Hem
  |  Login

Minimize

Minimize
Prenumerera på nyhetsbrev
First Name
Last Name
Email
Avsluta prenumeration

Kalender

Minimize

Minimize
Karismatisk förnyelse i Katolska kyrkan. Nyhetsbrev augusti 2021
Bengt Malmgren
/ Categories: CCR

Karismatisk förnyelse i Katolska kyrkan. Nyhetsbrev augusti 2021

STIFTSVALLFÄRD 4 SEPTEMBER.

"Vi behöver den Helige Andes ljus och kraft för att bli en mer utåtriktad och evangeliserande kyrka" är temat för årets stiftsvallfärd till Vadstena lördag den 4 september. Vår biskop kardinal Anders uppfordrar oss alla att be om den Helige Andes hjälp inför vallfärden för att den inte skall bli en engångshändelse utan verkligen leda till en hängivenhet till Jesus Kristus och göra oss medvetna om att vi har en uppgift att göra Evangeliet tydligare i vår omgivning. 
[Biskop Anders kort video inför vallfärden]

Vi i den Karismatiska förnyelsen har all anledning att delta i denna bön. Karismatisk förnyelse är ingen särskild spiritualitet, utan vill medvetandegöra Andens dop och de andliga nådegåvorna i Kyrkans mitt och samverka med stift och församlingar. Ni som inte kan komma till Vadstena kan ändå vara med i bön.

--------------

VAD ÄR CHARIS?

CHARIS tillskapades av den Heliga Stolen 2019 som en enhet med egna statuter under Dikasteriet för lekmännen, familjen och livet för att handha relationen till den världsvida Katolska karismatiska förnyelsen (CCR).

CHARIS Magazine kom i juli ut med en [specialutgåva] om processen med tillskapande av CHARIS, som ersatte den tidigare organisationsstrukturen med ICCRS och Catholic Fraternity of Covenant Communities and Fellowships.

Här några av de viktigaste artiklarna och dokumenten som förklarar vad som skett och vad det handlar om:

1. Vad är CHARIS? - En informativ artikel som förklarar grunderna. Det speciella är att det inte är en offentlig organisation av lekmän, utan en entitet (eng "body") upprättad av Den Heliga Stolen genom Dikasteriet för lekmännen, familjen och livet och som getts funktionen av en juridisk person.
Det skall inte vara någon stor byråkrati, men det finns ett mindre kontor i Vatikanen samt en internationell grupp, CHARIS International Service of Communion (CISC) bestående av företrädare för Karismatiska förnyelsen från varje kontinent med en utsedd moderator samt f Raniero Cantalamessa som prästerlig konsult.
Det är tänkt att det även skall tillskapas services of communion på kontinental nivå (CCSC) samt nationell nivå (CNSC), ej som några styrande administrativa kommittéer, utan som uttryck för gemenskap och samarbete bland de varierande uttryck för förnyelsen som finns inom varje land.[Läs artikeln här].

2. Påve Franciskus tal vid den internationella konferensen med Karismatiska förnyelsen i Rom pingsten 2019 i samband med inrättandet av CHARIS. I detta tal inför 4500 medlemmar av den Karismatiska förnyelsen från hela världen förklarade påve Franciskus klart vad CHARIS är och vad Kyrkan förväntar sig av den.

3. The Birth of CHARIS and the importance for Catholic Charismatic Renewal. Tal av kardinal Kevin Farrell i samband med inrättandet av CHARIS 6 juni 2019.

4. The Catholic Charismatic Renewal: a Current of grace for the whole Church. Tal av f Raniero Cantalamessa O.F.M.Cap. 8 juni 2019.

