sv-SEpl-PLen-GBes-ESde-DE
  Hem
  |  Login

MINIMISE

Rörelsernas Pingst, Pingstafton 30 maj kl 15.00 och 17.00.
[Direkt via Katolska stiftets YouTube-kanal]

15.00 Videokonferens med inbjudna representanter för rörelserna, delande av erfarenheter.
 17.00 Pingstvigiliemässa med Biskop Anders och representanter för rörelserna från Katolska Domkyrkan.
 

MINIMISE
Prenumerera på nyhetsbrev
First Name
Last Name
Email
Avsluta prenumeration

Kalender

MINIMISE

MINIMISE
Bengt Malmgren
/ Categories: Uncategorized

Mer från 2011

61 19 1402 10 1 1 NULL 1 NULL 2011-01-04 16:22:33.887 2011-01-04 00:00:00.000 KKS program 2011 Vi satsar under våren på öppna lovsångskvällar med förbön och predikningar som fokuserar på livet i den helige Ande. Diakon Pancho Chin A Loi eller inbjuden person predikar. Det är 5 tisdagkvällar kl 19.00 i S:ta Eugenia kyrka i Stockholm. Vidare planerar vi två lördagar i Järfälla med förbön för evangelisation och enhet. Liv i Anden-seminarier blir det också samt en hel del ekumeniska program som vi gärna rekommenderar: Bön för Sverige i S:ta Clara kyrka vissa söndageftermiddagar, förbönssamlingar inför Jesusmanifestationen, och så givetvis Jesusmanifestationen som i år blir lördag 21 maj... "

Vi satsar under våren på öppna lovsångskvällar med förbön och predikningar som fokuserar på livet i den helige Ande. Diakon Pancho Chin A Loi eller inbjuden person predikar. Det är 5 tisdagkvällar kl 19.00 i S:ta Eugenia kyrka i Stockholm. Vidare planerar vi två lördagar i Järfälla med förbön för evangelisation och enhet. Liv i Anden-seminarier blir det också samt en hel del ekumeniska program som vi gärna rekommenderar: Bön för Sverige i S:ta Clara kyrka vissa söndageftermiddagar, förbönssamlingar inför Jesusmanifestationen, och så givetvis Jesusmanifestationen som i år blir lördag 21 maj.

Lovsång - Förbön, i S:ta Eugeniakyrkan, Stockholm

Följande tisdagar kl 19.00: 18/1, 15/2, 29/3, 26/4, 31/5

Välkomna alla som vill be med oss för Sverige, för kristen enhet, för evangelisationen och att vi som kristen gemenskap når ut med evangeliet och bygger kärlekens civilisation, också genom kyrkornas sociala arbete, att den helige Andes fulla liv tas emot och kommer till uttryck i hela Kristi kropp.

Predikan med fokusering på livet i den helige Ande och att växa i de andliga nådegåvorna. För predikan svarar diakon Pancho Chin A Loi eller inbjuden gäst.

18 januari kl 19:00: Predikan av diakon Pancho Chin A Loi: Vi är ett i Honom

S:ta Eugenia katolska kyrka, Kungsträdgårdsgatan 12 Stockholm


 

Bön för evangelisation och kristen enhet.
Två lördagseftermiddagar i Järfälla

Följande lördagar 13.00-18.00 12/3, 16/4

Heliga trefaldighets katolska församling Järfällavägen 150 (promenadavstånd från järnvägsstationen
i Jakobsberg).

Liv i Anden-seminarier:

Två seminarieserier planeras under våren.
1. Ekumeniskt i samverkan med S:ta Clara kyrka.
2. I Södertälje/Skärholmen i samverkan med ungdomar i den orientaliskt katolska gemenskapen.
Närmare praktisk information och tider kommer att presenteras här. Info också genom Pancho Chin A Loi pancho_chinaloi@yahoo.se


Andra ekumeniska program där KKS medverkar eller samarbetar:

Jesusmanifestationen 21 maj:

Bengt Malmgren ingår i ledningsgruppen och är torgansvarig för Medborgarplatsen.
Flera volontärer från KKS deltar, och vi söker fler medarbetare.

8 mars och 14 april kl 19.00 inbjuds till inspirationskvällar för för förebedjare i Katolska domkyrkan Folkungag 46 i Stockholm. Medverkande bl.a. Linda Bergling, Berit Simonsson, Hans Weichbrodt.

www.jesusmanifestationen.se

Förbönskvällar inför Jesusmanifestationen:

 • 16 jan 16.00 (S:ta Clara kyrka), 20 febr 16.00 (Korskyrkan),
 • 22 mars 19.00 (FA Centrumkåren Drottningg 66),
 • 3 maj 19.00 (församlingen Arken, Kungsängen).

 

Bön för Stockholm:

Söndageftermiddagar i S:ta Clara kl 16.00 (fika i Clara-rummet från 15.15):, ekumenisk
bön på initiativ av Carl-Erik Sahlberg.

 • 16 jan,
 • 27 febr,
 • 20 mars,
 • 10 april,
 • 15 maj.

FKE-möten

FKE medlemsmöte 22 jan kl 13.30 S:ta Eugenia. Bengt Malmgren medverkar och talar om den karismatiska förnyelsens betydelse för kristen enhet.

FKE årsmöte 23 maj kl 10.00 S:ta Clara kyrka: Pancho Chin A Loi talar: ”Att nå ut med evangeliet idag.”


ICCRS och CCR Europa, internationellt program:

Walk by the Spirit - Young Leaders Conference
Cluj-Napoca, Romania 24-27 February 2011.

Organized by the youth stream of the European sub-committee of ICCRS (ESCI). All young leaders from the European Network of Young Leaders are invited to come and to bring along some others. The idea is to get together those young people (ages 18-35) who are interested in evangelizing youth and want to share their experience, learn from others, get new ideas, or receive new inspiration, new fire.
Information genom KKS, Cynthia Nahishakiye tel 073-5774515 nacynthia2000@yahoo.fr


 

ASSISI 2011: ROAD TO PENTECOST 8-16 JUNE
Assisi conference: Growing in the Charisms June 08-12

Join ICCRS and the international CCR for a special event in Assisi leading up to Pentecost. This event will be an opportunity for refreshment and an occasion to reflect upon and grow in the Charisms. There will be inspirational talks, practical workshops, times of praise and worship and daily Mass. It will be a wonderful time for building new relationships, sharing your experiences, and growing in fellowship as an International Charismatic family.

Following the event, there will be two optional pilgrimages exploring the sites of St. Francis in the city of Assisi, and visiting some Christian sites in Rome.

Pilgrimage in Assisi from June 12—13, 2011
This one-day pilgrimage will be an occasion to visit the most important places in the life of St. Francis such as the Cathedral of S. Rufino where he was baptized, the Basilica of S. Chiara with the famous Crucifix and the Basilica of St. Francis.

Pilgrimage in Rome from June 13—16, 2011
This pilgrimage will give participants the occasion to visit some of the most important Christian sites in the eternal city such as the major Basilicas (St. Peter, St. Paul, St. John, and St. Mary Major), the catacombs, and other sites like the famous “Tre Fontane” where St. Paul was martyred, in addition to other major touristic destinations. Every day, participants will attend Mass and have time for prayer.

 

Speakers: Bishop Domenico Sorrentino, Assisi, Italy ◦Michelle Moran, President of ICCRS, ◦Cyril John, Vicepresidentof ICCRS, ◦Bob Canton, USA and others.

Man kan delta helt eller delvis i programmet. Mer praktisk information om kostnad, hur man anmäler sig etc. finns på ICCRS hemsida: http://iccrs.org/index.php/blog/comments/assisi_2011

 

" http://www.isidor.se/tabid/397/PostID/61/default.aspx 63 19 1402 10 1 1 NULL 1 NULL 2011-01-10 11:23:57.560 2011-01-05 00:00:00.000 Hänt år 2010 "

Jesusmanifestationen - Liv i anden-seminarier - Marielundsreträtt med f Rufus Pereira - Nordisk karismatisk konferens... Vi sammanfattar året 2010 i ord och bild genom återblickar på KKS eget program samt annat som hänt där KKS medverkat: 

Jesusmanifestationen

Jesusmanifestationen ägde rum 22 maj 2010 Över 25000 personer från det kristna Sverige till avslutningsgudstjänsten i Kungsträdgården. Dessförinnan hade det varit program på olika torg. Katolska kyrkan svarade för Mynttorget, och där förkunnade p Damian Eze från Gävle evangeliet, diakon Pancho Chin A Loi med lovsångsteam medverkade och Bengt Malmgren m.fl från KKS bistod diakon Erik Kennet Pålsson med det praktiska.

Programmet utformades som en gudstjänst med lovsång, körer, psalmsång, bibelläsningar, förkunnelse, förböner, vittnesbörd. Medverkande körer: Domkyrkokören från Stockholms katolska domkyrka under ledning av Elisabeth von Waldstein, Lovsångsteam med Diakon Pancho Chin A Loi och ungdomar, Två afrikanska körer. P Damian predikade utifrån Jesusmanifestatioinens huvudtema: Följ med och se. Bengt Malmgren talade om Pingstens kultur. Vi fick också höra personliga vittnesbörd från olika personer.

 

 

 

[P Damian del 2]  [P Damian del 3]

 

 

 

 

 

Fler bilder från Jesusmanifestationen här

Liv i anden seminarier 

 Liv i Anden-seminarier har hållits, dels ekumeniskt i samverkan med S:ta Clara kyrka i april-maj, dels under hösten i Linköping med Pancho Chin A Loi som huvudledare på initiativ av kyrkoherde p Gabriel, i S:t Nikolai församling.

Bönegrupper:

Man hoppas nu kunna starta en bönegrupp. I Linköping, och flera nya bönegrupper har kommit igång som en följd av förra årets Liv i Anden-seminarier, bl.a. i Uppsala, Järfälla och i Stockholm, S:ta Eugenia.

Reträtter med f Rufus Pereira på Marielund

Reträtter med f Rufus Pereira 1-5 sept på Marielund arrangerades av KKS i samverkan med Stockholms katolska stift. Den ena för stiftets präster, den andra för allmänheten. Temat var inre helande och befrielse. Det var mycket lärorika dagar och många vittnade om djupa erfarenheter av helande och beröring av den helige Ande.

 

[Fler bilder]   [Läs mer om reträtterna här].

Nordisk karismatisk konferens

Den nordiska karismatiska konferensen 28-31 oktober i Stockholm var årets stora händelse för oss i  KKS. Konferensen fick mycket publicitet både i Katolskt Magasin och i kristen dagspress. Konferensen hade stor betydelse för att sprida kännedom om KKS och karismatiska förnyelsen och fördjupa våra relationer både inom Katolska kyrkan i Sverige och ekumeniskt. Läs mera i denna specialartikel.

 

 

 

 

 

 

[Fler bilder här]    Läs mer om konferensen]

" 64 19 1402 10 1 1 NULL 1 NULL 2011-01-10 14:14:01.203 2011-01-10 00:00:00.000 Summary of the Nordic Charismatic Conference in Stockholm Oct 28-31 2010 "

Baptism in the Holy Spirit and Ecumenism were among the important topics that were discussed at the Nordic charismatic renewal conference in Stockholm last October. From the 28-31 of October 2010, the Swedish Catholic Charismatic Renewal in cooperation with the Catholic diocese of Stockholm and the Friends of S:ta Clara church successfully organized a Nordic charismatic conference in Stockholm.

