sv-SEpl-PLen-GBes-ESde-DE

 

 

 

 

PENTECOST OF THE NATIONS
14–23 maj 2010

Ett initiativ från ICCRS. Katolska karismatiska förnyelsen i alla nationer i förbön 9 dagar inför pingsten och avslutning med ett firande på Pingstdagen.

Ett svar på de båda sista påvarnas uttalade önskan att en ny PINGSTENS KULTUR skall spridas i Kyrkan. (Johannes Paulus II, maj 2004, Benedikt XVI, september 2005)

 “…Thanks to the Charismatic Movement, a multitude of Christians, men and women, young people and adults have rediscovered Pentecost as a living reality in their daily lives. I hope that the spirituality of Pentecost will spread in the Church as a renewed incentive to prayer, holiness, communion and proclamation…”  (Johannes Paulus II, Pingstvesper med karismatiska förnyelsen 29 maj 2004)

"I hope the Holy Spirit will meet with an ever more fruitful reception in the hearts of believers and that the 'culture of Pentecost' will spread, so necessary in our time" (Benedikt XVI sept 2005)

Ett bönenätverk som vävs över hela jorden. I Sverige äger Jesusmanifestationen rum på Pingstafton, den 22 maj, och det ger oss anledning att inbjuda alla kristna att dela dessa förböner med oss och be om den enhet som Anden manar oss.

I samma anda som Maria tillsammans med apostlarna i Övre salen i Jerusalem höll ut i bön i väntan på Andens ankomst vill vi vara i bön: 

"O, om bara... samstämmiga och innerliga böner kunde stiga upp till Himmelen i varje del av Kristenheten, så som om alla vore samlade i den övre salen i Jerusalem i väntan på ett förnyat utgjutande av den Helige Ande" (Saliga Elena Guerra)


 

DEL 1 PINGSTNOVENA 14-22 maj:
Vision: Katolska karismatiska förnyelsen över hela världen, tillsammans förenade i bön under 9 dagar   för en ny pingstens kultur!  På inrådan av den saliga Elena Guerra under 1890-talet bad påven Leo XIII de kristtrogna att fira en högtidlig pingst-novena (9 dagars bön) mellan Kristi himmelsfärdsdag och Pingst  för de kristnas enhet.  Den första källådern till förnyelse är bön. Bönen förbinder oss med Kristi Ande som "förnyar jordens ansikte" (den saliga Elena Guerra).

DEL 2 JESUSMAIFESTATIONEN 22 maj i Stockholm.
KKS rekommenderar alla katoliker att delta i denna stora manifestation som nu hålls för tredje året idag. Genom att aktivt delta manifesterar vi vår tro på Jesus, världens Frälsare och vår enhet med alla kristna som delar denna tro. Deltagandet i manifestationen är också en aktiv akt som understryker vår förbön om de kristnas enhet.

DEL 3 PINGSTDAGENS HÖGMÄSSA 23 maj
PENTECOST OF THE NATIONS avslutas med att vi firar Pingstdagens högmässa i våra hemförsamlingar. Ta med förbönsintentionerna i mässan. För Stockholmsregionen inbjuder KKS särskilt att fira högmässan kl 11.00 i Järfälla katolska församling.

Det är ett enda firande men på många platser. I hela världen lovprisar vi Gud tillsammans och  ber om den Helige Andes kraft över Kyrkan till att förkunna evangeliet härhemma och till jordens yttersta gräns.


Allmänna böneintentioner för Pentecost of the Nations 2010:

Ett förnyat utgjutande av den helige Ande:

 • För Kyrkan, påven Benedikt XVI att han inspireras att förkunna evangeliet i den helige Andes kraft (Apg 2:11)
 • För alla kristnas enhet (Joh 17:21)
 • För hela världen att alla människor kommer till tro på Kristus som blev sänd till oss.
 • För Karismatiska förnyelsen i Katolska kyrkan:

- om trohet mot uppgiften att leva ut och dela med oss av det som är vår centrala kallelse: Dopet i den Helige Ande.

- om enhet bland alla de många uttrycken för Karismatiska förnyelsen över hela världen, och om enhet med hela Kyrkan.

- om att de många tjänster där Karismatiska förnyelsen är involverad skall bära rik frukt.

 • För Europa: Om en fortsatt utveckling i fred och enhet och att kontinenten inte skall glömma sitt kristna arv, utan att det får bära rik frukt och att kärlekens civilisation kan byggas.
 • För kristenheten i Sverige: Att kyrkoledarna och alla kristtrogna mera och mera genom Andens ledning finner vägen till enhet så att Kristi kyrka kan tala med en röst och vittna om evangeliet för alla människor.
 • För Sverige: Om att vi får fortsätta att leva i fred och frihet och att människor styrks i tron och hoppet och växer till i kärlek genom det kristna vittnesbördet.

När intentionerna tas upp ekumeniskt: Punkt 2: För Benedikt XVI och alla kyrkoledare i den ekumeniska gemenskapen....,   Punkt 4: Att alla kristna rörelser, gemenskaper och grupper som är involverade i pingströrelse och karismatisk förnyelse får bära rik frukt och bidra till att Pingstens Ande genomsyrar hela kristenheten.

 


Pingstnovenan 14-22 maj:

Särskilda bibelläsningar, böner och böneintentioner varje dag + de allmänna böneintentionerna 9 dagar innan Pingst . Novenan kan bes enskilt eller i grupp, inom ramen för de ordinarie gruppsamlingar och gudstjänster man har eller i samband med särskilt ordnade möten.

Brinnande busken - initiativet.

Kim Kollins, en kvinna aktiv inom Karismatiska förnyelsen har haft på sitt hjärta att aktivt be i samma anda som den saliga Elena Guerra, nunnan som uppfordrade påven Leo XIII att hela kyrkan intensivt skulle be om den Helige Ande inför sekelskiftet 1900, och hon har introducerat ett initiativ kallat Den brinnande busken. Detta stöds av ICCRS och har omnämnts positivt av påven Johannes Paulus II. Det innefattar ständig tillbedjan dag och natt inför det heliga sakramentet; det är en inbjudan till de troende att återvända till "övre salen", där man förenade i kontemplation av det eukaristiska mysteriet ber för full kristen enhet, syndarnas omvändelse och andra böneintentioner. "Jag hoppas varmt att detta initiativ kan leda många till att återupptäcka de andliga nådegåvorna vars källa är Pingsten", skriver Kim Kollins. Läs mer om Brinnande busken-initiativet här.

[Böneintentioner för pingstnovenan 2010 (pdf)]

Ekumeniska händelser under novenan:

 • Fredag 21 maj 20.00 Katarina kyrka PingstOas: "Kom helige Ande", Hans Weichbrodt och Berit Simonsson
  Lovsång, undervisning och förbön.
 • Lördag 22 maj: Jesusmanifestationen. 11.30 samling på olika torg (Katolska kyrkan ansvarar för Mynttorget). 14.00 Marsch till Kungsträdgården. 15.00: Gemensam samling i Kungsträdgården.

 

 • Lördag 22 maj 20:00 Katarina kyrka, PingstOas: "Land, land, land, hör Herrens röst", Ulf Ekman.

  


Firande på Pingstdagen:

Vi är inbjudna att fira Pingstdagens högmässa i Katolska församlingen i Järfälla:

Pingsten var inte bara en händelse för 2000 år sedan, det handlar också om något som sker i varje kristens personliga liv: Gud vill ge den Helige Andes gåva åt var och en personligen som en källa till kraft. Påven Benedikt XVI uppmuntrar alla kristna att vara öppna för Andens gåva, han talar om att vi behöver en "pingstens kultur" i kyrkan. Den karismatiska förnyelsen vill främja detta genom PENTECOST OF THE NATIONS-9 dagars bön innan pingst samt ett firan-de på pingstdagen där vi verkligen fokuserar pingstens gåva i Kyrkan och i våra personliga liv.

 Välkommen till Heliga Trefaldighets katolska kyrka i Järfälla att tillsammans med oss fira pingstdagens högmässa den 23 maj kl 11.00

                      

f Benoy, kyrkoherde      Pancho Chin A Loi, diakon

 

(Kyrkan är belägen strax norr om pendeltågsstationen i Jakobsberg)

 

[Folder Pentecost of the Nations, pdf]