Hem
  |  Login

Helgonkalender:

Minimera

Dagens läsningar i mässan:

måndag den 27/2

måndag vecka 8 under året,

Syr 17:24-29 Ps 32:1-2, 5-7 Mark 10:17-27

Syr 17:24-29:
Dem som gör bot låter han komma tillbaka,
och han uppmuntrar dem som är nära att förtvivla.
Vänd om till Herren och lämna dina synder,
be till honom och fela inte så ofta.
Kom tillbaka till den Högste, vänd om från det orätta,
hata och avsky all vidrighet.

Vem prisar den Högste i dödsriket,
vem bär fram lovsång i de levandes ställe?
Den som dör finns inte mer, och hans lovsång tystnar;
den som har liv och hälsa kan prisa Herren.
Hur stor är inte Herrens barmhärtighet
och hans mildhet mot dem som vänder om till honom.

---

Ps 32:1-2, 5-7:
Lycklig den vars brott har förlåtits
och vars synd har plånats ut!
Lycklig den vars skuld har avskrivits av Herren
och vars sinne är utan svek!

Då erkände jag min synd för dig,
jag dolde inte min skuld.
Jag sade: Jag vill bekänna
mina brott för Herren.
Och du förlät min synd och skuld.

Därför ber dina trogna till dig
i nödens tid.
När de stora vattnen stiger
når de inte dem.
Du är min fristad,
du bevarar mig för nöden,
du låter jubel över räddningen ljuda omkring mig.

---

Mark 10:17-27:
När han skulle fortsätta sin vandring sprang en man fram och föll på knä för honom och frågade: "Gode mästare, vad skall jag göra för att vinna evigt liv?"

Jesus svarade: "Varför kallar du mig god? Ingen är god utom Gud. Du kan budorden: Du skall inte dräpa, Du skall inte begå äktenskapsbrott, Du skall inte stjäla, Du skall inte vittna falskt, Du skall inte ta ifrån någon det som är hans, Visa aktning för din far och din mor." -
"Mästare", sade mannen, "allt detta har jag hållit sedan jag var ung." Jesus såg på honom med kärlek och sade: "Ett fattas dig. Gå och sälj allt du har och ge åt de fattiga; då får du en skatt i himlen. Kom sedan och följ mig." Vid de orden mörknade mannen och gick bedrövad sin väg, för han ägde mycket.

Jesus såg sig om och sade till sina lärjungar: "Hur svårt blir det inte för dem som har pengar att komma in i Guds rike!" Lärjungarna blev bestörta över hans ord, men Jesus sade igen: "Mina barn, hur svårt är det inte att komma in i Guds rike! Det är lättare för en kamel att komma igenom ett nålsöga än för en rik att komma in i Guds rike."
De blev ännu mer förskräckta och sade till varandra: "Vem kan då bli räddad?"
Jesus såg på dem och sade: "För människor är det omöjligt, men inte för Gud. Ty för Gud är allting möjligt."

____
Under året I

Bön:
Gud, du gav oss jorden att vårda och bruka och solen till vår tjänst, låt vårt arbete idag bli dig till ära och till glädje för vår nästa. Genom din Son Jesus Kristus, vår Herre och Gud, som med dig, Fader och den helige Ande lever och råder från evighet till evighet. Amen.


tisdag den 28/2

tisdag vecka 8 under året,

Syr 35:1-12 Ps 50 Mark 10:28-31

Syr 35:1-12:
Att hålla lagen är ett rikligt offer;
gemenskapsoffer frambärs när man följer buden.
Att löna gott med gott är att frambära matoffer,
och välgörenhet är detsamma som tackoffer.
Herrens nåd får den som undviker det onda,
försoning vinner den som skyr orättfärdighet.

Träd inte fram tomhänt inför Herren;
alla dessa gåvor påbjuds av lagen.
Den rättfärdiges offer pryder altaret,
dess vällukt når fram till den Högste.
En rättfärdig mans gåva tas nådigt emot,
hans påminnelseoffer blir inte bortglömt.

Var frikostig när du ger till Herrens ära,
snåla inte med de förstlingsoffer du skänker.
Bär fram gåvor med glatt ansikte,
och överlämna med glädje det heliga tiondet.
Ge åt den Högste så som han gett åt dig,
var frikostig så långt dina tillgångar räcker.

---


Mark 10:28-31:
Petrus sade till Jesus: "Vi har ju lämnat allt och följt dig."

Jesus svarade: "Sannerligen, var och en som för min och evangeliets skull har lämnat hus eller bröder eller systrar eller mor eller far eller barn eller åkrar skall få hundrafalt igen. Här i världen skall han få hus och bröder och systrar och mödrar och barn och åkrar mitt under förföljelser, och sedan evigt liv i den kommande världen. Många som är sist skall bli först, och många som är först skall bli sist."

____
Under året I

Bön:
Ge oss, Herre, en starkare tro, så att vår lovsång blir fullkomlig och bär frukt i nytt liv för din kyrka. Genom din Son, Jesus Kristus vår Herre och Gud, som med dig, Fader, och den helige Ande lever och råder från evighet till evighet. Amen.


_____