About fifty participants, mostly from Sweden but also from Finland, Iceland and Norway were registered in advance, for the whole conference and participated fully in seminars and workshops. The evening meeting at St Eugenia on Friday was attended by 120 participants, and that of Saturday by 200 participants. About 400 people were present at the closing ceremony at St. Clara church on Sunday.

  

 

Many attendees came forward to be prayed for and many gave their testimonies with regards to how receiving the Holy Sprit has changed their lives and even healed them physically. The Mass on Friday was Celebrated by His Lordship Bishop Anders and concelebrated by the Papal Nuncio for the Nordic countries, His Excellency Emil Paul Tscherring.

At the end of the mass the Papal Nuncio conveyed the greetings of the Holy Father to the conference. In his speech the Papal Nuncio strongly emphasized that the Holy Father and the bishops in the Vatican see the Charismatic Renewal as an important contribution to the total renewal of the church.

Some important themes of the conference were - The Holy Spirit in the personal lives of people, gifts of the Holy Spirit and ecumenism. The title of the conference “Culture of Pentecost” was taken from a speech of Pope Benedict XVI from 2005 where he said “I hope the Holy Spirit will meet with an ever more fruitful reception in the hearts of believers and that the 'culture of Pentecost' will spread, so necessary in our time” [Michelle Moran in ICCRS Newsletter: The Culture of Pentecost]

One of the Key speakers was f Willfried Brieven from Belgium, a former personal secretary to Cardinal Suenens. He talked about the development of the Charismatic renewal in the Catholic Church after the second Vatican council. He also talked about how the Catholic Charismatic Renewal can promote the culture of Pentecost in the Church. The main concept is borrowed from the Acts of the Apostle and is called “Baptism in the Holy Spirit” As a consequence of which, one develops a personal faith, deepens his relationship with Jesus Christ and experiences the release of the gifts of the Holy Spirit.

The baptism of the Holy Spirit should not be confused with the sacramental baptism with water. According to the catholic faith one receives the Holy Spirit through baptism and confirmation. Catholic theologians usually describe the Baptism of the Holy Spirit as the release or an out flowing of the Holy Spirit that is already living inside you. So that the person will become more fully involved with the gifts of the Spirit he had already received.

The Charismatic renewal movement wants to contribute by helping every baptized member of the church to receive and use this gift. It is not a gift that is reserved for a chosen few or given within the framework of a specific spirituality. It’s a gift that belongs to the whole church.

The contribution of the Charismatic Renewal movement to the culture of Pentecost is by continuing to preach about the Baptism of the Holy Spirit, and according to f Brieven it has an ultimate goal of getting rid of itself and merge with the whole Church. In his closing speech F Brieven called on every one to go out and be an ambassador for the Baptism of the Holy Spirit.

Pastor Ulf Ekman fron Livets Ord was one of the ecumenical speakers

The conference was an ecumenical one in accordance to the Catholic Church’s view of ecumenism. Charles Whitehead a key speaker from England gave an account of the Catholic church’s approach to ecumenism on the basis of John Paul II’s encyclical “Ut unum sint” The Catholic church is totally over the track for ecumenical work, said Charles, and regards all baptized individuals as brothers and sisters in the church, andrecognizes that even those Christians who do not share the catholic church’s full communion or fellowship have a lot to teach us catholic.

According to the papal encyclica Ut unum sint, catholics are obligated to pray, discuss study and work practically with other Christians. This conference was in fact an example of this kind of interaction. Many of the key speakers came from other Christian denominations. We even got help from other churches like St Clara, The Salvation Army, CityKyrkan and Livets ord in organising the conference.

In one of the Seminars Charles Whitehead came up with ten important principles relating to ecumenical cooperation. Which are the following:

 • 1. Accept each other as brothers and sisters.
 • 2. Recognize that there are important differences between us.
 • 3. Be faithful to what we are.
 • 4. Remember that there is more that unites, than that divides us.
 • 5. Love one another - the sign of true Christian spirit
 • 6. Listen to each other.
 • 7. Apologise for mistakes made.
 • 8. Realize that there would be problems now and then
 • 9. Do as much as we can together.
 • 10. Don’t forget that Jesus and the father want to see unity amongs usand that unity is the work of the Holy Spirit

[Charles Whitehead: The Challenges of Christian unity]

The conference get big publicity in swedish christian newspapers. Here some links:

[More background material on conference homepage]

[More pictures from the conference]

(Videomaterial from the talks and seminars will follow)

/Bola Richards, Bengt Malmgren

" 65 19 1402 10 1 1 NULL 1 NULL 2011-02-15 16:43:57.987 2011-02-02 00:00:00.000 KKS, aktuella händelser under vårterminen "

KKS inbjuder till LOVSÅNG - FÖRBÖN i S:ta Eugeniakyrkan, Stockholm Tisdag 15 februari kl 19:00:
(Mässa, församlingens ordinarie kl 18:00)

Välkomna alla som vill be med oss för Sverige, för kristen enhet, för evangelisationen och att vi som kristen gemenskap når ut med evangeliet och bygger kärlekens civilisation, också genom kyrkornas sociala arbete, att den helige Andes fulla liv tas emot och kommer till uttryck i hela Kristi kropp.
Predikan med fokusering på livet i den helige Ande och att växa i de andliga nådegåvorna. För predikan svarar diakon Pancho Chin A Loi.
Också följande tisdagar kl 19.00: 29/3, 26/4, 31/5
S:ta Eugenia katolska kyrka, Kungsträdgårdsgatan 12 Stockholm

 


LIV I ANDEN-SEMINARIER, samarrangemang KKS - S:ta Clara:
S:ta Clara Kyrka 7 tisdagar med början 12 april kl 18:00
Kursavgift 100:- Anmälan tll bengt.malmgren@isidor.se  070-4845602

Följande tisdagar: 12/4, 19/4, 26/4, 10/5, 17/5, 24/5, 31/5

 


Biskop Anders önskar inbjuda ANDLIGA RÖRELSER OCH TREDJE ORDNAR i Katolska kyrkan till en gemensam samling med mässa i anslutning till JESUSMANIFESTATIONEN 21 MAJ. Det blir antingen på förmiddagen innan torgsamlingarna, eller på eftermiddagen efter avslutningsgudstjänsten i Kungsträdgården. Vi återkommer med information om detta.

Programmet i övrigt för Jesusmanifestationen ser ut så här:

 • 11.30 Samlingar med omväxlande program på följande platser: Stortorget, Mynttorget, Sergelarkaden, Östermalmstorg, Humlegården, Fatbursparken, Vasaparken, Sportfältet Kampementsbadet, Rålambshovsparken samt Barnens egen Jesusmanifestation i Kungsträdgården.
 • 14:00: Marscher från de olika platserna mot Kungsträdgården
 • 15.00 – 17.00 Jesusmanifestationen i Kungsträdgården

mer info: www.jesusmanifestationen.se

" 66 19 1402 10 1 1 NULL 1 NULL 2011-02-15 15:58:12.087 2011-02-15 00:00:00.000 Pancho Chin A Loi och Bengt Malmgren på Kväll med Ulf Ekman

D Pancho Chin A Loi och Bengt Malmgren har intervjuats av pastor Ulf Ekman i hans TV-program Kväll med Ulf Ekman. Tema Katolska karismatiker. Programmet kan ses på livetsordplay.se här.

67 19 1410 10 1 1 NULL 0 NULL 2011-03-12 18:31:39.097 2011-03-12 00:00:00.000 Vår fru av Akita, plats för Maria-uppenbarelse nära jordbävningens epicentrum. "

NCA berättar följande:

The epicenter of the earthquake that caused a deadly March 11 tsunami is located near the site of an apparition in which Mary warned about a worldwide disaster that could afflict humanity.

Japanese church officials have confirmed that the Diocese of Sendai, in the north of the country, was hit hardest by the 8.8 magnitude earthquake – the worst in Japanese history – and the resulting 23-foot waves. Sendai is located less than 90 miles away from the apparition site of Our Lady of Akita in the town of Yuzawa. The city of Akita, which experienced fire damage and flooding along with many parts of northern Japan, is a place of veneration for Catholics.

In 1973, the Virgin Mary was said to have predicted a number of future events – including natural disasters even more serious than Friday's earthquake and tsunami – during three appearances to a Japanese religious sister, Sr. Agnes Sasagawa. The purported appearances of the Virgin Mary in Japan were reviewed by Cardinal Joseph Ratzinger in 1988. During his time as Prefect of the Congregation for the Doctrine of the Faith prior to his election as Pope Benedict XVI, he let stand the local bishop’s judgment that the apparitions and the messages were acceptable for the faithful.

The messages warned of chaos within the Church, and disasters which could afflict the world. “If men do not repent and better themselves, God the Father will inflict a terrible punishment on all humanity,” Mary reportedly told Sr. Agnes. “If will be a punishment greater than the (biblical) flood, such as never seen before.”

Fire will fall from the sky and will wipe out a great part of humanity, the good as well as the bad, sparing neither priests nor faithful,” she said. “The work of the devil will infiltrate even into the Church, in such a way that one will see cardinals opposing cardinals, bishops against bishops.”

Churches and altars will be sacked. The Church will be full of those who accept compromises, and the demon will press many priests and consecrated souls to leave the service of the Lord.”

Each day, recite the prayers of the Rosary,” she told Sr. Agnes. “With the Rosary, pray for the Pope, the bishops and priests.”

Two years after the last message, the statue of the Virgin Mary in the chapel where the apparitions had occurred began to emit tears and drops of blood. The occurrence continued for more than six years.

Reports from Akita following Friday's earthquake indicate that the city received significantly less damage than other parts of northern Japan, despite its proximity to the epicenter. However, residents did report power outages, burst pipes, and fires.

Bishop Tarcisio Isao Kikuchi of Niigata, whose territory includes the Akita apparition site, is also the president of Caritas Japan, which will be working to assist victims of the earthquake and tsunami. The relief organization is accepting contributions to its emergency fund at www.caritas.org.

" 68 19 1402 10 1 1 NULL 1 NULL 2011-03-12 19:52:56.857 2011-03-12 00:00:00.000 Walk by the Spirit - rapport från ungdomskonferens i Rumänien "
Eva Sido ger denna rapport från en konferens för unga ledare inom karismatiska förnyelsen i Cluj-Napoca, Rumänien 24-27 februari 2011. Konferensen arrangerades av ICCRS´europeiska subkommitté.
 
 
The conference held 117 participants from 8 countries: Austria, Germany, Gibraltar, Hungary, the Netherlands, Romania (both Romanian and Hungarian speaking parts), Spain, USA.
 
Practical teachings
We had some very practical, deep and enjoyable teachings by Charles Whitehead and Christof Hemberger on topics such as the history and purpose of the CCR, baptism in the Holy Spirit, charisms, discipleship, the life and responsibilities of a leader, how to evangelize.
 
Encounter with our God
As always the conference was not only about listening to teachings. We had a wonderful worship band that led us into a deep encounter with our God even from the very first time of worship on Thursday evening. By Saturday evening we could hardly stop praising the Lord. Most of the participants took decisions regarding their discipleship and faced some really tough questions about their lives as leaders. The Holy Spirit came very gently, encouraged and strengthened many in their calling as leaders, took many off their feet and many of the participants received the gift of tongues.
 
Build up stronger relationships
In the evenings we had times of fellowship where participants had the chance to get to know each-other, find out about each-others culture, experience, share their thoughts. We also talked with some of the leaders about the situation of the youth in the CCR in our countries, what each would need and/or share with others, how we could build up stronger relationships, help each-other. We did not get to a conclusion, but agreed on continuing this conversation in November 2011, in Heiligenbrunn, Germany.
 
We have the teachings posted - not the best quality, but understandable - on http://www.keresztirany.ro/taxonomy/term/93. You can hear teachings (English + Hungarian) of Charles Whitehead on history of charismatic renewal, Catholic Charimatic Renewal, evangelisation, charisms and baptism in the Holy Spirit; Christof Hemberger on leadership-servantship, evangelisation, personal responsibly of a leader, the task of a leader, the life of a leader and leadership-calling; and fr. Támas Barna in Holy Mass.
 
We had a wonderful time, with lots of snow and snow fights in a beautiful and peaceful place. It was good to have so many young people together. 
 
 
" 69 19 1402 10 1 1 NULL 1 NULL 2011-04-02 12:30:52.777 2011-04-02 00:00:00.000 Dopet i den helige Ande diskuterades på symposium i Rom

Runt 150 teologer deltog i ett internationellt symposium om Den helige Andes dop 17-20 mars i Rom. Det arrangerades av ICCRS (International Catholic Charismatic Renewal Services) i samarbete med Påvliga rådet för lekmännen.

Man fokuserade på den nutida erfarenheten av dopet i den helige Ande från utifrån bibliskt, teologiskt och pastoralt perspektiv, särskilt dess relation till dopets och bekräftelsens (konfirmationen) sakrament.

En av deltagarna var p Raniero Cantalamessa. Han sade att den första konsekvensen av Andens dop är en stark önskan att förkunna Kristus. P Cantalamessa konstaterade att till skillnad från många andra karismatiska och profetiska grupper i kyrkohistorien, så har den Katolska karismatiska förnyelsen (CCR) en stark kyrklig anknytning. Den lierade sig med tidigare förnyelserörelser genom dess kapacitet till förnyelse och livsförändring, men skiljer sig från dem genom sin trohet mot den institutionella kyrkan. Cantalamessa betonade att detta inte bara är en förtjänst av CCR, utan att det också beror på kyrkans herdar, särskilt påvarna Paulus VI, Johannes Paulus II och Benedikt XVI som haft modet att erkänna och stödja CCR.

F Denis Biju-Duval, professor vid det påvliga Lateranuniversitetet, talade om dopet i den helige Ande i relation till konfirmationen. han beklagade den sekulariserade atmosfär som brett ut sig i den västerländska kulturen, vilken försvårar integrationen av tron i det personliga livet, och därmed bromsar effekterna av "pingstens sakrament". För att andlig utveckling skall främjas är det nödvändigt att dopets och konfirmationens nåd måste få komma till uttryck i den personliga erfarenheten.

John Duiker, ledare inom CCR i Melbourne, Australien, karakteriserade den nutida västerländska kulturen som en narcissismens kultur, vilket är antitesen till att leva i Pingstens realitet. Narcissismens kultur känneteckan av "a huge emphasis on material wealth, physical appearance, the worship of celebrities, fame at any cost, and extreme individualism. It results in shallow and short-term relationships, leaving people beset with isolation, loneliness and an inner emptiness and despair." Duiker har observerat att genom att dopet i den helige Ande leder till att man fokuserar på den gudomliga försynen, Guds vilja och samverkan med den helige Andes ingivelser, så utgör det en inte obetydlig faktor i att gå emot dessa destruktiva trender.

Biskop Michel Santier från Créteil, Frankrike, talade om dopet i den helige Ande utifrån kyrkofädernas skrifter, och Beatriz Spier Vargas, en ledare inom CCR i Brasilien vittnade om den effekt förnyelsen haft i det landet. Andra lekmannaledare och präster vittnade om förnyelsens betydelse i Indien, Malta, Guatemala, Benin, Camerun, England och Korea.

Oreste Pesare, direktor för ICCRS, säger att ett dokument om dopet i den helige Ande kommer att publiceras som ett resultat av symposiet.

Läs en rapport från symposiet på ICCRS hemsida.

70 19 1402 1 1 1 NULL 1 NULL 2011-04-03 07:14:24.267 2011-04-03 00:00:00.000 Om Fr Mathew Naikomparambil, ledare av reträtt i Järfälla 12-14 maj "

Denna text är från ett tidigare nummer av AKKS nyhetsbrev. Fr Mathew kommer att leda en reträtt i Järfälla 12-14 mars 2011. Mera om reträtten här.

1984 kom fader Mathew Naikomparambil hem till sitt kloster i Potta i Kerala i södra Indien från en karismatisk konferens i Rom. Där hade han blivit fylld med helig Ande. Han tänkte nu som vanligt gå ut och samtala med alla de människor som varje dag samlades utanför klostret och han skulle som vanligt ha själavård. Då hörde han en röst säga: ”Du ska också predika för dem.” Han började predika, och mitt under predikan blev flera människor botade från olika sjukdomar. Nästa dag kom fler människor. Många började sova utanför klostermuren för att inte missa någon predikan. Varje dag blev några botade.

Munkarna lyckades så småningom köpa ett stort hus för att kunna logera alla människor. Ur detta växte så småningom fram en sjudagars reträttmodell där idag flera 100 000 människor har deltagit, bl a 20* biskopar, 5000* systrar och mer än 300 000* lekmän, varav många hinduer och muslimer. Själva undervisningen kompletteras med bikt för var och en, bön för helande, bön om dop i den helige Ande samt sändning till evangelisation. Hela tiden botas människor från sjukdomar. Mängder av människor arbetar nu med dessa reträtter: präster, systrar, bröder och lekfolk. Många har lämnat sina arbeten för att ägna sig åt den här verksamheten på heltid. Potta är idag världens största katolska bönecentrum. Därifrån utgår idag evangelister över hela världen.  

Lillemor Hallin

*Siffrorna är från år 2002

Fr Mathew hemsida

" 71 19 1402 10 1 1 NULL 1 NULL 2011-05-15 08:56:29.207 2011-05-15 00:00:00.000 Fullsatt i Järfälla då Fr Naickomparambil hade reträtt "

Heliga Trefaldighets katolska kyrka i Jakobsberg var fullsatt då den berömde prästen Fr Mathew Naickomparambil var på besök åtföljd av sr Teresa och  Fr Antony Thekkanath från New Jersey USA. F Matthew har ett reträttcenter i Muringoor Kerala i Indien, och reser också runtom i världen.

På temat "Var finns Gud i vår trasiga värld?" hölls en tredagars evangelisationsreträtt med undervisning centrerad på omvändelse och tro, bönen, att delta i mässan, gemenskap med Jesus i eukaristisk tillbedjan, den enskilda bönen, bönen i familjen, att läsa bibeln, ägna en god tid åt bibelstudium varje dag och meditera över texterna, att ta emot Jesus i ditt hjärta, öppna sig för den helige Ande. Atmosfären var fylld av den helige Ande dessa dagar med förbön för helande, och för att ta emot Guds kraft och den helige Andes gåva. Om vi bara tror, deltar i Kyrkans gemenskap, studerar bibeln och ber och öppnar oss för Anden som Jesus vill ge åt alla som vänder sig till honom, så kan vi stå emot det som vill bryta ner och förstöra i världen och istället förvandla världen genom Guds kärlek och kraft, var budskapet. Många upplevde både fysiskt helande och ett djupt inre helande, och många gick därifrån fyllda av en ny glädje över gemenskapen med Jesus och beslutsamhet att fortsätta följa honom.

 

Bengt Malmgren, F Anthony Thekkanath, D Pancho Chin A Loi, F Mathew Naickomparambil, Credo Fernando utanför kyrkan i Järfälla

 

Läs mer om F Mathew här

" 72 19 1402 10 1 1 NULL 0 NULL 2011-06-03 15:47:37.623 2011-06-03 00:00:00.000 PENTECOST OF THE NATIONS 2011 "
 • Tänk dig vad som kunde hända om "oavbrutna och brinnande böner" får stiga upp till Fadern från jordens alla tidszoner under 9 dagar. (saliga Elena Guerra)
 • Tänk dig vad som kunde hända om vi vittnade om den helige Andes kraft i alla delar av världen under Pingsten.
 • Tänk dig vad som kunde hända om vi var förenade i bön och gudstjänstfirande för ett förnyat utgjutande av den helige Ande i hela världen.
 • Föreställ dig en förvandlad värld!

PENTECOST OF THE NATIONS: I den andan inbjuder ICCRS Karismatiska Förnyelsen i hela världen till gemensam bön och pingstfirande.  Tänk er att vi som lärjungarna tillsammans med Maria är församlade i bön i den övre salen i Jerusalem i väntan på den helige Andes ankomst. Den innefattar 1) Nio dagars novena 3-11 juni. 2) Gemensamma bönesamlingar. 3) Högtidligt firande på Pingstdagen och gemensam bön om ett nytt utgjutande av den helige Ande.

Be för följande särskilda böneämnen som ansluter till ICCRS´böneintentioner:

 • För ett nytt utgjutande av den helige Ande
 • För Kyrkan och påven Benedikt XVI och alla ledare i våra respektive kyrkor och samfund: Om den Helige Andes kraft att förkunna evangeliet. (Apg 2:11)
 • För alla kristnas enhet (Joh 17:21)
 • För världen: Att alla folk skall komma till tro på Kristus, Guds utsände.
 • För kristenheten i Sverige: Att kyrkoledarna och alla kristtrogna mera och mera genom Andens ledning finner vägen till enhet så att Kristi kyrka kan tala med en röst och vittna om evangeliet för alla människor.
 • För Sverige: Om att vi får fortsätta att leva i fred och frihet och att människor styrks i tron och hoppet och växer till i kärleken.

 1. Nio dagars novena 3 - 11 juni:  

Det är en tradition att inför Pingsten be en 9 dagars novena som förberedelse för Pingsten. Anslå en god stund åt bön, begrunda följande bibeltexter och be för de föreslagna böneämnena:

Bibeltexter för novenan (från Oremus)

Första dagen (fredag)
Apg 1 :1—14 Vänta på det som Fadern har utlovat.
Joh 14:15—26 En Hjälpare som skall vara hos er för alltid.

Andra dagen (lördag)
Apg 8:14—17 De lade händerna på dem, och de fick helig Ande.
Mark 1:9—11 Anden kom ner över Jesus.

Tredje dagen (söndag)
Apg 10:34—44 Den helige Ande föll över alla som hörde Petrus ord. Luk 4:16—22
Herrens Ande är över mig.

Fjärde dagen (måndag)
Rom 5:1—8 Guds kärlek har ingjutits i våra hjärtan genom Anden.
Joh 7:37—40 Ur hans inre skall flyta strömmar av levande vatten.

Femte dagen (tisdag)
Rom 8:14—17 Anden som ger söners rätt Luk 10:21—24 Jag prisar dig, fader, för att
du har uppenbarat detta för dem som har ett barns sinne.

Sjätte dagen (onsdag)
Rom 8:26—27 Anden vädjar för oss med rop utan ord.
Joh 16:5—7 Det är för ert bästa som jag lämnar er.

Sjunde dagen (torsdag)
1 Kor 12:4—13 En och samme Ande fördelar sina gåvor.
Joh 14:23—26 Hjälparen skall påminna er om allt.

Åttonde dagen (fredag)
Gal 5:22—26 Andens frukter.
Joh 16:12—13 Sanningens Ande skall leda er fram till hela sanningen.

Nionde dagen (lördag)
Ef 4:30—5:2 Guds Andes kännemärke.
Joh 20:19—23 Han andades på dem och sade: Ta emot helig Ande.

2. Särskilda bönesamlingar

Anordna gärna särskilda bönesamlignar, eller anslut er i de samlingar som redan är planerade till den världsvida böneintentionen. För Stockholmsregionens del vill jag nämna följande:

 3. Gemensamt firande

Fira Pingstdagens högmässa tillsammans med er församling i intentionen att vi tillsammans, alla kristna över hela värden  ber om och öppnar oss för ett förnyat utgjutande av den helige Ande som en verksam kraft i våra liv för evangelisationen, för en ny värld, för kärlekens civilisation.

" 73 19 1402 10 1 1 NULL 1 NULL 2011-09-01 08:50:54.500 2011-09-01 00:00:00.000 KKS program hösten 2011 "

Katolska Karismatiska förnyelsens centrala uppgift är att verka för kännedom om och mottagande av dopet i den helige Ande i hela Katolska kyrkan. Detta talade f Wilfried Brieven om   vid den nordiska karismatiska konferensen i Stockholm förra hösten.

Många behöver förbön och helande och mer av den helige Andes gåvor, detta tar vi fasta på i höstens program.


Lovsångsgudstjänster med sakramental tillbedjan och förbön

Katolska domkyrkan Folkungagatan 46 Stockholm följande tisdagskvällar kl 18.00:  6 sept, 4 okt, 8 nov, 6 dec. Församlingens mässa är kl 17.00


Liv i Anden-seminarier

7 fredagar kl 18.00 i Katolska Domkyrkan Stockholm med början 7 oktober.

Föranmälan till KKS per brev, tel eller e-post: Katolsk Karismatisk förnyelse i Sverige (KKS)
c:o Malmgren, Sotholmsvägen 16 12248 ENSKEDE tel: 070-4845602 ,
e-post: kks@isidor.se

Om Liv i Anden-seminarierna:

Liv i Anden-seminarierna innehåller enkel informativ undervisning varvat med personliga vittnesbörd och samtal i smågrupper där alla frågor är tillåtna. Syftet är att hjälpa deltagarna att öppna sig för den Helige Ande och fördjupa den personliga relationen med Jesus.

Seminarierna har något att ge åt alla oberoende av om man är oerfaren på trons väg eller om man varit kristen länge. De har hjälpt många kristna till djupare engagemang och en fullödigare hängivenhet i sitt andliga liv.

Teman som behandlas:
1. Guds kärlek,
2. Frälsningen,
3. Det nya livet,
4. Att ta emot Guds gåva,
5. Döpt i den Helige Ande,
6. Att växa,
7. Fortsatt överlåtelse till Kristus.

”Dopet i den helige Ande”  - den personliga pingsten.

Under femte seminariet finns tillfälle till förbön för var och en att ta emot "den Helige Andes dop". Andedopet innebär att de andliga nådegåvor vi fått i dopet och konfirmationen blåses liv i, att vi som troende accepterar och ger vårt djupa gensvar till alla Guds gåvor i vårt liv och att vi accepterar och erkänner Jesus Kristus som vår Herre och personlige Frälsare.

/Bengt Malmgren, sekr KKS

" 74 19 1402 10 1 1 NULL 0 NULL 2011-11-15 09:45:52.573 2011-11-15 00:00:00.000 ICCRS: Nytt dokument om Dopet i den helige Ande på gång. "

För tre år sedan fick biskop Joe Grech (som för en tid sedan gått hem till Herren), f Peter hocken och dr Mary Healy i uppdrag att sammanställa ett teologiskt dokument om Dopet i den helige Ande. Syftet var tåfaldigt, dels att ha ett referensdokument inom Karismatiska förnyelsen som klart beskriver andedopets nåd i ljuset av skrift och tradition, dels att utgöra en resurs för ansvariga i Kyrkan, biskopar, präster etc.

Efter ett grundarbete där teologer från hela världen och ledare inom förnyelsen engagerades presenterades ett utkast på ett internationellt teologsymposium arrangerat av ICCRS i Rom i mars 2011. Därefter har ytterligare revidering skett, och nu presenteras det för ICCRS råd för en sista översyn innan slutlig publicering.

Ett dokument av detta slag är viktigt både för karismatiska förnyelsen och för hela Kyrkan. Det är viktigt att främja ett autentiskt mottagande av dopet i den helige Ande inom förnyelsen, särskilt genom god utbildning och handledning. Detta garanterar dels att andens nåd verkligen tas emot och bär frukt för hela Kyrkan, dels att man undviker pastorala misstag och att hamna i olika felutvecklingar. Teologisk reflektion över andedopet är ett led i en pågående utveckling och kyrklig mognad för förnyelsen. Som kristna i alla tidsepoker är vi kallade att reflektera över vad Gud gör i vår tid i ljuset av Trons skatt som vi fått ta emot genom Kyrkan.

Ett syfte med Karismatiska förnyelsen är att sprida en "Pingstens kultur" i hela Kyrkan, ett uppdrag som tydligt givits både av påvarna Johannes Paulus II och Benedikt XVI.

Dokumentet kommer att ha fyra delar:

 1. Andedopets olika utttryck och frukter
 2. Andedopets grund i Bibeln och hos kyrkofäderna
 3. Teologisk reflektion
 4. Pastorala aspekter.

Läs mer om dokumentet i ICCRS nyhetsbrev nr 5 2011.  Läs föredrag av f Wilfried Brieven (sekreterare till framlidne kardinal Suenens) om dopet i den helige Ande hållit vid den Nordiska karismatiska konferensen i Stockholm 2010

"
Previous Article Charles Whitehead: Tio punkter för ekumenik
Next Article Vad är den Karismatiska förnyelsen i Katolska kyrkan?
Print
5328
Please login or register to post comments.

Theme picker

 


CHARIS samordnar och betjänar den världsvida karismatiska förnyelsen i Katolska kyrkan.

Den karismatiska förnyelsen i Katolska kyrkan är inte en rörelse i samma mening som andra rörelser i kyrkan. Det finns ingen jordisk grundare, det är snarare en ström av Guds nåd som ger förnyelse i den Helige Ande. Den är världsvid och ger sig tillkänna i många olika uttrycksformer. Karismatiska förnyelsen består av en mångfacetterad samling personer, grupper, kommuniteter och tjänster. Men i vår olikhet och mångfald delar vi samma erfarenhet att vår tro blir mera levande genom den Helige Andes utgjutande och frigörande i våra liv. Det som vi kallar eller "den Helige Andes dop" eller "den personliga Pingsten". Charles Whitehead, tidigare president för ICCRS har skrivit en sammanfattande artikel om den karismatiska förnyelsen. Läs artikeln här.

ICCRS (International Catholic Charismatic Renewal Services) med huvudkontor i Vatikanen samordnade tidigare den karismatiska förnyelsen på världsplanet. ”Catholic Charismatic Renewal International Service, CHARIS, är från och med 2019 det internationella serviceorganet inom Katolska kyrkan för alla uttryck av katolsk karismatisk förnyelse och som ersätter ICCRS. 

Karismatiska förnyelsen i Katolska kyrkan är en strömning som tog sin början 1967 som en frukt av Andra Vatikankonciliet. Det är en del av den pingstkarismatiska förnyelseström som präglat kristenheten ända sedan början av 1900-talet med den klassiska Pingströrelsen och sedan karismatiska förnyelserörelser i alla de etablerade samfunden och under senare delen av 1900-talet nya fristående pingstkarismatiska församlingsbildningar.

Gemensamt för alla uttryck för katolsk karismatisk förnyelse är erfarenheten av Pingstens frukter genom andliga nådegåvor kallat dopet i den Helige Ande, innefattande ett personligt möte med Jesus Kristus som Frälsare, en öppenhet för Guds Ord, för att verka i nådegåvorna, och för evangelisation i trogen tjänst åt kyrkan.

CHARIS skall verka för och styrka gemenskapen bland alla uttryck för karismatisk förnyelse och befrämja samhörighetskänslan inom hela den välrldsvida karismatiska familjen.I det vi erkänner katolska karismatiska förnyelsen som del av en ekumenisk förnyelseström så är CHARIS ett instrument för att främja enheten i Kristi kropp såsom uttrycks i Jesus Kristus egen bön (Joh 17).”

CHARIS leds av en moderator med stöd av ett råd, "International Service of Communion". Funktionen regleras i särskilda statuter fastställda av Vatikanen. Charis syfte är att främja och utveckla katolsk karismatisk förnyelse som en ström av nåd i kyrkan och för kyrkan; att verka för strävan efter enhet inom Kristi kropp (ekumenik); att verka för bra kommunikation mellan de kyrkliga auktoriteterna och den karismatiska förnyelsen i hela världen, särskilt med den Heliga Stolen genom dikasteriet för lekmännen, familjen och livet. Läs mera på CHARIS hemsida.

MINIMISE

 
   CHARIS moderator Jean-Luc Moens inbjudan till alla att förenas i bön Pingstafton 22.00

10 min sammandrag av DVD om Karismatiska förnyelsen i Katolska kyrkan:

 

History of CCR on video - Espanol

I nyutgåva inör 50-årsjubileet: Hela historien om 18 februari 1967 då Karismatiska förnyelsen i Katolska kyrkan föddes:

The Dramatic Beginning of The Catholic Charismatic Renewal. New Life Publishing

Beställ via info@isidor.se
200 kr inkl frakt

 

DVD om Karismatiska förnyelsen i Katolska kyrkan utgiven av ICCRS:

Cross of the Renewal:

 

 ICCRS har introducerat Cross of the Renewal som en symbol som alla kan bära som ett vittnesbörd om den Helige Andes kraft i deras liv.

Blodet och vattnet från Jesu sida symboliserar den Helige Andes utgjutande.

Orden "VENI CREATOR SPIRITUS" uttrycker vår ihärdiga bön för ett kontinuerligt utgjutande av den Helige Ande.

Finns i olika utföranden: Med halskedja, som hängsmycke, kragnål, nyckelring.

 


 

Beställning av dessa produkter via e-post: info@isidor.se  

 

 

Diakon Pancho Chin A Loi intervjuas om Karismatiska förnyelsen: