Prenumerera på nyhetsbrev
First Name
Last Name
Email
Avsluta prenumeration
CHARIS Norden
Bengt Malmgren
/ Categories: CCR

CHARIS Norden

En nordisk CHARIS-gemenskap för länderna inom den nordiska biskopskonferensen har skapats. Inbjudan att ansluta sig

En nordisk CHARIS-gemenskap för länderna inom den nordiska biskopskonferensen har skapats.  En webbsida har upprättats av Ludwig Gelot: [https://ludwiggelot.wixsite.com/charisnordic]. Just nu pågår arbete med att kartlägga alla böngrupper och kommuniteter som vill delta i den nya gemenskapen och ett brev med bifogat flygblad/poster har gått ut till alla katolska kyrkoherdar i Norden med önskan att man sprider informationen i församlingarna.

Flygbladet:

 

 

 

Brevet till kyrkoherdarna:

-----------------------------------------------------------

Fader!

Vi kontaktar dig med Msgr Andrés Bernars (biskopsvikarie för evangelisation) välsignelse angående den ny etablerade CHARIS gemenskapen I Norden.

Den karismatiska förnyelsen (CCR) är en ström av nåd som har spridit i Kyrkan sedan 1960-talet. CCR har en mångfald uttryck såsom församlingsanknutna bönegrupper, olika tjänster för evangelisation, förbön, ungdomsarbete och social mission. Gemensamt för alla är önskan att tillägna sig hela utflödet av nåd från den Helige Ande. I Sverige finns minst 8 bönegrupper och en internationell kommunitet.

2017 tog påve Franciskus initiativ till CHARIS (Catholic Charismatic Renewal International Service) som gavs kanoniskt status som en allmän sammanslutning av troende. I CHARIS ´struktur ingår internationella och kontinentala gemenskaper (“CHARIS Service of Communion”) och gemenskaper för varje land eller biskopskonferens. Dessa CHARIS-gemenskapers roll är inte att besluta och styra utan att samordna i syfte att uppnå större gemenskap genom hjärtats enhet.

En nordisk CHARIS-gemenskap för länderna inom den nordiska biskopskonferensen har nyligen skapats. Du kan hitta information på vår websida: (https://ludwiggelot.wixsite.com/charisnordic). Vi arbetar med att kartlägga alla böngrupper och kommuniteter som vill delta i den nya gemenskapen. Vi vill etablera en ny mejlinglista för alla individer som vill vara med på något sätt eller få information om kommande aktiviteter och nyheter.

Vi undrar om du kan hjälpa oss med att dela den här informationen med alla grupper och individer i din församling som kan vara intresserade i samband med kungörelser och skicka oss kontaktuppgifter på alla som är intresserade? Vi är också tacksamma om du kan skriva ut bifogad poster och informera på de informationskanaler ni har, anslagstavla, lägga ut exemplar på kyrktorget etc.

Vi tackar dig för din hjälp.

--------------------------------------------

Previous Article Katolsk karismatisk förnyelse, nyhetsbrev november 2022
Next Article Katolsk karismatisk förnyelse. Nyhetsbrev januari 2023
Print
2832 Rate this article:
No rating
Please login or register to post comments.