Hem
  |  Login

Minimize

Minimize
Prenumerera på nyhetsbrev
First Name
Last Name
Email
Avsluta prenumeration

Kalender

Minimize

Minimize
Pingstafton: Mässa med kardinal Anders Arborelius och de andliga rörelserna kl 17.00. CHARIS ekumeniska pingstvaka på internet 21.00
Bengt Malmgren
/ Categories: CCR, Andliga nådegåvor

Pingstafton: Mässa med kardinal Anders Arborelius och de andliga rörelserna kl 17.00. CHARIS ekumeniska pingstvaka på internet 21.00

Ikväll firar kardinal Anders Arborelius pingstvaka kl. 17 i katolska domkyrkan tillsammans med kyrkans andliga rörelser. Den är inte öppen för allmänheten men sänds via domkyrkans videokanal. [Länk här]
 

Välkommen till CHARIS´ ekumeniska kommittés världsvida EKUMENISKA PINGSTVIGILIA på internet kl 21.00 pingstafton. Länkar för olika språk nedan.

Man kommer att göra nedslag i Topeka, Texas där Pingströrelsen föddes i början av 1900-talet, i Rom, i Buenos Aires där det var ett öppet ekumeniskt klimat mellan evangelikala och katoliker under den tid Bergoglio var ärkebiskop där och i Jerusalem där kyrkan föddes den första pingsten.
Meditation av Justin Welby, ärkebiskopen av Cantebury.
Budskap från påve Franciskus.

Länkar till sändningen, olika språkversioner:
ENGLISH: cutt.ly/bb3sSQB

FRENCH: cutt.ly/qb1wtc1

SPANISH: cutt.ly/9b1wiV8

POLISH: cutt.ly/cb1wg34

 

Rörelsernas Pingst med biskop Anders, historik:
Det var under stiftsjubileumsåret 2003 som biskop Anders Arborelius tog initiativet att inbjuda de Andliga rörelserna i kyrkan till en pingstvigilia. I predikan sade biskopen: "Att dela med sig av Kristi rikedom kan ske på otaliga sätt. När vi är samlade idag är det viktigt att var och en ser sin närvaro som en gåva till de andra, som ett sätt att dela med sig av det djupaste, största och finaste som man själv har fått."

Dessa möten har utvecklats till en tradition, på senare år har även lekmannaordnar och sekularistitut inbegripits. Syftet är att i vår mångfald av nådegåvor markera enheten i tron, hoppet och kärleken till gagn för hela kyrkans uppbyggnad.
[Kyrka i rörelse. Om rörelserna på Stockholms katolska stifts hemsida]
[Rörelserna, historisk hemsida]

Previous Article Karismatisk förnyelse i Katolska kyrkan. Nyhetsbrev maj 2021
Next Article Vad är CHARIS?
Print
961

Documents to download

Please login or register to post comments.

Theme picker

 


CHARIS samordnar och betjänar den världsvida karismatiska förnyelsen i Katolska kyrkan.

Den karismatiska förnyelsen i Katolska kyrkan är inte en rörelse i samma mening som andra rörelser i kyrkan. Det finns ingen jordisk grundare, det är snarare en ström av Guds nåd som ger förnyelse i den Helige Ande. Den är världsvid och ger sig tillkänna i många olika uttrycksformer. Karismatiska förnyelsen består av en mångfacetterad samling personer, grupper, kommuniteter och tjänster. Men i vår olikhet och mångfald delar vi samma erfarenhet att vår tro blir mera levande genom den Helige Andes utgjutande och frigörande i våra liv. Det som vi kallar eller "den Helige Andes dop" eller "den personliga Pingsten". Charles Whitehead, tidigare president för ICCRS har skrivit en sammanfattande artikel om den karismatiska förnyelsen. Läs artikeln här.

ICCRS (International Catholic Charismatic Renewal Services) med huvudkontor i Vatikanen samordnade tidigare den karismatiska förnyelsen på världsplanet. ”Catholic Charismatic Renewal International Service, CHARIS, är från och med 2019 det internationella serviceorganet inom Katolska kyrkan för alla uttryck av katolsk karismatisk förnyelse och som ersätter ICCRS. 

Karismatiska förnyelsen i Katolska kyrkan är en strömning som tog sin början 1967 som en frukt av Andra Vatikankonciliet. Det är en del av den pingstkarismatiska förnyelseström som präglat kristenheten ända sedan början av 1900-talet med den klassiska Pingströrelsen och sedan karismatiska förnyelserörelser i alla de etablerade samfunden och under senare delen av 1900-talet nya fristående pingstkarismatiska församlingsbildningar.

Gemensamt för alla uttryck för katolsk karismatisk förnyelse är erfarenheten av Pingstens frukter genom andliga nådegåvor kallat dopet i den Helige Ande, innefattande ett personligt möte med Jesus Kristus som Frälsare, en öppenhet för Guds Ord, för att verka i nådegåvorna, och för evangelisation i trogen tjänst åt kyrkan.

CHARIS skall verka för och styrka gemenskapen bland alla uttryck för karismatisk förnyelse och befrämja samhörighetskänslan inom hela den välrldsvida karismatiska familjen.I det vi erkänner katolska karismatiska förnyelsen som del av en ekumenisk förnyelseström så är CHARIS ett instrument för att främja enheten i Kristi kropp såsom uttrycks i Jesus Kristus egen bön (Joh 17).”

CHARIS leds av en moderator med stöd av ett råd, "International Service of Communion". Funktionen regleras i särskilda statuter fastställda av Vatikanen. Charis syfte är att främja och utveckla katolsk karismatisk förnyelse som en ström av nåd i kyrkan och för kyrkan; att verka för strävan efter enhet inom Kristi kropp (ekumenik); att verka för bra kommunikation mellan de kyrkliga auktoriteterna och den karismatiska förnyelsen i hela världen, särskilt med den Heliga Stolen genom dikasteriet för lekmännen, familjen och livet. Läs mera på CHARIS hemsida.

Minimize

 
   

 

Fader Brieven var personlig sekreterare till  Kardinal Suenens och spelade en viktig roll i den katolska karismatiska förnyelsen. Här vad han sade då CHARIS startades pingsten 2019.

10 min sammandrag av DVD om Karismatiska förnyelsen i Katolska kyrkan:

 

History of CCR on video - Espanol

I nyutgåva inör 50-årsjubileet: Hela historien om 18 februari 1967 då Karismatiska förnyelsen i Katolska kyrkan föddes:

The Dramatic Beginning of The Catholic Charismatic Renewal. New Life Publishing

Beställ via info@isidor.se
200 kr inkl frakt

 

DVD om Karismatiska förnyelsen i Katolska kyrkan utgiven av ICCRS:

Cross of the Renewal:

 

 ICCRS har introducerat Cross of the Renewal som en symbol som alla kan bära som ett vittnesbörd om den Helige Andes kraft i deras liv.

Blodet och vattnet från Jesu sida symboliserar den Helige Andes utgjutande.

Orden "VENI CREATOR SPIRITUS" uttrycker vår ihärdiga bön för ett kontinuerligt utgjutande av den Helige Ande.

Finns i olika utföranden: Med halskedja, som hängsmycke, kragnål, nyckelring.

 


 

Beställning av dessa produkter via e-post: info@isidor.se  

 

 

Diakon Pancho Chin A Loi intervjuas om Karismatiska förnyelsen: