hem

 

AKKS Nyhetsbrev

Evangelisation 2000


Nyhetsbrev januari 2004
 

"Tog ni emot den Helige Ande när ni kom till tro?” …    

...frågade Paulus några lärjungar i Efesos. Nej, det hade de inte gjort. De visste inte ens om att det fanns någon Helig Ande. Men när Paulus lade händerna på dem kom Anden över dem och de började tala i tungor och profetera (Apg 19:1-7).

Idag är situationen en annan i vår kyrka. Vi har alla fått den Helige Ande i vårt dop. Men de flesta är omedvetna om vilken stor gåva de fått. De skulle inte drömma om att våga gå ut i Andens fulla kraft - i bön, i evangelisation, i gärningar som Gud manar oss till. Ändå är vi alla kallade till detta.

Påven påminner oss ständigt om vår uppgift: ”Kom Helige Ande och förnya jordens ansikte!” utropade han inför alla de kyrkliga rörelserna som samlats på Petersplatsen 30 maj 1998. ”Kyrkan och världen behöver dig. Kom Helige Ande och gör de gåvor som du givit oss fruktbara i oss! Ge kraft och missionsiver åt de söner och döttrar som samlats här. Öppna deras hjärtan… gör dem till djärva evangelister, vittnen om den uppståndne Jesus Kristus, världens Frälsare.”

I Sverige har vi just firat ett jubileumsår: vårt stifts 50-årsjubileum och den heliga Birgittas 700-årsjubileum. Stora och glädjande händelser. Många katoliker i vårt land är medvetna kristna, men andra är det inte. Människor lämnar kyrkan. ”Mer än någonsin behöver vårt stift den Helige Andes vind och eld för att bli vad Jesus Kristus vill att vi ska bli”, skriver biskop Anders Arborelius i sin inledning till jubileumsboken Stockholms stift 50 år. AKKS har fått tillåtelse att införa hans bön ”Kom helige Ande till vårt stift” i detta nummer av vårt nyhetsbrev som ett böneämne för oss alla, ett böneämne som också är ett handlingsprogram. Låt oss växa i den Helige Ande så att vi kan bära frukt, både i kyrkan och i världen! Och låt oss gärna göra det i samverkan med andra kristna i vårt land. I detta nummer berättar t ex Maria Fischer om sina goda erfarenheter av ekumenisk evangelisation i Tyresö centrum.

Välkommen också till de evenemang som annonseras i detta nummer av Nyhetsbrevet. De är alla avsedda att hjälpa vår andliga växt: böndag, Alphakurser, kurs i läkande förbön (bön för helande), Maria-dagar, gemensamt pingstfirande för de unga rörelserna i Sverige…

Varmt välkommen till det som kan inspirera dig!

Lillemor Hallin
 

 

Innehåll:

Biskop Anders om evangelisation

Evangelisation och ekumenik inom förnyelsen i Sverige

Kom helige Ande till vårt stift

Vad innebär katolsk Karismatisk förnyelse?

Den Karismatiska förnyelsen vänder sig till hela Kyrkan

Familje- och ungdomsläger i Lettland

Program 2004

Hänt 2003

Utställning som evangelisation - Ekumeniskt projekt i Tyresö

Café Joy

Tillsammans för Europa - Stuttgart 2004

Brevet som pdf

AKKS och EVANGELISATION 2000 Sverige, nyhetsbrev.

Utkommer med c:a 2 nummer per år.
Redaktionskommitté: Lillemor Hallin, Bengt Malmgren

POSTGIRO: AKKS 429 79 73 - 2

AKKS har inga medlemsavgifter eller prenumerationsavgifter för nyhetsbrevet. Vi sänder det gärna, men är tacksamma för en gåva som täcker produktions- och porto-kostnader. Om någon som får brevet inte önskar det i fortsättningen är vi tacksamma för besked om detta. Beställ nyhetsbrevet genom att skicka brev eller e-post till AKKS, eller via formulär på vår hemsida.


www.katolsktfonster.se/akks