sv-SEpl-PLen-GBes-ESde-DE
  Hem
  |  Login

MINIMISE
Prenumerera på nyhetsbrev
First Name
Last Name
Email
Avsluta prenumeration

MINIMISE

MINIMISE

Ledare inom CCR om förnyelsen med anledning av det stundande 50-årsjubileet i Rom

Röster, historier, erfarenheter och förväntningar från hela världen

Raniero Cantalamessa: If I had to answer to the question : what does the Pope expect from this Jubilee event? I would say this: that the Charismatic Renewal should not be satisfied in being a reality " in the" Church, but should try even more to be a reality "of the" Church, of all the Church.

25 April 2017/Author: Bengt Malmgren/Number of views (114)/Comments (0)/
Tags:
Liv i Anden-seminarier i S:ta Clara kyrka

Liv i Anden-seminarier i S:ta Clara kyrka

Börjar 19 april

S:ta Clara kyrka anordnar liv i Anden-seminarier varje år mellan Påsk och Pingst. Så också i år.
15 April 2017/Author: Bengt Malmgren/Number of views (189)/Comments (0)/
Tags:
CCR 50 years. Golden Jubilee Rome May 31th - June 4th

CCR 50 years. Golden Jubilee Rome May 31th - June 4th

Pentecost Eucharistic celebration on Sunday June 4th with Pope Francis

Youth festival, special gatherings for Theologians, Charismatic Communities, Schools of Evangelization, Ecumenical forum, opportunities to gather for praise and worship, adoration and evangelization. Plus a series of workshops on various CCR topics offered.
31/05/2017 12:00 - 04/06/2017 14:00/Author: Bengt Malmgren/Number of views (356)/Comments (0)/
Categories: CCRHändelser
Tags:
25 March 2017/Author: Bengt Malmgren/Number of views (273)/Comments (0)/
Categories: CCR
Tags:
ICCRS presenterar Rosenkrans-bönen för en ny Pingst

ICCRS presenterar Rosenkrans-bönen för en ny Pingst

All förnyelse börjar med och ledsagas av bön. Handling och bön hör ihop. Rosenkransbönen är unik genom att den kombinerar förbön för Kyrkan och världen här och nu med kontemplation över olika aspekter av frälsningsmysteriet med fokus på Jesus liv och Maria som representant för den frälsta mänskligheten. Det kristna livet börjar ju här och nu i och med vårt dop och att vi tar emot trons fullhet och låter Andens liv verka i oss.
25 March 2017/Author: Bengt Malmgren/Number of views (307)/Comments (0)/
Categories: CCR
Tags:
Förkväv inte Anden - det karismatiska livet behöver främjas i alla kyrkor

Förkväv inte Anden - det karismatiska livet behöver främjas i alla kyrkor

Andliga nådegåvor tillhör Kyrkans vardag och skall vara en integrerad del i det kristna livet. Det vill Karismatiska förnyelsen i Katolska kyrkan (CCR) främja. Det är viktigt att CCR fortsätter att förkunna detta och inte låter Andens låga slockna. Andens liv är ekumeniskt, och inom den pingstkarismatiska förnyelsen bör vi arbeta ekumeniskt både i att främja Andens gåvor och att urskilja avarter.

22 March 2017/Author: Bengt Malmgren/Number of views (448)/Comments (0)/
Tags:
21 March 2017/Author: Bengt Malmgren/Number of views (289)/Comments (0)/
Categories: CCR
Tags:

Saliga Elena Guerra, profet för 1900-talets pingstkarismatiska förnyelseström

I Italien levde under senare delen av 1800-talet en nunna, Elena Guerra, hon grundade Oblatsystrarna av den helige Ande. Hon fick en uppenbarelse från Herren att det måste predikas mer om livet i den Helige Ande i kyrkan. Hon var en profetröst på tröskeln till 1900-talet som föregrep den karismatiska förnyelsen1900-talet

20 March 2017/Author: Bengt Malmgren/Number of views (280)/Comments (0)/
Tags:
RSS
This is 15 day trial version.

 


ICCRS samordnar och betjänar den världsvida karismatiska förnyelsen i Katolska kyrkan.

Den karismatiska förnyelsen i Katolska kyrkan är inte en rörelse i samma mening som andra rörelser i kyrkan. Det finns ingen jordisk grundare, det är snarare en ström av Guds nåd som ger förnyelse i den Helige Ande. Den är världsvid och ger sig tillkänna i många olika uttrycksformer. KArismatiska förnyelsen består av en mångfacetterad samling personer, grupper, kommuniteter och tjänster. Men i vår olikhet och mångfald delar vi samma erfarenhet att vår tro blir mera levande genom den Helige Andes utgjutande och frigörande i våra liv. Det som vi kallar eller "den Helige Andes dop" eller "den personliga Pingsten". Charles Whitehead, tidigare president för ICCRS har skrivit en sammanfattande artikel om den karismatiska förnyelsen. Läs artikeln här.

ICCRS (International Catholic Charismatic Renewal Services) med huvudkontor i Vatikanen samordnar den karismatiska förnyelsen på världsplanet. I senaste numret av ICCRS nyhetsbrev kan man läsa mer om ICCRS och dess funktion. Läs mer om ICCRS funktion i Katolska karismatiska förnyelsen här.

MINIMISE

 
   

ICCRS web-TV

UT PÅ DJUPT VATTEN: Se Michelle Morans inspirerande tal från 50-årsminnet av Duquense-weekenden om Karismatiska förnyelsens framtid och mission på ICCRS-TV

 

10 min sammandrag av DVD om Karismatiska förnyelsen i Katolska kyrkan:

 

History of CCR on video - Espanol

I nyutgåva inör 50-årsjubileet: Hela historien om 18 februari 1967 då Karismatiska förnyelsen i Katolska kyrkan föddes:

The Dramatic Beginning of The Catholic Charismatic Renewal. New Life Publishing

Beställ via info@isidor.se
200 kr inkl frakt

DVD om Karismatiska förnyelsen i Katolska kyrkan utgiven av ICCRS:

Cross of the Renewal:

 

 ICCRS har introducerat Cross of the Renewal som en symbol som alla kan bära som ett vittnesbörd om den Helige Andes kraft i deras liv.

Blodet och vattnet från Jesu sida symboliserar den Helige Andes utgjutande.

Orden "VENI CREATOR SPIRITUS" uttrycker vår ihärdiga bön för ett kontinuerligt utgjutande av den Helige Ande.

Finns i olika utföranden: Med halskedja, som hängsmycke, kragnål, nyckelring.


Beställning av dessa produkter via e-post: info@isidor.se