sv-SEpl-PLen-GBes-ESde-DE
  Hem
  |  Login

MINIMISE

MINIMISE
Prenumerera på nyhetsbrev
First Name
Last Name
Email
Avsluta prenumeration

MINIMISE
Bengt Malmgren
/ Categories: Uncategorized

Mer från 2008

Peter Hocken, Reträtt på Stella Maris, Bönegruppen i Ystad, Liv i Anden-seminarier för spansktalande i Stockholm

2008-03-23 Peter Hocken: Lär er att se den stora bilden med Guds ögon.

 

Peter Hocken, katolsk präst en framstående expert på pingstväckelse och karismatisk förnyelse samt messiastroende judar besökte Uppsala hösten 2006. Han vill öppna våra ögon för den breda och stora bild som Gud målar. Ofta har vi ett tunnelperspektiv där vi bara ser det som händer inom vår egen lilla grupp här och nu. I tre föredrag  som alla finns inspelade på video målar han upp perspektiven.
1. Strömmar i kristenhetens historia . Han talar om den evangelikala strömmen, helgelseströmmen, pingstströmmen och den karismatiska strömmen.
2. Förnyelse av Katolska kyrkan under 1900-talet . Han talar bl.a. om Katolska kyrkans sociallära, om liturgisk förnyelse och om den karismatiska förnyelsen.
3. Vikten av den judiska närvaron i relationen mellan olika kristna grupper. Messiastroende judar är ett växande fenomen. De står ofta nära karismatiska grupper både inom Katolska kyrkan och inom protestantiska evangelikala grupper. Det visar sig att den judiska närvaron stämmer både katoliker och evangelikala till en större ödmjukhet genom sin närvaro och katalyserar på så sätt den ekumeniska processen. Lyssna gärna till alla dessa tre mycket intressanta föreläsningar. Länk här . /bm

Peter Hocken har också skrivit en artikel om det nya fenomen som uppstått inom kristenheten och som påven Johannes Paulus II var en drivande kraft i, nämligen att Kristna tar på sig ett försoningsarbete och ber om förlåtelse för historiens synder. Artikeln har publicerats i tidskriften Signum .

 

  

2008-08-24 Uppskattad karismatisk reträtt på Stella Maris i Finland.

 

ICCRS president Michelle Moran ledde tillsammans med sin make Peter en mycket uppskattad reträtt på Birgittin-klostret Stella Maris i södra Finland 1-3 augusti 2008. Arrangör var Lina Joannou-Jyränki en av eldsjälarna i Katolska karismatiska förnyelsen i Finland och deltagare var personer från de nordiska länderna. Från Sverige deltog flera ur KKS styrelsegrupp.

Temat för reträtten var "Moving in the power of the Holy Spirit". Michelle Moran sade att det inte stannar vid att  vi låter oss fyllas av den Helige Ande och nöjer oss med det tillståndet. Det är viktigt att inse att vi har fått den helige Andes gåva för att bruka den, därför måste vi också låta oss ledas av Anden, såsom Jesus leddes ut i öknen efter dopet i Jordan, och vara lyhörda för vad Anden kallar oss till. Först då blir vi levande kristna som verkligen förmedlar evangeliet på ett sätt som påverkar vår omgivning. Under reträtten fanns mycket tillfälle till stillhet och samtal. Daglig måssa och tillbedjan inför sakramentet ingick samt tillfälle till bikt. Michelle och Peter kom från England tillsammans med prästen f Mark White från S:t Josephs retreatcenter, London.

 
Michelle och Peter Moran

 


 

2008-11-19 Bönegrupp i Ystad.

Från Ystad har vi fått följande brev:

Jag vill med glädje meddela att efter ett besök av den polska karismatiska gruppen MOCNI w DUCHU (Starka i Anden) och deras andliga ledare p. Remigiusz Reclaw SJ har det uppstått en bönegrupp i den katolska kyrkan i Ystad. Vi träffas varje måndag kl. 18.30. Bönegruppen är idag en polsk talande grupp men vi vill att det ska bli en svenst-polsk talande bönegrupp som kommer att träffas och prisa vår Herre varannan vecka på polska varannan vecka och på svenska varannan vecka. Vi har länge bett till Gud om att kunna träffas och be tillsammans, då många personer sen tidigare har varit och haft erfarenheter från karismatisk gemenskap.

Jag skriver detta på p. Sebastian uppdrag.
in Christo
Beata Ide

 


 

 

2008-11-19 Liv i Anden-seminarier för spansktalande i Stockholm.

 

 

 

 

Liv i Anden seminarier för spansktalande har hållits i Stockholm under hösten 2008. Ansvariga för kursen som hållits i Sta Birgittas folkhögskola har varit diakon Pancho Chin A Loi och Monica Silva. Här presenterar vi några bilder:

Previous Article Lillemor Hallin: Samverkan mellan S:ta Clara kyrka och AKKS från 1990
Next Article Raniero Cantalamessa: Varje gång jag kommer till Sverige blir jag personligen uppbyggd
Print
5044
Please login or register to post comments.

