Hem
  |  Login

Helgonkalender:

Minimera

21/12
S. Peter Canisius (+1597) präst och kyrkolärare

dagens helgon

Född i nuvarande Nederländerna 1521, studerade i Köln och inträdde i jesuitorden. Han deltog som påvlig teolog vid det Tridentinska konciliet. Verkade som föreståndare inom jesuiternas tyska ordensprovins och befäste energiskt den katolska tron ("motreformationen"), inte minst genom skrifter, bland vilka en katekes är mest känd. Dog 1597


23/12
S Johannes av Kety (+1473)

dagens helgon

Född i Kety i stiftet Krakow 1390. Berömd för sin förkunnelse och för sitt outtröttliga arbete bland nödlidande. Polskt nationalhelgon, helgonförklarad 1767. Död julafton 1473.


26/12
S:t Stefanos, den förste martyren

dagens helgon

Apg 6:8-10,7:54-60 Ps 31 Matt 10:17-22


27/12
S Johannes, apostel och evangelist

dagens helgon

1Joh 1:1-4 Ps 97 Joh 20:2-8


28/12
De oskyldiga barnen i Betlehem, martyrer

dagens helgon

Enligt en mycket gammal och i hela kyrkan utbredd tradition firas i julveckan minnet av de barn som Herodes lät avrätta när han fick veta att Messias var född.


29/12
S Thomas Becket (+1170) biskop och martyr

dagens helgon

Född i London 1118, präst i Canterbury och kansler hos kungen. Då han 1162 blivit ärkebiskop av Canterbury, blev han en brinnande förkämpe för kyrkans oberoende och kom i konflikt med Henrik II. Under sex år levde han i landsflykt i Frankrike. När han återvänt till England dödades han av kungens soldater under en vesper i katedralen i Canterbury.


31/12
S Sylvester I (+335) påve

dagens helgon

Blev biskop i Rom 314 under Konstantin den stores regering. Under de donatistiska och arianska striderna ledde han kyrkan och deltog genom legater vid konciliet i Nicea. Han dog 335.


Dagens läsningar i mässan:

måndag den 17/12

måndag vecka 3 advent,

4 Mos 24:2-7,15-17a Ps 25:4-9 Matt 21:23-27

4 Mos 24:2-7, 15-17a:
När Bileam lyfte blicken såg han israeliterna lägrade stam vid stam. Då kom Guds ande över honom, och han sjöng sin siarsång:

Så talar Bileam, Beors son,
så talar mannen med det skarpa ögat,
så talar han som hör Guds ord,
som äger kunskap om den Högste
och skådar den Väldige i syner —
han segnar ner, hans ögon öppnas:
Sköna är dina tält, Jakob,dina boningar, Israel!
De sträcker sig vida, som gröna dalar,
de liknar trädgårdar vid en flod,
aloeträd som Herren planterat,
cedrar som växer vid vatten.

Folkslag skall bäva för Israels makt,
hans arm skall betvinga många folk.
Hans kung skall bli större än Agag,
hans välde växa i makt och ära.

Så talar Bileam, Beors son,
så talar mannen med det skarpa ögat,
så talar han som hör Guds ord,
som äger kunskap om den Högste
och skådar den Väldige i syner —
han segnar ner, hans ögon öppnas:
Jag ser honom — men inte nu,
jag skådar honom — men inte nära.
En stjärna stiger fram ur Jakob,
en spira höjs i Israel.

---

Ps 25:
Herre, lär mig dina vägar,
visa mig dina stigar.
Led mig i din sanning, lär mig,
du som är min Gud, min räddare,
ständigt hoppas jag på dig.
Herre, kom ihåg din barmhärtighet,
den godhet du alltid har visat.
Glöm min ungdoms synder, allt jag brutit,
tänk på mig i din trofasthet,
Herre, du som är god.

Herren är pålitlig och god,
därför visar han syndarna vägen.
Han leder de ödmjuka rätt,
de ödmjuka lär han sin väg.

