sv-SEpl-PLen-GBes-ESde-DE
  |  Login

Terms Of Use

AVTAL MELLAN ANVÄNDARE OCH Katolsk Karismatisk förnyelse i Sverige

Katolsk Karismatisk förnyelse i Sverige Webbportal består av diverse webbsidor som sköts av Katolsk Karismatisk förnyelse i Sverige.

Katolsk Karismatisk förnyelse i Sverige Webbportalen erbjudes er under förutsättning av att ni accepterar följande vilkor utan förbehåll. Detta gäller även villkor som framgår av andra sidor på denna webbportal. Er användning av Katolsk Karismatisk förnyelse i Sverige webbportal bekräftar detta avtal på alla punkter och villkor.

ÄNDRINGAR AV DESSA VILLKOR

Katolsk Karismatisk förnyelse i Sverige förbehåller sig rätten att utan varsel ändra de villkor som gäller för Katolsk Karismatisk förnyelse i Sverige.
LÄNKAR TILL ANDRA WEBBSIDOR

Katolsk Karismatisk förnyelse i Sverige portalen kan innehålla länkar till andra webbsidor ("Links"). Dessa webbsidor kontrolleras inte av Katolsk Karismatisk förnyelse i Sverige och Katolsk Karismatisk förnyelse i Sverige är på grund av detta inte ansvarig för innehållet på dessa webbsidor, detta inkluderar utan undantag alla länkar till externa webbsidor.  Katolsk Karismatisk förnyelse i Sverige är heller inte ansvarig för överföring av data från de externa länkar som refereras från denna webbplats. Detta gäller utan undantag och alla former av överföring samt skadlig kod i form av virus etc. Katolsk Karismatisk förnyelse i Sverige erbjuder enbart dessa länkar som en tjänst för användaren. Inkluderingen av dessa länkar betyder INTE att, Katolsk Karismatisk förnyelse i Sverige sympatiserarmed de uppfattningar som dessa webbsidor eller deras operatörer framställer.

MISSBRUK OCH OLOVLIG ANVÄNDNING

Vid andvändning av Katolsk Karismatisk förnyelse i Sverige webbportal,bekräftar och garanterar Ni Katolsk Karismatisk förnyelse i Sverige att ni inte kommer att använda Katolsk Karismatisk förnyelse i Sverige på ett sådant sätt att det strider mot Svensk lagstiftning eller villkoren på denna sida. Ni får under inga omständighet använda Katolsk Karismatisk förnyelse i Sverige webbplatsen så att det kan skada, avaktivera, överbelasta Katolsk Karismatisk förnyelse i Sverige eller forstöra andra användares besök/arbete med Katolsk Karismatisk förnyelse i Sverige webbportalen. Ni får ej skaffa tillgång eller försöka få tillgång till material som ni inte erhållit tillstånd till genom Katolsk Karismatisk förnyelse i Sverige webportalen.

ANVÄNDNING AV KOMMUNIKATIONSTJÄNSTER

Katolsk Karismatisk förnyelse i Sverige webportalen kan innehålla anslagstavlor, chat, nyhetsgrupper,forum, personliga hemsidor, kalendrar eller andra kommunikationsfunktioner. Dessa funktioner har gjorts tillgängliga så att man kan kommunicera med större offentlighet eller med en grupp. Ni accepterar därför att använda kommunikationstjänsterna i enlighet med de regler som gäller för berörda tjänster. Ni accepterar att:
  • Inte på något sätt kränka rättsäkerheten för andra.
  • Inte publicera ladda upp, distribuera någon form av opassande material eller information.
  • Inte ladda upp filer eller annat material som är skyddat av egendomsrätt utan att själv inneha dessa rättigheter eller skaffat tillstånd från innehavaren av rättigheten.
  • Inte ladda upp filer eller annat material som kan skada andras datorer. 
  • Inte annonsera, göra reklam eller på annat sätt försöka att sälja varor eller tjänster
  • Inte genomföra undersökningar, förmedla kedjebrev, pyramidspel.
  • Inte ladda ned någon fil där man känner till eller borde känna till inte kan distribueras med hänsyn till upphovrättsliga orsaker.
Katolsk Karismatisk förnyelse i Sverige har ingen förpliktelse att övervaka kommunikationstjänsterna. Dock förbehåller Katolsk Karismatisk förnyelse i Sverige sig rätten att läsa igenom och utvärdera material som är upplagt i dessa kommunikationstjänster. Katolsk Karismatisk förnyelse i Sverige förbehåller sig rätten att exkludera och föhindra tillgången till material och utan att lämna besked ta bort sådant material.

Katolsk Karismatisk förnyelse i Sverige förbehåller sig rätten att alltid kunna offentliggöra och lämna ut information som är nödvändig till stat eller myndighet. Katolsk Karismatisk förnyelse i Sverige varken godkänner eller ger tillstånd till information som kan finnas i våra kommunikationstjänster. På denna grund frånsäger Katolsk Karismatisk förnyelse i Sverige sig allt ansvar i forbindelse med kommunikationstjänsterna och var handling indirekt eller direkt som kan vara resultatet av att deltaga i någon av tjänsterna. Administratörer och användare är inte auktoriserade att tala eller upplysa på Katolsk Karismatisk förnyelse i Sverige vägnar, deras synpunkter är inte nödvändigtvis synpunkter och inställningar som överenstämmer med Katolsk Karismatisk förnyelse i Sverige.


FORBEHÅLL OCH ANSVARSFRÅNSÄGELSE

ALL INFORMATION, MJUKVAROPRODUKTER, OCH TJÄNSTER I ELLER TILLGÄNGLIGA GENOM Katolsk Karismatisk förnyelse i Sverige WEBBPLATS KAN INNEHÅLLA FELAKTIGHETER   Katolsk Karismatisk förnyelse i Sverige FRÅNSÄGER SIG ALLT ANSVAR FÖR FEL I  Katolsk Karismatisk förnyelse i Sverige WEBBPLATS SAMT KONSEKVENSER AV FEL I Katolsk Karismatisk förnyelse i Sverige WEBBPLATS.

KONTAKT : bengt.malmgren@isidor.se

UPPSÄGNING/TILLGÅNGSBEGRÄNSNING

Katolsk Karismatisk förnyelse i Sverige förbehåller sig rätten att utan varsel, säga upp Er tillgång till Katolsk Karismatisk förnyelse i Sverige webplats och dess relaterande tjänster. Ni som besökare användare eller medlem avdenna webbplats accepterar härmed dessa villkor. Övertädelse av dessa vilkor kan medföra utestängning från webbplatsen och i värsta fall lagsökning enligt Svensk och internationell lagstiftning.

 COPYRIGHT OCH  INFORMATION OM VARUMÄRKEN:

Allt innehåll på Katolsk Karismatisk förnyelse i Sverige webbplats är: Copyright 2007 by KKS och/eller deras partner. Alla rättigheter förbehålles.

VARUMÄRKEN
Namn och varumärken nämnda här kan vara varumärken för respektive ägare.

Alla rättigheter förbehålles Katolsk Karismatisk förnyelse i Sverige Copyright 2007 by KKS