sv-SEpl-PLde-DEfr-FRnl-NLit-ITen-GBes-ES
  Patrons
Register   |  Login

Terms Of Use

AVTAL MELLAN ANVÄNDARE OCH Catholic Charismatic Renewal in Europe

Catholic Charismatic Renewal in Europe Webbportal består av diverse webbsidor som sköts av Catholic Charismatic Renewal in Europe.

Catholic Charismatic Renewal in Europe Webbportalen erbjudes er under förutsättning av att ni accepterar följande vilkor utan förbehåll. Detta gäller även villkor som framgår av andra sidor på denna webbportal. Er användning av Catholic Charismatic Renewal in Europe webbportal bekräftar detta avtal på alla punkter och villkor.

ÄNDRINGAR AV DESSA VILLKOR

Catholic Charismatic Renewal in Europe förbehåller sig rätten att utan varsel ändra de villkor som gäller för Catholic Charismatic Renewal in Europe.
LÄNKAR TILL ANDRA WEBBSIDOR

Catholic Charismatic Renewal in Europe portalen kan innehålla länkar till andra webbsidor ("Links"). Dessa webbsidor kontrolleras inte av Catholic Charismatic Renewal in Europe och Catholic Charismatic Renewal in Europe är på grund av detta inte ansvarig för innehållet på dessa webbsidor, detta inkluderar utan undantag alla länkar till externa webbsidor.  Catholic Charismatic Renewal in Europe är heller inte ansvarig för överföring av data från de externa länkar som refereras från denna webbplats. Detta gäller utan undantag och alla former av överföring samt skadlig kod i form av virus etc. Catholic Charismatic Renewal in Europe erbjuder enbart dessa länkar som en tjänst för användaren. Inkluderingen av dessa länkar betyder INTE att, Catholic Charismatic Renewal in Europe sympatiserarmed de uppfattningar som dessa webbsidor eller deras operatörer framställer.

MISSBRUK OCH OLOVLIG ANVÄNDNING

Vid andvändning av Catholic Charismatic Renewal in Europe webbportal,bekräftar och garanterar Ni Catholic Charismatic Renewal in Europe att ni inte kommer att använda Catholic Charismatic Renewal in Europe på ett sådant sätt att det strider mot Svensk lagstiftning eller villkoren på denna sida. Ni får under inga omständighet använda Catholic Charismatic Renewal in Europe webbplatsen så att det kan skada, avaktivera, överbelasta Catholic Charismatic Renewal in Europe eller forstöra andra användares besök/arbete med Catholic Charismatic Renewal in Europe webbportalen. Ni får ej skaffa tillgång eller försöka få tillgång till material som ni inte erhållit tillstånd till genom Catholic Charismatic Renewal in Europe webportalen.

ANVÄNDNING AV KOMMUNIKATIONSTJÄNSTER

Catholic Charismatic Renewal in Europe webportalen kan innehålla anslagstavlor, chat, nyhetsgrupper,forum, personliga hemsidor, kalendrar eller andra kommunikationsfunktioner. Dessa funktioner har gjorts tillgängliga så att man kan kommunicera med större offentlighet eller med en grupp. Ni accepterar därför att använda kommunikationstjänsterna i enlighet med de regler som gäller för berörda tjänster. Ni accepterar att:
  • Inte på något sätt kränka rättsäkerheten för andra.
  • Inte publicera ladda upp, distribuera någon form av opassande material eller information.
  • Inte ladda upp filer eller annat material som är skyddat av egendomsrätt utan att själv inneha dessa rättigheter eller skaffat tillstånd från innehavaren av rättigheten.
  • Inte ladda upp filer eller annat material som kan skada andras datorer. 
  • Inte annonsera, göra reklam eller på annat sätt försöka att sälja varor eller tjänster
  • Inte genomföra undersökningar, förmedla kedjebrev, pyramidspel.
  • Inte ladda ned någon fil där man känner till eller borde känna till inte kan distribueras med hänsyn till upphovrättsliga orsaker.
Catholic Charismatic Renewal in Europe har ingen förpliktelse att övervaka kommunikationstjänsterna. Dock förbehåller Catholic Charismatic Renewal in Europe sig rätten att läsa igenom och utvärdera material som är upplagt i dessa kommunikationstjänster. Catholic Charismatic Renewal in Europe förbehåller sig rätten att exkludera och föhindra tillgången till material och utan att lämna besked ta bort sådant material.

Catholic Charismatic Renewal in Europe förbehåller sig rätten att alltid kunna offentliggöra och lämna ut information som är nödvändig till stat eller myndighet. Catholic Charismatic Renewal in Europe varken godkänner eller ger tillstånd till information som kan finnas i våra kommunikationstjänster. På denna grund frånsäger Catholic Charismatic Renewal in Europe sig allt ansvar i forbindelse med kommunikationstjänsterna och var handling indirekt eller direkt som kan vara resultatet av att deltaga i någon av tjänsterna. Administratörer och användare är inte auktoriserade att tala eller upplysa på Catholic Charismatic Renewal in Europe vägnar, deras synpunkter är inte nödvändigtvis synpunkter och inställningar som överenstämmer med Catholic Charismatic Renewal in Europe.


FORBEHÅLL OCH ANSVARSFRÅNSÄGELSE

ALL INFORMATION, MJUKVAROPRODUKTER, OCH TJÄNSTER I ELLER TILLGÄNGLIGA GENOM Catholic Charismatic Renewal in Europe WEBBPLATS KAN INNEHÅLLA FELAKTIGHETER   Catholic Charismatic Renewal in Europe FRÅNSÄGER SIG ALLT ANSVAR FÖR FEL I  Catholic Charismatic Renewal in Europe WEBBPLATS SAMT KONSEKVENSER AV FEL I Catholic Charismatic Renewal in Europe WEBBPLATS.

KONTAKT : bent.malmgren@isidor.se

UPPSÄGNING/TILLGÅNGSBEGRÄNSNING

Catholic Charismatic Renewal in Europe förbehåller sig rätten att utan varsel, säga upp Er tillgång till Catholic Charismatic Renewal in Europe webplats och dess relaterande tjänster. Ni som besökare användare eller medlem avdenna webbplats accepterar härmed dessa villkor. Övertädelse av dessa vilkor kan medföra utestängning från webbplatsen och i värsta fall lagsökning enligt Svensk och internationell lagstiftning.

 COPYRIGHT OCH  INFORMATION OM VARUMÄRKEN:

Allt innehåll på Catholic Charismatic Renewal in Europe webbplats är: Copyright 2007 by European subcommittée of ICCRS och/eller deras partner. Alla rättigheter förbehålles.

VARUMÄRKEN
Namn och varumärken nämnda här kan vara varumärken för respektive ägare.

Alla rättigheter förbehålles Catholic Charismatic Renewal in Europe Copyright 2007 by European subcommittée of ICCRS