hem

 

AKKS Nyhetsbrev

Evangelisation 2000


Nyhetsbrev februari 2005
 

"Öppna er för den helige Andes gåvor"

Påven Johannes Paulus II talade under pingstvigilan på St Petersplatsen den 29 april 2004 till dem som arbetar med förnyelse i Kyrkan. Han betecknade Kyrkans rörelser som en ”Försynens gåva, inspirerad av den helige Ande” till den nya evangelisationen, där det ”behövs mogna kristna personligheter och starka kristna gemenskaper.” Han sade bland annat:

”ÖPPNA ER I LYDNAD FÖR DEN HELIGE ANDES GÅVOR! Ta med tacksamhet emot de gåvor som den helige Ande ger utan uppehåll. Glöm inte att dessa gåvor ges till allas bästa, till välsignelse för hela Kyrkan. Tillsammans med oss – och med lyftade händer – ber den heliga Jungfrun, Kristi mor och Kyrkans mor. Låt oss, i gemenskap med henne, bönfalla om och ta emot den helige Andes gåva, sanningens ljus, den sanna fridens och fredens kraft… Kom helige Ande!”

I AKKS tar vi detta på allvar och bereder även för det kommande året möjligheter för var och en att växa i den helige Ande genom böndagar, kurser och konferenser. Vårens böndag i Järfälla för oss samman som en bedjande gemenskap. Bönesamlingen i pingst syftar till att vi själva och hela vår kyrka ska uppfyllas än mer av den helige Ande. Syster Nancy Kellar SC kommer från USA för att ge ny inspiration till bönegrupperna. Kursen i läkande förbön ger oss möjlighet att växa i helandets gåvor.

Låt oss alla mötas i dessa sammanhang!
AKKS genom Lillemor Hallin
 

             

Innehåll:

Program 2005

Karismatiskt samarbete för Europas framtid


Inspirationsdagar för bönegrupper med sr Nancy Kellar Marielund 5-8 maj

Pingst-vigilia i Domkyrkan Stockholm pingstafton 18.00


INRE OCH YTTRE HELANDE: Reträtt med fader Bill från Kerala

Kontaktpersoner för bönegrupper och ALPHA

Hänt 2004

Den nya evangelisationen - att lära ut konsten att leva

 

AKKS och EVANGELISATION 2000 Sverige, nyhetsbrev.

Utkommer med c:a 2 nummer per år.
Redaktionskommitté: Lillemor Hallin, Bengt Malmgren

POSTGIRO: AKKS 429 79 73 - 2

AKKS har inga medlemsavgifter eller prenumerationsavgifter för nyhetsbrevet. Vi sänder det gärna, men är tacksamma för en gåva som täcker produktions- och porto-kostnader. Om någon som får brevet inte önskar det i fortsättningen är vi tacksamma för besked om detta. Beställ nyhetsbrevet genom att skicka brev eller e-post till AKKS, eller via formulär på vår hemsida.


www.katolsktfonster.se/akks

Den Brinnande Busken - Ett initiativ till fördjupad förbön för kyrkan och världen.

Den lidande kyrkan - rapport från ICC_möte på Malta

Ungdomskonsert i Riga

Böndag Järfälla 2 april

Ekonomisk rapport

Fakta om förnyelsen

Brevet som pdf-fil