sv-SEpl-PLen-GBes-ESde-DE
  Hem
  |  Login

MINIMISE

MINIMISE
Prenumerera på nyhetsbrev
First Name
Last Name
Email
Avsluta prenumeration

MINIMISE
Event date: 06/02/2019 - 11/02/2019 Export event
Broder Elia Cataldo
Bengt Malmgren
/ Categories: Andliga nådegåvor

Broder Elia Cataldo

Munk med övernaturliga gåvor som besöker församlingar i Sverige 6-11 februari 2019

6/2 Borås kl 18.00 S:t Sigfrids församling Fjällgatan 34 

7/2 Göteborg kl 18.00 Kristus Konungens församling Parkgatan 14 

8/2 Jönköping kl 18.00 S:t Franciskus församling Klostergatan 70 B 

9/2 Ljungby kl 17.00 S:t Stefan kapell Blomstadsvägen 21 

10/2 Värnamo kl 11.00 Marie Födelses församling Oxtorgsgatan 2 

11/2 Täby/Stockholm kl 18.00 Vår Frus församling Konvaljevägen 4 B


Vem är Broder Elia?

Eva Johansson som är huvudarrangör för Broder Elias besök i Sverige har sammanställt nedanstående text:

Broder Elia Cataldo föddes den 20 februari 1962 i Francavilla Fontana i Italien. Han var ett av familjens åtta barn. Redan som liten pojke på sju år fick han visioner av änglar och vid tio års ålder uppenbarade sig Guds Moder Maria för honom samt senare även pater Pio. 

Vid 18 års ålder flyttade han till Milano, där han bl a fick arbete som brevbärare. Vid ett tillfälle när han skulle lämna över ett paket till Kapucinerklostret får han en ingivelse att gå med i ordern. Under åren 1985-1994 var han ordensbroder hos Kapucinerna i Lombardiet. Den 11 februari 1990 fick han synliga stigmata under liturgin i närvaro av sina ordensbröder. Läkarna kunde inte förklara det mystiska. Han hade svårt att acceptera stigmata och bad Gud att ta bort dem, eftersom han inte kände sig värdig att ha dem. 

Efter ett tag lämnade han kapucinerorden, för att följa Guds plan, som var att grunda brödraskapet ”Guds Apostlar” (”Apostoli di Dio”) och därefter flyttar han till ett övergivet Franciskanerkloster i Calvi i Umbrii. Där verkar han än idag tillsammans med sina medbröder och systrar. Deras främsta uppgift är att ”Ora e labora”, ”be och arbeta”. De tar hand om de behövande fattiga och ger husrum, mat och undervisning i troslära. 

Broder Elia fick många nådegåvor, som helandets gåva, bilokation och att kunna läsa i människornas hjärtan. Broder Elia upplever varje år under påskveckan korsfästelsen, samma som Jesus upplevde på Golgata. Varje sista veckoslut i månaden tar broder Elia emot tusentals pilgrimer, som ber om råd, tröst och förbön. 

Alltsedan han fått stigmata har kyrkans representanter observerat honom. På begäran av ärkebiskop Umbrii Vincenzo Paglii skickades han till New York för läkar- och psykiatrisk undersökning. Undersökningen pågick i flera månader. Läkarna ville fastställa Elias visioner och veta med vem han talar med. Vid utfrågningen, ”vem talar du med”, hörde broder Elia Jesus röst i sitt hjärta, som sade: ”Svara de inte, annars tror de att du är tokig. Gå ut istället med de till den närmaste kyrkan och gör ett foto av en vit vägg - det blir beviset. Läkarna skickade fotografer för att köpa en engångskamera åt broder Elia, så han kunde ta ett foto av en till synes vit vägg. I filmnegativet hittar läkarna och psykiatrikerna till sin förvåning ett foto av Jesus Kristus ansikte (som kan ses på första sidan av annonsen, Jesus före korsfästelsen). De blev mållösa och lämnade honom i fred. 

Sedan dess har Katolska kyrkan slutat med att undersöka honom. Från år 2001 reser broder Elia runt om i världen och vittnar om den levande Jesus Kristus och Hans oändligt stora kärlek. Han är ett sant vittne om Kristus i den moderna sekulariserade världen. Broder Elia kallar sig själv för en ”åsna”, han säger att det är p.Pio som kallar honom för ”åsna”. Men det är just på en åsna som Jesus red in till Jerusalem!

/Eva Johansson

Print
5361

Documents to download

Please login or register to post comments.

Theme picker

 


CHARIS samordnar och betjänar den världsvida karismatiska förnyelsen i Katolska kyrkan.

Den karismatiska förnyelsen i Katolska kyrkan är inte en rörelse i samma mening som andra rörelser i kyrkan. Det finns ingen jordisk grundare, det är snarare en ström av Guds nåd som ger förnyelse i den Helige Ande. Den är världsvid och ger sig tillkänna i många olika uttrycksformer. Karismatiska förnyelsen består av en mångfacetterad samling personer, grupper, kommuniteter och tjänster. Men i vår olikhet och mångfald delar vi samma erfarenhet att vår tro blir mera levande genom den Helige Andes utgjutande och frigörande i våra liv. Det som vi kallar eller "den Helige Andes dop" eller "den personliga Pingsten". Charles Whitehead, tidigare president för ICCRS har skrivit en sammanfattande artikel om den karismatiska förnyelsen. Läs artikeln här.

ICCRS (International Catholic Charismatic Renewal Services) med huvudkontor i Vatikanen samordnade tidigare den karismatiska förnyelsen på världsplanet. ”Catholic Charismatic Renewal International Service, CHARIS, är från och med 2019 det internationella serviceorganet inom Katolska kyrkan för alla uttryck av katolsk karismatisk förnyelse och som ersätter ICCRS. 

Karismatiska förnyelsen i Katolska kyrkan är en strömning som tog sin början 1967 som en frukt av Andra Vatikankonciliet. Det är en del av den pingstkarismatiska förnyelseström som präglat kristenheten ända sedan början av 1900-talet med den klassiska Pingströrelsen och sedan karismatiska förnyelserörelser i alla de etablerade samfunden och under senare delen av 1900-talet nya fristående pingstkarismatiska församlingsbildningar.

Gemensamt för alla uttryck för katolsk karismatisk förnyelse är erfarenheten av Pingstens frukter genom andliga nådegåvor kallat dopet i den Helige Ande, innefattande ett personligt möte med Jesus Kristus som Frälsare, en öppenhet för Guds Ord, för att verka i nådegåvorna, och för evangelisation i trogen tjänst åt kyrkan.

CHARIS skall verka för och styrka gemenskapen bland alla uttryck för karismatisk förnyelse och befrämja samhörighetskänslan inom hela den välrldsvida karismatiska familjen.I det vi erkänner katolska karismatiska förnyelsen som del av en ekumenisk förnyelseström så är CHARIS ett instrument för att främja enheten i Kristi kropp såsom uttrycks i Jesus Kristus egen bön (Joh 17).”

CHARIS leds av en moderator med stöd av ett råd, "International Service of Communion". Funktionen regleras i särskilda statuter fastställda av Vatikanen. Charis syfte är att främja och utveckla katolsk karismatisk förnyelse som en ström av nåd i kyrkan och för kyrkan; att verka för strävan efter enhet inom Kristi kropp (ekumenik); att verka för bra kommunikation mellan de kyrkliga auktoriteterna och den karismatiska förnyelsen i hela världen, särskilt med den Heliga Stolen genom dikasteriet för lekmännen, familjen och livet. Läs mera på CHARIS hemsida.

MINIMISE

 
   

 

Fader Brieven var personlig sekreterare till  Kardinal Suenens och spelade en viktig roll i den katolska karismatiska förnyelsen. Här vad han sade då CHARIS startades pingsten 2019.

10 min sammandrag av DVD om Karismatiska förnyelsen i Katolska kyrkan:

 

History of CCR on video - Espanol

I nyutgåva inör 50-årsjubileet: Hela historien om 18 februari 1967 då Karismatiska förnyelsen i Katolska kyrkan föddes:

The Dramatic Beginning of The Catholic Charismatic Renewal. New Life Publishing

Beställ via info@isidor.se
200 kr inkl frakt

 

DVD om Karismatiska förnyelsen i Katolska kyrkan utgiven av ICCRS:

Cross of the Renewal:

 

 ICCRS har introducerat Cross of the Renewal som en symbol som alla kan bära som ett vittnesbörd om den Helige Andes kraft i deras liv.

Blodet och vattnet från Jesu sida symboliserar den Helige Andes utgjutande.

Orden "VENI CREATOR SPIRITUS" uttrycker vår ihärdiga bön för ett kontinuerligt utgjutande av den Helige Ande.

Finns i olika utföranden: Med halskedja, som hängsmycke, kragnål, nyckelring.

 


 

Beställning av dessa produkter via e-post: info@isidor.se  

 

 

Diakon Pancho Chin A Loi intervjuas om Karismatiska förnyelsen: