Hem
  |  Login

Helgonkalender:

Minimera

27/6
S Kyrillos av Alexandria (+ 444) biskop och kyrkolärare. v

dagens helgon

Föddes 370. Biskop och patriark i Alexandria. Bekämpade den nestorianska villoläran och spelade en framträdande roll vid konciliet i Efesos 431. Dog 444.


28/6
S Ireneus av Lyon (+ omkr 202), biskop och martyr

dagens helgon

Född c:a 135. Lärjunge till biskop Polykarpos av Smyrna. Blev biskop i Lyon. Två skrifter av honom är bevarade där han utlägger den katolska tron gentemot gnostikerna. Enligt traditionen led han martyrdöden omkr 202.


29/6
Petrus och Paulus, apostlar

dagens helgon


30/6
Den romerska Kyrkans första martyrer

dagens helgon

Minensdag för dem som led martyrdöden under neros förföljelse. Historikern Tacitus och biskop Clemens av Rom vittnar om denna förföljelse.


Dagens läsningar i mässan:

söndag den 26/6

söndag vecka 13 under året,

1Kung 19:16b,19-21 Ps 16:1-2a, 5, 7-11 Gal 5:1,13-18 Luk 9:51-62

Luk 9:51-62:
När tiden var inne för hans upptagande till himlen vände han sina steg mot Jerusalem, och han skickade budbärare före sig. De gav sig av och gick in i en samarisk by för att förbereda hans ankomst.
Men man ville inte ta emot honom, eftersom han hade vänt sina steg mot Jerusalem.
Då sade hans lärjungar Jakob och Johannes: "Herre, skall vi kalla ner eld från himlen som förgör dem?"
Men han vände sig om och tillrättavisade dem, och de fortsatte till en annan by.

När de kom vandrande på vägen sade en man till honom: "Jag skall följa dig vart du än går."
Jesus svarade: "Rävarna har lyor och himlens fåglar har bon, men Människosonen har inget ställe där han kan vila sitt huvud."
Till en annan sade han: "Följ mig!" Men mannen svarade: "Herre, låt mig först gå och begrava min far."
Då sade Jesus: "Låt de döda begrava sina döda, men gå själv och förkunna Guds rike."
En annan man sade: "Jag skall följa dig, herre, men låt mig först ta farväl av dem där hemma."
Jesus svarade: "Den som ser sig om när han har satt sin hand till plogen, han passar inte för Guds rike."
Under året C

Bön:


tisdag den 28/6

tisdag vecka 13 under året,

Am 3:1-8, 4:11-12 Ps 5 Matt 8:23-27


Under året II

Bön:
Herre, tag emot vår bön, och låt ljuset av din kärlek falla in i hjärtats dolda djup, så att inga dunkla begär behärskar dem som blivit helade av dopets nåd. Genom din Son Jesus Kristus, vår Herre och Gud, som med dig, Fader och den helige Ande lever och råder från evighet till evighet. Amen.


onsdag den 29/6

onsdag vecka 13 under året,

Am 5:14-15, 21-24 Ps 50:7-13, 16b-17 Matt 8:28-34


Under året II

Bön:
Herre, var oss nära i vår bön, och skydda oss dag och natt, så att vi, som är underkastade tidens växlingar, alltid har vårt fäste i din oföränderlighet. Genom din Son Jesus Kristus, vår Herre och Gud, som med dig, Fader och den helige Ande lever och råder från evighet till evighet. Amen.


torsdag den 30/6

torsdag vecka 13 under året,

Am 7:10-17 Ps 19:8-11 Matt 9:1-8


Under året II

Bön:
Allsmäktige evige Gud, afton och morgon och middag åkallar vi ditt upphöjda namn och ber dig att du skingrar mörkret i vårt hjärta, så att vårt liv här i tiden leder fram till det ljus där du bor. Genom din Son Jesus Kristus, vår Herre och Gud,som med dig, Fader, och den helige Ande lever och råder från evighet till evighet. Amen.


_____