sv-SEpl-PLen-GBes-ESde-DE
  Hem
  |  Login

MINIMISE

MINIMISE
Prenumerera på nyhetsbrev
First Name
Last Name
Email
Avsluta prenumeration

Kalender

MINIMISE

MINIMISE
Bengt Malmgren
/ Categories: CCR

CHARIS Moderator and Members of the International Communion of Service for CCR are Announced

Official announcement made public 31 October 2018, by the Dicastery for Laity, Family and Life regarding CHARIS

The Dicastery for Laity, Family and Life, wishes to announce that on December 8th, 2018 the Holy See will erect a body providing a new, single, international service for the needs of Catholic Charismatic Renewal in the Church. At the same date, the statutes of this body will be approved, ad experimentum. This body, requested on several occasions by the Holy Father Pope Francis, will be called CHARIS, and will operate in favour of all expressions of the current of grace that is Catholic Charismatic Renewal.

As a body in the service of all the realities of Catholic Charismatic Renewal, CHARIS will not exercise any authority over these realities. Each single charismatic reality will remain as it is, fully respected its own identity, and under the jurisdiction of the ecclesiastical authority upon which it currently depends. However, to help fulfil its own mission, each of these realities will be able to benefit freely from the many services CHARIS will provide. Indeed, providing these services is CHARIS’ fundamental objective. 

After the erection of CHARIS and the approval of its statutes ad experimentum, the Dicastery for Laity, Family and Life will appoint CHARIS’ Moderator, its Ecclesiastical Assistant and the eighteen members of its International Service of Communion, for a first mandate of three years. The names of these persons are as follows:
 

Moderator: Dr. Jean-Luc Moens (Belgium)

 

Members of the International Service of Communion:

North America and the Caribbean (English or French speaking):
Most. Rev. Bishop Peter Leslie Smith (United States) 

North America and the Caribbean (Spanish speaking):
Mr. Andrés Arango (United States)

Central America (Spanish speaking):
Mrs. María Eugenia de Góngora (Guatemala)

South America (Spanish speaking):
Mr. Pino Scafuro (Argentina) 

South America (Portuguese speaking):
Mrs. Gabriella Marcia da Rocha Días (Brazil)

Asia:  
Mr. Cyril John (India)

Asia: 
Rev. Br. James Shin San-Hyun (South Korea)

Africa (French speaking): 
Mr. Jean-Christophe Sakiti (Togo)

Africa (English speaking): 
Mr. Fred Mawanda (Uganda)

Europe: 
Mr. Paolo Maino (Italy)

Europe: 
Rev. Deacon Etienne Mellot (France)

Oceania: 
Mr. Shayne Bennett 
(Australia)

Diverse Catholic Charismatic Renewal ministries: 
Mr. José Prado Flores (Mexico) 

Charismatic priest or religious: 
Rev. Fr. Etienne Vetö (United States)

Communities: 
Mr. Jean Barbara (Lebanon)

Communities:
Rev. Deacon Johannes Fichtenbauer (Austria) 

Associations with Holy See recognition: 
Mr. François Prouteau (France)

Young Catholic under 30 years old: 
Ms. Giulia Rancan (Italia)

 

Ecclesiastical Assistant: Rev. Fr. Raniero Cantalamessa, O.F.M. Cap.(Italy)

 

The above-mentioned persons will assume their functions at the Solemnity of Pentecost 2019, day upon which CHARIS’ statutes will come into effect. At the same date, the International Catholic Charismatic Renewal Service and the Catholic Fraternity of Charismatic Covenant Communities and Fellowships will cease to exist. The patrimony of these two bodies will be transferred to CHARIS, in order to provide this new body with the financial means necessary to undertake the mission intended for it by the Holy Father.

Vatican, October 31st 2018

Previous Article Profetia
Next Article Karismatisk förnyelse i Katolska kyrkan. Nyhetsbrev från Bengt Malmgren december 2018.
Print
6733
Please login or register to post comments.

Theme picker

 


CHARIS samordnar och betjänar den världsvida karismatiska förnyelsen i Katolska kyrkan.

Den karismatiska förnyelsen i Katolska kyrkan är inte en rörelse i samma mening som andra rörelser i kyrkan. Det finns ingen jordisk grundare, det är snarare en ström av Guds nåd som ger förnyelse i den Helige Ande. Den är världsvid och ger sig tillkänna i många olika uttrycksformer. Karismatiska förnyelsen består av en mångfacetterad samling personer, grupper, kommuniteter och tjänster. Men i vår olikhet och mångfald delar vi samma erfarenhet att vår tro blir mera levande genom den Helige Andes utgjutande och frigörande i våra liv. Det som vi kallar eller "den Helige Andes dop" eller "den personliga Pingsten". Charles Whitehead, tidigare president för ICCRS har skrivit en sammanfattande artikel om den karismatiska förnyelsen. Läs artikeln här.

ICCRS (International Catholic Charismatic Renewal Services) med huvudkontor i Vatikanen samordnade tidigare den karismatiska förnyelsen på världsplanet. ”Catholic Charismatic Renewal International Service, CHARIS, är från och med 2019 det internationella serviceorganet inom Katolska kyrkan för alla uttryck av katolsk karismatisk förnyelse och som ersätter ICCRS. 

Karismatiska förnyelsen i Katolska kyrkan är en strömning som tog sin början 1967 som en frukt av Andra Vatikankonciliet. Det är en del av den pingstkarismatiska förnyelseström som präglat kristenheten ända sedan början av 1900-talet med den klassiska Pingströrelsen och sedan karismatiska förnyelserörelser i alla de etablerade samfunden och under senare delen av 1900-talet nya fristående pingstkarismatiska församlingsbildningar.

Gemensamt för alla uttryck för katolsk karismatisk förnyelse är erfarenheten av Pingstens frukter genom andliga nådegåvor kallat dopet i den Helige Ande, innefattande ett personligt möte med Jesus Kristus som Frälsare, en öppenhet för Guds Ord, för att verka i nådegåvorna, och för evangelisation i trogen tjänst åt kyrkan.

CHARIS skall verka för och styrka gemenskapen bland alla uttryck för karismatisk förnyelse och befrämja samhörighetskänslan inom hela den välrldsvida karismatiska familjen.I det vi erkänner katolska karismatiska förnyelsen som del av en ekumenisk förnyelseström så är CHARIS ett instrument för att främja enheten i Kristi kropp såsom uttrycks i Jesus Kristus egen bön (Joh 17).”

CHARIS leds av en moderator med stöd av ett råd, "International Service of Communion". Funktionen regleras i särskilda statuter fastställda av Vatikanen. Charis syfte är att främja och utveckla katolsk karismatisk förnyelse som en ström av nåd i kyrkan och för kyrkan; att verka för strävan efter enhet inom Kristi kropp (ekumenik); att verka för bra kommunikation mellan de kyrkliga auktoriteterna och den karismatiska förnyelsen i hela världen, särskilt med den Heliga Stolen genom dikasteriet för lekmännen, familjen och livet. Läs mera på CHARIS hemsida.

MINIMISE

 
   CHARIS moderator Jean-Luc Moens inbjudan till alla att förenas i bön Pingstafton 22.00

10 min sammandrag av DVD om Karismatiska förnyelsen i Katolska kyrkan:

 

History of CCR on video - Espanol

I nyutgåva inör 50-årsjubileet: Hela historien om 18 februari 1967 då Karismatiska förnyelsen i Katolska kyrkan föddes:

The Dramatic Beginning of The Catholic Charismatic Renewal. New Life Publishing

Beställ via info@isidor.se
200 kr inkl frakt

 

DVD om Karismatiska förnyelsen i Katolska kyrkan utgiven av ICCRS:

Cross of the Renewal:

 

 ICCRS har introducerat Cross of the Renewal som en symbol som alla kan bära som ett vittnesbörd om den Helige Andes kraft i deras liv.

Blodet och vattnet från Jesu sida symboliserar den Helige Andes utgjutande.

Orden "VENI CREATOR SPIRITUS" uttrycker vår ihärdiga bön för ett kontinuerligt utgjutande av den Helige Ande.

Finns i olika utföranden: Med halskedja, som hängsmycke, kragnål, nyckelring.

 


 

Beställning av dessa produkter via e-post: info@isidor.se  

 

 

Diakon Pancho Chin A Loi intervjuas om Karismatiska förnyelsen: