sv-SEpl-PLen-GBes-ESde-DE
  |  Login

EasyDNNNews

Minimera
Event date: 2018-02-09 - 2018-02-11 Export event
Bengt Malmgren

F John Bashobora besöker katolska församlingar under februari

Karismatiska reträtter med med förbön om helande och befrielse

 

Något om f. John Bashobora 

F. John Baptist Bashobora föddes i Uganda 1946.Vid 10 års ålder började han det lägre seminariet för unga och gick vidare till prästseminariet. Han prästvigdes 1972 och skickades senare till Rom för att studera teologi och psykologi, och för att doktorera i spiritualitet. 

I Rom anslöt sig f. John till karismatiska förnyelsen och där träffar han människor som hjälpte honom att få djupare insikt om de nådegåvor som Gud har givit honom. Senare återvände han till sin by i Mbarara i Uganda. Han ser många föräldralösa barn och beslutar sig för att hjälpa dessa barn genom att bygga barnhem, hus och skolor. 

F. John är grundare till fonden Kristi vänner. Tack vare fonden byggde f. John två grundskolor, två gymnasieskolor och två barnhem där över 5000 barn fått hjälp. F. Johns starka tro på den levande Jesus i våra hjärtan har attraherat och berört många människor som söker Gud. 

Eva Johansson som varit den person som varit drivande i att arrangera F Johns tidigare och den nu aktuella reträtterna i Sverige skriver:

På f. Johns förböner svarar Gud med kraft och många människor bli berörda i sitt hjärta, sin själ och sina sinnen. Många människor blir helade och befriade. F. John fick en mäktig smörjelse av Gud, han är fylld av den helige Ande, han talar i Anden och han tjänar troget sin kyrka. F.John lever i ständig bön och närvaro av Gud. I sin stora ödmjukhet använder han sig av många nådegåvor, predikar Guds Ord på reträtter och förkunnar evangelium runt om i hela världen. F. John svarar med ett öppet hjärta på varje begäran om förbön, ägnar all sin tid åt att utbreda Guds rike runt om i världen. En av f. John största reträtter ägde rum den 6 juli 2013 i Polen i Warszawa på fotbollsstadion där 60 000 människor samlades. År 2017 den 1 juli samlades ca.100.000 människor från Polen och utomlands. Reträtten sändes via tv och media och hela världen kunde följa reträtten. Bland dem fanns hundratals präster, biskopar och även biskop från Warszawa och Polens primas var närvarande.

Print
772 Rate this article:
No rating

Please login or register to post comments.

Name:
Email:
Subject:
Message:
x
This is 15 day trial version.