sv-SEpl-PLen-GBes-ESde-DE
  Hem
  |  Login

MINIMISE

MINIMISE
Prenumerera på nyhetsbrev
First Name
Last Name
Email
Avsluta prenumeration

MINIMISE
Något om Katolsk Karismatisk Förnyelse i Sverige 1972-2007. Unikt kompendium som berättar historien

Något om Katolsk Karismatisk Förnyelse i Sverige 1972-2007. Unikt kompendium som berättar historien

Lillemor Hallin, tidigare ordförande för AKKS har sammanställt denna historik

Den världsvida Karismatiska förnyelsen kom så småningom också till Sverige. Det började som ett pionjärarbete i Vår Frus församling i Täby Täby i början på 1970-talet. Sedan bildades AKKS, arbetsgruppen för Karismatisk Förnyelse i Katolska kyrkan i Sverige som genom konferenser och reträtter främjade dess tillväxt. Lillemor Hallin som var ordförande för AKKS fram till 2007 har här sammanställt detta unika material.

Boken som är på 90 sidor kan beställas via e-post bengt.malmgren@isidor.se. Pris 120 kr vilket inkluderar frakt.

Innehållsförteckning:

BAKGRUND  
1972. DEN ALLRA FÖRSTA BÖRJAN. VÅR FRUS FÖRSAMLING, TÄBY  
DOM  KALLAR  OSS KARISMATISKA. VAD ÄR DET?  ––  VI UPPTÄCKER ATT DET FINNS FLER- – VAD ÄR DET SOM ÄR BRA MED EN BÖNEGRUPP DÅ?  -–  NORGE TAR LEDNINGEN I SKANDINAVIEN – DEN FÖRSTA SKANDINAVISKA KONFERENSEN: VÄXA UPP TILL KRISTUS  

1987. NU KOM VI IGÅNG PÅ ALLVAR 
AKKS BILDAS -– KONFERENSER – LEDARDAGAR  -– KARDINAL SUENENS: ANDLIG FÖRNYELSE OCH EVANGELISATION HÖR SAMMAN  – VAD ÄR LIV I ANDEN-SEMINARER?  

1990.  EVANGELISATION OCH EKUMENIK
EVANGELISATION  2000  PÅ VÄG  –  PRÄSTRETRÄTT:  KALLAD  ATT EVANGELISERA – P TOM FORREST: GÅ UT -VAR MINA VITTNEN – P CLYDE RAUSCH: VAD SÄGER KYRKAN?  PROF. HARALD RIESENFELD: BIBELSKOLA CHARLES WHITEHEAD  OCH MICHAEL  HARPER:  EKUMENISK KONFERENS P MANUEL CASANOVA:  EVANGELISATION 2000 TILL  SVERIGE – TILL LETTLAND PÅ VINST OCH FÖRLUST- P RANIERO CANTALAMESSA: EKUMENISK KONFERENS     

1994. BÖN, FÖRBÖN, HELANDE BÖN 
EN BÖNDAG – KYRKANS LEDNING OCH FÖRNYELSEN – AKKS´ EVANGELISATIONS-PROGRAM – SR NANCY KELLAR OM BÖN – VAD INNEBÄR BÖN FÖR HELANDE? – SR BRIEGE McKENNA OCH F KEVIN SCALLON OM HELANDE – SILOA OCH KANA 

1997. MER EKUMENIK  
KONFERENS:  BYGG  BROAR, RIV NER MURAR – ECC – ICCOWE – SR NANCY KELLAR – DET KOM ETT BREV FRÅN LETTLAND

BÖNEGRUPPER                
HAGSÄTRA – VITTNESBÖRD – LIDINGÖ – TÄBY – DOMKYRKAN – ENGELSK-SPRÅKIGA  GRUPPEN  –  DANSK GRUPP –  GRUPP MED  SPECIELLT ANSVAR – GRUPP PÅ LÄRARSEMINARIUM  – GRUPP FÖR PRÄSTER  OCH PASTORER 2000. 

