Prenumerera på nyhetsbrev
First Name
Last Name
Email
Avsluta prenumeration
Karismatisk förnyelse i Katolska kyrkan. Nyhetsbrev maj 2021
Bengt Malmgren
/ Categories: CCR

Karismatisk förnyelse i Katolska kyrkan. Nyhetsbrev maj 2021

Nyhetsbrev maj 2021 från Bengt Malmgren.

Vi lever i Påskens ljus och står inför Pingsten, den Helige Andes högtid. I detta brev: 

Rörelsernas Pingst med biskop Anders pingstafton 17.00
CHARIS världsvida ekumeniska internet-pingstvaka pingstafton 21.00.
CHARIS samarbete i Europa, Norden och Sverige. Europeiskt möte i Budapest 22-26 september.
Stiftsvallfärd till Vadstena i september i den Helige Andes tecken.
Ekumenik och Katolska karismatiska förnyelsens historia i Sverige. Lillemor Hallins senaste bok.


Rörelsernas Pingst med biskop Anders:
22 maj kl 17.00: Pingstvaka med kardinal Anders Arborelius och representanter för rörelser och sekularordnar i Katolska Domkyrkan. Eftersom pandemi-regler fortfarande inte tillåter mer än 8 gudstjänstdeltagare + funktionärer är gudstjänsten inte offentlig, men direktstreamas via [Katolska Domkyrkans webb-kanal]. 

Det var under stiftsjubileumsåret 2003 som biskop Anders Arborelius tog initiativet att inbjuda de Andliga rörelserna i kyrkan till en pingstvigilia. I predikan sade biskopen: "Att dela med sig av Kristi rikedom kan ske på otaliga sätt. När vi är samlade idag är det viktigt att var och en ser sin närvaro som en gåva till de andra, som ett sätt att dela med sig av det djupaste, största och finaste som man själv har fått."

Dessa möten har utvecklats till en tradition, på senare år har även lekmannaordnar och sekularistitut inbegripits. Syftet är att i vår mångfald av nådegåvor markera enheten i tron, hoppet och kärleken till gagn för hela kyrkans uppbyggnad.
[Kyrka i rörelse. Om rörelserna på Stockholms katolska stifts hemsida]
[Rörelserna, historisk hemsida]

 


CHARIS världsvida digitala ekumeniska pingstvaka 22 maj kl 21.00.
CHARIS, genom sin kommission för kristen enhet, inbjuder till en världsvid ekumenisk pingstvaka på internet. Alla som vill inbjuds att ansluta. [Detaljerad information inkl länk till hur man ansluter till mötet här]. Nedan: Fader Cantalamessa inbjuder alla till pingstvigilian som är ekumenisk med medverkande också från andra samfund.


CHARIS, samarbete i Europa, Norden och Sverige
När CHARIS, den nya strukturen som sorterar under Dikasteriet för familjen, lekmännen och livet sjösattes pingsten 2019 sade påven att han framförallt väntade sig tre saker av den Karismatiska förnyelsen (CCR):

    1. Att dela dopet i den Helige Ande med alla i kyrkan. "Det är den nåd ni har fått ta emot; dela den!"
    2. Att tjäna enheten i Kristi kropp med hela den universella kyrkan, gemenskapen av alla som tror på Jesus Kristus, Herren.
    3. Att tjäna de fattiga och dem med störst behov, fysiskt och andligt. 

[Läs påvens tal här].

Kyrkans grundläggande uppdrag är evangelisation. Den nya evangelisationen som varit ett grundtema alltsedan Paulus VI och Johannes Paulus II återupprepas i påve Franciskus apostoliska maning Evangelii Gaudium. Allt, såväl Andens gåvor som ekumeniken och tjänsten åt de fattiga är inriktat på detta mål, och påve Franciskus förväntar sig av CCR att samverka med hela kyrkan i detta.

CCR består av många olika initiativ och grupper, det är en mångfald som måste få finnas, det skall inte vara någon strömlinjeformning enligt en mall. Men mitt i mångfalden måste vi också bygga enhet i det väsentliga. Därför måste enheten börja byggas redan inom CCR. Om vi inte kan enas inom förnyelsen, så kan vi inte heller som påven vill tjäna enheten inom hela kyrkan.  CHARIS skall inte vara styrande, endast  fungera som en minimal struktur för att främja förnyelsen och underlätta kommunikation mellan dess olika delar, och i förhållande till lokalkyrkor och Vatikanen. Det finns ett kontor med några anställda i Vatikanen, utöver det skall enligt CHARIS statuter finnas råd kallade "Service of communion" på tre olika nivåer:

Internationellt (CISC)
Kontinentalt (CCSC)
Nationellt (CNSC)

Nyligen deltog diakon Pancho Chin A Loi och Bengt Malmgren i en videokonferens med 30 europeiska nationer anordnat av en förberedelsekommitte som tagit som uppgift att konsolidera CCSC för Europa [rapport från Bengt här]. Det planeras ske vid ett möte i Budapest 22-26 september dit nationerna förväntas sända delegater. I Sverige och övriga nordiska länder har vi inte konsoliderat någon CNSC ännu, det kräver ett samråd mellan de olika grupper som finns idag som kallar sig som .karismatiska. [Aktuell lista enligt min kännedom finns här]. Hör av er om något behöver ändras, eller om det finns fler grupper som behöver tillfogas. Jag önskar information om gruppens namn, församlingstillkhörighet och kontaktperson.

Vi försöker också få till stånd ett samråd på nordisk nivå och samarbeta inom ramen för länderna som ingår i Nordiska biskopskonferensen.

 

Stiftsvallfärd till Vadstena september i den Helige Andes tecken
Också biskop Anders och Stockholms Katolska stift betonar den helige Andes kraft för att nå ut med evangeliet. Temat för stiftsvallfärden är  "Vi behöver den Helige Andes ljus och kraft för att bli en mer utåtriktad och evangeliserande kyrka".  Jag är en av flera som inbjudits att dela korta betraktelser som förberedelse inför vallfärden. Mitt bidrag här från stifters YouTube-kanal: 

Ekumenik och Katolska karismatiska förnyelsens historia i Sverige. Bok av Lillemor Hallin.
Jag har blivit tillfrågad att skriva en artikel om Katolska karismatiska förnyelsens historia i Sverige i FKE´s tidskrift KRISTEN ENHET i numret som kommer ut i slutet av maj. I anslutning till det passade på att skriva en lite längre text med länkar till dokumentation [läs här]. Mycket dokumentation finns sedan tidigare, inte minst av AKKS tidigare ordförande Lillemor Hallin. Särskilt vill jag nämna boken om den fantastiska förnyelsen på ekumenisk grund i Danderyd och Täby under 1970 - 1990-tal. Boken heter GUD KALLAR VANLIGA MÄNNISKOR TILL ATT BYGGA HANS RIKE. Boken kom ut 2019 med förord av biskop Anders Arborelius. Jag har fortfarande några exemplar kvar och den går bra att beställa via mig [bokens hemsida här].
 

------------------------------------------------

Kom Helige Ande!

Vänliga hälsningar!

/Bengt Malmgren 070-7212742 bengt.malmgren@isidor.se

Previous Article Katolsk karismatisk förnyelse i Sverige - historik
Next Article Pingstafton: Mässa med kardinal Anders Arborelius och de andliga rörelserna kl 17.00. CHARIS ekumeniska pingstvaka på internet 21.00
Print
5447 Rate this article:
No rating
Please login or register to post comments.