sv-SEpl-PLen-GBes-ESde-DE
  |  Login

Enter Title

   Minimera

KATOLSK  KARISMATISK  FÖRNYELSE  I  SVERIGE 1972-2007 - Lillemor Hallin

BAKGRUND

I början av 1900-talet fanns en stark längtan efter andlig väckelse i delar av kristenheten. Enkla, ”vanliga” människor samlades i bön om att de kristna skulle återfå den tro och den styrka som Kyrkan hade från begynnelsen. Och en dag, år 1903, föll den Helige Ande över en liten protestantisk bibelskola i Topeka, Kansas, i USA. Men många kristna blev chockade och förargade över att medkristna plötsligt, i vår tid, uppträdde som människorna i Bibeln, att de talade i tungor, helade sjuka och utförde underverk. Det blev alltså ingen succé från början. De som tagit emot den Helige Ande på detta radikala sätt var ofta tvungna att lämna sina församlingar och starta egna. Så kom Pingströrelsen till.

Det gick flera decennier innan nästa steg togs. Under 1950-talet började den Helige Ande nå in i den protestantiska världen. 1960 tog den kände och framgångsrike kyrkoherden Dennis Bennett i USA emot dopet i den Helige Ande. Det blev för mycket för församlingen, så han måste lämna den. Men i och med att detta blev allmänt känt började dopet i Anden att snabbt sprida sig i de protestantiska samfunden.

Påve Johannes XXIII inledde Andra Vatikankonciliet med en bön om att Gud skulle sända sin Ande över Kyrkan så att under och tecken åter skulle ske som i Kyrkans början. Den katolska karismatiska förnyelsen började bland lärare och studenter vid universitetet i Pittsburgh, USA, 1967. Och samma år skedde samma sak bland de Messiastroende (Jesus-troende) judarna.

Över små grupper av enkla människor som längtade efter en djupare gudsrelation började den Helige Ande helt enkelt falla på samma sätt som vid den första pingsten (se Apostlagärningarna, kapitel 2). Det var ett Guds handlande. Ingen människa var inblandad, ingen mänsklig pionjär finns att peka på. I början förstod många inte vad det var frågan om. Men Anden spred sig som en brand över världen. Redan på 1990-talet räknade man med att 120 miljoner katoliker blivit ”döpta i Helig Ande”. Nu har man för länge sedan tappat räkningen.

Denna utveckling pågår i hela kristenheten idag, inom de flesta kyrkor och samfund, även om Anden drar sig tillbaka ibland, som till exempel just nu i västvärlden. Man talar om ”en ny pingst”. I Katolska kyrkan har man välkomnat denna nya pingst som berikar Kyrkan på många sätt. Man har en välutvecklad ledning över utvecklingen i hela världen – även om det är den Helige Ande som styr det hela. I Sverige blev vi lika överraskade som alla andra. Detta kompendium vill ge en liten bild av hur det började här hos oss och hur vi utvecklat gåvan den Helige Ande i samverkan med den övriga världen. Anden för samman människor till bön… och då händer det.