hem

 

AKKS Nyhetsbrev

Evangelisation 2000


Nyhetsbrev september 2005
 

ETT TESTAMENTE


 Påven Johannes Paulus II talade ofta till oss i den karismatiska förnyelsen. Han var ivrig att vi verkligen skulle leva vår kallelse – för Kyrkans och världens bästa. Här några av hans sista ord till oss, något av ett testamente:

Gör den helige Ande känd och älskad i vår tid som hungrar så mycket efter hopp. Hjälp till att föda fram den ”Pingstens kultur” som är den enda som kan åstadkomma en kärleksfull civilisation där människor kan leva tillsammans. Tröttna aldrig på att med brinnande iver be: Kom helige Ande! Kom! Kom! (2002).

Jag säger också till er: Öppna er för den helige Andes gåvor! Ta med tacksamhet och ödmjukhet emot de gåvor som den helige Ande ständigt erbjuder er! Glöm inte att alla dessa gåvor givs för allas bästa, det vill säga, för hela Kyrkans bästa (2004).

Vi följer det testamente som vi fått inom förnyelsen. Vi inbjuder er alla att under denna hösttermin i olika sammanhang be med oss – att denna kärlekens civilisation ska kunna växa fram och bli fruktbar hos oss i Sverige och i hela vår värld.
Välkomna till bönemöten av olika slag. Och välkomna också att skriva och berätta vad ni själva gör för detta i era bönegrupper!

AKKS
genom Lillemor Hallin

             

Innehåll:

Program 2005


Mariadagar i Uppsala 21-22 okt

Kontaktpersoner för bönegrupper och ALPHA

Den engelsktalande bönegruppen i Norsborg - Francisca Balingit rapporterar

Lästips: Skammen och härligheten av Peter Hocken

Pilgrimsresa till Medjugorje med våra danska vänner

 

 

AKKS och EVANGELISATION 2000 Sverige, nyhetsbrev.

Utkommer med c:a 2 nummer per år.
Redaktionskommitté: Lillemor Hallin, Bengt Malmgren

POSTGIRO: AKKS 429 79 73 - 2

AKKS har inga medlemsavgifter eller prenumerationsavgifter för nyhetsbrevet. Vi sänder det gärna, men är tacksamma för en gåva som täcker produktions- och porto-kostnader. Om någon som får brevet inte önskar det i fortsättningen är vi tacksamma för besked om detta. Beställ nyhetsbrevet genom att skicka brev eller e-post till AKKS, eller via formulär på vår hemsida.


www.katolsktfonster.se/akks

Helhed i relationer - reträtt i Esbjerg

Ekonomisk rapport

Fakta om förnyelsen

Brevet som pdf-fil