[Länk till alla talen och fler grunddokument via denna artikel]


ARBETET I SVERIGE OCH NORDEN

På nationell nivå innebär det att tidigare s.k. nationella service-kommittéer för CCR (I Sverige tidigare AKKS och KKS) upphört och en ny samarbetsform skall inrättas för samverkan mellan alla uttryck för Karismatiska förnyelsen i ett land, de lokala stiften och Vatikanen som skall bygga på gemenskap och samarbete, ej centralstyrning, CNSC (Charis National Service of Communion). I diaspora-länder kan man inrätta en CNSC gemensam för flera länder. Efter kontakt med kontaktpersoner i Danmark, Finland och Norge står det klart att det finns starkt stöd för att ha en gemensam CNSC för länderna som täcks av Nordiska biskopskonferensen. Vi har dock ännu inte lyckats få kontakt med Island.

CHARIS har gett ut ett dokument men riktlinjer hur en CNSC formas: [Guidelines for the creation of single CHARIS National Service of Communion].


EUROPEISKT MÖTE I BUDAPEST 24-26 SEPTEMBER

Ett möte i Budapest är sammankallat 24-26 september för arbetet med att tillskapa en kontinental service of communion för Europa och stödja arbetet med nationella services of communion. Vi har haft regelbundna kontakter via Zoom med den förberedande europeiska kommittén  under våren. Varje land är inbjuden att skicka delegater till mötet. De övriga nordiska länderna har sagt att de inte har möjlighet att skicka några, så vi från Sverige kommer att representera alla de nordiska länderna och rapportera tillbaka till våra kontaktpersoner där.

Från Sverige kommer följande personer att åka:
Bola Richards, ledare för bönegruppen i Katolska domkyrkan Stockholm. Han reser tillsammans med sin fru Maria.
Ludwig Gelot från bönegruppen i Järfälla
Firas Daykh från Syrisk-katolska församlingen i Södertälje.

 

KONTAKT SÖKES MED ALLA KARISMATISKA GRUPPER I SVERIGE OCH NORDEN

I arbetet med att tillskapa en CNSC för Norden vill vi ha kontakt med ledare för alla grupper i den mångfald som definierar sig som karismatiska och vill ingå i denna gemenskap via CHARIS. En del har vi redan kontakt med. Vi tror dock det finns fler, och alla ledare eller kontaktpersoner som känner sig träffade av detta ombeds höra av sig.
De grupper vi har kontakt med hittills i Sverige är:

Bönegrupper: Katolska Domkyrkan, S:ta Eugenia, Spanska missionen i Stockholm, Järfälla, Maria i Rosengård i Malmö, Täby, Uppsala, Ystad.

Karismatiska kommuniteter: Koinonia Johannes Döparen i Täby.


KONTAKT MED STIFTET

CNSC skall också ha kontakt med stiften och den Nordiska biskopskonferensen. Biskop Anders är informerad, och anvisar oss att ha kontakt med biskopsvikarien för evangelisation, msgr Andrés Bernar.

------

Det var allt för denna gång. Be för att den Karismatiska förnyelsen i Sverige och Norden verkligen får leva upp till sin kallelse att främja Andens dop i hela kyrkan så att hon med full kraft kan förmedla vittnesbördet om Jesus Kristus i hela samhället.


/Bengt Malmgren
 

Previous Article Vad är CHARIS?
Next Article Katolsk karismatisk förnyelse i Sverige, Nyhetsbrev september 2021
Print
163
Please login or register to post comments.

Theme picker

 


CHARIS samordnar och betjänar den världsvida karismatiska förnyelsen i Katolska kyrkan.

Den karismatiska förnyelsen i Katolska kyrkan är inte en rörelse i samma mening som andra rörelser i kyrkan. Det finns ingen jordisk grundare, det är snarare en ström av Guds nåd som ger förnyelse i den Helige Ande. Den är världsvid och ger sig tillkänna i många olika uttrycksformer. Karismatiska förnyelsen består av en mångfacetterad samling personer, grupper, kommuniteter och tjänster. Men i vår olikhet och mångfald delar vi samma erfarenhet att vår tro blir mera levande genom den Helige Andes utgjutande och frigörande i våra liv. Det som vi kallar eller "den Helige Andes dop" eller "den personliga Pingsten". Charles Whitehead, tidigare president för ICCRS har skrivit en sammanfattande artikel om den karismatiska förnyelsen. Läs artikeln här.

ICCRS (International Catholic Charismatic Renewal Services) med huvudkontor i Vatikanen samordnade tidigare den karismatiska förnyelsen på världsplanet. ”Catholic Charismatic Renewal International Service, CHARIS, är från och med 2019 det internationella serviceorganet inom Katolska kyrkan för alla uttryck av katolsk karismatisk förnyelse och som ersätter ICCRS. 

Karismatiska förnyelsen i Katolska kyrkan är en strömning som tog sin början 1967 som en frukt av Andra Vatikankonciliet. Det är en del av den pingstkarismatiska förnyelseström som präglat kristenheten ända sedan början av 1900-talet med den klassiska Pingströrelsen och sedan karismatiska förnyelserörelser i alla de etablerade samfunden och under senare delen av 1900-talet nya fristående pingstkarismatiska församlingsbildningar.

Gemensamt för alla uttryck för katolsk karismatisk förnyelse är erfarenheten av Pingstens frukter genom andliga nådegåvor kallat dopet i den Helige Ande, innefattande ett personligt möte med Jesus Kristus som Frälsare, en öppenhet för Guds Ord, för att verka i nådegåvorna, och för evangelisation i trogen tjänst åt kyrkan.

CHARIS skall verka för och styrka gemenskapen bland alla uttryck för karismatisk förnyelse och befrämja samhörighetskänslan inom hela den välrldsvida karismatiska familjen.I det vi erkänner katolska karismatiska förnyelsen som del av en ekumenisk förnyelseström så är CHARIS ett instrument för att främja enheten i Kristi kropp såsom uttrycks i Jesus Kristus egen bön (Joh 17).”

CHARIS leds av en moderator med stöd av ett råd, "International Service of Communion". Funktionen regleras i särskilda statuter fastställda av Vatikanen. Charis syfte är att främja och utveckla katolsk karismatisk förnyelse som en ström av nåd i kyrkan och för kyrkan; att verka för strävan efter enhet inom Kristi kropp (ekumenik); att verka för bra kommunikation mellan de kyrkliga auktoriteterna och den karismatiska förnyelsen i hela världen, särskilt med den Heliga Stolen genom dikasteriet för lekmännen, familjen och livet. Läs mera på CHARIS hemsida.

Minimize

 
   

 

Fader Brieven var personlig sekreterare till  Kardinal Suenens och spelade en viktig roll i den katolska karismatiska förnyelsen. Här vad han sade då CHARIS startades pingsten 2019.

10 min sammandrag av DVD om Karismatiska förnyelsen i Katolska kyrkan:

 

History of CCR on video - Espanol

I nyutgåva inör 50-årsjubileet: Hela historien om 18 februari 1967 då Karismatiska förnyelsen i Katolska kyrkan föddes:

The Dramatic Beginning of The Catholic Charismatic Renewal. New Life Publishing

Beställ via info@isidor.se
200 kr inkl frakt

 

DVD om Karismatiska förnyelsen i Katolska kyrkan utgiven av ICCRS:

Cross of the Renewal:

 

 ICCRS har introducerat Cross of the Renewal som en symbol som alla kan bära som ett vittnesbörd om den Helige Andes kraft i deras liv.

Blodet och vattnet från Jesu sida symboliserar den Helige Andes utgjutande.

Orden "VENI CREATOR SPIRITUS" uttrycker vår ihärdiga bön för ett kontinuerligt utgjutande av den Helige Ande.

Finns i olika utföranden: Med halskedja, som hängsmycke, kragnål, nyckelring.

 


 

Beställning av dessa produkter via e-post: info@isidor.se  

 

 

Diakon Pancho Chin A Loi intervjuas om Karismatiska förnyelsen: