Hem
  |  Login

Helgonkalender:

Minimera

21/11
Jungfru Marias tempelgång

dagens helgon

Från början firades denna dag invigningen av en mariakyrka nära templet i Jerusalem, dit Maria enligt ett apokryft evangelium fördes för att fostras till Herrens tjänst medan hon ännu var liten. På 1300-talet - då var denna kyrka för länge sedan förstörd - togs festen in i det romerska kalendariet.


Sak 2:10-13:
Gläd dig och jubla, dotter Sion!
Se, jag kommer
och tar min boning hos dig,
säger Herren.

Många folk skall den dagen
sluta sig till Herren och bli mitt folk.
Jag tar min boning hos dig.
Då skall du inse
att Herren Sebaot har sänt mig till dig.

Herren skall ta Juda i besittning som sin del av den heliga marken.
Än en gång utväljer han Jerusalem.
Var stilla inför Herren, allt levande,
han bryter upp från sin heliga boning.

---

Luk 1:46-55:
"Min själ prisar Herrens storhet,
min ande jublar över Gud, min frälsare:
han har vänt sin blick till sin ringa tjänarinna.
Från denna stund skall alla släkten prisa mig salig:
stora ting låter den Mäktige ske med mig,
hans namn är heligt,
och hans förbarmande med dem som fruktar honom
varar från släkte till släkte.

Han gör mäktiga verk med sin arm,
han skingrar dem som har övermodiga planer.
Han störtar härskare från deras troner,
och han upphöjer de ringa.

Hungriga mättar han med sina gåvor,
och rika skickar han tomhänta bort.
Han tar sig an sin tjänare Israel
och håller sitt löfte till våra fäder:
att förbarma sig över Abraham
och hans barn, till evig tid."

---

Matt 12:46-50:
Medan Jesus talade till folket kom hans mor och hans bröder. De stod utanför och ville tala med honom, och någon sade till honom: "Din mor och dina bröder står där ute och vill tala med dig."

Han svarade honom: "Vem är min mor, och vilka är mina bröder?" Och han visade med handen på sina lärjungar och sade: "Det här är min mor och mina bröder. Den som gör min himmelske faders vilja är min bror och syster och mor."

____
Bibel 2000

Sak 2:10-13 Ps: Luk 1:46-55 Matt 12:46-50


22/11
S Cecilia, jungfru och martyr

dagens helgon

En av de tidigaste martyrerna. Enligt legenden halshöggs hon i sitt hem därför att hon vägrat gifta sig med en hedning. Musikens skyddshelgon.


23/11
s Clemens I (+101), påve och martyr

dagens helgon


24/11
S Andreas Dung_Lac (+1883) präst och hans följeslagare

dagens helgon


25/11
S Niels Stensen (+1686) biskop

dagens helgon

Niels Steensen föddes i Köpenhamn 1638 i en protestantisk familj. Efter medicinska studier studerade han antomi, och upptäckte spottkörtelkanalen, ductus Stenoni. Vid Leiden Universitet utgav han anatomiska arbeten om tårkörtlar, munnens och näsans blodkärl, hjärtat och musklerna. 1664 höll han en berömd föreläsning om hjärnans anatomi.

Furst Medici bjöd in Niels Steensen till Florens, där han gjorde geologiska undersökningar och skrev betydande arbeten om kristallografi. I Florens hade Niels Steensen många kontakter med furstehovet och den katolska kyrkan och konverterade 1667. Han prästvigdes 1675, blev biskop i Hannover 1676, sedan biskop i Münster 1680, i Hamburg 1683 och slutligen 1685 i Schwerin, där han dog 1686.

Cosimo Medici hedrade Niels Steensen genom att gravsätta honom i familjen Medicis egen kyrka, S:t Lorenzokatedralen i Florens. Hans Helighet påve Johannes Paulus II saligförklarade Niels Steensen 1988, och han nämns som årtusendets läkare


30/11
S. Andreas, apostel

dagens helgon

Fiskare från Kafarnaum, bror till aposteln Petrus, lärjunge till Johannes Döparen och en av Jesu första lärjungar.


Rom 10:9–18:
Om du med din mun bekänner att Jesus är herre, och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda, skall du bli räddad. Hjärtats tro leder till rättfärdighet och munnens bekännelse till räddning. Skriften säger ju: Ingen som tror på honom skall stå där med skam. Det är ingen skillnad på jude och grek; alla har samme herre, och han ger av sin rikedom åt alla som åkallar honom. Ty var och en som åkallar Herrens namn skall bli räddad.

Men hur skall de kunna åkalla den som de inte har kommit till tro på? Hur skall de kunna tro på den som de inte har hört? Hur skall de kunna höra utan att någon förkunnar? Hur kan någon förkunna utan att vara utsänd? Det står skrivet: Skönt ljuder stegen av dem som kommer med budskap om goda ting. Men alla lyssnade inte till budskapet. Ty Jesaja säger: Herre, vem satte tro till vad vi förkunnade? Så bygger tron på förkunnelsen, och förkunnelsen på Kristi ord. Men då frågar jag: kanske har de aldrig hört den? Visst har de! Över hela jorden nådde deras röst och till världens ändar deras ord.

---

Ps 19:2–5:
Himlarna förtäljer Guds ära,
och fästet förkunnar hans händers verk.
Den ena dagen talar om det till den andra,
och den ena natten kungör det för den andra.

Det är ej ett tal eller språk
vars ljud inte hörs.
De sträcker sig ut över hela jorden,
och deras ord går till världens ändar.

---

Matt 4:18–22:
När Jesus vandrade utmed Galileiska sjön, fick han se två bröder, Simon som kallas Petrus och hans bror Andreas. De stod vid sjön och fiskade med kastnät, för de var fiskare. Han sade till dem: "Kom och följ mig. Jag skall göra er till människofiskare", och de lämnade genast sina nät och följde honom. När han gick vidare, fick han se två andra bröder, Jakob, Sebedaios son, och hans bror Johannes, sitta tillsammans med sin far Sebedaios i båten och göra i ordning sina nät. Jesus kallade på dem, och genast lämnade de båten och sin far och följde honom.

____

Rom 10:9-18 Ps 19:2-5 Matt 4:18-22


Dagens läsningar i mässan:

onsdag den 21/11

onsdag vecka 33 under året,

Upp 4:1-11 Ps 150 Luk 19:11-28


Under året II

Bön:
Herre, var oss nära i vår bön, och skydda oss dag och natt, så att vi, som är underkastade tidens växlingar, alltid har vårt fäste i din oföränderlighet. Genom din Son Jesus Kristus, vår Herre och Gud, som med dig, Fader och den helige Ande lever och råder från evighet till evighet. Amen.


torsdag den 22/11

torsdag vecka 33 under året,

Upp 5:1-10 Ps 149:1-6a, 9b Luk 19:41-44


Under året II

Bön:
Allsmäktige evige Gud, afton och morgon och middag åkallar vi ditt upphöjda namn och ber dig att du skingrar mörkret i vårt hjärta, så att vårt liv här i tiden leder fram till det ljus där du bor. Genom din Son Jesus Kristus, vår Herre och Gud,som med dig, Fader, och den helige Ande lever och råder från evighet till evighet. Amen.


fredag den 23/11

fredag vecka 33 under året,

Upp 10:8-11 Ps 119; 14, 24, 72, 103, 11, 131 Luk 19:45-58


Under året II

Bön:
Gud, du som skingrar okunnighetens mörker med ljuset från ditt ord, skänk oss en starkare tro, så att inga frestelser kan släcka andens glöd i våra hjärtan.Genom din Son Jesus Kristus, vår Herre och Gud, som med dig, Fader, och den helige Ande lever och råder från evighet till evighet. Amen.


lördag den 24/11

lördag vecka 33 under året,

Upp 11:4-12 Ps 144:1-2, 9-10 Luk 20:27-40


Under året II

Bön:
Herre, fyll våra sinnen med uppståndelsens ljus, så att vi undgår dödens skugga och når fram till den eviga härligheten. Genom din Son Jesus Kristus, vår Herre och Gud, som med dig, Fader och den helige Ande lever och råder från evighet till evighet. Amen.


söndag den 25/11

Kristus konungen,

Dan 7:13-14 Ps 93 Upp 1:5-8 Joh 18:33b-37

Dan 7:13–14:
I min syn om natten fick jag se hur en som liknade en människa kom med himlens skyar; han nalkades den uråldrige och fördes fram inför honom. Åt honom gavs makt, ära och herravälde, så att människor av alla folk, nationer och språk skulle tjäna honom. Hans välde är evigt, det skall aldrig upphöra, och hans rike skall aldrig gå under.

---

Ps 93:1–2, 5 :
Herren är konung! Han har klätt sig i höghet.
Herren har klätt sig i makt, spänt om sig sitt bälte.

Världen står fast, den kan inte rubbas.
Din tron står fast sedan urminnes tid, du är till från evighet.

Dina bud skall bestå, ditt hus skall vara heligt, Herre, för alltid.

---

Upp 1:5–8:
Jesus Kristus är det trovärdiga vittnet, den förstfödde från de döda och härskaren över jordens kungar. Han som älskar oss och har löst oss från våra synder med sitt blod och som har gjort oss till ett kungadöme, till präster åt sin Gud och fader, honom tillhör härligheten och väldet i evigheters evighet, amen.

Se, han kommer med molnen, och varje öga skall se honom, också de som har genomborrat honom, och alla jordens stammar skall brista ut i klagan för hans skull. Ja, amen. Jag är A och O, säger Herren Gud, han som är och som var och som kommer, allhärskaren.

---

Joh 18:33b-37:
Pilatus gick in i residenset och lät kalla till sig Jesus och frågade: ”Så du är judarnas konung?”
Jesus svarade: ”Säger du detta av dig själv, eller har andra sagt det om mig?”
Pilatus sade: ”Jag är väl ingen jude. Dina landsmän och översteprästerna har överlämnat dig åt mig. Vad har du gjort?”
Jesus svarade: ”Mitt rike hör inte till denna världen. Om mitt rike hörde till denna världen hade mina följeslagare kämpat för att jag inte skulle bli utlämnad åt judarna. Men nu är mitt rike av annat slag.”
Pilatus frågade: ”Du är alltså kung?”
Jesus svarade: ”Du själv säger att jag är kung. Jag har fötts och kommit hit till världen för denna enda sak: att vittna för sanningen. Den som hör till sanningen lyssnar till min röst.”

____
Under året B

Bön:
Allsmäktige, evige Gud, som i din älskade Son, världsalltets konung, har velat sammanfatta allt, låt hela skapelsen, befriad från tomhetens välde, tjäna ditt majestät och utan ände lova dig. Genom honom, Jesus Kristus som med dig Fader och den helige Ande lever och råder från evighet till evighet. Amen.


måndag den 26/11

måndag vecka 34 under året,

Upp 14:1-3, 4b-5 Ps 24:1-4b, 5-6 Luk 21:1-4


Under året II

Bön:
Herre, allsmäktige Gud, ge oss kraft att hela denna dag behaga dig i tanke, tal och handling. Genom din Son Jesus Kristus vår Herre och Gud, som med dig, Fader, och den helige Ande lever och råder från evighet till evighet. Amen.


tisdag den 27/11

tisdag vecka 34 under året,

Upp 14:14-19 Ps 96:10-13 Luk 21:5-11


Under året II

Bön:
Herre Jesus Kristus, sanna ljus, som lyser för alla människor, ge oss kraft att idag bereda fridens och rättvisans vägar framför dig. Du som med Fadern och den helige Ande lever och råder från evighet till evighet. Amen.


onsdag den 28/11

onsdag vecka 34 under året,

Upp 15:1-4 Ps 98:1-3b, 7-9 Luk 21:12-19


Under året II

Bön:
Herre, sänd ditt ljus och din sanning, så att vi ser dina budords väg och aldrig viker från den. Genom din Son Jesus Kristus vår Herre och Gud, som med dig, Fader, och den helige Ande lever och råder från evighet till evighet. Amen.


torsdag den 29/11

torsdag vecka 34 under året,

Upp 18:1-2,21-23; 19:1-3,9a, Ps 100 Luk 21:20-28


Under året II

Bön:
Dig tillber vi vår Gud, du sanna ljus och ljusets källa, och ber om gåvan att alltid besinna det som är heligt, rätt och rent, och så kunna leva i din närvaro. Genom din Son Jesus Kristus vår Herre och Gud, som med dig, Fader, och den helige Ande lever och råder från evighet till evighet. Amen.


fredag den 30/11

fredag vecka 34 under året,

Upp 20:1-4,11-15,21:1-2 Ps 84:3-6a, 8a Luk 21:29-33

Luk 21:29-33
Han gav dem en liknelse: "Se på fikonträdet och alla andra träd. När de börjar knoppas, då förstår ni av er själva att nu är sommaren nära. På samma sätt vet ni när ni ser detta hända att Guds rike är nära. Sannerligen, detta släkte skall inte förgå förrän allt detta händer. Himmel och jord skall förgå, men mina ord skall aldrig förgå."
Under året II

Bön:
Allsmäktige Gud, låt lovsången denna morgon en gång fulländas i alla helgons gudstjänst i himlen. Genom din Son Jesus Kristus vår Herre och Gud, som med dig, Fader, och den helige Ande lever och råder från evighet till evighet. Amen.


_____

Divine Office eng

 

-------------------

 

 

Ekumeniskt:

Appar från Fjellander Media:Tidegärden för IPad, Tidegärden för Android