Hem
  |  Login

Helgonkalender:

Minimera

1/10
S:t Teresa av Jesusbarnet, jungfru och kyrkolärare (+1897), minnesdag

dagens helgon

Karmelitsyster som föddes och dog i Lisieux (1873-97). Hennes liv var kort och utan märkliga händelser, men hennes självbiografiska skrifter har präglat en hel epok i Kyrkans andliga historia. Vad hon ville lära ut var en helighet utan stordåd, »den lilla vägen«. Helgonförklarad 1925.


2/10
De heliga skyddsänglarna

dagens helgon

2 Mos 23:20-23a:
Se, jag sänder en ängel framför dig för att skydda dig på vägen och föra dig till den plats som jag har bestämt. Rätta dig efter honom och lyssna till honom! Sätt dig inte upp mot honom; han kommer inte att förlåta sådant trots, ty det är jag som handlar i honom. Men om du lyssnar till honom och gör allt vad jag säger, skall jag vara dina fienders fiende och dina motståndares motståndare. Min ängel skall gå framför dig.

2 Mos 23:20-23 Ps 91:1-6, 10-11 Matt 18:1-5,10


4/10
S Franciskus av Assisi (+1226)

dagens helgon

Född i Assisi. Genom familjens goda ekonomi kunde Franciskus leva ett bekymmerslöst liv. I samband med krigens förödelser – Assisi låg i strid med Perugia – då han också blev tillfångatagen under en period, blev han mer öppen för de stora livsfrågorna. Franciskus drog sig tillbaka för sig själv. Han älskade tystnaden i kyrkorna och det var inför Krucifixet i San Damianokapellet som Franciskus hörde inom sig kallelsen från Kristus att bygga upp Kyrkan, som nu höll på att förstöras. Detta blev början till grundandet av den Katolska Kyrkans största Orden. Den Helige Franciskus fick dö, enligt sin vilja, vid sitt älsklingskapell Santa Maria degli Angeli (Porziunculakapellet) nedanför sin födelsestad Assisi på kvällen den 3 oktober 1226. Han blev bara 44 år gammal,


6/10
S:t Bruno, präst (+1101)

dagens helgon


7/10
S:ta Birgitta, Sveriges och Europas skyddspatron, högtid

dagens helgon

Vish 7:7-14:
Därför bad jag till Gud, och han gav mig klokhet. Jag åkallade honom, och vishetens ande kom till mig.

Jag valde visheten framför spiror och troner och höll rikedom för intet i jämförelse med henne. Inte ens den dyrbaraste ädelsten satte jag lika högt, ty bredvid henne blir allt guld till värdelös sand och silver räknas som smuts på marken.

Jag älskade henne mer än hälsa och skönhet och ville hellre äga henne än dagens ljus, ty skenet från henne slocknar aldrig. Men med henne kom också allt annat gott till mig;det låg omätlig rikedom i hennes händer. Jag gladdes åt alla dessa ting, ty visheten härskar över dem, men jag visste ännu inte att hon också är deras moder.

Det jag lärde mig utan baktankar lär jag ut utan missunnsamhet. Jag behåller inte hennes rikedom för mig själv, ty den är en outtömlig skattkammare för människorna. De som utnyttjar den vinner Guds vänskap, fostrans gåvor öppnar vägen till honom.

---

Ps 25:4-5,8-10,14.
Herre, lär mig dina vägar,
visa mig dina stigar.
Led mig i din sanning, lär mig,
du som är min Gud, min räddare,
ständigt hoppas jag på dig.

Herren är pålitlig och god,
därför visar han syndarna vägen.
Han leder de ödmjuka rätt,
de ödmjuka lär han sin väg.

Allt vad Herren gör är nåd och trofasthet
mot dem som håller hans förbund och hans bud.
De som fruktar Herren blir hans förtrogna,
hans förbund skall ge dem insikt.

---

1 Kor 2:6-10:
Vishet förkunnar vi för de andligt fullvuxna, men inte en vishet som hör till denna världen eller denna världens förgängliga makter.

Vad vi förkunnar är Guds hemlighetsfulla vishet, som var fördold men som redan före tidens början av Gud var bestämd att leda oss till härlighet. Den kände ingen av denna världens makter till - om de hade känt till den skulle de inte ha korsfäst härlighetens herre.

Vi förkunnar, som det står i skriften, vad inget öga sett och inget öra hört och ingen människa anat, det som Gud har berett åt dem som älskar honom.
Och för oss har Gud uppenbarat det genom Anden, ty det är Anden som utforskar allt, också djupen hos Gud.

---

Luk 10:21-24:
I samma stund fylldes han med jublande glädje genom den heliga anden och sade: "Jag prisar dig, fader, himlens och jordens herre, för att du har dolt detta för de lärda och kloka och uppenbarat det för dem som är som barn. Ja, fader, så har du bestämt.

Allt har min fader anförtrott åt mig. Ingen vet vem Sonen är, utom Fadern, och ingen vet vem Fadern är, utom Sonen och den som Sonen vill uppenbara det för."

Sedan vände han sig till lärjungarna och sade enbart till dem: "Saliga de ögon som ser vad ni ser. Jag säger er: många profeter och kungar har velat se vad ni ser, men fick inte se det, och velat höra det ni hör, men fick inte höra det."

____

Vish 7:7-14 Ps 25:4-5, 8-10, 14 1 Kor 2:6-10 Luk 10:21-24


8/10
Vår Fru av Rosenkransen

dagens helgon

Den 7 oktober år 1571 slog de kristna härarna tillbaka turkarna i slaget vid Lepanto. Segern sammanföll med Rosenkransfesten, som därmed blev en tacksägelsedag. Rosenkransbönen är ett medel att begrunda Kristi liv, lidande och uppståndelse. Särskilt under »rosenkransmånaden« oktober beds den gemensamt. Dagen är i Sverige förskjuten en dag på grund av Birgittadagen den 7 oktober.

