sv-SEpl-PLde-DEfr-FRnl-NLit-ITen-GBen-USes-ES
  |  Iniciar

Events Calendar

   Minimizar
Stockholm Katolska domkyrkan (map)
Eukaristisk tillbedjan och tillfälle till bikt. Förberedelse för påsken. 

Påve Franciskus skriver i sitt fastebudskap: I år vill jag med detta budskap hjälpa hela Kyrkan till ett liv i glädje och sanning under denna nådens tid. Därvid låter jag mig ledas av Jesu ord i Matteusevangeliet: ”Genom att laglösheten tilltar, kommer kärleken att kallna för de flesta” (Matt 24:12).  

Jag inbjuder Kyrkans lemmar att med iver gå in i fastetiden sporrade till allmosor, fasta och bön. Även om kärleken hos många riskerar att slockna, slocknar den aldrig i Guds hjärta. Han skänker oss alltid nya tillfällen för att vi åter skall kunna visa kärlek. 

Ett tillfälle är initiativet ”24 timmar för Herren”, som inbjuder oss att fira försoningens sakrament i samband med den eukaristiska tillbedjan. I år kommer detta att äga rum fredag och lördag, den 9:e och 10:e mars, inspirerat av psalm 130:4 ”Hos dig är ju förlåtelse”. 

[Mer information här]

 

 Kalender

   Maximizar