UTVIDGAD  EVANGELISATION 
EVANGELISATION GENOM CELLGRUPPER  –  EVANGELISATION I VARDAGS-LIVET  –  LETTLAND I BLICKPUNKTEN  – SOPPKÖKET PÅ SERGELS TORG – P DAMIAN EZE PRESENTERAR SIG

2002 EUROPA BEHÖVER DEN HELIGE ANDE 
KURS I SJÄLAVÅRD FÖR  RYSKA PASTORSPAR  –  KONFERENS  MED  MICHELLE MORAN, LEDARE FÖR ENGLANDS STÖRSTA KATOLSKA EVANGELISATIONS-SKOLA –  RETRÄTT MED  SR MARGARITHA VALAPPILA OCH P JOSEPH VADDAKEL: JAG SKA GE ER ETT NYTT HJÄRTA OCH EN NY ANDE  –  PILGRIMSFÄRD TILL CZESTOCHOWA,  AUSCHWITZ  OCH DEN GUDOMLIGA  BARMHÄRTIGHETENS  BASILIKA 

2003. KOM HELIGE ANDE TILL VÅRT STIFT 
JUBILEUMSLITANIA TILL PINGSTEN 2003 – KATOLSKA FÖRNYELSERÖRELSER  I SAMVERKAN – EVANGELISATION I DEN HELIGE ANDES KRAFT – RETRÄTT MED SR MARGARITHA VALAPPILA OCH P SAMUEL VIDOVIC: DITT ORD, HERRE, BOTAR ALLT                      VAD INNEBÄR KATOLSK KARISMATISK FÖRNYELSE? CHARLES WHITEHEAD             
SVERIGE: OM EVANGELISATION OCH EKUMENIK BISKOP ANDERS ARBORELIUS                
EVANGELISATION OCH EKUMENIK INOM  FÖRNYELSEN  I  SVERIGE 
BYGGA ÅT GUD OCH MÄNNISKOR –- GLIMTAR  FRÅN LETTLAND 
 
2004. FÖRNYELSEN OCH VÄRLDEN 
 DEN BRINNANDE BUSKEN: FÖRNYAD KALLELSE TILL BÖN FÖR KYRKAN  OCH VÄRLDEN-–  KARISMATISKT SAMARBETE FÖR EUROPAS  FRAMTID –– DEN LIDANDE  KYRKAN  

MER OM HELANDE  
BR RÉMI SCHAPPACHER OM HELANDE PÅ RÖGLE KLOSTER – 2005. RETRÄTT LEDD AV F JOSEPH BILL FRÅN INDIEN: ”INRE OCH YTTRE HELANDE”  

2005.BÖN OCH EVANGELISATION 
AKKS  INBJUDER TILL PINGSTVIGILIA  I DOMKYRKAN:  BÖN  FÖR  KYRKANS FÖRNYELSE I DEN HELIGE ANDE, DE KRISTNAS ENHET, NY EVANGELISATION, DE KRISTNAS ENGAGEMANG I SAMHÄLLET, EN KÄRLEKENS  CIVILISATION. DET EUKARISTISKA ÅRET AVSLUTADES 29-30 OKTOBER I DOMKYRKAN MED MÄSSA TILLSAMMANS MED BISKOP ANDERS OCH TILLBEDJAN HELA NATTEN

2006.SR NANCY KELLAR: INSPIRATIONSDAGAR FÖR DEM SOM LEVER I STÄNDIG BÖN FÖR ÄKTENSKAP  OCH FAMILJ ––EVANGELISATION ÄR EN PROCESS  

2006.
100 ÅR EFTER ASUZA STREET – PROJEKTET LEVANDE VATTEN I LETTLAND. 
VARFÖR BEHÖVS DEN KARISMATISKA FÖRNYELSEN? P RANIERO CANTALAMESSA  

2007. EUROPAS FÖRNYELSE FIRADE 40-ÅRSJUBILEUM I WARSZAWA  FINLANDS FÖRSTA KARISMATISKA SAMLING                

EN PIONJÄRS REFLEKTIONER F TOM FORREST OM DEN HELIGE ANDES GÅVOR OCH FRUKTER  


ÅRSSKIFTET 2007/2008.  AKKS BLIR KKS (Katolsk Karismatisk förnyelse i Sverige)  
LILLEMOR HALLIN AVGÅR SOM ORDFÖRANDE VID ÅRSSKIFTET 2007/2008. NY ORDFÖRANDE BLIR DIAKON PANCHO CHIN A LOI.        DIAKON PANCHO CHIN A LOI PRESENTERAR SIG.                 
LILLEMOR HALLIN TAR AVSKED. 2017. 

10 ÅR SENARE  
VAD HAR DEN KARISMATISKA FÖRNYELSEN ATT GE TILL  KYRKAN? LILLEMOR HALLIN  
TACKBÖN

--------------

Författaren Lillemor Hallin är tacksam för feedback. Hon kan nås via e-post: lillemor.m.hallin@ownit.nu 

Boken har en hemsida där mer material, bilder, länkar kommer att läggas upp:

http://karismatiskfornyelse.se/dokument/akkshistorik.aspx 

 

Previous Article En stor teolog har gått ur tiden. Peter Hocken 1932-2017
Next Article Karismatisk förnyelse, Nyhetsbrev från Bengt Malmgren
Print
6124
Please login or register to post comments.

Theme picker

 


CHARIS samordnar och betjänar den världsvida karismatiska förnyelsen i Katolska kyrkan.

Den karismatiska förnyelsen i Katolska kyrkan är inte en rörelse i samma mening som andra rörelser i kyrkan. Det finns ingen jordisk grundare, det är snarare en ström av Guds nåd som ger förnyelse i den Helige Ande. Den är världsvid och ger sig tillkänna i många olika uttrycksformer. Karismatiska förnyelsen består av en mångfacetterad samling personer, grupper, kommuniteter och tjänster. Men i vår olikhet och mångfald delar vi samma erfarenhet att vår tro blir mera levande genom den Helige Andes utgjutande och frigörande i våra liv. Det som vi kallar eller "den Helige Andes dop" eller "den personliga Pingsten". Charles Whitehead, tidigare president för ICCRS har skrivit en sammanfattande artikel om den karismatiska förnyelsen. Läs artikeln här.

ICCRS (International Catholic Charismatic Renewal Services) med huvudkontor i Vatikanen samordnade tidigare den karismatiska förnyelsen på världsplanet. ”Catholic Charismatic Renewal International Service, CHARIS, är från och med 2019 det internationella serviceorganet inom Katolska kyrkan för alla uttryck av katolsk karismatisk förnyelse och som ersätter ICCRS. 

Karismatiska förnyelsen i Katolska kyrkan är en strömning som tog sin början 1967 som en frukt av Andra Vatikankonciliet. Det är en del av den pingstkarismatiska förnyelseström som präglat kristenheten ända sedan början av 1900-talet med den klassiska Pingströrelsen och sedan karismatiska förnyelserörelser i alla de etablerade samfunden och under senare delen av 1900-talet nya fristående pingstkarismatiska församlingsbildningar.

Gemensamt för alla uttryck för katolsk karismatisk förnyelse är erfarenheten av Pingstens frukter genom andliga nådegåvor kallat dopet i den Helige Ande, innefattande ett personligt möte med Jesus Kristus som Frälsare, en öppenhet för Guds Ord, för att verka i nådegåvorna, och för evangelisation i trogen tjänst åt kyrkan.

CHARIS skall verka för och styrka gemenskapen bland alla uttryck för karismatisk förnyelse och befrämja samhörighetskänslan inom hela den välrldsvida karismatiska familjen.I det vi erkänner katolska karismatiska förnyelsen som del av en ekumenisk förnyelseström så är CHARIS ett instrument för att främja enheten i Kristi kropp såsom uttrycks i Jesus Kristus egen bön (Joh 17).”

CHARIS leds av en moderator med stöd av ett råd, "International Service of Communion". Funktionen regleras i särskilda statuter fastställda av Vatikanen. Charis syfte är att främja och utveckla katolsk karismatisk förnyelse som en ström av nåd i kyrkan och för kyrkan; att verka för strävan efter enhet inom Kristi kropp (ekumenik); att verka för bra kommunikation mellan de kyrkliga auktoriteterna och den karismatiska förnyelsen i hela världen, särskilt med den Heliga Stolen genom dikasteriet för lekmännen, familjen och livet. Läs mera på CHARIS hemsida.

MINIMISE

 
   

 

Fader Brieven var personlig sekreterare till  Kardinal Suenens och spelade en viktig roll i den katolska karismatiska förnyelsen. Här vad han sade då CHARIS startades pingsten 2019.

10 min sammandrag av DVD om Karismatiska förnyelsen i Katolska kyrkan:

 

History of CCR on video - Espanol

I nyutgåva inör 50-årsjubileet: Hela historien om 18 februari 1967 då Karismatiska förnyelsen i Katolska kyrkan föddes:

The Dramatic Beginning of The Catholic Charismatic Renewal. New Life Publishing

Beställ via info@isidor.se
200 kr inkl frakt

 

DVD om Karismatiska förnyelsen i Katolska kyrkan utgiven av ICCRS:

Cross of the Renewal:

 

 ICCRS har introducerat Cross of the Renewal som en symbol som alla kan bära som ett vittnesbörd om den Helige Andes kraft i deras liv.

Blodet och vattnet från Jesu sida symboliserar den Helige Andes utgjutande.

Orden "VENI CREATOR SPIRITUS" uttrycker vår ihärdiga bön för ett kontinuerligt utgjutande av den Helige Ande.

Finns i olika utföranden: Med halskedja, som hängsmycke, kragnål, nyckelring.

 


 

Beställning av dessa produkter via e-post: info@isidor.se  

 

 

Diakon Pancho Chin A Loi intervjuas om Karismatiska förnyelsen: