Hem
  |  Login

Minimize

Minimize
Prenumerera på nyhetsbrev
First Name
Last Name
Email
Avsluta prenumeration

Kalender

Minimize

Minimize
Vad är CHARIS?
Bengt Malmgren
/ Categories: CCR

Vad är CHARIS?

Specialutgåva av CHARIS Magazine förklarar allt om tillblivelsen av CHARIS, den nya organisationen för Vatikanens kontdakt med och stöd åt Karismatiska förnyelsen (CCR)

CHARIS Magazine har i dagarna kommit med en specialutgåva om processen med tillskapande av CHARIS, den nya funktionen för Den Heliga Stolens relation till den världsvida Karismatiska förnyelsen (CCR). CHARIS startade pingsten 2019, och ersatte den tidigare organisationsstrukturen med ICCRS och Catholic Fraternity of Covenant Communities and Fellowships.

Här presenteras några av de viktigaste artiklarna och dokumenten som förklarar vad som skett och vad det handlar om.

1. Vad är CHARIS? - En informativ artikel som förklarar grunderna. Det speciella är att det inte är en offentlig organisation av lekmän, utan en entitet (eng "body") upprättad av Den Heliga Stolen genom Dikasteriet för lekmännen, familjen och livet och som getts funktionen av en juridisk person. [Läs artikeln här].

2. Påve Franciskus tal vid den internationella konferensen med Karismatiska förnyelsen i Rom pingsten 2019 i samband med inrättandet av CHARIS. I detta tal inför 4500 medlemmar av den Karismatiska förnyelsen från hela världen förklarade påve Franciskus klart vad CHARIS är och vad Kyrkan förväntar sig av den. [Läs här].

3. The Birth of CHARIS and the importance for Catholic Charismatic Renewal. Tal av kardinal Kevin Farrell i samband med inrättandet av CHARIS 6 juni 2019. [Läs här].

4. The Catholic Charismatic Renewal: a Current of grace for the whole Church. Tal av f Raniero Cantalamessa O.F.M.Cap. 8 juni 2019. [Läs här].

Dokument (klicka på texten):
CHARIS konstitutionsdekret
CHARIS statuter
Karismatisk ordbok (engelska termer)


På nationell nivå innebär det att tidigare s.k. nationella service-kommittéer för CCR ( I Sverige AKKS och KKS) upphört och en ny samarbetsform skall inrättas för samverkan mellan alla uttryck för Karismatiska förnyelsen i ett land, de lokala stiften och Vatikanen som skall bygga på gemenskap och samarbete, ej centralstyrning, CNSC (Charis National Service of Communion). För Nordens del lutar det åt att en gemensam CNSC kommer att inrättas för alla länderna som täcks av Nordiska biskopskonferensen.
CHARIS har gett ut ett dokument men riktlinjer hur en CNSC formas: [Guidelines for the creation of single CHARIS National Service of Communion].

 

 

 

 

Previous Article Pingstafton: Mässa med kardinal Anders Arborelius och de andliga rörelserna kl 17.00. CHARIS ekumeniska pingstvaka på internet 21.00
Next Article Karismatisk förnyelse i Katolska kyrkan. Nyhetsbrev augusti 2021
Print
224
Please login or register to post comments.

Theme picker

 


CHARIS samordnar och betjänar den världsvida karismatiska förnyelsen i Katolska kyrkan.

Den karismatiska förnyelsen i Katolska kyrkan är inte en rörelse i samma mening som andra rörelser i kyrkan. Det finns ingen jordisk grundare, det är snarare en ström av Guds nåd som ger förnyelse i den Helige Ande. Den är världsvid och ger sig tillkänna i många olika uttrycksformer. Karismatiska förnyelsen består av en mångfacetterad samling personer, grupper, kommuniteter och tjänster. Men i vår olikhet och mångfald delar vi samma erfarenhet att vår tro blir mera levande genom den Helige Andes utgjutande och frigörande i våra liv. Det som vi kallar eller "den Helige Andes dop" eller "den personliga Pingsten". Charles Whitehead, tidigare president för ICCRS har skrivit en sammanfattande artikel om den karismatiska förnyelsen. Läs artikeln här.

ICCRS (International Catholic Charismatic Renewal Services) med huvudkontor i Vatikanen samordnade tidigare den karismatiska förnyelsen på världsplanet. ”Catholic Charismatic Renewal International Service, CHARIS, är från och med 2019 det internationella serviceorganet inom Katolska kyrkan för alla uttryck av katolsk karismatisk förnyelse och som ersätter ICCRS. 

Karismatiska förnyelsen i Katolska kyrkan är en strömning som tog sin början 1967 som en frukt av Andra Vatikankonciliet. Det är en del av den pingstkarismatiska förnyelseström som präglat kristenheten ända sedan början av 1900-talet med den klassiska Pingströrelsen och sedan karismatiska förnyelserörelser i alla de etablerade samfunden och under senare delen av 1900-talet nya fristående pingstkarismatiska församlingsbildningar.

Gemensamt för alla uttryck för katolsk karismatisk förnyelse är erfarenheten av Pingstens frukter genom andliga nådegåvor kallat dopet i den Helige Ande, innefattande ett personligt möte med Jesus Kristus som Frälsare, en öppenhet för Guds Ord, för att verka i nådegåvorna, och för evangelisation i trogen tjänst åt kyrkan.

CHARIS skall verka för och styrka gemenskapen bland alla uttryck för karismatisk förnyelse och befrämja samhörighetskänslan inom hela den välrldsvida karismatiska familjen.I det vi erkänner katolska karismatiska förnyelsen som del av en ekumenisk förnyelseström så är CHARIS ett instrument för att främja enheten i Kristi kropp såsom uttrycks i Jesus Kristus egen bön (Joh 17).”

CHARIS leds av en moderator med stöd av ett råd, "International Service of Communion". Funktionen regleras i särskilda statuter fastställda av Vatikanen. Charis syfte är att främja och utveckla katolsk karismatisk förnyelse som en ström av nåd i kyrkan och för kyrkan; att verka för strävan efter enhet inom Kristi kropp (ekumenik); att verka för bra kommunikation mellan de kyrkliga auktoriteterna och den karismatiska förnyelsen i hela världen, särskilt med den Heliga Stolen genom dikasteriet för lekmännen, familjen och livet. Läs mera på CHARIS hemsida.

Minimize

 
   

 

Fader Brieven var personlig sekreterare till  Kardinal Suenens och spelade en viktig roll i den katolska karismatiska förnyelsen. Här vad han sade då CHARIS startades pingsten 2019.

10 min sammandrag av DVD om Karismatiska förnyelsen i Katolska kyrkan:

 

History of CCR on video - Espanol

I nyutgåva inör 50-årsjubileet: Hela historien om 18 februari 1967 då Karismatiska förnyelsen i Katolska kyrkan föddes:

The Dramatic Beginning of The Catholic Charismatic Renewal. New Life Publishing

Beställ via info@isidor.se
200 kr inkl frakt

 

DVD om Karismatiska förnyelsen i Katolska kyrkan utgiven av ICCRS:

Cross of the Renewal:

 

 ICCRS har introducerat Cross of the Renewal som en symbol som alla kan bära som ett vittnesbörd om den Helige Andes kraft i deras liv.

Blodet och vattnet från Jesu sida symboliserar den Helige Andes utgjutande.

Orden "VENI CREATOR SPIRITUS" uttrycker vår ihärdiga bön för ett kontinuerligt utgjutande av den Helige Ande.

Finns i olika utföranden: Med halskedja, som hängsmycke, kragnål, nyckelring.

 


 

Beställning av dessa produkter via e-post: info@isidor.se  

 

 

Diakon Pancho Chin A Loi intervjuas om Karismatiska förnyelsen: