sv-SEpl-PLen-GBes-ESde-DE
  Hem
  |  Login

Minimera
Prenumerera på nyhetsbrev
First Name
Last Name
Email
Avsluta prenumeration

Kalender

Minimera

Minimera

Minimera
Liv i Anden-seminarier i S:ta Clara kyrka

Liv i Anden-seminarier i S:ta Clara kyrka

Börjar 19 april

Liv i Anden-seminarierna utvecklades inom Karismatiska förnyelsen i USA som en introduktion till ett fullödigt liv i den Helige Ande och de karismatiska nådegåvorna. Formen är varvning av undervisning, bibelstudium och förbön samt gruppsamtal. Det har blivit ett omtyckt koncept som spridit sig över världen både inom Katolska kyrkan och i protestantiska samfund. De två första gångerna handlar om trons grunder, Guds kärlek och Frälsningen vilket är grundvalen för livet i den Helige Ande, därefter undervisning om Andens liv, gåvorna och hur man öppnar sig för dessa i det personliga livet samt en förbönssession där man ber om Andens utgjutande. De två avslutande sessionerna handlar om fortsatt växt och mognad i det andliga livet.

 

S:ta Clara kyrka anordnar liv i Anden-seminarier varje år mellan Påsk och Pingst. Så också i år. Citat från deras programblad för aprilprogramblad för april:

 

"Lär känna den helige Ande. Välkommen till en kurs där du får lära dig om och upptäcka livet i den helige Ande. Kursen pågår sju onsdagskvällar kl 18 – 20 med start 19 april. Kurskvällarna innefattar föredrag och lovsång, fika och samtal i smågrupper. Medverkande är bla: Iwan Giertz, Nils Lidskog, Inga Pagréus, Gunnar Berg och Elise Lindqvist. Anmälan till Nils Lidskog. Du kan också dyka upp direkt det första kurstillfället. Kostnad 100 kr. 'Utan dig är allting dött, åldrat kraftlöst, tomt och trött, under tidens tyranni.' "

 

Bengt Malmgren är inbjuden att svara för undervisningen den tredje sessionen. De sju seminariernas teman är: 1. Guds kärlek, 2. Frälsningen, 3. Det nya livet, 4. Att ta emot Guds gåva, 5. Döpt i den Helige Ande, 6. Att växa, 7. Fortsatt överlåtelse till Kristus.
Previous Article Let’s prepare our hearts - Episode 10: It is accomplished by Fr. Raniero Cantalamessa
Next Article Ledare inom CCR om förnyelsen med anledning av det stundande 50-årsjubileet i Rom
Print
2448

Please login or register to post comments.

Name:
Email:
Subject:
Message:
x
This is 15 day trial version.

 


ICCRS samordnar och betjänar den världsvida karismatiska förnyelsen i Katolska kyrkan.

Den karismatiska förnyelsen i Katolska kyrkan är inte en rörelse i samma mening som andra rörelser i kyrkan. Det finns ingen jordisk grundare, det är snarare en ström av Guds nåd som ger förnyelse i den Helige Ande. Den är världsvid och ger sig tillkänna i många olika uttrycksformer. KArismatiska förnyelsen består av en mångfacetterad samling personer, grupper, kommuniteter och tjänster. Men i vår olikhet och mångfald delar vi samma erfarenhet att vår tro blir mera levande genom den Helige Andes utgjutande och frigörande i våra liv. Det som vi kallar eller "den Helige Andes dop" eller "den personliga Pingsten". Charles Whitehead, tidigare president för ICCRS har skrivit en sammanfattande artikel om den karismatiska förnyelsen. Läs artikeln här.

ICCRS (International Catholic Charismatic Renewal Services) med huvudkontor i Vatikanen samordnar den karismatiska förnyelsen på världsplanet. I senaste numret av ICCRS nyhetsbrev kan man läsa mer om ICCRS och dess funktion. Läs mer om ICCRS funktion i Katolska karismatiska förnyelsen här.

Minimera

 
   

ICCRS web-TV

UT PÅ DJUPT VATTEN: Se Michelle Morans inspirerande tal från 50-årsminnet av Duquense-weekenden om Karismatiska förnyelsens framtid och mission på ICCRS-TV

 

10 min sammandrag av DVD om Karismatiska förnyelsen i Katolska kyrkan:

 

History of CCR on video - Espanol

I nyutgåva inör 50-årsjubileet: Hela historien om 18 februari 1967 då Karismatiska förnyelsen i Katolska kyrkan föddes:

The Dramatic Beginning of The Catholic Charismatic Renewal. New Life Publishing

Beställ via info@isidor.se
200 kr inkl frakt

DVD om Karismatiska förnyelsen i Katolska kyrkan utgiven av ICCRS:

Cross of the Renewal:

 

 ICCRS har introducerat Cross of the Renewal som en symbol som alla kan bära som ett vittnesbörd om den Helige Andes kraft i deras liv.

Blodet och vattnet från Jesu sida symboliserar den Helige Andes utgjutande.

Orden "VENI CREATOR SPIRITUS" uttrycker vår ihärdiga bön för ett kontinuerligt utgjutande av den Helige Ande.

Finns i olika utföranden: Med halskedja, som hängsmycke, kragnål, nyckelring.


Beställning av dessa produkter via e-post: info@isidor.se