---

Matt 21:23-27: Frågan om Jesu fullmakt
När han hade kommit till templet och höll på att undervisa kom översteprästerna och folkets äldste fram till honom och frågade: ”Vad har du för fullmakt att göra detta? Och vem har gett dig den fullmakten?” Jesus svarade: ”Jag har också en fråga till er, och om ni svarar på den skall jag säga er vad jag har för fullmakt att göra detta. Dopet Johannes döpte med, varifrån kom det, från himlen eller från människor?” De överlade med varandra: ”Om vi svarar: Från himlen, säger han: Varför trodde ni då inte på honom? Men om vi svarar: Från människor, måste vi akta oss för folket. Alla anser ju att Johannes var en profet.” Därför svarade de: ”Vi vet inte.” Då sade Jesus till dem: ”I så fall talar jag inte heller om vad jag har för fullmakt att göra detta.”

Bibel 2000, (Örebro, Sweden: Vision Data Systems) 1999.


Advent I

Bön:
Lyssna, Herre, i kärlek till vår bön, och sänd oss din Son att med sin nåd lysa upp våra mörka hjärtan. Genom honom, Jesus Kristus vår Herre och Gud, som med dig, Fader, och den helige Ande lever och råder från evighet till evighet. Amen.


tisdag den 18/12

tisdag vecka 3 advent,

Sef 3:1-2,9-13 Ps 34:2-3, 6-7, 17-19, 23 Matt 21:28-32

Sef 3:1-2, 9-13:Dom över Jerusalem
Ve den trotsiga, befläckade staden, förtryckets stad.
Den har inte lyssnat och inte tagit varning.
Den förtröstar inte på Herren
och tyr sig inte till sin Gud.

Då skall jag förvandla folken,
så att de alla talar med rena läppar,
åkallar Herrens namn
och tjänar honom skuldra vid skuldra.
Från andra sidan floderna i Kush
skall man frambära offer till mig.

Den dagen skall du slippa skammen
för alla synder du begått mot mig.
Då skall jag befria dig
från de stolta och högmodiga.
Du skall inte längre förhäva dig
här på mitt heliga berg.
Jag skall lämna kvar hos dig
en arm och ödmjuk skara.
Herrens namn skall bli deras tillflykt.
De som då är kvar av Israel
skall aldrig göra orätt
och aldrig uttala en lögn,
falska ord skall aldrig komma ur deras mun.
Den hjorden skall beta och vila tryggt
utan att skrämmas av någon.

---

Ps 34:
Jag vill alltid prisa Herren, ständigt sjunga hans lov.
Stolt ger jag Herren äran, de betryckta hör det och gläds.
Se mot honom och stråla av glädje,
sänk inte blicken i skam.
Jag eländige ropade, Herren hörde,
han räddade mig ur all min nöd.

Herren inskrider mot dem som gör det onda,
han utplånar deras minne på jorden.
De rättfärdiga ropar, och Herren hör
och räddar dem ur all nöd.
Herren är nära de förtvivlade,
han hjälper de modlösa.
Herren räddar sina tjänares liv,
de som flyr till honom är fria från skuld.

---

Matt 21:28-32: Liknelsen om de båda sönerna
”Vad säger ni om det här: En man hade två söner. Han vände sig till den ene och sade: ’Min son, gå ut och arbeta i vingården i dag.’ Han svarade: ’Nej, det vill jag inte’, men sedan ångrade han sig och gick. Mannen vände sig till den andre och sade samma sak. Han svarade: ’Jag skall gå, herre’, men han gick inte. Vilken av de båda gjorde som fadern ville?” De svarade: ”Den förste.” Då sade Jesus till dem: ”Sannerligen, tullindrivare och horor skall komma före er till Guds rike. Johannes kom, och han visade er vägen till rättfärdighet, men ni trodde inte på honom. Tullindrivarna och hororna trodde på honom, och ni såg det, men inte heller då ångrade ni er och trodde på honom.
Advent I

Bön:
Gud, vår Fader, du har i din son gjort oss till en ny skapelse. Håll din hand över detta ditt verk, så att vi, när han kommer, är rena från varje rest av den gamla människan. Genom honom, Jesus Kristus vår Herre och Gud, som med dig, Fader, och den helige Ande lever och råder från evighet till evighet. Amen.


onsdag den 19/12

onsdag vecka 3 advent,

Jes 45:5a,7-8,21b-25 Ps 85:9-14 Luk 7:19-23

Jes 45:5a,7-8,21b-25:
Jag är Herren, ingen annan finns,ingen är Gud utom jag.
Jag ger ljus och skapar mörker,jag bringar lycka och skapar ofärd.
Jag, Herren, gör allt detta.

Må det flöda från himlen därovan,
må rättfärdighet strömma ur molnen.
Må jorden öppna sig, räddningen spira
och rättfärdigheten slå ut i blom.
Jag, Herren, har skapat det.

Vem förutsade detta, berättade om det i förväg?
Det gjorde jag, Herren.
Det finns ingen annan Gud än jag,
ingen trofast Gud som hjälper utom jag.
Vänd er till mig, folk från hela jorden,
så skall ni bli hjälpta.
Jag är Gud, ingen annan finns.
Jag svär vid mig själv,
det jag säger är sant,
mitt ord står fast:
För mig skall alla böja knä,
alla skall svära mig trohet.
Blott hos Herren, skall det heta,
finns seger och styrka.
Alla som vänt sin vrede mot honom
skall komma till honom i skam.
Genom Herren skall alla Israels ättlingar vinna seger och ära.

---

Ps 85:
Jag vill höra vad Gud säger.
Herren förkunnar välgång
för sitt folk och sina trogna
och för de redbara.
De som fruktar honom har nära till hans hjälp,
hans härlighet bor i vårt land.
Godhet och trofasthet möts,
fred och rättvisa omfamnar varandra.
Trofasthet spirar ur jorden,
rättvisa blickar ner från himlen.
Herren själv ger allt gott,
vårt land ger sin gröda.
Rättvisa går framför honom,
fred och välgång i hans spår.

---

Luk 7:19-23:
Johannes kallade till sig två av dem och skickade dem till Herren för att fråga: ”Är du den som skall komma, eller skall vi vänta på någon annan?” Männen sökte upp Jesus och sade: ”Johannes döparen har skickat oss till dig för att fråga om du är den som skall komma eller om vi skall vänta på någon annan.” Jesus hade just botat en mängd människor från sjukdomar, plågor och onda andar och gett flera blinda synen tillbaka, 22och han svarade: ”Gå och berätta för Johannes vad ni har sett och hört: blinda ser, lama går, spetälska blir rena, döva hör, döda står upp och fattiga får ett glädjebud. Salig är den som inte kommer på fall för min skull.”

Bibel 2000, (Örebro, Sweden: Vision Data Systems) 1999.
Advent I

Bön:
Allsmäktige Gud, låt Kristi födelse bli vår läkedom i detta livet och ett löfte om det eviga. Genom honom, din Son Jesus Kristus, vår Herre och Gud, som med dig, Fader, och den helige Ande lever och råder från evighet till evighet. Amen.


torsdag den 20/12

torsdag vecka 3 advent,

Jes 54:1-10 Ps 30:2, 4-6, 11-12a, 13b Luk 7:24-30

Jes 54:1-10:
Jubla, du ofruktsamma,
som aldrig har fått barn,
brist ut i jubelrop,
du som aldrig har fött!
Den övergivna skall få fler barn
än den gifta kvinnan,
säger Herren.

Gör mer plats åt ditt tält,
spänn ut dina tältdukar,
snåla inte,
gör linorna längre,
slå ner pluggarna stadigt.
Åt söder och norr skall du utbreda dig,
dina ättlingar skall fördriva de främmande folken
och bosätta sig i de övergivna städerna.

Var inte rädd, du skall inte behöva skämmas,
blygs inte, du skall inte förödmjukas.
Nej, du skall glömma din ungdoms skam,
inte mer minnas änketidens smälek.
Ty din man är han som har skapat dig,
han vars namn är Herren Sebaot,
din befriare är Israels Helige,
han som kallas hela jordens Gud.

Herren kallar på dig,
övergivna och olyckliga kvinna.
Inte sviker man sin ungdoms hustru,
säger din Gud.
Ett kort ögonblick övergav jag dig,
men i stor kärlek tar jag dig åter.

Jag dolde mitt ansikte för dig
i häftig vrede ett ögonblick,
men evigt trofast visar jag dig nu min kärlek,
säger din befriare, Herren.
Det är som på Noas tid,
då jag svor att Noas flod
aldrig mer skulle dränka jorden.
Så svär jag nu att inte mer vredgas
och inte mer rasa mot dig.

Om än bergen rubbas
och höjderna vacklar,
skall min trohet mot dig inte rubbas
och mitt fredsförbund inte vackla,
säger han som älskar dig, Herren.

---

Ps 30:2, 4–6, 11–12a, 13b:
Jag vill upphöja dig, Herre,+
ty du har dragit mig ur djupet,
du har inte låtit mina fiender triumfera.
Herre, du förde mig upp ur dödsriket,
du gav mig liv, du lyfte mig upp ur graven.

Lovsjung Herren, ni hans fromma,
prisa hans heliga namn.
Ty ett ögonblick varar hans vrede,
men hela livet hans nåd.
Om aftonen gästar gråt,
men om morgonen kommer jubel.

Herre, hör, och var mig nådig,
Herre, var min hjälpare.
Då förvandlade du min klagan i fröjdesprång.
Herre, min Gud, jag vill tacka dig för evigt.

---

Luk 7:24-30
När sändebuden från Johannes hade gått började Jesus tala till folket om honom: "Vad gick ni ut i öknen för att se? Ett strå som vajar för vinden? Nej. Vad gick ni då ut för att se? En man i fina kläder? Men de som går i dyrbara kläder och lever i lyx, dem hittar ni i palatsen.
Vad gick ni då ut för att se? En profet? Ja, och jag säger er: en som är mer än profet. Det är om honom det står skrivet: Se, jag sänder min budbärare före dig, han skall bereda vägen för dig. Jag säger er: ingen av kvinna född är större än Johannes, men den minste i Guds rike är större än han.

Allt folket som lyssnade, också tullindrivarna, gav Gud rätt - de lät döpa sig med Johannes dop. Men fariseerna och de laglärda brydde sig inte om Guds vilja med dem - de lät inte döpa sig av honom.

____
Advent I

Bön:
Herre, se till oss, dina ovärdiga tjänare, som bedrövas av vår egen skuld, och ge oss genom Jesu ankomst glädje och förnyat mod. Genom honom, din Son Jesus Kristus vår Herre och Gud, som med dig, Fader, och den helige Ande lever och råder från evighet till evighet. Amen.


fredag den 21/12

fredag vecka 3 advent,

Jes 56:1-3a, 6-8 Ps 67:2–3, 5, 7–8 Joh 5:33-36

Jes 56:1–3a, 6–8
Så säger Herren:
Ge akt på vad rätt är,
och öva rättfärdighet,
ty min frälsning kommer snart,
och snart blir min rättfärdighet uppenbarad.
Säll är den människa som gör detta,
den människoson som står fast vid det,
den som håller sabbaten,
så att han inte ohelgar den,
och den som avhåller sin hand från att göra något ont.

Främlingen som har slutit sig till Herren må inte säga så:
"Säkert skall Herren skilja mig från sitt folk."
Och främlingarna som har slutit sig till Herren,
för att tjäna honom och för att älska Herrens namn
och så vara hans tjänare,
alla som håller sabbaten,
så att de inte ohelgar den,
och som står fast vid mitt förbund,
dem skall jag låta komma till mitt heliga berg
och ge dem glädje i mitt bönehus,
och deras brännoffer och slaktoffer
skall vara mig välbehagliga på mitt altare.
Ty mitt hus skall kallas ett bönehus för alla folk.

Så säger Herren, Herren,
han som församlar de fördrivna av Israel:
Jag skall församla ännu flera till honom,
utöver dem som redan är församlade till honom.

---

Ps 67:2–3, 5, 7–8:
Gud vare oss nådig och välsigne oss,
må han låta sitt ansikte lysa och ledsaga oss,
så att man på jorden lär känna hans väg,
bland alla hedningar hans frälsning.

Folkslagen skall glädja sig och jubla,
ty du dömer folken rätt,
och du leder folkslagen på jorden.

Jorden har givit sin gröda.
Må Gud, vår Gud, välsigna oss.
Må Gud välsigna oss
och alla jordens ändar frukta honom.

---

Joh 5:33–36: Vid den tiden sade Jesus till judarna: "Ni har sänt bud till Johannes, och han har vittnat för sanningen. Jag vill inte ha något vittnesbörd om mig från någon människa, men jag säger detta för att ni skall bli räddade. Johannes var en lampa som brann och lyste, och en kort tid hänfördes ni av hans ljus. Men jag har fått ett starkare vittnesbörd än det Johannes gav. Ty de verk som Fadern har gett mig i uppdrag att fullborda, just de som jag utför, vittnar om att Fadern har sänt mig."

____
Advent I

Bön:
Gud, vår Skapare och Återlösare, du som lät ditt Ord bli kött i den alltid rena jungfrun, låt honom, som blev en av oss, förena oss med den gudomliga natur som han av evighet delar med dig. Genom honom, din Son, Jesus Kristus, vår Herre och Gud, som med dig, Fader, och den helige Ande lever och råder från evighet till evighet. Amen.


lördag den 22/12

lördag vecka 3 advent,

Jer 23:5-8 Ps 372 Matt 1:18-24


Advent I

Bön:


söndag den 23/12

23 dec,

Mal 3:1-4,23-24 Ps 25 Luk 1:57-66

Mal 3:1-4, 23-24:
Se, jag sänder min budbärare, han skall bana väg för mig. Plötsligt skall han komma till sitt tempel, den härskare som ni ber om, den förbundets budbärare som ni begär. Se, han kommer, säger Herren Sebaot. Men vem kan uthärda dagen då han kommer? Vem kan bestå när han visar sig? Han är som smältarens eld, som tvättarnas lut, han sätter sig ner likt den som smälter och renar silver. Han skall rena leviterna och luttra dem som guld och silver, så att de kan bära fram offergåvor åt Herren på det rätta sättet. Då skall Judas och Jerusalems offergåvor behaga Herren som i forna dagar, i gången tid.

---

Ps 25:

Herre, lär mig dina vägar,
visa mig dina stigar.
Lär mig, du som är min Gud, min räddare,
ständigt hoppas jag på dig.

Herren är pålitlig och god,
därför visar han syndarna vägen.
Han leder de ödmjuka rätt,
de ödmjuka lär han sin väg.
Allt vad Herren gör är nåd och trofasthet
mot dem som håller hans förbund och hans bud.
De som fruktar Herren blir hans förtrogna,
hans förbund skall ge dem insikt.

---

Luk 1:57-66: Johannes döparens födelse
För Elisabet var tiden inne att föda, och hon födde en son. Hennes grannar och släktingar fick höra vilken stor barmhärtighet Herren hade visat henne, och de gladde sig med henne.

På åttonde dagen kom de för att omskära pojken, och de ville kalla honom Sakarias efter hans far. Men då sade hans mor: ”Nej, han skall heta Johannes.”
De sade till henne: ”Det finns ingen i din släkt som bär det namnet.” Och de gjorde tecken åt fadern att låta dem veta vad barnet skulle kallas. Han bad om en skrivtavla och skrev: ”Johannes är hans namn”, och alla förvånade sig.
Med en gång löstes hans läppar och hans tunga, och han talade och prisade Gud.

Alla de kringboende greps av fruktan, och överallt i Judeens bergsbygd talade man om detta som hade hänt. Och alla som hörde det lade det på minnet och frågade sig: Vad skall det inte bli av detta barn? Ty Herrens hand var med honom.
Advent I

Bön:

Allsmäktige evige Gud, inför Kristi födelses högtid ber vi, dina ovärdiga tjänare, om alla nåd och barmhärtighet från honom, ditt Ord, som i jugfrun Maria blev människa och ville bo bland oss. Genom honom, Jesus Kristus vår Herre och Gud, som med dig, Fader, och den helige Ande lever och råder från evighet till evighet. Amen.


måndag den 24/12

julafton,

2 Sam 7:1-5, 8b-12, 14a, 16, Midnattsm: Jes 9:2-7 Ps 89, Midnattsmässa: Ps 96 Midnattsmässa: Tit 2:11-14 Luk 1:67-79, Midnattsmässa: Luk 2:1-14

Jes 9:2-7: Fredsfursten
Det folk som vandrar i mörkret ser ett stort ljus,
över dem som bor i mörkrets land strålar ljuset fram.
Du låter jublet stiga, du gör glädjen stor.
De gläds inför dig som man gläds vid skörden,
som man jublar när bytet fördelas.

Oket som tyngde dem, stången på deras axlar,
förtryckarens piska bryter du sönder,
som den dag då Midjan besegrades.
Stöveln som bars i striden
och manteln som fläckats av blod,
allt detta skall brännas, förtäras av eld.

Ty ett barn har fötts, en son är oss given.
Väldet är lagt på hans axlar, och detta är hans namn:
Allvis härskare, Gudomlig hjälte,
Evig fader, Fredsfurste.

Väldet skall bli stort, fredens välsignelser utan gräns
för Davids tron och hans rike.
Det skall befästas och hållas vid makt
med rätt och rättfärdighet nu och för evigt.
Herren Sebaots lidelse skall göra detta.

---

Ps 96:
Sjung till Herrens ära, sjung en ny sång,
sjung till Herrens ära, hela världen!
Sjung till Herrens ära, prisa hans namn,
ropa ut hans seger dag efter dag!
Förkunna hans ära bland folken,
bland alla människor hans under!
Ty stor är Herren, högt är han prisad,
värd att frukta mer än alla gudar.
Folkens alla gudar är avgudar,
men Herren har gjort himlen.
Han omges av prakt och glans,
av makt och härlighet i sitt tempel.

Ära Herren, alla folkslag,
ära Herrens majestät,
ära Herrens höga namn!
Kom till hans förgårdar, kom med offer,
fall ner inför Herren i helig skrud!
Darra inför honom, hela jorden!
Förkunna bland folken: Herren är konung!
Världen står fast, den kan inte rubbas.
Han dömer folken med oväld.

Må himlen fröjdas och jorden jubla,
havet brusa och allt det rymmer,
marken och allt den bär må glädja sig.
Då skall alla träd i skogen jubla
inför Herren — se, han kommer,
se, han kommer för att råda över jorden,
råda rättvist över världen,
råda trofast över folken.

---

Tit 2:11-14:
Guds nåd har blivit synlig som en räddning för alla människor. Den lär oss att säga nej till ett gudlöst liv och denna världens begär och att leva anständigt, rättrådigt och fromt i den tid som nu är, medan vi väntar på att vårt saliga hopp skall infrias och vår store gud och frälsare Kristus Jesus träda fram i sin härlighet. Han har offrat sig själv för oss, för att friköpa oss från alla synder och göra oss rena, så att vi blir hans eget folk, uppfyllt av iver att göra vad som är gott.

---

Luk 1: 46-56: Jesu födelse
Vid den tiden utfärdade kejsar Augustus en förordning om att hela världen skulle skattskrivas. Det var den första skattskrivningen, och den hölls när Quirinius var ståthållare i Syrien. Alla gick då för att skattskriva sig, var och en till sin stad.

Och Josef, som genom sin härkomst hörde till Davids hus, begav sig från Nasaret i Galileen upp till Judeen, till Davids stad Betlehem, för att skattskriva sig tillsammans med Maria, sin trolovade, som väntade sitt barn.

Medan de befann sig där var tiden inne för henne att föda, och hon födde sin son, den förstfödde. Hon lindade honom och lade honom i en krubba, eftersom det inte fanns plats för dem inne i härbärget.

I samma trakt låg några herdar ute och vaktade sin hjord om natten.
Då stod Herrens ängel framför dem och Herrens härlighet lyste omkring dem, och de greps av stor förfäran.

Men ängeln sade till dem: "Var inte rädda. Jag bär bud till er om en stor glädje, en glädje för hela folket. I dag har en frälsare fötts åt er i Davids stad, han är Messias, Herren. Och detta är tecknet för er: ni skall finna ett nyfött barn som är lindat och ligger i en krubba."

Och plötsligt var där tillsammans med ängeln en stor himmelsk här som prisade Gud:
"Ära i höjden åt Gud
och på jorden fred åt dem han har utvalt."

Julpredikan på engelska av f Damian Eze


Jul ABC

Bön:
Skynda, Herre Jesus, och dröj inte, utan kom och trösta med din närvaro alla dem som satt sitt hopp till din godhet. Du som med Fadern och den helige Ande lever och råder från evighet till evighet. Amen.


tisdag den 25/12

juldagen, JUL: KRISTI FÖDELSE

Jes 52:7-10 Ps 98 Heb 1:1-6 Joh 1:1.18

Jes 52:7-10:
Härligt är att höra budbärarens steg
när han kommer över bergen,
han som bär bud om seger,
som ropar ut goda nyheter,
bär bud om räddning
och säger till Sion: "Din Gud är konung!"

Hör, dina väktare ropar och jublar.
Med egna ögon ser de
hur Herren vänder åter till Sion.

Brist ut i jubel, Jerusalems ruiner,
Herren tröstar sitt folk
och friköper Jerusalem.

Herren visar sin makt och helighet inför alla folk,
hela jorden skall se hur vår Gud räddar oss.

---

Ps 98:
Sjung till Herrens ära, sjung en ny sång,
ty han har gjort underbara ting.
Han vann seger med sin starka hand,
med sin heliga arm.
Herren har visat att han räddar,
folken fick skåda hans seger.
Med godhet och trofasthet
har han tänkt på Israels folk.
Hela jorden har sett att vår Gud räddar.

Hylla Herren, hela världen,
brist ut i jubel och sång!
Sjung till lyra för Herren,
låt lyrans strängar klinga!
Blås i trumpeter och horn,
hylla konungen, Herren!

Havet skall brusa och allt det rymmer,
världen och alla som bor i den.
Floderna skall klappa händer,
bergen skall jubla tillsammans

inför Herren: se, han kommer
för att råda över jorden,
råda rättvist över världen,
råda med oväld över folken.

---

Heb 1_1-6:
Många gånger och på många sätt talade Gud i forna tider till våra fäder genom profeterna, Heb men nu vid denna tidens slut har han talat till oss genom sin son, som han har insatt till att ärva allting liksom han också har skapat världen genom honom.

Och han, som är utstrålningen av Guds härlighet och en avbild av hans väsen och som bär upp allt med kraften i sitt ord, har renat oss från synden och sitter på Majestätets högra sida i höjden. Han har blivit lika mycket mäktigare än änglarna som det namn han har fått i arv är förmer än deras.

Ty aldrig har Gud sagt till någon ängel:
Du är min son, jag har fött dig i dag,
eller:
Jag skall vara hans fader, och han skall vara min son.

Och när han låter sin förstfödde son träda in i världen säger han:
Alla Guds änglar skall hylla honom.

---

Joh 1:1-18: Ordet blev människa
I begynnelsen fanns Ordet, och Ordet fanns hos Gud, och Ordet var Gud. Det fanns i begynnelsen hos Gud.

Allt blev till genom det, och utan det blev ingenting till av allt som finns till. I Ordet var liv, och livet var människornas ljus. Och ljuset lyser i mörkret, och mörkret har inte övervunnit det.

Det kom en man som var sänd av Gud, hans namn var Johannes. Han kom som ett vittne för att vittna om ljuset, så att alla skulle komma till tro genom honom.

Själv var han inte ljuset, men han skulle vittna om ljuset. Det sanna ljuset, som ger alla människor ljus, skulle komma in i världen. Han var i världen, och världen hade blivit till genom honom, men världen kände honom inte.

Han kom till det som var hans, och hans egna tog inte emot honom. Men åt dem som tog emot honom gav han rätten att bli Guds barn, åt alla som tror på hans namn, som har blivit födda inte av blod, inte av kroppens vilja, inte av någon mans vilja, utan av Gud. Och Ordet blev människa och bodde bland oss, och vi såg hans härlighet, en härlighet som den ende sonen får av sin fader, och han var fylld av nåd och sanning.

Johannes vittnar om honom och ropar: ”Det var om honom jag sade: Han som kommer efter mig går före mig, ty han fanns före mig.” Av hans fullhet har vi alla fått del, med nåd och åter nåd. Ty lagen gavs genom Mose, men nåden och sanningen har kommit genom Jesus Kristus. Ingen har någonsin sett Gud. Den ende sonen, själv gud och alltid nära Fadern, han har förklarat honom för oss.

-----------------------

GLORIA IN EXCELSIS DEO - julpredikan av f Damian Eze, St Paulus katolska församling, Gävle (engelska)
Jul ABC

Bön:
Allsmäktige Gud, låt det uppgående ljuset av ditt Ord, som blivit människa, så lysa för vår tro att det blir synligt i vår handling. Genom honom, din Son Jesus Kristus, vår Herre och Gud som med dig Fader och den helige Ande lever och råder från evighet till evighet. Amen.


måndag den 31/12

Den heliga familjen,

1 Sam 1:20-22,24-28 Ps 84 1 Joh 3:1-2,21-24 Luk 2:41-52

1 Sam 1:20–22, 24–28:
Hanna blev havande och födde en son. Hon gav honom namnet Samuel, "ty", sade hon, "jag bad Herren om honom". När sedan Elkana och hela hans familj gick upp till Shilo för att förrätta det årliga offret till Herren och frambära sitt löftesoffer, följde Hanna inte med. "Jag väntar tills pojken har blivit avvand", sade hon till sin man, "då skall jag ta med honom och han skall få träda fram inför Herren och stanna där för all framtid."

När hon hade avvant honom, följde hon med Elkana dit upp. De hade med sig en treårig tjur, en säck mjöl och en lägel vin. Så fördes pojken till Herrens hus i Shilo, han var med dem när de trädde fram inför Herren. Fadern offrade det slaktoffer som han varje år brukade frambära åt Herren. Sedan förde han fram pojken och offrade tjuren.

Hanna, pojkens mor, tog honom med sig till Eli och sade: "Hör på mig, herre. Så sant du lever, herre, jag är den kvinna som stod här hos dig och bad till Herren. Det var om detta barn jag bad, och Herren har gett mig vad jag bad honom om. Nu vill jag i min tur ge honom tillbaka åt Herren. Så länge han lever skall han tillhöra honom." Därefter tillbad de Herren i Shilo.

---

Ps 84:2–3, 5–6, 9–10:
Ljuvlig är din boning, Herre Sebaot! Jag förtärdes av längtan till Herrens förgårdar.
Nu jublar min själ och min kropp mot den levande Guden.

Lyckliga de som bor i ditt hus och alltid kan sjunga ditt lov.
Lyckliga de som har sin styrka i dig, de som gärna drar upp till templet.

Herre Gud Sebaot, hör min bön, lyssna, du Jakobs Gud!
Ge akt på vår sköld, o Gud, se i nåd till din smorde!

---

1 Joh 3:1–2, 21–24:
Vilken kärlek har inte Fadern skänkt oss när vi får heta Guds barn. Det är vi. Världen känner oss inte, därför att den aldrig har lärt känna honom. Mina kära, nu är vi Guds barn, men det har ännu inte blivit uppenbart vad vi kommer att bli. Vi vet dock att när han uppenbarar sig kommer vi att bli lika honom, ty då får vi se honom sådan han är.

Mina kära, om hjärtat inte dömer oss kan vi stå frimodiga inför Gud. Och vad vi än ber om får vi av honom, eftersom vi håller hans bud och gör det som behagar honom. Och detta är hans bud: att vi skall tro på hans son Jesu Kristi namn och älska varandra så som han har befallt oss. Den som håller Guds bud förblir i Gud och Gud i honom. Och att han förblir i oss vet vi av anden som han har gett oss.

---

Luk 2: 41-52: Den tolvårige Jesus i templet
Jesu föräldrar brukade varje år bege sig till Jerusalem vid påskhögtiden. Också när Jesus var tolv år gammal gick de dit upp som seden var vid högtiden. Då festen var över och de skulle hem igen, stannade pojken Jesus kvar i Jerusalem utan att föräldrarna visste om det. De gick en dagsled i tron att han var med i ressällskapet och frågade sedan efter honom bland släktingar och bekanta. När de inte hittade honom vände de tillbaka till Jerusalem och letade efter honom där.

Efter tre dagar fann de honom i templet, där han satt mitt bland lärarna och lyssnade och ställde frågor. Alla som hörde honom häpnade över hans förstånd och de svar han gav. Föräldrarna blev bestörta när de såg honom, och hans mor sade till honom: ”Barn, hur kunde du göra så mot oss? Din far och jag har letat efter dig och varit mycket oroliga.”
Han svarade: ”Varför skulle ni leta efter mig? Visste ni inte att jag måste vara hos min fader?” Men de förstod inte vad han menade med sina ord.

Sedan följde han med dem ner till Nasaret, och han lydde dem i allt. Hans mor bevarade allt detta i sitt hjärta. Och Jesus blev äldre och visare och vann Guds och människors välbehag.
Jul C

Bön:
Gud, vår Fader, i den heliga familjen har du givit oss ett föredöme. Låt vårt liv tillsammans mogna i kärlek och enhet och fortsätta för alltid i vårt eviga hem. Genom din Son Jesus Kristus, vår Herre och Gud som med dig Fader och den helige Ande lever och råder från evighet till evighet. Amen.


_____

Veckans läsningar på
Sthlm kat stift hemsida

Divine Office eng

 

-------------------

 

 

Ekumeniskt:

Appar från Fjellander Media:Tidegärden för IPad, Tidegärden för Android