sv-SEpl-PLen-GBes-ESde-DE
  Hem
  |  Login

MINIMISE

MINIMISE
Prenumerera på nyhetsbrev
First Name
Last Name
Email
Avsluta prenumeration

MINIMISE
Bengt Malmgren

Katolsk Karismatisk förnyelse december 2020

Nyhetsbrev från Bengt Malmgren

På CHARIS hemsida finns senaste nytt, bl.a. om det internationella ungdomseventet under allhelgonahelgen med bl.a. tal av F Cantalamessa och påve Franciskus.

Påve Franciskus uppmaning till ungdomarna att öppna våra hjärtan för den Helige Ande må gälla oss alla, unga som gamla:

"We have to open our hearts so that the Holy Spirit creates that encounter with Jesus. We have to give the Spirit the opportunity to enter in us and lead us on this path of holiness. You, young people, don’t think that holiness is an unattainable thing, it is the Christian way of every day. Look no other way...
Open your heart to the Spirit so that he transforms the life of each one of you.
May God bless you! and please don’t forget to pray for me."

 

Bönegrupper och kommuniteter i Sverige

Förteckning över bönegrupper och karismatiska kommuniteter som vi känner till i Sverige finns här
Om det finns fler som vi inte känner till, var snäll och meddela mig gruppens namn, var ni träffas och kontaktperson så förs ni upp på listan.

 

KKS har upphört. "National Service of Communion" skall bildas.

Sedan den nya organisationen för CHARIS har trätt i kraft pingsten 2019 finns inte längre någon centralt organiserad struktur på nationell nivå i Sverige. Tidigare KKS har upphört. I den nya organisationen vill man ha en mindre byråkratisk form, mera inriktad på kommunikation än på struktur och ledning. På nationell nivå skall finnas en "National Service of Communion" bestående av representatner från de olika bönegrupperna och kommuniteterna i landet. 

Målsättningen är att bygga upp och stärka den mångfacetterade karismatiska familjen i landet. Den skall vara så inklusiv som möjligt och ta in alla verksamheter som definierar sig som karismatiska.

Man kan utse en moderator och man skall kunna sända representanter till möten på Europeisk och internationell nivå. En moderator bör kunna representera hela den karismatiska förnyelsen i landet i dess mångfald utan att favorisera någon grupp eller inriktning.

 

Karismatiska förnyelsen i Sverige Facebook-grupp: Du kan ansöka om medlemskap.
https://www.facebook.com/groups/347952895315657/ 
Observera, för att bli godkänd i gruppen vill vi att ni berättar vilken församling ni tillhör och vilken bönegrupp/karismatisk kommunitet ni brukar delta i. Finns ingen grupp i församlingen, skriv då det, ni kan ni bli medlemmar i Facebook-gruppen ändå.

 

CHARIS jul-donationskampanj - Ge ett bidrag!

CHARIS har ingen stor organisation men ett kontor i Vatikanen för att kunna tjäna Karismatiska förnyelsens uppdrag och är beroende av stöd från övriga världen, ingenting är gratis. Överväg vad din gåva skall vara. Man kan sätta in ett bidrag via denna länk:

https://www.paypal.com/donate/?hosted_button_id=8ADKV3WMVD53G


 

Stiftsvallfärd till Vadstena 2021

Karismatiska förnyelsen i Sverige sker i samverkan med våra lokala församlingar, kyrkoherdar och biskop Anders. Vi skall inte vara isolerade grupper utan hela tiden ha inriktningen att karismatiskt liv och de andliga nådegåvorna skall genomsyra hela kyrkan och bidra till att den byggs upp.

Stiftsvallfärden till Vadstena 4 september 2021 kommer att ha temat: VI BEHÖVER DEN HELIGE ANDE FÖR ATT BLI EN MER UTÅTRIKTAD OCH EVANGELISERANDE KYRKA. Det är på sin plats att vi inom Karismatiska förnyelsen engagerar oss i detta genom att förbereda oss i bön och självklart vara med på själva dagen.
 

Med detta ber jag att få önska alla en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År.

/Bengt Malmgren
tel 070-7212742

 

CHARIS hemsida: 
https://www.charis.international/en/home/
CHARIS på Facebook: 
https://www.facebook.com/charisoffice/

Karismatisk förnyelse i Sverige: 
hemsida: http://karismatiskfornyelse.se
Facebook: https://www.facebook.com/groups/347952895315657/

Previous Article Karismatisk förnyelse oktober 2020
Next Article Böneveckan för kristen enhet
Print
601
Please login or register to post comments.

Theme picker

 


CHARIS samordnar och betjänar den världsvida karismatiska förnyelsen i Katolska kyrkan.

Den karismatiska förnyelsen i Katolska kyrkan är inte en rörelse i samma mening som andra rörelser i kyrkan. Det finns ingen jordisk grundare, det är snarare en ström av Guds nåd som ger förnyelse i den Helige Ande. Den är världsvid och ger sig tillkänna i många olika uttrycksformer. Karismatiska förnyelsen består av en mångfacetterad samling personer, grupper, kommuniteter och tjänster. Men i vår olikhet och mångfald delar vi samma erfarenhet att vår tro blir mera levande genom den Helige Andes utgjutande och frigörande i våra liv. Det som vi kallar eller "den Helige Andes dop" eller "den personliga Pingsten". Charles Whitehead, tidigare president för ICCRS har skrivit en sammanfattande artikel om den karismatiska förnyelsen. Läs artikeln här.

ICCRS (International Catholic Charismatic Renewal Services) med huvudkontor i Vatikanen samordnade tidigare den karismatiska förnyelsen på världsplanet. ”Catholic Charismatic Renewal International Service, CHARIS, är från och med 2019 det internationella serviceorganet inom Katolska kyrkan för alla uttryck av katolsk karismatisk förnyelse och som ersätter ICCRS. 

Karismatiska förnyelsen i Katolska kyrkan är en strömning som tog sin början 1967 som en frukt av Andra Vatikankonciliet. Det är en del av den pingstkarismatiska förnyelseström som präglat kristenheten ända sedan början av 1900-talet med den klassiska Pingströrelsen och sedan karismatiska förnyelserörelser i alla de etablerade samfunden och under senare delen av 1900-talet nya fristående pingstkarismatiska församlingsbildningar.

Gemensamt för alla uttryck för katolsk karismatisk förnyelse är erfarenheten av Pingstens frukter genom andliga nådegåvor kallat dopet i den Helige Ande, innefattande ett personligt möte med Jesus Kristus som Frälsare, en öppenhet för Guds Ord, för att verka i nådegåvorna, och för evangelisation i trogen tjänst åt kyrkan.

CHARIS skall verka för och styrka gemenskapen bland alla uttryck för karismatisk förnyelse och befrämja samhörighetskänslan inom hela den välrldsvida karismatiska familjen.I det vi erkänner katolska karismatiska förnyelsen som del av en ekumenisk förnyelseström så är CHARIS ett instrument för att främja enheten i Kristi kropp såsom uttrycks i Jesus Kristus egen bön (Joh 17).”

CHARIS leds av en moderator med stöd av ett råd, "International Service of Communion". Funktionen regleras i särskilda statuter fastställda av Vatikanen. Charis syfte är att främja och utveckla katolsk karismatisk förnyelse som en ström av nåd i kyrkan och för kyrkan; att verka för strävan efter enhet inom Kristi kropp (ekumenik); att verka för bra kommunikation mellan de kyrkliga auktoriteterna och den karismatiska förnyelsen i hela världen, särskilt med den Heliga Stolen genom dikasteriet för lekmännen, familjen och livet. Läs mera på CHARIS hemsida.

MINIMISE

 
   

 

Fader Brieven var personlig sekreterare till  Kardinal Suenens och spelade en viktig roll i den katolska karismatiska förnyelsen. Här vad han sade då CHARIS startades pingsten 2019.

10 min sammandrag av DVD om Karismatiska förnyelsen i Katolska kyrkan:

 

History of CCR on video - Espanol

I nyutgåva inör 50-årsjubileet: Hela historien om 18 februari 1967 då Karismatiska förnyelsen i Katolska kyrkan föddes:

The Dramatic Beginning of The Catholic Charismatic Renewal. New Life Publishing

Beställ via info@isidor.se
200 kr inkl frakt

 

DVD om Karismatiska förnyelsen i Katolska kyrkan utgiven av ICCRS:

Cross of the Renewal:

 

 ICCRS har introducerat Cross of the Renewal som en symbol som alla kan bära som ett vittnesbörd om den Helige Andes kraft i deras liv.

Blodet och vattnet från Jesu sida symboliserar den Helige Andes utgjutande.

Orden "VENI CREATOR SPIRITUS" uttrycker vår ihärdiga bön för ett kontinuerligt utgjutande av den Helige Ande.

Finns i olika utföranden: Med halskedja, som hängsmycke, kragnål, nyckelring.

 


 

Beställning av dessa produkter via e-post: info@isidor.se  

 

 

Diakon Pancho Chin A Loi intervjuas om Karismatiska förnyelsen: