sv-SEpl-PLen-GBes-ESde-DE
  Nyheter
  |  Login

Sök:

EasyDNNNews

MINIMISE

Förkväv inte Anden - det karismatiska livet behöver främjas i alla kyrkor

Bengt Malmgren 0 5872 Article rating: No rating

Andliga nådegåvor tillhör Kyrkans vardag och skall vara en integrerad del i det kristna livet. Det vill Karismatiska förnyelsen i Katolska kyrkan (CCR) främja. Det är viktigt att CCR fortsätter att förkunna detta och inte låter Andens låga slockna. Andens liv är ekumeniskt, och inom den pingstkarismatiska förnyelsen bör vi arbeta ekumeniskt både i att främja Andens gåvor och att urskilja avarter.

Karismatisk förnyelse: Gudstjänst, bön Katolska Domkyrkan 18 febr kl 13.00

Karismatiska Förnyelsen i Katolska kyrkan 50 år. Vi ber om Kyrkans fortsatta förnyelse i den Helige Andes kraft

Bengt Malmgren 0 3809 Article rating: No rating

(9:00 Församlingens ordinarie morgonmässa, 9:30-12:00 Stilla tillbedjan inför det Heliga Sakramentet)

13:00 Bön, lovsång (Efteråt social samvaro i Domkyrkosalen)

Uppmuntrade av ICCRS ungdomskommission ber vi tillsammans med grupper samlade över hela världen denna dag som är 50-årsdagen för den weekend med studenter vid Duquesne- universitetet i USA då Herrens Ande föll över dem och den Karismatiska förnyelsen i Katolska kyrkan föddes.

I gemenskap över hela jorden samlas vi i enhet, som en familj och ber till Herren att han genom sin nåd ville sända ett nytt friskt utgjutande av den Helige Ande över hela Kyrkan.

Arr: Bönegruppen i Katolska domkyrkan

RSS
First89101113151617Last

Theme picker

Enter Title

   MINIMISE

Lägg till innehåll...xxx