---

Apg 1:12-14:
Då återvände de till Jerusalem från det berg som kallas Olivgårdsberget och som ligger bara en sabbatsväg från staden. Och när de kom dit gick de upp till det rum i övervåningen där de höll till, Petrus, Johannes, Jakob och Andreas, Filippos och Tomas, Bartolomaios och Matteus, Jakob, Alfaios son, Simon seloten och Judas, Jakobs son. Alla dessa höll ihop under ständig bön, tillsammans med några kvinnor, Maria, Jesu mor, och hans bröder.

----

Luk 1:27-38:
I den sjätte månaden blev ängeln Gabriel sänd från Gud till en ung flicka i staden Nasaret i Galileen. Hon hade trolovats med en man av Davids släkt som hette Josef, och hennes namn var Maria.
Ängeln kom in till henne och sade: "Var hälsad, du högt benådade! Herren är med dig."
Hon blev förskräckt över hans ord och undrade vad denna hälsning skulle betyda.
Då sade ängeln till henne: "Var inte rädd, Maria, du har funnit nåd hos Gud. Du skall bli havande och föda en son, och du skall ge honom namnet Jesus. Han skall bli stor och kallas den Högstes son. Herren Gud skall ge honom hans fader Davids tron, och han skall härska över Jakobs hus för evigt, och hans välde skall aldrig ta slut."
Maria sade till ängeln: "Hur skall detta ske? Jag har ju aldrig haft någon man."
Men ängeln svarade henne: "Helig ande skall komma över dig, och den Högstes kraft skall vila över dig. Därför skall barnet kallas heligt och Guds son. Elisabet, din släkting, väntar också en son, nu på sin ålderdom. Hon som sades vara ofruktsam är nu i sjätte månaden. Ty ingenting är omöjligt för Gud."
Maria sade: "Jag är Herrens tjänarinna. Må det ske med mig som du har sagt." Och ängeln lämnade henne.

Apg 1:12-14 Ps: Luk 1:46-55 Luk 1:26-38


9/10
S Ingrid av Skänninge (+1282) ordenskvinna

dagens helgon

Ingrid Elofsdotter stammade från en förnäm östgötsk släkt. Föddes omkring år 1240. Efter att hon blivit änka fick hon en uppenbarelse att hon skulle grunda ett kloster i Skänninge. År 1281 grundade hon ett dominikanskt systrakonvent i Skänninge tillsammans med fem andra kvinnor.

Ingrid dog i helgonrykte. Man började åkalla hennes förböner och ge löften till hennes grav för att bli hjälpt i sjukdom och nöd, tydligen med god verkan. År 1414 inleddes en långvarig process för att få henne helgonförklarad. År 1499 gav påven Alexander VI tillstånd om skrinläggning och saligförklarade henne. Skrinläggningen ägde rum den 29 juli 1507 vid en stor festlighet i Skänninge. Helgonförklaringen blev aldrig slutförd, på grund av reformationen som bröt in.

Gal 3:22-29 Ps 105 Luk 11:27-28


14/10
S Calixtus I (+222) påve och martyr

dagens helgon


15/10
S Teresa av Avila (+1582) jungfru och kyrkolärare

dagens helgon


16/10
S Hedvig (+1243) ordenskvinna

dagens helgon

Ef 1:15-23 Ps 8 Luk 12:8-12


17/10
S Ignatius av Antiochia (+ omkr 107) biskop och martyr

dagens helgon


18/10
S Lukas, evangelist

dagens helgon

2 Tim 4:9-17a
Försök komma hit snart. Demas har av kärlek till denna världen övergett mig och rest till Thessalonike. Crescens har farit till Galatien och Titus till Dalmatien. Bara Lukas är kvar hos mig. Ta med dig Markus hit, han är till god hjälp i mitt arbete. Tychikos har jag skickat till Efesos.
När du kommer, ha då med dig manteln som jag lämnade kvar i Troas hos Karpos, och så böckerna, framför allt mina häften.
Smeden Alexandros har gjort mig mycket ont. Herren skall vedergälla honom efter hans gärningar. Akta dig också du för honom, han har gjort häftigt motstånd mot vår förkunnelse.
När jag första gången stod inför rätta trädde ingen upp till min hjälp, utan alla svek mig. Måtte de inte behöva göra räkenskap för det. Men Herren bistod mig och gav mig kraft att fullfölja förkunnelsen.

---

ps 145:
Kungadottern står bland dina skatter,
i Ofir-guld står bruden på din högra sida.
Hör, min dotter, lyssna och lär!
Glöm ditt folk och din släkt!
Kungen åtrår din skönhet,
han är din herre, böj dig för honom!
De rika bland folket
skall söka din gunst med gåvor.
Dina söner skall träda i dina fäders ställe,
du gör dem till furstar i hela världen.
Jag vill föra ditt rykte till kommande släkten.
Ja, folken skall prisa dig nu och för evigt.

---

Luk 10:1-9:
Därefter utsåg Herren ytterligare sjuttiotvå och sände dem före sig två och två till varje stad och plats dit han själv ämnade sig.
Han sade till dem: "Skörden är stor men arbetarna få. Be därför skördens herre att han sänder ut arbetare till sin skörd.
Gå, jag skickar er som lamm in bland vargar. Ta inte med er några pengar, någon påse eller några sandaler, och stanna inte på er väg för att hälsa. När ni kommer in i ett hus, så säg först: Frid över detta hus. Och om där bor en fridens man skall den frid ni kommer med bli kvar hos honom; annars skall den vända tillbaka till er.
Stanna sedan i det huset och ät och drick vad som bjuds; arbetaren är värd sin lön. Flytta inte från hus till hus. Och när ni kommer till en stad där man tar emot er, ät då det som sätts fram, bota de sjuka som finns där och säg till folket: Guds rike är snart hos er.

2 Tim 4:9-17a Ps 145:10-13b, 17-18 Luk 10:1-9


19/10
S Paulus av Korset (+1775) präst eller S Jean de Brébuf (+1648) och S Isaac Joguec (+1647) präster och deras följeslagare, martyrer

dagens helgon


22/10
Påven Johannes Paulus II installerad 1978

dagens helgon


23/10
S Giovanni da Capistrano (+1456) präst

dagens helgon


24/10
S Antonio Maria Claret (+1870) biskop

dagens helgon


28/10
S Simon och S Judas, apostlar

dagens helgon

I evangeliet kallas de Jesu bröder. Enligt en gammal källa skall de ha varit söner till Josefs bror Klopas (enligt hebreiskt språkbruk kan även kusiner och andra anförvanter kallas bröder). Judas skall enligt traditionen ha skrivit Judas brev i Nya testamentet, Simon skall ha blivit biskop av Jerusalem och ha blivit korsfäst.

-----

Ef 2:19-22
Ni är inte längre gäster och främlingar utan äger samma medborgarskap som de heliga och har ert hem hos Gud. Ni har fogats in i den byggnad som har apostlarna och profeterna till grund och Kristus Jesus själv till hörnsten. Genom honom hålls hela byggnaden ihop och växer upp till ett heligt tempel i Herren; genom honom fogas också ni samman till en andlig boning åt Gud.

---

Ps 19:2-5:
Himlen förkunnar Guds härlighet,
himlavalvet vittnar om hans verk.
Dag talar till dag därom
och natt undervisar natt.
Det är inte tal, det är inte ljud,
deras röster kan inte höras,
men över hela jorden når de ut,
till världens ände deras ord.
Där har han rest ett tält åt solen

---

Luk 6:12-19
Vid den tiden gick Jesus upp på berget för att be, och natten igenom bad han till Gud.

När det blev dag samlade han sina lärjungar, och bland dem valde han ut tolv, som han kallade apostlar: Simon, som han också gav namnet Petrus, och hans bror Andreas, Jakob, Johannes, Filippos, Bartolomaios, Matteus, Tomas, Alfaios son Jakob, Simon, som kallades seloten, Jakobs son Judas och Judas Iskariot, han som blev förrädare.

Sedan gick han ner tillsammans med dem och stannade på ett ställe på slätten. Där var en mängd lärjungar till honom, och en stor folkmassa från hela Judeen och Jerusalem och från kustlandet vid Tyros och Sidon hade kommit för att lyssna på honom och få sina sjukdomar botade. De som plågades av orena andar blev hjälpta, och hela hopen försökte röra vid honom, ty det gick ut kraft från honom, och han botade alla.

Ef 2:19-22 Ps 19:2-5 Luk 6:12-19


Dagens läsningar i mässan:

lördag den 1/10

lördag vecka 26 under året,

Job 42:1-3,5-6,12-16 Ps 119 Luk 10:17-24


Under året II

Bön:
Vår mun, vår ande och vårt liv må alltid prisa dig, vår Herre, ty allt vad vi är, är din gåva till oss; må allt vad vi gör bli vår gåva till dig. Genom din Son Jesus Kristus vår Herre och Gud, som med dig, Fader, och den helige Ande lever och råder från evighet till evighet. Amen.


söndag den 2/10

söndag vecka 27 under året,

Hab 1:2-3,2:2-4 Ps 95:1-2, 6-9 2 Tim 1:6-8,13-14 Luk 17:5-10

Hab 1:2-3, 2:2-4:
Hur länge, Herre, skall jag ropa utan att du lyssnar, kalla dig till hjälp mot våldet utan att du griper in?
Varför låter du mig bevittna ondskan? Hur kan du åse förtrycket? Våld och skövling vart jag ser - tvister blossar upp, split måste jag uthärda.

Herren svarade mig:
Skriv ner det du får se med tydlig skrift på tavlor, så att det blir lätt att läsa, ty synen vittnar om den bestämda tiden, den talar om slutet, den slår inte fel. Om uppfyllelsen dröjer, så vänta tåligt, den kommer förvisso, den uteblir inte.
Se, den falske far bort med vinden, men troheten räddar den rättfärdiges liv.

---

2 Tim 1:6-8, 13-14:
Därför påminner jag dig om att du skall blåsa liv i den nådegåva från Gud som finns hos dig sedan jag lade mina händer på dig. Ty Gud har inte gett oss modlöshetens ande utan kraftens, kärlekens och självbesinningens.
Skäms alltså inte för vittnesbördet om vår Herre och inte heller för mig som är fånge för hans skull, utan lid för evangeliet du också, med kraften från Gud. Ta det som du har hört av mig till mönster för en sund förkunnelse, i tro och kärlek genom Kristus Jesus.
Bevara genom den heliga Anden som bor i oss det goda som har anförtrotts dig.

---


Apostlarna sade till Herren: "Ge oss större tro."
Herren svarade: "Om ni hade tro så stor som ett senapskorn skulle ni kunna säga till mullbärsträdet där: Dra upp dig själv med rötterna och plantera dig i havet! Och det skulle lyda er.

Om ni har en tjänare som plöjer eller vallar får, säger ni då till honom när han kommer hem från ägorna: Gå genast och slå dig ner vid bordet.
Nej, ni säger: Gör i ordning maten åt mig, fäst upp dina kläder och passa upp mig medan jag äter och dricker; sedan kan du själv äta och dricka.
Inte får tjänaren något tack för att han gör vad han är ålagd. På samma sätt med er: när ni har gjort allt som åligger er skall ni säga: Vi är odugliga tjänare, vi har bara gjort vad vi är skyldiga att göra."
Under året C

Bön:

Allsmäktige, evige Gud, din kärlek övergår allt vad vi kan kräva eller önska. Omslut oss med din barmhärtighet: förlåt oss allt som tynger samvetet, och ge oss också det vi inte vågar be om. Genom din Son, Jesus Kristus, vår Herre och Gud som med dig Fader och den helige Ande lever och råder från evighet till evighet. Amen.


måndag den 3/10

måndag vecka 27 under året,

Gal 1:6-12 Ps 111:1-2, 7-9, 10c Luk 10:25-37


Under året II

Bön:
Stärk och helga, led och ledsaga oss idag till kropp och själ, du himlens och jordens konung, och styr våra sinnen, ord och gärningar efter din lag, så att vi här och för evigt lever i din nåd som dina fria barn. Genom din Son Jesus Kristus vår Herre och Gud, som med dig, Fader, och den helige Ande lever och råder från evighet till evighet. Amen.


tisdag den 4/10

tisdag vecka 27 under året,

Gal 1:13-24 Ps 139:1-3, 13-15 Luk 10:38-42


Under året II

Bön:
Allsmäktige Gud, din skapelse är god och skön. Låt oss med glädje börja denna dag i kärleken till dig och vår nästa. Genom din Son Jesus Kristus vår Herre och Gud, som med dig, Fader, och den helige Ande lever och råder från evighet till evighet. Amen.


onsdag den 5/10

S Birgitta,

Vish 7:7-14 Ps 25:4-5, 8-10, 14 1 Kor 2:6-10 Luk 10:21-24

Vish 7:7-14:
Därför bad jag till Gud, och han gav mig klokhet. Jag åkallade honom, och vishetens ande kom till mig.

Jag valde visheten framför spiror och troner och höll rikedom för intet i jämförelse med henne. Inte ens den dyrbaraste ädelsten satte jag lika högt, ty bredvid henne blir allt guld till värdelös sand och silver räknas som smuts på marken.

Jag älskade henne mer än hälsa och skönhet och ville hellre äga henne än dagens ljus, ty skenet från henne slocknar aldrig. Men med henne kom också allt annat gott till mig;det låg omätlig rikedom i hennes händer. Jag gladdes åt alla dessa ting, ty visheten härskar över dem, men jag visste ännu inte att hon också är deras moder.

Det jag lärde mig utan baktankar lär jag ut utan missunnsamhet. Jag behåller inte hennes rikedom för mig själv, ty den är en outtömlig skattkammare för människorna. De som utnyttjar den vinner Guds vänskap, fostrans gåvor öppnar vägen till honom.

---

Ps 25:4-5,8-10,14:
Herre, lär mig dina vägar,
visa mig dina stigar.
Led mig i din sanning, lär mig,
du som är min Gud, min räddare,
ständigt hoppas jag på dig.

Herren är pålitlig och god,
därför visar han syndarna vägen.
Han leder de ödmjuka rätt,
de ödmjuka lär han sin väg.

Allt vad Herren gör är nåd och trofasthet
mot dem som håller hans förbund och hans bud.
De som fruktar Herren blir hans förtrogna,
hans förbund skall ge dem insikt.

---

1 Kor 2:6-10:
Vishet förkunnar vi för de andligt fullvuxna, men inte en vishet som hör till denna världen eller denna världens förgängliga makter.

Vad vi förkunnar är Guds hemlighetsfulla vishet, som var fördold men som redan före tidens början av Gud var bestämd att leda oss till härlighet. Den kände ingen av denna världens makter till - om de hade känt till den skulle de inte ha korsfäst härlighetens herre.

Vi förkunnar, som det står i skriften, vad inget öga sett och inget öra hört och ingen människa anat, det som Gud har berett åt dem som älskar honom. Och för oss har Gud uppenbarat det genom Anden, ty det är Anden som utforskar allt, också djupen hos Gud.

---

Luk 10:21-28:
Jesus fylldes med jublande glädje genom den heliga anden och sade: "Jag prisar dig, fader, himlens och jordens herre, för att du har dolt detta för de lärda och kloka och uppenbarat det för dem som är som barn. Ja, fader, så har du bestämt. Allt har min fader anförtrott åt mig. Ingen vet vem Sonen är, utom Fadern, och ingen vet vem Fadern är, utom Sonen och den som Sonen vill uppenbara det för."
Sedan vände han sig till lärjungarna och sade enbart till dem: "Saliga de ögon som ser vad ni ser. Jag säger er: många profeter och kungar har velat se vad ni ser, men fick inte se det, och velat höra det ni hör, men fick inte höra det."
Under året ABC

Bön:
Herre, vår Gud, då den heliga Birgitta betraktade din Sons lidande uppenbarade du för henne himmelska hemligheter. Låt oss, dina tjänare, i våra egna lidanden och smärtor se den Korsfästes härlighet uppenbaras. Genom honom, din Son Jesus Kristus, vår Herre och Gud, som med dig, Fader, och den helige Ande lever och råder från evighet till evighet. Amen.


torsdag den 6/10

torsdag vecka 27 under året,

Gal 3:1-5 Ps: Luk 1:68-75 Luk 11:5-13

Gal 3:1-5:
Vilka dårar ni är, ni galater! Vem har förhäxat er? Ni har ju ändå fått Jesus Kristus framställd för era ögon som korsfäst. Svara mig på en enda sak: var det genom att fullgöra lagen som ni fick Anden eller genom att tro på vad ni fick höra? Hur kan ni vara sådana dårar? Skall det som för er började med Anden nu sluta med köttet? Har allt ni varit med om varit förgäves? Det kan inte ha varit förgäves. När han nu ger er Anden och låter underverk ske bland er, är det för att i fullgör lagen eller för att ni tror på vad ni fått höra?

---

Resp Luk 1:69-75:
Välsignad är Herren, Israels Gud.
Han reser för oss frälsningens horn
i sin tjänare Davids släkt,
så som han för länge sedan lovat
genom sina heliga profeter,
frälsning från våra fiender och alla som hatar oss.

Han visar barmhärtighet mot våra fäder
och står fast vid sitt heliga förbund,
den ed han svor vår fader Abraham:
att rycka oss ur våra fienders hand
och låta oss tjäna honom utan fruktan,
rena och rättfärdiga inför honom
i alla våra dagar.

---

Luk 11:5-13: Vid den tiden sade Jesus till sina lärjungar: "Tänk er att någon av er går till en vän mitt i natten och säger: 'Käre vän, låna mig tre bröd. En god vän som är på resa har kommit hem till mig och jag har ingenting att bjuda på.' Då kanske han där inne säger: 'Lämna mig i fred. Dörren är redan låst och jag har barnen hos mig i sängen. Jag kan inte stiga upp och ge dig något.' Men jag säger er: även om han inte stiger upp och ger honom något för vänskaps skull, så gör han det därför att den andre är så påträngande, och han ger honom allt vad han behöver. Därför säger jag er: Be, så skall ni få. Sök, så skall ni finna. Bulta, så skall dörren öppnas. Ty den som ber, han får, och den som söker, han finner, och för den som bultar skall dörren öppnas.

Finns det någon far ibland er som ger sin son en orm, när han ber om en fisk, eller ger honom en skorpion, när han ber om ett ägg? Om nu redan ni, som är onda, förstår att ge era barn goda gåvor, skall då inte fadern i himlen ge helig ande åt dem som ber honom?"

_____
Under året II

Bön:
Allsmäktige evige Gud, låt dem som sitter i mörkret och i dödens skugga skåda soluppgången, avglansen av din härlighet, som har kommit ner till oss från höjden,Jesus Kristus vår Herre och Gud, som med dig, Fader, och den helige Ande lever och råder från evighet till evighet. Amen.


fredag den 7/10

fredag vecka 27 under året,

Gal 3:7-14 Ps 111 Luk 11:14-26


Under året II

Bön:
Fyll våra sinnen med din närvaro, allsmäktige Gud, så att vi under din ledning och med dig som mål vandrar i ljuset av din lag. Genom din Son, Jesus Kristus, vår Herre och Gud, som med dig, Fader, och den helige Ande lever och råder från evighet till evighet. Amen.


lördag den 8/10

lördag vecka 27 under året,

Gal 3:22-29 Ps 105:2-7 Luk 11:27-28


Under året II

Bön:
Gud, källan och upphovet till vår frälsning, låt vårt liv förkunna din ära, så att vår lovsång här i tiden fullkomnas i evigheten. Genom din Son Jesus Kristus vår Herre och Gud, som med dig, Fader, och den helige Ande lever och råder från evighet till evighet. Amen.


söndag den 9/10

söndag vecka 28 under året,

2 Kung 5:14-17 Ps 98:1-4 2 Tim 2:8-11 Luk 17:11-19

Naaman for ner och doppade sig sju gånger i Jordan, som gudsmannen hade sagt. Då läktes hans hud och blev som ett barns, och han var ren. Han vände tillbaka till gudsmannen med hela sitt följe, gick fram till honom och sade: "Nu vet jag att det inte finns någon gud på hela jorden utom i Israel. Jag ber dig ta emot en gåva av din tjänare."
Men Elisha svarade: "Så sant Herren lever, han som jag tjänar: det kan jag inte göra." Och fastän Naaman försökte övertala honom vägrade Elisha att ta emot någon gåva.
Då sade Naaman: "Låt mig få ta med så mycket jord som ett par mulåsnor kan bära. I fortsättningen kommer din tjänare inte att frambära brännoffer och slaktoffer till några andra gudar, bara till Herren.

---

2 Tim 2:8-13:
Minns att Jesus Kristus, ättling till David, har uppstått från de döda, enligt mitt evangelium, för vars skull jag far illa och till och med har satts i fängelse som en förbrytare. Men Guds ord har inte fängslats. Jag uthärdar allt för de utvaldas skull, för att också de skall vinna frälsning genom Kristus Jesus och evig härlighet.
Detta är ett ord att lita på. Ty har vi dött med honom skall vi också leva med honom; härdar vi ut skall vi också härska med honom; förnekar vi honom skall han också förneka oss; är vi trolösa förblir han ändå trogen, för han kan inte förneka sig själv.

---

Luk 17:11-19: Jesus botar tio spetälska
Under sin vandring mot Jerusalem följde han gränsen mellan Samarien och Galileen. När han var på väg in i en by kom tio spetälska emot honom. De stannade på avstånd och ropade: "Jesus, mästare, förbarma dig över oss!"
Då sade han till dem: "Gå och visa upp er för prästerna!" Och medan de var på väg dit blev de rena.

En av dem vände tillbaka när han såg att han hade blivit frisk. Med hög röst prisade han Gud och kastade sig till marken vid Jesu fötter och tackade honom. Han var samarier.
Jesus frågade: "Blev inte alla tio rena? Var är de nio andra? Är det bara den här främlingen som har vänt tillbaka för att ge Gud ära?" Och han sade till mannen: "Stig upp och gå. Din tro har hjälpt dig."
Under året C

Bön:


måndag den 10/10

måndag vecka 28 under året,

Gal 4:22-24,26-27,31,5:1 Ps 113:1-5a, 6-7 Luk 11:29-32


Under året II

Bön:
Gud, du gav oss jorden att vårda och bruka och solen till vår tjänst, låt vårt arbete idag bli dig till ära och till glädje för vår nästa. Genom din Son Jesus Kristus, vår Herre och Gud, som med dig, Fader och den helige Ande lever och råder från evighet till evighet. Amen.


tisdag den 11/10

tisdag vecka 28 under året,

Gal 5:1-6 Ps 119:41, 43-45, 47-48 Luk 11:37-41


Under året II

Bön:
Ge oss, Herre, en starkare tro, så att vår lovsång blir fullkomlig och bär frukt i nytt liv för din kyrka. Genom din Son, Jesus Kristus vår Herre och Gud, som med dig, Fader, och den helige Ande lever och råder från evighet till evighet. Amen.


onsdag den 12/10

onsdag vecka 28 under året,

Gal 5:18-25 Ps 1:1-4, 6 Luk 11:42-46


Under året II

Bön:
Tänk, Herre på ditt förbund, som ingicks på nytt och för evigt i Lammets blod, så att ditt folk får syndernas förlåtelse och vinner alltmer av den frihet han förvärvat åt varje människa. Genom honom, Jesus Kristus, din Son, vår Herre och Gud, som med dig, Fader, och den helige Ande lever och råder från evighet till evighet. Amen.


torsdag den 13/10

torsdag vecka 28 under året,

Ef 1:1-10 Ps 98:1-6 Luk 11:47-54


Under året II

Bön:
Herre, ge oss säker kunskap om frälsningen, så att vi räddas ur våra ovänners hand och utan fruktan tjänar dig i alla våra dagar. Genom din Son Jesus Kristus, vår Herre. Amen.


fredag den 14/10

fredag vecka 28 under året,

Ef 1:11-14 Ps 33:1-2, 4-5. 12-13 Luk 12:1-7


Under året II

Bön:
Skänk oss, Herre, nåd i överflöd, så att vi följer dina bud och får din tröst i detta liv och glädjen i det kommande. Genom din Son, Jesus Kristus, vår Herre och Gud, som med dig, Fader och den helige Ande lever och råder från evighet till evighet. Amen.


lördag den 15/10

lördag vecka 28 under året,

Ef 1:15-23 Ps 8:2-3a, 4-7 Luk 12:8-12


Under året II

Bön:
Allsmäktige Gud, du är det sanna ljuset och dagen utan afton. Vi ber dig att skingra mörkret i vårt sinne och fylla oss med ljuset av din närvaro. Genom din Son, Jesus Kristus, vår Herre och Gud, som med dig, Fader och den helige Ande lever och råder från evighet till evighet. Amen.


söndag den 16/10

söndag vecka 29 under året,

2 Mos 17:8-13 Ps 121 2 tim 3:14-4:2 Luk 18:1-8

Luk 18:1-8: Liknelsen om änkan och domaren
Han gav dem en liknelse för att lära dem att alltid be och inte ge upp:
I en stad fanns det en domare som varken fruktade Gud eller brydde sig om människor. I samma stad fanns en änka, och hon kom gång på gång till honom och sade: "Låt mig få ut av min motpart vad jag har rätt till."
Till en början ville han inte, men sedan tänkte han: "Inte för att jag fruktar Gud eller bryr mig om människor, men så besvärlig som den där änkan är skall jag låta henne få ut vad hon har rätt till, annars pinar hon livet ur mig med sitt springande."

Och Herren sade: "Där hör ni vad en orättfärdig domare säger. Skulle då inte Gud låta sina utvalda få sin rätt, när de ropar till honom dag och natt? Skulle han låta dem vänta? Jag säger er: han skall snart nog låta dem få sin rätt. Men Människosonen, skall han finna någon tro här på jorden när han kommer?"
Under året C

Bön:

Gud, du som råder över himmel och jord, hjälp oss att alltid göra din vilja och av hjärtat tjäna ditt heliga namn. Genom din Son, Jesus Kristus, vår Herre och Gud som med dig Fader och den helige Ande lever och råder från evighet till evighet. Amen.


måndag den 17/10

måndag vecka 29 under året,

Ef 2:1-2 Ps 100 Luk 12:13-21


Under året II

Bön:
Herre, förekom vår handling med din nåd, och hjälp oss att fullborda den, så att allt vad vi gör tar sin början i dig och i dig får ett lyckosamt slut. Genom din Son Jesus Kristus, vår Herre och Gud, som med dig, Fader och den helige Ande lever och råder från evighet till evighet. Amen.


tisdag den 18/10

tisdag vecka 29 under året,

Ef 2:12-22 Ps 85:9-14 Luk 12:35-38


Under året II

Bön:
Herre, tag emot vår bön, och låt ljuset av din kärlek falla in i hjärtats dolda djup, så att inga dunkla begär behärskar dem som blivit helade av dopets nåd. Genom din Son Jesus Kristus, vår Herre och Gud, som med dig, Fader och den helige Ande lever och råder från evighet till evighet. Amen.


onsdag den 19/10

onsdag vecka 29 under året,

Ef 2:1-12 Ps: Jes 12:2-3,b-6 Luk 12:39-48


Under året II

Bön:
Herre, var oss nära i vår bön, och skydda oss dag och natt, så att vi, som är underkastade tidens växlingar, alltid har vårt fäste i din oföränderlighet. Genom din Son Jesus Kristus, vår Herre och Gud, som med dig, Fader och den helige Ande lever och råder från evighet till evighet. Amen.


torsdag den 20/10

torsdag vecka 29 under året,

Ef 3:14-21 Ps 33:1-2, 4-5, 11-12, 18-19 Luk 12:49-53


Under året II

Bön:
Allsmäktige evige Gud, afton och morgon och middag åkallar vi ditt upphöjda namn och ber dig att du skingrar mörkret i vårt hjärta, så att vårt liv här i tiden leder fram till det ljus där du bor. Genom din Son Jesus Kristus, vår Herre och Gud,som med dig, Fader, och den helige Ande lever och råder från evighet till evighet. Amen.


fredag den 21/10

fredag vecka 29 under året,

Ef 4:1-6 Ps 24:1-4b, 5-6 Luk 12:54-59


Under året II

Bön:
Gud, du som skingrar okunnighetens mörker med ljuset från ditt ord, skänk oss en starkare tro, så att inga frestelser kan släcka andens glöd i våra hjärtan.Genom din Son Jesus Kristus, vår Herre och Gud, som med dig, Fader, och den helige Ande lever och råder från evighet till evighet. Amen.


lördag den 22/10

lördag vecka 29 under året,

Ef 4:7-16 Ps 122:1-5 Luk 13:1-9


Under året II

Bön:
Herre, fyll våra sinnen med uppståndelsens ljus, så att vi undgår dödens skugga och når fram till den eviga härligheten. Genom din Son Jesus Kristus, vår Herre och Gud, som med dig, Fader och den helige Ande lever och råder från evighet till evighet. Amen.


söndag den 23/10

söndag vecka 30 under året,

Syr 35:15b-17,20-22a Ps 34:2-3, 17-19, 23 2 Tim 4:6-8,16-18 Luk 18:9-14

Syr 35:15b-17,20-22a
Herren är den som dömer, inför honom finns ingen mänsklig storhet.
Han tar inte parti mot den fattige utan lyssnar till den förorättades bön.
Han gör sig inte döv för den faderlöses nödrop eller för änkan som oavlåtligt klagar.

Den som villigt fullgör sin tjänst blir mottagen, och hans bön når upp till molnen.
Genom molnen stiger den ringes bönerop; han tröstas inte förrän det når sitt mål,
han tystnar inte förrän den Högste griper in, tar sig an de rättfärdigas sak och skipar rättvisa.
Och Herren skall sannerligen inte dröja, han skall inte låta deras väntan bli lång.

---

2 Tim 4:6-8, 16-18:
Mitt eget liv utgjuts redan som ett offer, och tiden är inne då jag måste bryta upp. Jag har kämpat den goda kampen, jag har fullbordat loppet, jag har bevarat tron. Nu väntar mig rättfärdighetens segerkrans, som Herren, den rättvise domaren, skall ge mig den dagen, och inte bara mig utan alla som längtar efter hans ankomst.

När jag första gången stod inför rätta trädde ingen upp till min hjälp, utan alla svek mig. Måtte de inte behöva göra räkenskap för det. Men Herren bistod mig och gav mig kraft att fullfölja förkunnelsen för att alla hedningar skulle få höra den, och jag räddades ur lejonets gap, ja, Herren skall rädda mig från allt ont och hjälpa mig in i sitt himmelska rike. Hans är härligheten i evigheters evighet, amen.

---

Luk 18:9-14:
Till några som litade på att de själva var rättfärdiga och som såg ner på alla andra riktade han denna liknelse:

"Två män gick upp till templet för att be, den ene var farisé, den andre tullindrivare.
Farisén ställde sig och bad för sig själv: 'Jag tackar dig, Gud, för att jag inte är som andra människor, tjuvar och bedragare och horkarlar, eller som tullindrivaren där. Jag fastar två gånger i veckan, jag lämnar tionde av allt jag köper.'
Men tullindrivaren stod avsides och vågade inte ens lyfta blicken mot himlen utan slog med händerna mot bröstet och sade: 'Gud, var nådig mot mig syndare.'
Jag säger er: det var han som gick hem rättfärdig, snarare än den andre. Ty den som upphöjer sig skall bli förödmjukad, men den som ödmjukar sig skall bli upphöjd."
Under året C

Bön:

Allsmäktige, evige Gud, låt tron, hoppet och kärleken växa i oss, så att vi älskar dina bud och uppnår vad du lovat oss. Genom din Son Jesus Kristus, vår Herre och Gud som med dig Fader och den helige Ande lever och råder från evighet till evighet. Amen.


måndag den 24/10

måndag vecka 30 under året,

Ef 4:32-5:8 Ps 1:1-4, 6 Luk 13:10-17


Under året II

Bön:
Herre, allsmäktige Gud, ge oss kraft att hela denna dag behaga dig i tanke, tal och handling. Genom din Son Jesus Kristus vår Herre och Gud, som med dig, Fader, och den helige Ande lever och råder från evighet till evighet. Amen.


tisdag den 25/10

tisdag vecka 30 under året,

Ef 5:21-33 Ps 128:1-5 Luk 13:18-21


Under året II

Bön:
Herre Jesus Kristus, sanna ljus, som lyser för alla människor, ge oss kraft att idag bereda fridens och rättvisans vägar framför dig. Du som med Fadern och den helige Ande lever och råder från evighet till evighet. Amen.


onsdag den 26/10

onsdag vecka 30 under året,

Ef 6:1-9 Ps 145:10-14 Luk 13:22-30


Under året II

Bön:
Herre, sänd ditt ljus och din sanning, så att vi ser dina budords väg och aldrig viker från den. Genom din Son Jesus Kristus vår Herre och Gud, som med dig, Fader, och den helige Ande lever och råder från evighet till evighet. Amen.


torsdag den 27/10

torsdag vecka 30 under året,

Ef 6:10-20 Ps 144 Luk 13:31-35


Under året II

Bön:
Dig tillber vi vår Gud, du sanna ljus och ljusets källa, och ber om gåvan att alltid besinna det som är heligt, rätt och rent, och så kunna leva i din närvaro. Genom din Son Jesus Kristus vår Herre och Gud, som med dig, Fader, och den helige Ande lever och råder från evighet till evighet. Amen.


fredag den 28/10

fredag vecka 30 under året,

Fil 1:1-11 Ps 11;1-6 Luk 14:1-6


Under året II

Bön:
Allsmäktige Gud, låt lovsången denna morgon en gång fulländas i alla helgons gudstjänst i himlen. Genom din Son Jesus Kristus vår Herre och Gud, som med dig, Fader, och den helige Ande lever och råder från evighet till evighet. Amen.


lördag den 29/10

lördag vecka 30 under året,

Fil 1: 18b-26 Ps 42:2-3, 5bcd Luk 14:1, 7-11


Under året II

Bön:
Vår mun, vår ande och vårt liv må alltid prisa dig, vår Herre, ty allt vad vi är, är din gåva till oss; må allt vad vi gör bli vår gåva till dig. Genom din Son Jesus Kristus vår Herre och Gud, som med dig, Fader, och den helige Ande lever och råder från evighet till evighet. Amen.


söndag den 30/10

Alla helgons dag,

Upp 7.2-4,9-14 Ps 24:1-4b, 5-6 1 Joh 3:1-3 Matt 5:1-12a

Upp 7:2-4, 9-14:
Och jag såg en annan ängel stiga upp från öster med den levande Gudens sigill, och han ropade med hög röst till de fyra änglarna, som hade fått rätt att skada jorden och havet: "Skada inte jorden eller havet eller träden förrän vi har märkt vår Guds tjänare med sigill på deras pannor."
Och jag fick höra antalet av dem som var märkta med sigill. Etthundrafyrtiofyra tusen var märkta, och de kom från alla Israels stammar: Sedan såg jag, och se: en stor skara som ingen kunde räkna, av alla folk och stammar och länder och språk. De stod inför tronen och Lammet klädda i vita kläder med palmkvistar i sina händer. Och de ropade med hög röst: "Frälsningen finns hos vår Gud, som sitter på tronen, och hos Lammet." Alla änglarna stod kring tronen och kring de äldste och de fyra varelserna. Och de föll ner på sina ansikten inför tronen och tillbad Gud och sade: "Amen. Lovsången och härligheten, visheten och tacksägelsen, äran och makten och kraften tillhör vår Gud i evigheters evighet, amen."
Och en av de äldste sade till mig: "Dessa som är klädda i vita kläder, vilka är de och varifrån kommer de?"
Jag svarade: "Du vet det, herre." Han sade till mig: "Det är de som kommer ur det stora lidandet. De har tvättat sina kläder rena och gjort dem vita i Lammets blod.

---

Ps 24:1-6:
Jorden är Herrens med allt den rymmer,
världen och alla som bor i den.
Det är han som har lagt dess grund i havet
och fäst den över de strömmande vattnen.

Vem får gå upp till Herrens berg,
vem får gå in i hans tempel?
Den som inte håller sig till falska gudar
och aldrig har svurit falskt.

Han får välsignelse av Herren
och riklig lön av Gud, sin räddare.
Här är det släkte som sökt sig till Herren,
som träder fram inför ditt ansikte, du Jakobs Gud.

---

1 Joh 3:1-3:
Vilken kärlek har inte Fadern skänkt oss när vi får heta Guds barn. Det är vi. Världen känner oss inte, därför att den aldrig har lärt känna honom.

Mina kära, nu är vi Guds barn, men det har ännu inte blivit uppenbart vad vi kommer att bli. Vi vet dock att när han uppenbarar sig kommer vi att bli lika honom, ty då får vi se honom sådan han är.

Var och en som har detta hopp till honom renar sig själv liksom han är ren.

---

Matt 5:1-12a: Saligprisningarna
När han såg folkskarorna gick han upp på berget. Han satte sig ner, och hans lärjungar kom fram till honom. Han började undervisa dem och sade:
"Saliga de som är fattiga i anden, dem tillhör himmelriket.
Saliga de som sörjer, de skall bli tröstade.
Saliga de ödmjuka, de skall ärva landet.
Saliga de som hungrar och törstar efter rättfärdigheten, de skall bli mättade.
Saliga de barmhärtiga, de skall möta barmhärtighet.
Saliga de renhjärtade, de skall se Gud.
Saliga de som håller fred, de skall kallas Guds söner.
Saliga de som förföljs för rättfärdighetens skull, dem tillhör himmelriket.
Saliga är ni när man skymfar och förföljer er och på allt sätt förtalar er för min skull. Gläd er och jubla, er lön blir stor i himlen.
Under året ABC

Bön:
Allsmäktige, evige Gud, du låter oss idag visa vår vördnad för alla dina helgon. Låt oss känna stödet från dessa förebedjare som ingen kan räkna, och visa oss för deras skull din gränslösa barmhärtighet. Genom din Son Jesus Kristus, vår Herre och Gud, som med dig Fader och den helige Ande lever och råder från evighet till evighet. Amen.


_____