sv-SEpl-PLen-GBes-ESde-DE
  Hem
  |  Login

MINIMISE

MINIMISE
Prenumerera på nyhetsbrev
First Name
Last Name
Email
Avsluta prenumeration

MINIMISE
Event date: 11/07/2018 10:00 - 16/07/2018 16:00 Export event
The Healing Touch of Jesus, Retreat Järfälla
Bengt Malmgren
/ Categories: CCR, Händelser

The Healing Touch of Jesus, Retreat Järfälla

11th-16th July

Program Schedule:

11th July (Wed) 
10:00 am - 4:00pm (Counselling) 
5:00 pm   Eucharistic Adoration 
6:00 pm   Holy Mass 6:30 pm   Break 
7:00 pm   Praise & Worship 
7:30 pm   Eucharistic Adoration & Healing Service 

12th July (Thur) 10:00 am - 
4:00pm (Counselling) 
5:00 pm   Eucharistic Adoration 
6:00 pm   Holy Mass 6:30 pm   Break 
7:00 pm   Praise & Worship 
7:30 pm   Eucharistic Adoration & Healing Service 

13th July (Fri) 
10:30am  Rosary Prayer and Worship 
11:15am  Session 1: “My Father is always working and I too work.” (Jn 5, 17) 
12:15pm  Lunch Break 
01:30pm  Session 2: Jesus streched out his hand and touched him (Mt 8, 3) 
02:45pm  Break 
03:00pm  Rosary of Divine Mercy 
03:30pm  Eucharistic Healing Prayer 
05:30pm  Break  
06:00pm  Holy Mass 

14th July (Sat) 
10:30am  Rosary 
11:00am  Holy Mass 
11:30am  Lunch Break 
01:00pm  Praise & Worship 
01:30pm  Session 3: Jesus heals a paralized man (Mt 9,1-7) 
02:30pm  Break 
03:00pm  Rosary of Divine Mercy 
03:30pm  Session 4: “Jesus placed His hand on everyone of them and healed them all.” (Lk 4, 38-41) 05:00pm  Individual Prayer in the Church 
06:00pm  Break 
06:30pm  Eucharistic Healing Prayer 

15th July (Sun) 
11:00am   Holy Mass 
12.30pm   Lunch Break 
02:00pm   Session5:Jesus heals a blind beggar(Lk18,35-43) 
03:00pm   Rosary of Divine Mercy 
03:30pm   Break 
04:00pm   Eucharistic Healing Prayer 

16th July (Mon) 10:00am - 06:00pm Counselling 
06:00pm   Holy Mass 

Print
3679
Please login or register to post comments.

Theme picker

 


CHARIS samordnar och betjänar den världsvida karismatiska förnyelsen i Katolska kyrkan.

Den karismatiska förnyelsen i Katolska kyrkan är inte en rörelse i samma mening som andra rörelser i kyrkan. Det finns ingen jordisk grundare, det är snarare en ström av Guds nåd som ger förnyelse i den Helige Ande. Den är världsvid och ger sig tillkänna i många olika uttrycksformer. Karismatiska förnyelsen består av en mångfacetterad samling personer, grupper, kommuniteter och tjänster. Men i vår olikhet och mångfald delar vi samma erfarenhet att vår tro blir mera levande genom den Helige Andes utgjutande och frigörande i våra liv. Det som vi kallar eller "den Helige Andes dop" eller "den personliga Pingsten". Charles Whitehead, tidigare president för ICCRS har skrivit en sammanfattande artikel om den karismatiska förnyelsen. Läs artikeln här.

ICCRS (International Catholic Charismatic Renewal Services) med huvudkontor i Vatikanen samordnade tidigare den karismatiska förnyelsen på världsplanet. ”Catholic Charismatic Renewal International Service, CHARIS, är från och med 2019 det internationella serviceorganet inom Katolska kyrkan för alla uttryck av katolsk karismatisk förnyelse och som ersätter ICCRS. 

Karismatiska förnyelsen i Katolska kyrkan är en strömning som tog sin början 1967 som en frukt av Andra Vatikankonciliet. Det är en del av den pingstkarismatiska förnyelseström som präglat kristenheten ända sedan början av 1900-talet med den klassiska Pingströrelsen och sedan karismatiska förnyelserörelser i alla de etablerade samfunden och under senare delen av 1900-talet nya fristående pingstkarismatiska församlingsbildningar.

Gemensamt för alla uttryck för katolsk karismatisk förnyelse är erfarenheten av Pingstens frukter genom andliga nådegåvor kallat dopet i den Helige Ande, innefattande ett personligt möte med Jesus Kristus som Frälsare, en öppenhet för Guds Ord, för att verka i nådegåvorna, och för evangelisation i trogen tjänst åt kyrkan.

CHARIS skall verka för och styrka gemenskapen bland alla uttryck för karismatisk förnyelse och befrämja samhörighetskänslan inom hela den välrldsvida karismatiska familjen.I det vi erkänner katolska karismatiska förnyelsen som del av en ekumenisk förnyelseström så är CHARIS ett instrument för att främja enheten i Kristi kropp såsom uttrycks i Jesus Kristus egen bön (Joh 17).”

CHARIS leds av en moderator med stöd av ett råd, "International Service of Communion". Funktionen regleras i särskilda statuter fastställda av Vatikanen. Charis syfte är att främja och utveckla katolsk karismatisk förnyelse som en ström av nåd i kyrkan och för kyrkan; att verka för strävan efter enhet inom Kristi kropp (ekumenik); att verka för bra kommunikation mellan de kyrkliga auktoriteterna och den karismatiska förnyelsen i hela världen, särskilt med den Heliga Stolen genom dikasteriet för lekmännen, familjen och livet. Läs mera på CHARIS hemsida.

MINIMISE

 
   CHARIS moderator Jean-Luc Moens inbjudan till alla att förenas i bön Pingstafton 22.00

10 min sammandrag av DVD om Karismatiska förnyelsen i Katolska kyrkan:

 

History of CCR on video - Espanol

I nyutgåva inör 50-årsjubileet: Hela historien om 18 februari 1967 då Karismatiska förnyelsen i Katolska kyrkan föddes:

The Dramatic Beginning of The Catholic Charismatic Renewal. New Life Publishing

Beställ via info@isidor.se
200 kr inkl frakt

 

DVD om Karismatiska förnyelsen i Katolska kyrkan utgiven av ICCRS:

Cross of the Renewal:

 

 ICCRS har introducerat Cross of the Renewal som en symbol som alla kan bära som ett vittnesbörd om den Helige Andes kraft i deras liv.

Blodet och vattnet från Jesu sida symboliserar den Helige Andes utgjutande.

Orden "VENI CREATOR SPIRITUS" uttrycker vår ihärdiga bön för ett kontinuerligt utgjutande av den Helige Ande.

Finns i olika utföranden: Med halskedja, som hängsmycke, kragnål, nyckelring.

 


 

Beställning av dessa produkter via e-post: info@isidor.se  

 

 

Diakon Pancho Chin A Loi intervjuas om Karismatiska förnyelsen: