sv-SEpl-PLen-GBes-ESde-DE
  Hem
  |  Login

MINIMISE

MINIMISE
Prenumerera på nyhetsbrev
First Name
Last Name
Email
Avsluta prenumeration

MINIMISE
Event date: 31/10/2020 22:00 - 23:30 Export event
CHARIS live-sänd bönevigilia 31 oktober. Alla ungdomar inbjuds särskilt!
Bengt Malmgren
/ Categories: CCR, Händelser

CHARIS live-sänd bönevigilia 31 oktober. Alla ungdomar inbjuds särskilt!

CREATED 4 GREATNESS

Särskilt alla unga att delta i denna vigilia med bön och lovsång som har rubriken CREATED 4 GREATNESS. Temat är helighet. Initiativet kommer från ungdomar som deltog i CHARIS pingstvigilia tidigare i år. 

Fader Raniero Cantalamessa kommer att medverka, samt mamman till Carlo Acutis vars saligförklaring ägde rum 10 oktober. 

31 oktober 22.00. Live-stream via följande kanaler:

Youtube: Charis International

Facebook: Charis International

Instagram: @charis.international

 

Giulia Rancan är ungdomsrepresentant i CHARIS internationella servicekommitté (International Service of Communion). Hon skriver i ett brev till alla unga:

"During the first international conference held by CHARIS, on June 8 2019, Pope Francis addressed to us all these words:

'Young people are the future of the Church, it is true, but they are the present too: they are the present and future of the Church. I am glad you have given them the visibility and responsibility they deserve, to see the present with other eyes and to look at the future with you'.

In CHARIS’s own heart, there is a special place for young people and that is why the first formation course was created for us. CHARIS Leadership Course for Youth had been planned for July 2020, but due to the emergency we have been experiencing, it had to be postponed to the summer of 2021. The time we are living in is indeed a challenge but we want to turn it into an opportunity and not to miss the chance to respond to the important invitation the Pope and the Church have made us.

For this reason, we have thought of "CREATED 4 GREATNESS", the first online ZOOM event for young people, organized by CHARIS on October 31st at 10.00 p.m. (Rome time, on All Saints’ eve). It addresses all young people of the Charismatic Renewal worldwide, inviting them to get together, pray, receive the Holy Spirit and be transformed into the protagonists of the here and now the Church needs. The theme will be ‘the call to Holiness’; a Holiness that is still possible nowadays as many young saints teach us which we will learn more about during the event."

Giulia ber att ni delar detta med alla unga. Hela brevet här.

CHARIS Youth International på Facebook, på Instagram.

 

/Bengt Malmgren


 

Previous Article Låt oss dagligen be för corona-epidemins upphörande och läkedom för de sjuka.
Print
63
Please login or register to post comments.

Theme picker

 


CHARIS samordnar och betjänar den världsvida karismatiska förnyelsen i Katolska kyrkan.

Den karismatiska förnyelsen i Katolska kyrkan är inte en rörelse i samma mening som andra rörelser i kyrkan. Det finns ingen jordisk grundare, det är snarare en ström av Guds nåd som ger förnyelse i den Helige Ande. Den är världsvid och ger sig tillkänna i många olika uttrycksformer. Karismatiska förnyelsen består av en mångfacetterad samling personer, grupper, kommuniteter och tjänster. Men i vår olikhet och mångfald delar vi samma erfarenhet att vår tro blir mera levande genom den Helige Andes utgjutande och frigörande i våra liv. Det som vi kallar eller "den Helige Andes dop" eller "den personliga Pingsten". Charles Whitehead, tidigare president för ICCRS har skrivit en sammanfattande artikel om den karismatiska förnyelsen. Läs artikeln här.

ICCRS (International Catholic Charismatic Renewal Services) med huvudkontor i Vatikanen samordnade tidigare den karismatiska förnyelsen på världsplanet. ”Catholic Charismatic Renewal International Service, CHARIS, är från och med 2019 det internationella serviceorganet inom Katolska kyrkan för alla uttryck av katolsk karismatisk förnyelse och som ersätter ICCRS. 

Karismatiska förnyelsen i Katolska kyrkan är en strömning som tog sin början 1967 som en frukt av Andra Vatikankonciliet. Det är en del av den pingstkarismatiska förnyelseström som präglat kristenheten ända sedan början av 1900-talet med den klassiska Pingströrelsen och sedan karismatiska förnyelserörelser i alla de etablerade samfunden och under senare delen av 1900-talet nya fristående pingstkarismatiska församlingsbildningar.

Gemensamt för alla uttryck för katolsk karismatisk förnyelse är erfarenheten av Pingstens frukter genom andliga nådegåvor kallat dopet i den Helige Ande, innefattande ett personligt möte med Jesus Kristus som Frälsare, en öppenhet för Guds Ord, för att verka i nådegåvorna, och för evangelisation i trogen tjänst åt kyrkan.

CHARIS skall verka för och styrka gemenskapen bland alla uttryck för karismatisk förnyelse och befrämja samhörighetskänslan inom hela den välrldsvida karismatiska familjen.I det vi erkänner katolska karismatiska förnyelsen som del av en ekumenisk förnyelseström så är CHARIS ett instrument för att främja enheten i Kristi kropp såsom uttrycks i Jesus Kristus egen bön (Joh 17).”

CHARIS leds av en moderator med stöd av ett råd, "International Service of Communion". Funktionen regleras i särskilda statuter fastställda av Vatikanen. Charis syfte är att främja och utveckla katolsk karismatisk förnyelse som en ström av nåd i kyrkan och för kyrkan; att verka för strävan efter enhet inom Kristi kropp (ekumenik); att verka för bra kommunikation mellan de kyrkliga auktoriteterna och den karismatiska förnyelsen i hela världen, särskilt med den Heliga Stolen genom dikasteriet för lekmännen, familjen och livet. Läs mera på CHARIS hemsida.

MINIMISE

 
   CHARIS moderator Jean-Luc Moens inbjudan till alla att förenas i bön Pingstafton 22.00

10 min sammandrag av DVD om Karismatiska förnyelsen i Katolska kyrkan:

 

History of CCR on video - Espanol

I nyutgåva inör 50-årsjubileet: Hela historien om 18 februari 1967 då Karismatiska förnyelsen i Katolska kyrkan föddes:

The Dramatic Beginning of The Catholic Charismatic Renewal. New Life Publishing

Beställ via info@isidor.se
200 kr inkl frakt

 

DVD om Karismatiska förnyelsen i Katolska kyrkan utgiven av ICCRS:

Cross of the Renewal:

 

 ICCRS har introducerat Cross of the Renewal som en symbol som alla kan bära som ett vittnesbörd om den Helige Andes kraft i deras liv.

Blodet och vattnet från Jesu sida symboliserar den Helige Andes utgjutande.

Orden "VENI CREATOR SPIRITUS" uttrycker vår ihärdiga bön för ett kontinuerligt utgjutande av den Helige Ande.

Finns i olika utföranden: Med halskedja, som hängsmycke, kragnål, nyckelring.

 


 

Beställning av dessa produkter via e-post: info@isidor.se  

 

 

Diakon Pancho Chin A Loi intervjuas om Karismatiska förnyelsen: