sv-SEpl-PLde-DEfr-FRen-USes-ESen-GB
  |  Login

Terms Of Use

AVTAL MELLAN ANVÄNDARE OCH Isidor Nätverk och Data

Isidor Nätverk och Data Webbportal består av diverse webbsidor som sköts av Isidor Nätverk och Data.

Isidor Nätverk och Data Webbportalen erbjudes er under förutsättning av att ni accepterar följande vilkor utan förbehåll. Detta gäller även villkor som framgår av andra sidor på denna webbportal. Er användning av Isidor Nätverk och Data webbportal bekräftar detta avtal på alla punkter och villkor.

ÄNDRINGAR AV DESSA VILLKOR

Isidor Nätverk och Data förbehåller sig rätten att utan varsel ändra de villkor som gäller för Isidor Nätverk och Data.
LÄNKAR TILL ANDRA WEBBSIDOR

Isidor Nätverk och Data portalen kan innehålla länkar till andra webbsidor ("Links"). Dessa webbsidor kontrolleras inte av Isidor Nätverk och Data och Isidor Nätverk och Data är på grund av detta inte ansvarig för innehållet på dessa webbsidor, detta inkluderar utan undantag alla länkar till externa webbsidor.  Isidor Nätverk och Data är heller inte ansvarig för överföring av data från de externa länkar som refereras från denna webbplats. Detta gäller utan undantag och alla former av överföring samt skadlig kod i form av virus etc. Isidor Nätverk och Data erbjuder enbart dessa länkar som en tjänst för användaren. Inkluderingen av dessa länkar betyder INTE att, Isidor Nätverk och Data sympatiserarmed de uppfattningar som dessa webbsidor eller deras operatörer framställer.

MISSBRUK OCH OLOVLIG ANVÄNDNING

Vid andvändning av Isidor Nätverk och Data webbportal,bekräftar och garanterar Ni Isidor Nätverk och Data att ni inte kommer att använda Isidor Nätverk och Data på ett sådant sätt att det strider mot Svensk lagstiftning eller villkoren på denna sida. Ni får under inga omständighet använda Isidor Nätverk och Data webbplatsen så att det kan skada, avaktivera, överbelasta Isidor Nätverk och Data eller forstöra andra användares besök/arbete med Isidor Nätverk och Data webbportalen. Ni får ej skaffa tillgång eller försöka få tillgång till material som ni inte erhållit tillstånd till genom Isidor Nätverk och Data webportalen.

ANVÄNDNING AV KOMMUNIKATIONSTJÄNSTER

Isidor Nätverk och Data webportalen kan innehålla anslagstavlor, chat, nyhetsgrupper,forum, personliga hemsidor, kalendrar eller andra kommunikationsfunktioner. Dessa funktioner har gjorts tillgängliga så att man kan kommunicera med större offentlighet eller med en grupp. Ni accepterar därför att använda kommunikationstjänsterna i enlighet med de regler som gäller för berörda tjänster. Ni accepterar att:
  • Inte på något sätt kränka rättsäkerheten för andra.
  • Inte publicera ladda upp, distribuera någon form av opassande material eller information.
  • Inte ladda upp filer eller annat material som är skyddat av egendomsrätt utan att själv inneha dessa rättigheter eller skaffat tillstånd från innehavaren av rättigheten.
  • Inte ladda upp filer eller annat material som kan skada andras datorer. 
  • Inte annonsera, göra reklam eller på annat sätt försöka att sälja varor eller tjänster
  • Inte genomföra undersökningar, förmedla kedjebrev, pyramidspel.
  • Inte ladda ned någon fil där man känner till eller borde känna till inte kan distribueras med hänsyn till upphovrättsliga orsaker.
Isidor Nätverk och Data har ingen förpliktelse att övervaka kommunikationstjänsterna. Dock förbehåller Isidor Nätverk och Data sig rätten att läsa igenom och utvärdera material som är upplagt i dessa kommunikationstjänster. Isidor Nätverk och Data förbehåller sig rätten att exkludera och föhindra tillgången till material och utan att lämna besked ta bort sådant material.

Isidor Nätverk och Data förbehåller sig rätten att alltid kunna offentliggöra och lämna ut information som är nödvändig till stat eller myndighet. Isidor Nätverk och Data varken godkänner eller ger tillstånd till information som kan finnas i våra kommunikationstjänster. På denna grund frånsäger Isidor Nätverk och Data sig allt ansvar i forbindelse med kommunikationstjänsterna och var handling indirekt eller direkt som kan vara resultatet av att deltaga i någon av tjänsterna. Administratörer och användare är inte auktoriserade att tala eller upplysa på Isidor Nätverk och Data vägnar, deras synpunkter är inte nödvändigtvis synpunkter och inställningar som överenstämmer med Isidor Nätverk och Data.


FORBEHÅLL OCH ANSVARSFRÅNSÄGELSE

ALL INFORMATION, MJUKVAROPRODUKTER, OCH TJÄNSTER I ELLER TILLGÄNGLIGA GENOM Isidor Nätverk och Data WEBBPLATS KAN INNEHÅLLA FELAKTIGHETER   Isidor Nätverk och Data FRÅNSÄGER SIG ALLT ANSVAR FÖR FEL I  Isidor Nätverk och Data WEBBPLATS SAMT KONSEKVENSER AV FEL I Isidor Nätverk och Data WEBBPLATS.

KONTAKT : info@isidor.se

UPPSÄGNING/TILLGÅNGSBEGRÄNSNING

Isidor Nätverk och Data förbehåller sig rätten att utan varsel, säga upp Er tillgång till Isidor Nätverk och Data webplats och dess relaterande tjänster. Ni som besökare användare eller medlem avdenna webbplats accepterar härmed dessa villkor. Övertädelse av dessa vilkor kan medföra utestängning från webbplatsen och i värsta fall lagsökning enligt Svensk och internationell lagstiftning.

 COPYRIGHT OCH  INFORMATION OM VARUMÄRKEN:

Allt innehåll på Isidor Nätverk och Data webbplats är: Copyright 2007 Isidor Nätverk och Data och/eller deras partner. Alla rättigheter förbehålles.

VARUMÄRKEN
Namn och varumärken nämnda här kan vara varumärken för respektive ägare.

Alla rättigheter förbehålles Isidor Nätverk och Data Copyright 2007 Isidor Nätverk och Data