Theme picker

 


CHARIS samordnar och betjänar den världsvida karismatiska förnyelsen i Katolska kyrkan.

Den karismatiska förnyelsen i Katolska kyrkan är inte en rörelse i samma mening som andra rörelser i kyrkan. Det finns ingen jordisk grundare, det är snarare en ström av Guds nåd som ger förnyelse i den Helige Ande. Den är världsvid och ger sig tillkänna i många olika uttrycksformer. Karismatiska förnyelsen består av en mångfacetterad samling personer, grupper, kommuniteter och tjänster. Men i vår olikhet och mångfald delar vi samma erfarenhet att vår tro blir mera levande genom den Helige Andes utgjutande och frigörande i våra liv. Det som vi kallar eller "den Helige Andes dop" eller "den personliga Pingsten". Charles Whitehead, tidigare president för ICCRS har skrivit en sammanfattande artikel om den karismatiska förnyelsen. Läs artikeln här.

ICCRS (International Catholic Charismatic Renewal Services) med huvudkontor i Vatikanen samordnade tidigare den karismatiska förnyelsen på världsplanet. ”Catholic Charismatic Renewal International Service, CHARIS, är från och med 2019 det internationella serviceorganet inom Katolska kyrkan för alla uttryck av katolsk karismatisk förnyelse och som ersätter ICCRS. 

Karismatiska förnyelsen i Katolska kyrkan är en strömning som tog sin början 1967 som en frukt av Andra Vatikankonciliet. Det är en del av den pingstkarismatiska förnyelseström som präglat kristenheten ända sedan början av 1900-talet med den klassiska Pingströrelsen och sedan karismatiska förnyelserörelser i alla de etablerade samfunden och under senare delen av 1900-talet nya fristående pingstkarismatiska församlingsbildningar.

Gemensamt för alla uttryck för katolsk karismatisk förnyelse är erfarenheten av Pingstens frukter genom andliga nådegåvor kallat dopet i den Helige Ande, innefattande ett personligt möte med Jesus Kristus som Frälsare, en öppenhet för Guds Ord, för att verka i nådegåvorna, och för evangelisation i trogen tjänst åt kyrkan.

CHARIS skall verka för och styrka gemenskapen bland alla uttryck för karismatisk förnyelse och befrämja samhörighetskänslan inom hela den välrldsvida karismatiska familjen.I det vi erkänner katolska karismatiska förnyelsen som del av en ekumenisk förnyelseström så är CHARIS ett instrument för att främja enheten i Kristi kropp såsom uttrycks i Jesus Kristus egen bön (Joh 17).”

CHARIS leds av en moderator med stöd av ett råd, "International Service of Communion". Funktionen regleras i särskilda statuter fastställda av Vatikanen. Charis syfte är att främja och utveckla katolsk karismatisk förnyelse som en ström av nåd i kyrkan och för kyrkan; att verka för strävan efter enhet inom Kristi kropp (ekumenik); att verka för bra kommunikation mellan de kyrkliga auktoriteterna och den karismatiska förnyelsen i hela världen, särskilt med den Heliga Stolen genom dikasteriet för lekmännen, familjen och livet. Läs mera på CHARIS hemsida.

MINIMISE

 
   

 

Fader Brieven var personlig sekreterare till  Kardinal Suenens och spelade en viktig roll i den katolska karismatiska förnyelsen. Här vad han sade då CHARIS startades pingsten 2019.

10 min sammandrag av DVD om Karismatiska förnyelsen i Katolska kyrkan:

 

History of CCR on video - Espanol

I nyutgåva inör 50-årsjubileet: Hela historien om 18 februari 1967 då Karismatiska förnyelsen i Katolska kyrkan föddes:

The Dramatic Beginning of The Catholic Charismatic Renewal. New Life Publishing

Beställ via info@isidor.se
200 kr inkl frakt

 

DVD om Karismatiska förnyelsen i Katolska kyrkan utgiven av ICCRS:

Cross of the Renewal:

 

 ICCRS har introducerat Cross of the Renewal som en symbol som alla kan bära som ett vittnesbörd om den Helige Andes kraft i deras liv.

Blodet och vattnet från Jesu sida symboliserar den Helige Andes utgjutande.

Orden "VENI CREATOR SPIRITUS" uttrycker vår ihärdiga bön för ett kontinuerligt utgjutande av den Helige Ande.

Finns i olika utföranden: Med halskedja, som hängsmycke, kragnål, nyckelring.

 


 

Beställning av dessa produkter via e-post: info@isidor.se  

 

 

Diakon Pancho Chin A Loi intervjuas om Karismatiska förnyelsen: