del av en ekumenisk förnyelseström så är CHARIS ett instrument för att främja enheten i Kristi kropp såsom uttrycks i Jesus Kristus egen bön (Joh 17).”

CHARIS leds av en moderator med stöd av ett råd, "International Service of Communion". Funktionen regleras i särskilda statuter fastställda av Vatikanen. Charis syfte är att främja och utveckla katolsk karismatisk förnyelse som en ström av nåd i kyrkan och för kyrkan; att verka för strävan efter enhet inom Kristi kropp (ekumenik); att verka för bra kommunikation mellan de kyrkliga auktoriteterna och den karismatiska förnyelsen i hela världen, särskilt med den Heliga Stolen genom dikasteriet för lekmännen, familjen och livet. Läs mera på CHARIS hemsida.

MINIMISE

 
   CHARIS moderator Jean-Luc Moens inbjudan till alla att förenas i bön Pingstafton 22.00

10 min sammandrag av DVD om Karismatiska förnyelsen i Katolska kyrkan:

 

History of CCR on video - Espanol

I nyutgåva inör 50-årsjubileet: Hela historien om 18 februari 1967 då Karismatiska förnyelsen i Katolska kyrkan föddes:

The Dramatic Beginning of The Catholic Charismatic Renewal. New Life Publishing

Beställ via info@isidor.se
200 kr inkl frakt

 

DVD om Karismatiska förnyelsen i Katolska kyrkan utgiven av ICCRS:

Cross of the Renewal:

 

 ICCRS har introducerat Cross of the Renewal som en symbol som alla kan bära som ett vittnesbörd om den Helige Andes kraft i deras liv.

Blodet och vattnet från Jesu sida symboliserar den Helige Andes utgjutande.

Orden "VENI CREATOR SPIRITUS" uttrycker vår ihärdiga bön för ett kontinuerligt utgjutande av den Helige Ande.

Finns i olika utföranden: Med halskedja, som hängsmycke, kragnål, nyckelring.

 


 

Beställning av dessa produkter via e-post: info@isidor.se  

 

 

Diakon Pancho Chin A Loi intervjuas om Karismatiska förnyelsen: