sv-SEpl-PLen-GBes-ESde-DE
  Hem
  |  Login

MINIMISE

MINIMISE
Prenumerera på nyhetsbrev
First Name
Last Name
Email
Avsluta prenumeration

Kalender

MINIMISE

MINIMISE
Bengt Malmgren
/ Categories: CCR

Karismatisk förnyelse oktober 2020

Nyhetsbrev från Bengt Malmgren

Hej!

Det var en tid sedan förra nyhetsbrevet. En hel del har hänt sedan sist.

I detta brev: CREATED 4 GREATNESS. Live-streamat event med temat helighet riktat speciellt till unga 31 okt 22.00. Återblick på pingstvigilia med påve Franciskus i Rom, Rörelsernas pingst i Katolska domkyrkan. Organiserandet av CHARIS kommittéer, att utse en svensk koordinator. CHARIS Magazine. Fader Cantalamessa utses till kardinal.

 

Pingstvigilia med påve Franciskus i Rom. 
Du kan läsa allt om detta, påve Franciskus predikan, tal av F CAntalamessa och mycket mera på CHARIS hemsida och i CHARIS Magazine (se nedan)

Rörelernas Pingst i Katolska Domkyrkan i Stockholm
På biskop Anders initiativ samlas Karismatiska förnyelsen och de andra rörelserna i kyrkan varje pingstafton. På grund av Corona-epidemin kunde vi bara vara en mindre grupp på plats, därför arrangerades det som ett videomöte via Zomm som också live-streamades via Stockholms katolska stifts YouTube-kanal. Du kan se mötet i efterhand via denna länk.
  


CHARIS: CREATED 4 GREATNESS. Live-streamat event med temat helighet riktat speciellt till unga 31 okt 22.00

Missa inte detta live-streamade möte arrangerat av CHARIS på Allhelgonadagens kväll, 31 okt kl 22.00:
Speciellt riktat till unga, men alla är givetvis välkomna att följa det. Informera alla unga i era församlingar!
Påve Franciskus framför ett budskap riktat till alla unga.
Speciella gäster:
F Raniero Cantalamessa
Antonia Salzano Acutis, mor till nyligen saligförklarade Carlo Acutis.
Temat är vår kallelse till helighet.

Giulia Rancan, ungdomsrepresentant i CHARIS skriver:

"Carlos liv, en pojke bara 15 år gammal, talar till unga om helighet. Han talar till oss unga om en helighet som är möjlig idag! Hans liv och exempel påminner var och en av oss om denna kallelse till helighet för att Gud vill att vi skall vara lyckliga. Helighet medför lycka. Påve Franciskus sade vid XI Internationella ungdomsforumet: 'Ni är Guds idag, Kyrkans idag! Inte bara framtiden, men nuet, idag. Antingen hoppar ni in i spelet nu, annars har ni förlorat matchen. Idag. Kyrkan behöver er, så att hon kan vara helt sig själv...'

Tänk på det! Vår värld blir mer och mer splittrad, och splittringen medför krig och konflikter. Ni måste vara ett budskap om enhet. Det är värt att börja gå den vägen. Bara om vi reser tillsammans kommer vi att vara verkligen starka.

Därför, här är min inbjudan till er, låt oss alla mötas tillsammans, vi unga i den världsvida Karismtiska förnyelsen 31 oktober 22.00 (Rom-tid), på allhelgonakvällen, på det stora eventet CREATED 4 GREATNESS, det första online-mötet för unga organiserat av CHARIS för att be tillsammans och ta emot den Helige Ande; må han förvandla oss till att vara detta nu, detta "idag" som Kyrkan behöver. Låt oss vittna inför världen genom den gemenskap och enhet vi lever, i våra hjärtan, i bön, överbryggande alla gränser och avstånd. Vi är Guds idag: vi är redskapen för Kyrkans gemenskap med världen (We are Gods today: we are the instruments of communion of the Church and the world)."

Direktstreamas på CHARIS YouTube-kanal och Facebook-sida Mer information via denna länk

 

CHARIS Magazine
Här kan du följa allt som händer internationellt inom Karismatiska förnyelsen. I senaste numret allt om pingst-händelserna i Rom.
Kan läsas direkt eller laddas ner här:
https://www.charis.international/en/magazine/ 

CHARIS hemsida: 
https://www.charis.international/en/home/
CHARIS på Facebook: 
https://www.facebook.com/charisoffice/

 

CHARIS National Services of Communion. Utse svensk koordinator

Charis har ingen stor organisation, det finns ett kontor i Rom  samt en internationell kommitté med Jean-Luc Moens från Belgien som moderator. F Raniero Cantalamessa är med som kyrklig medhjälpare. men för att kunna hålla kontakt mellan den internationella nivån och varje land börjar det nu ta form med nationella samarbetsgrupper "National service of communion" Läs mer i sista numret av CHARIS Magazine och på CHARIS hemsida. I Sverige har vi inte ordnat med någon sådan grupp ännu. Den bör ha en bred representation av de karismatiska grupper som finns i Sverige, både kommuniteter och församlingsanknutna bönegrupper. Den skall också utse en person som kan vara koordinator och hålla kontakt internationellt och som vi kan skicka på internationella möten. Fundera gärna på detta och om ni har några ni vill nominera. Det bör vara en person som är beredd att representera hela Karismatiska förnyelsen i dess mångfald, och jag tänker att det gärna skall vara en person ur den yngrer generationen. Nästa år kommer det att äga rum ett möte på Europeisk nivå, det vore fint om vi hade en person då som vi kan skicka dit. 

 

Fader Cantalamessa blir kardinal.
Det har just annonserats att bland de nya kardinaler som påve Franciskus inom kort skall tillsätta finns p Raniero Cantalamessa som nog alla inom KArismatiska förnyelsen känner till. Han är också kyrklig medhjälpare i CHARIS internationella service-grupp. Eftersom han passerat 80-årsgränsen kommer han inte att tillhöra den skara som väljer ny påve. Denna nyhet är en stor glädje för oss inom Karismatiska förnyelsen.

Jag önskar alla en välsignad höst och på återhörande.

Bengt Malmgren
 

Previous Article Låt oss dagligen be för corona-epidemins upphörande och läkedom för de sjuka.
Next Article Katolsk Karismatisk förnyelse december 2020
Print
572
Please login or register to post comments.

Theme picker

 


CHARIS samordnar och betjänar den världsvida karismatiska förnyelsen i Katolska kyrkan.

Den karismatiska förnyelsen i Katolska kyrkan är inte en rörelse i samma mening som andra rörelser i kyrkan. Det finns ingen jordisk grundare, det är snarare en ström av Guds nåd som ger förnyelse i den Helige Ande. Den är världsvid och ger sig tillkänna i många olika uttrycksformer. Karismatiska förnyelsen består av en mångfacetterad samling personer, grupper, kommuniteter och tjänster. Men i vår olikhet och mångfald delar vi samma erfarenhet att vår tro blir mera levande genom den Helige Andes utgjutande och frigörande i våra liv. Det som vi kallar eller "den Helige Andes dop" eller "den personliga Pingsten". Charles Whitehead, tidigare president för ICCRS har skrivit en sammanfattande artikel om den karismatiska förnyelsen. Läs artikeln här.

ICCRS (International Catholic Charismatic Renewal Services) med huvudkontor i Vatikanen samordnade tidigare den karismatiska förnyelsen på världsplanet. ”Catholic Charismatic Renewal International Service, CHARIS, är från och med 2019 det internationella serviceorganet inom Katolska kyrkan för alla uttryck av katolsk karismatisk förnyelse och som ersätter ICCRS. 

Karismatiska förnyelsen i Katolska kyrkan är en strömning som tog sin början 1967 som en frukt av Andra Vatikankonciliet. Det är en del av den pingstkarismatiska förnyelseström som präglat kristenheten ända sedan början av 1900-talet med den klassiska Pingströrelsen och sedan karismatiska förnyelserörelser i alla de etablerade samfunden och under senare delen av 1900-talet nya fristående pingstkarismatiska församlingsbildningar.

Gemensamt för alla uttryck för katolsk karismatisk förnyelse är erfarenheten av Pingstens frukter genom andliga nådegåvor kallat dopet i den Helige Ande, innefattande ett personligt möte med Jesus Kristus som Frälsare, en öppenhet för Guds Ord, för att verka i nådegåvorna, och för evangelisation i trogen tjänst åt kyrkan.

CHARIS skall verka för och styrka gemenskapen bland alla uttryck för karismatisk förnyelse och befrämja samhörighetskänslan inom hela den välrldsvida karismatiska familjen.I det vi erkänner katolska karismatiska förnyelsen som del av en ekumenisk förnyelseström så är CHARIS ett instrument för att främja enheten i Kristi kropp såsom uttrycks i Jesus Kristus egen bön (Joh 17).”

CHARIS leds av en moderator med stöd av ett råd, "International Service of Communion". Funktionen regleras i särskilda statuter fastställda av Vatikanen. Charis syfte är att främja och utveckla katolsk karismatisk förnyelse som en ström av nåd i kyrkan och för kyrkan; att verka för strävan efter enhet inom Kristi kropp (ekumenik); att verka för bra kommunikation mellan de kyrkliga auktoriteterna och den karismatiska förnyelsen i hela världen, särskilt med den Heliga Stolen genom dikasteriet för lekmännen, familjen och livet. Läs mera på CHARIS hemsida.

MINIMISE

 
   CHARIS moderator Jean-Luc Moens inbjudan till alla att förenas i bön Pingstafton 22.00

10 min sammandrag av DVD om Karismatiska förnyelsen i Katolska kyrkan:

 

History of CCR on video - Espanol

I nyutgåva inör 50-årsjubileet: Hela historien om 18 februari 1967 då Karismatiska förnyelsen i Katolska kyrkan föddes:

The Dramatic Beginning of The Catholic Charismatic Renewal. New Life Publishing

Beställ via info@isidor.se
200 kr inkl frakt

 

DVD om Karismatiska förnyelsen i Katolska kyrkan utgiven av ICCRS:

Cross of the Renewal:

 

 ICCRS har introducerat Cross of the Renewal som en symbol som alla kan bära som ett vittnesbörd om den Helige Andes kraft i deras liv.

Blodet och vattnet från Jesu sida symboliserar den Helige Andes utgjutande.

Orden "VENI CREATOR SPIRITUS" uttrycker vår ihärdiga bön för ett kontinuerligt utgjutande av den Helige Ande.

Finns i olika utföranden: Med halskedja, som hängsmycke, kragnål, nyckelring.

 


 

Beställning av dessa produkter via e-post: info@isidor.se  

 

 

Diakon Pancho Chin A Loi intervjuas om Karismatiska förnyelsen: