sv-SEpl-PLen-GBes-ESde-DE
  Hem
  |  Login

MINIMISE

Rörelsernas Pingst, Pingstafton 30 maj kl 15.00 och 17.00.
[Direkt via Katolska stiftets YouTube-kanal]

15.00 Videokonferens med inbjudna representanter för rörelserna, delande av erfarenheter.
 17.00 Pingstvigiliemässa med Biskop Anders och representanter för rörelserna från Katolska Domkyrkan.
 

MINIMISE
Prenumerera på nyhetsbrev
First Name
Last Name
Email
Avsluta prenumeration

Kalender

MINIMISE

MINIMISE
Bengt Malmgren
/ Categories: Ekumenik, CCR

Lillemor Hallins nya bok "en lärobok i praktisk ekumenik"

GUD KALLAR VANLIGA MÄNNISKOR - Om den andliga förnyelsen i Danderyd och Täby 1970-1990-tal

Ny bok av Lillemor Hallin:
GUD KALLAR VANLIGA MÄNNISKOR till att bygga upp hans rike. Om den andliga förnyelsen i Danderyd och Täby 1970-1990-tal.
(Isidor Nätverk och Data december 2019)

"Vi får se denna skrift som en lärobok i lokal ekumenik på den grundval som dopet ger oss" skriver Kardinal Anders Arborelius i förordet.

Lillemor Hallin tillhör dem som likt många andra fick ta emot den helige Ande på ett omvälvande sätt på 1960-talet och blev en del av den världsvida karismatiska våg som sköljt över kristenheten under 1900-talet den klassiska Pingströrelsen och karismatiska förnyelseströmmar i alla de kristna kyrkorna. Den helige Andes gåvor känner inga samfundsgränser och i spåren av den förnyelsen följde också ett starkt ekumeniskt engagemang. Även om man inte var ense i alla lärofrågor, så är det ett och samma dop, en och samma Ande och inget hindrar att man samverkar ekumeniskt i bönegrupper och olika sociala engagemang. Lillemor Hallin har varit engagerad i helande själavård och förbön i den ekumeniska rörelsen Helhet genom Kristus, och hon har varit en drivande person inom Katolsk karismatisk förnyelse i Sverige som ordförande i arbetsgruppen AKKS från 1987-2007.

I den nya boken beskriver hon det blomstrande ekumeniska samarbetet som alla kristna församlingar i Danderyd och Täby var involverade i under 1970-1990-tal och som frambringade många goda frukter i form av fysiskt och psykiskt helande, en fördjupad ekumenisk gemenskap, praktiskt socialt arbete med hjälp åt missbrukare, second-hand-butik och hjälparbete och mission.

En del pingstkarismatiska förnyelserörelser har blivit elitistiska, självförhärligande och gått överstyr på ett sätt som skadat människor vilket gett pingstvänner och karismatiker dåligt rykte eftersom det är avarterna man hör mest om, medan hälsan tiger still. Den helige Andes liv med personlig omvändelsen och en öppenhet för de karismatiska nådegåvorna hör till det grundläggande i det kristna livet, och Lillemor Hallins bok beskriver hur det kan fungera i vardagen när det är som bäst. Den helige Ande fanns med från början under kyrkans första tid som det beskrivs i Apostlagärningarna och det gäller också idag. Vi kan inte kopiera det som hände i Danderyd och Täby, men boken kan påminna oss om att en levande kyrkan  är beroende av att vi människor är öppna för den helige Andes verkan i våra liv, annars urartar kristendomen till tom ideologi och bräckliga människokonstruerade strukturer.

Boken är väl värd att läsa, precis som Apostlagärningarna är det både ett historiskt dokument som beskriver något som skett men också en inspiration här och nu till förnyelse i den helige Ande som ständigt gör allting nytt.

---------------------------

Boken kan beställas via bengt.malmgren@isidor.se sms o swish: 070-7212742 Pris 210 kr, frakt ingår.

Erbjudande: Både den nya boken Gud kallar vanliga människor + kompendiet Något om Katolsk Karismatisk Förnyelse i Sverige 1972-2007 för 230 kr inkl frakt.

 


Previous Article Karismatisk förnyelse i Katolska kyrkan. Nyhetsbrev augusti 2019
Next Article Litteraturtips
Print
1536
Please login or register to post comments.

Theme picker

 


CHARIS samordnar och betjänar den världsvida karismatiska förnyelsen i Katolska kyrkan.

