hem

 

Lillemor Hallins bok "Strömmar av liv" i ny upplaga:

Lillemor Hallin sätter in den Karismatiska förnyelsen i sitt sammanhang och drar upp de historiska perspektiven på den helige Andes verkan i Kyrkan och historien. Läs recension. Beställ här

Boken samt nedanstående DVD ger tillsammans en bra introduktion till Karismatiska förnyelsen.

DVD: A New Pentecost–The Catholic Charismatic Renewal

Engelsk, spansk, portugisisk, fransk, tysk, polsk, italiensk och kroatisk språkversion. Filmen är 30 min. och beskriver utvecklingen av Karismatiska förnyelsen i Katolska kyrkan fram till idag. Den tar också upp påvarnas uppskattande hållning till förnyelsen.
Pris 60 SKr. Beställ här

AKKS Nyhetsbrev

Evangelisation 2000


Nyhetsbrev februari 2007
 

KARISMATISKA FÖRNYELSEN FYLLER 40 ÅR!

Den karismatiska förnyelsen är ett verk av den helige Ande i kyrkan. Den började 1967 som en studentrörelse i USA och omfattar idag troligen 200 miljoner katoliker. Antalet kan inte mätas eftersom man inte har begreppet medlemmar.

I icke katolska sammanhang talar man om ”den karismatiska rörelsen”, men inte i Katolska kyrkan. Där betonar man i stället att det inte är en rörelse utan en Andens ström av liv, avsedd för hela kyrkan. När kyrkan en dag kommer att vara fylld av den helige Ande så behövs ingen ”karismatisk förnyelse” längre.

Vad har denna förnyelse åstadkommit under sina hittills 40 år? Den har lyft fram den helige Ande och alla Andens gåvor på ett sätt som inte gjorts på många århundraden. Den har fört fram lekfolket i kyrkan på ett nytt sätt – eller ska vi kanske säga: till samma mogna ansvarstagande som i de första århundradenas kristenhet. Den har satt människor i rörelse genom nya böneformer, nya liturgiformer, ny musik, nya former för undervisning, nya former för ledarskap, nya former för gemenskap, nya former för själavård och helande av människor, en ny teologi, en ny evangelisation, en ny ekumenik. Ja, listan kunde göras oändlig.

Och vad är speciellt viktigt att satsa på inför framtiden?

Under förra årets stora pingstkonferens i Rom poängterades följande:

 Vi behöver lyfta fram dopet i den helige Ande ännu mer.
 Vi bör uppmuntra användandet av Andens gåvor ännu mer, något som också hör samman med den personliga relationen med Jesus, med evangelisationen och med den personliga helgelsen.

Vi har sett Herren göra fantastiska ting under dessa 40 år. Många har upplevt en ny frihet i Anden.

Med detta följer också ansvar. Den stora utmaningen är inte att ta emot den helige Ande. Det är bara början. Den stora utmaningen är att troget leva i Anden i våra bönegemenskaper (och gärna starta nya sådana) och våra övriga sammanhang, och att dela med oss till andra. Det betyder att vi ständigt måste be: Kom helige Ande!

AKKS genom Lillemor Hallin


 

             

Innehåll:

Program 2007

Pingstevenemangen i Rom 2006


Påven till rörelserna i kyrkan: Läs Benedikt XVI´s tal på pingstaftonens vesper.

Weekenden på Duquense-universitetet var början på Karismatiska förnyelsen i katolska kyrkan. Patti Gallagher Mansfield var en av de unga studenter som deltog i week-endreträtten för 40 år sedan. Hon berättar här vad som hände.

100 år efter Azusa Street

Kontaktpersoner för bönegrupper och ALPHA

Hänt 2006

Katolsk karismatisk samling i Finland

Rapport från Lettland

Fakta om förnyelsen

Ekonomisk rapport

brevet som pdf

 

AKKS och EVANGELISATION 2000 Sverige, nyhetsbrev.

Utkommer med c:a 2 nummer per år.
Redaktionskommitté: Lillemor Hallin, Bengt Malmgren

POSTGIRO: AKKS 429 79 73 - 2

AKKS har inga medlemsavgifter eller prenumerationsavgifter för nyhetsbrevet. Vi sänder det gärna, men är tacksamma för en gåva som täcker produktions- och porto-kostnader. Om någon som får brevet inte önskar det i fortsättningen är vi tacksamma för besked om detta. Beställ nyhetsbrevet genom att skicka brev eller e-post till AKKS, eller via formulär på vår hemsida.


www.katolsktfonster.se/akks