Den karismatiska förnyelsen i Katolska kyrkan är inte en rörelse i samma mening som andra rörelser i kyrkan. Det finns ingen jordisk grundare, det är snarare en ström av Guds nåd som ger förnyelse i den Helige Ande. Den är världsvid och ger sig tillkänna i många olika uttrycksformer. Karismatiska förnyelsen består av en mångfacetterad samling personer, grupper, kommuniteter och tjänster. Men i vår olikhet och mångfald delar vi samma erfarenhet att vår tro blir mera levande genom den Helige Andes utgjutande och frigörande i våra liv. Det som vi kallar eller "den Helige Andes dop" eller "den personliga Pingsten". Charles Whitehead, tidigare president för ICCRS har skrivit en sammanfattande artikel om den karismatiska förnyelsen. Läs artikeln här.

ICCRS (International Catholic Charismatic Renewal Services) med huvudkontor i Vatikanen samordnade tidigare den karismatiska förnyelsen på världsplanet. ”Catholic Charismatic Renewal International Service, CHARIS, är från och med 2019 det internationella serviceorganet inom Katolska kyrkan för alla uttryck av katolsk karismatisk förnyelse och som ersätter ICCRS. 

Karismatiska förnyelsen i Katolska kyrkan är en strömning som tog sin början 1967 som en frukt av Andra Vatikankonciliet. Det är en del av den pingstkarismatiska förnyelseström som präglat kristenheten ända sedan början av 1900-talet med den klassiska Pingströrelsen och sedan karismatiska förnyelserörelser i alla de etablerade samfunden och under senare delen av 1900-talet nya fristående pingstkarismatiska församlingsbildningar.

Gemensamt för alla uttryck för katolsk karismatisk förnyelse är erfarenheten av Pingstens frukter genom andliga nådegåvor kallat dopet i den Helige Ande, innefattande ett personligt möte med Jesus Kristus som Frälsare, en öppenhet för Guds Ord, för att verka i nådegåvorna, och för evangelisation i trogen tjänst åt kyrkan.

CHARIS skall verka för och styrka gemenskapen bland alla uttryck för karismatisk förnyelse och befrämja samhörighetskänslan inom hela den välrldsvida karismatiska familjen.I det vi erkänner katolska karismatiska förnyelsen som del av en ekumenisk förnyelseström så är CHARIS ett instrument för att främja enheten i Kristi kropp såsom uttrycks i Jesus Kristus egen bön (Joh 17).”

CHARIS leds av en moderator med stöd av ett råd, "International Service of Communion". Funktionen regleras i särskilda statuter fastställda av Vatikanen. Charis syfte är att främja och utveckla katolsk karismatisk förnyelse som en ström av nåd i kyrkan och för kyrkan; att verka för strävan efter enhet inom Kristi kropp (ekumenik); att verka för bra kommunikation mellan de kyrkliga auktoriteterna och den karismatiska förnyelsen i hela världen, särskilt med den Heliga Stolen genom dikasteriet för lekmännen, familjen och livet. Läs mera på CHARIS hemsida.

MINIMISE

 
   CHARIS moderator Jean-Luc Moens inbjudan till alla att förenas i bön Pingstafton 22.00

10 min sammandrag av DVD om Karismatiska förnyelsen i Katolska kyrkan:

 

History of CCR on video - Espanol

I nyutgåva inör 50-årsjubileet: Hela historien om 18 februari 1967 då Karismatiska förnyelsen i Katolska kyrkan föddes:

The Dramatic Beginning of The Catholic Charismatic Renewal. New Life Publishing

Beställ via info@isidor.se
200 kr inkl frakt

 

DVD om Karismatiska förnyelsen i Katolska kyrkan utgiven av ICCRS:

Cross of the Renewal:

 

 ICCRS har introducerat Cross of the Renewal som en symbol som alla kan bära som ett vittnesbörd om den Helige Andes kraft i deras liv.

Blodet och vattnet från Jesu sida symboliserar den Helige Andes utgjutande.

Orden "VENI CREATOR SPIRITUS" uttrycker vår ihärdiga bön för ett kontinuerligt utgjutande av den Helige Ande.

Finns i olika utföranden: Med halskedja, som hängsmycke, kragnål, nyckelring.

 


 

Beställning av dessa produkter via e-post: info@isidor.se  

 

 

Diakon Pancho Chin A Loi intervjuas om Karismatiska förnyelsen: