Hem
  |  Login

Helgonkalender:

Minimera

16/8
S Brynolf av Skara (+1317)

dagens helgon

Var född i Ryda, Västergötland, av lagmannaätt, på mödernet släkt med folkungarna. Blev efter studier i Paris biskop av Skara 1278. Han främjade utbildning och kultur och gjorde sig känd som diktare. 1204 hämtade biskop Brynolf i Lödöse en norsk kunglig gåva som kom att bli Skara domkyrkas främsta relik, nämligen en tagg från Kristi törnekrona. Sedan reformationen är taggen spårlöst försvunnen. Börjar också bygga om Skara domkyrka till en katedral i gotisk stil, utvecklade katedralsskola och domkapitel. Han ville att fler svenskar skulle resa till Paris för att studera och inrättade därför en särskild byggnad i Paris, avsedd främst för studenter från Västergötland - Domus Scarensis "Skarahuset". Han förstärkte och utökade borgen vid Läckö. Borgen låg strategiskt mitt i det dåvarande stiftet. Läckö var också en anhalt på pilgrimsvägen mot Nidaros(Trondheim). Brynolf begravs i Skara domkyrka och graven besöks 1349 av heliga Birgitta som fick en uppenbarelse där. Efter hans död hade flera under inträffat vid hans grav och vid ett kyrkomöte i Konstanz (1415 – 1418) berättades det om flera mirakel som Brynolf åstadkommit under sin levnad. Man påbörjade processen för att få honom helgonförklarad. Han blev saligförklarad 1492 men så långt som till kanonisering hann processen aldrig innan Sverige nåddes av reformationen.


19/8
S Jean Eudes, präst (+1680)

dagens helgon

Betydde mycket för 1600-talets religiösa förnyelse i Frankrike. Han gav spridning åt Jesu hjärta-kulten och grundade ordnar som ägnade sig åt prästutbildning och karitativ verksamhet.


20/8
S Bernhard av Clairvaux (+1153)

dagens helgon

Stor både som mystiker och som handlingsmänniska. Född 1091, gick som 22-åring in i klostret Cîteaux i Frankrike (cistercienser, gren av Benediktinorden). Bernhard gjorde sig känd som intensiv predikant. Ryktet om hans självförsakelse och fromhet spred sig och han utsågs till ledare för en grupp munkar som skulle grunda ett nytt kloster i Clairvaux i regionen Champagne. Inom ett par år hade klostret i Clairvaux givit upphov till ytterligare 163 kloster i Europa, bl.a. Danmark och Sverige. Vid Bernhards hade klostret i Clairvaux 700 munkar. Helgonförklarades av påve Alexander III den 18 januari 1174. Lämnade efter sig 10 större teologiska verk, mer än 300 betraktelser och 500 bevarade brev.


21/8
S Pius X (+1914) påve

dagens helgon

Giuseppe Sarto, som han från början hette, var av enkel familj och fortsatte som påve (1903-14) att leva ett enkelt liv. Hans mest bestående insats gällde den liturgiska förnyelsen och det personliga fromhetslivet. Ivrade för ett flitigare bruk av sakramenten.


22/8
Den saliga Jungfrun Maria, Drottningen, minnesdag

dagens helgon

Jes 9:2-7 Ps 113 Luk 1:26-38


23/8
S Rosa av Lima (+1617), jungfru

dagens helgon


24/8
S Bartolomeus, apostel

dagens helgon

Hans namn möter bara i evangeliernas apostlalistor. Han antas vara identisk med Natanael, som omtalas i Joh 1:45-51. Enligt senare tradition predikade han i Indien, Mesopotamien, Armenien m.fl. länder och flåddes till sist till döds.

Upp 9b-14:
"Kom, jag skall visa dig bruden, Lammets hustru." Och han förde mig i anden upp på ett stort och högt berg och visade mig den heliga staden Jerusalem, som kom ner ur himlen från Gud, full av Guds härlighet. Och den lyste som den dyrbaraste ädelsten, som en kristallklar jaspis. Den hade en stor och hög mur och tolv portar, och vid portarna tolv änglar, och namn var skrivna där, namnen på Israels tolv stammar. I öster var tre portar, i norr tre portar, i söder tre portar och i väster tre portar. Stadsmuren hade tolv grundstenar, och på dem stod tolv namn, Lammets tolv apostlar.

---

Joh 1:45-51
Filippos träffade Natanael och sade till honom: "Vi har funnit honom som det står om i Moses lag och hos profeterna, Jesus, Josefs son, från Nasaret."
Natanael sade: "Kan det komma något gott från Nasaret?" Filippos svarade: "Följ med och se!"
Jesus såg Natanael komma och sade om honom: "Där är en sann israelit, en som är utan svek."
Natanael frågade: "Hur kan du känna mig?" Jesus svarade: "Innan Filippos ropade på dig såg jag dig under fikonträdet."
Natanael svarade: "Rabbi, du är Guds son, du är Israels konung."
Då sade Jesus till honom: "Du tror därför att jag sade att jag såg dig under fikonträdet. Större ting skall du få se."
Och han sade: "Sannerligen, jag säger er: ni skall få se himlen öppen och Guds änglar stiga upp och stiga ner över Människosonen."

Upp 21:9b-14 Ps 145:10-13b, 17-18 Joh 1:45-51


25/8
S Ludvig av Frankrike (+1270)

dagens helgon


27/8
S Monica (+387), S Augustinus mor

dagens helgon


28/8
S Augustinus (+430) biskop

dagens helgon


29/8
Johannes Döparens martyrium, r

dagens helgon

Jer 1:17-19:
Fäst upp dina kläder,
res dig och säg till dem
allt vad jag befaller dig!
Var inte förskräckt för dem,
ty då slår jag dig med skräck inför dem.

Se, jag gör dig i dag
till en befäst stad,
en pelare av järn, en mur av koppar,
som håller stånd mot hela landet,
mot Judas kungar och dess stormän,
mot prästerna och folket i landet.
De skall angripa dig,
men de skall inte besegra dig,
ty jag är med dig,
säger Herren,
och jag skall rädda dig.

---

Från Ps 71:
Till dig, Herre, tar jag min tillflykt,
svik mig aldrig!
Du som är trofast, hjälp mig, befria mig,
lyssna på mig och rädda mig.

Var min klippa dit jag kan fly,
borgen där jag finner räddning.
Ja, du är min klippa och min borg.

Befria mig, Gud, ur de ondas grepp.
Du är mitt hopp, o Herre, min Gud,
min trygghet ända från min ungdom.
Från min första stund har du varit mitt stöd,
från moderlivet min styrka.

Jag vill vittna om din trofasthet,
ständigt vittna om den hjälp du ger.
Gud, från min ungdom har du fostrat mig,
och ännu förkunnar jag dina under.

---

Mark 6:17-22:
Herodes hade låtit gripa Johannes och sätta honom i fängelse. Anledningen till det var Herodias, hans bror Filippos hustru. Henne hade han gift sig med, och Johannes hade sagt till Herodes: ”Det är inte tillåtet för dig att leva ihop med din brors hustru.” Därför var Herodias förbittrad på honom och ville döda honom, men kunde inte.
Ty Herodes hade respekt för Johannes, som han visste var en rättfärdig och helig man, och skyddade honom, och när han hade hört honom kände han sig mycket osäker och ville höra mer av honom.

Men en dag kom hennes tillfälle, och det var när Herodes firade sin födelsedag med ett gästabud för sina stormän och överstarna och de främsta i Galileen. Herodias dotter kom då in och dansade så att Herodes och hans gäster blev förtjusta. Kungen sade till flickan: ”Be mig om vad du vill, och du skall få det.” Och han lovade och svor: ”Vad du än ber mig om skall jag ge dig, om det så vore halva mitt rike.”

Då gick hon ut och frågade sin mor: ”Vad skall jag be om?” Hon svarade: ”Johannes döparens huvud.” Flickan skyndade in till kungen och bad honom: ”Jag vill att du genast ger mig Johannes döparens huvud på ett fat.”

Kungen blev bedrövad, men för edens och gästernas skull ville han inte säga nej till henne utan skickade en livvakt med befallning att hämta Johannes huvud.

Soldaten gick och halshögg honom i fängelset och kom sedan med hans huvud på ett fat och gav det åt flickan, och flickan gav det åt sin mor.

Men när Johannes lärjungar fick reda på det kom de dit och hämtade hans döda kropp och lade den i en grav.

Bibel 2000, (Örebro, Sweden: Vision Data Systems) 1999.

Jer 1:17-19 Ps71: 1-4a, 5-6b, 15ab, 17 Mark 6:17-29

Du kraftens Gud, från vilken alla goda gåvor kommer, väck kärleken till liv i våra hjärtan, så att vi förmår att älska dig och nådens liv i oss bevaras och kan växa. Genom din Son Jesus Kristus, vår Herre och Gud som med dig Fader och den helige Ande lever och råder från evighet till evighet. Amen.


Dagens läsningar i mässan:

lördag den 15/8

Jungfru Marias Upptagning i Himmelen,

Upp 11:19a 12:1-6a, 10ab Ps 45 1 Kor 15:20-27 Luk 1:39-56

Upp 11:19-12:6a, 10ab:
Guds tempel i himlen öppnades, och förbundsarken blev synlig i hans tempel, Och ett stort tecken syntes på himlen, en kvinna klädd i solen och med månen under sina fötter och en krans av tolv stjärnor på sitt huvud. Hon är havande, och hon ropar i barnsnöd och födslovånda.

Och ett annat tecken syntes på himlen, och se, en stor eldröd drake, med sju huvuden och tio horn och med sju kronor på sina huvuden. Hans stjärt svepte med sig en tredjedel av stjärnorna på himlen och slungade dem ner på jorden. Och draken stod framför kvinnan som skulle föda, för att sluka hennes barn när hon födde det.

Och hon födde sitt barn, en son som skall valla alla folk med en stav av järn. Hennes barn rycktes upp till Gud och hans tron, och kvinnan flydde ut i öknen, där Gud har berett henne en tillflykt, Och jag hörde en stark röst i himlen säga: "Nu finns frälsningen och kraften och riket hos vår Gud och makten hos hans smorde.

---

Ps 45:10-12, 16:
Kungadottern står bland dina skatter,
i Ofir-guld står bruden på din högra sida.
Hör, min dotter, lyssna och lär!
Glöm ditt folk och din släkt!

Kungen åtrår din skönhet,
han är din herre, böj dig för honom!
De förs fram under glädje och jubel,
de tågar in i kungens palats.

---

1 Kor 15:20-27:
Kristus har uppstått från de döda, som den förste av de avlidna.
Ty eftersom döden kom genom en människa kommer också uppståndelsen från de döda genom en människa. Liksom alla dör genom Adam, så skall också alla få nytt liv genom Kristus. Men i tur och ordning: först Kristus och därefter, vid hans ankomst, de som tillhör honom. Sedan kommer slutet, när han överlämnar riket åt Gud, fadern. Då har han förintat varje välde och varje makt och kraft, ty han måste härska tills han har lagt alla fiender under sina fötter.
Den siste fienden som förintas är döden, ty allt har han lagt under sina fötter.

---

Luk 1:39-56: Marias besök hos Elisabet
Maria gav sig i väg och skyndade till en stad i Juda bergsbygd; hon gick till Sakarias hus och sökte upp Elisabet. När Elisabet hörde Marias hälsning sparkade barnet till i henne, och hon fylldes av helig ande. Hon ropade med hög röst: ”Välsignad är du mer än andra kvinnor, och välsignat det barn du bär inom dig. Hur kan det hända mig att min herres mor kommer till mig? När mina öron hörde din hälsning sparkade barnet till i mig av fröjd. Salig hon som trodde, ty det som Herren har låtit säga henne skall gå i uppfyllelse.”

Då sade Maria:

”Min själ prisar Herrens storhet, min ande jublar över Gud, min frälsare:
han har vänt sin blick till sin ringa tjänarinna. Från denna stund skall alla släkten prisa mig salig:
stora ting låter den Mäktige ske med mig, hans namn är heligt,
och hans förbarmande med dem som fruktar honom varar från släkte till släkte.
Han gör mäktiga verk med sin arm, han skingrar dem som har övermodiga planer.
Han störtar härskare från deras troner, och han upphöjer de ringa.
Hungriga mättar han med sina gåvor, och rika skickar han tomhänta bort.
Han tar sig an sin tjänare Israel och håller sitt löfte till våra fäder: att förbarma sig över Abraham och hans barn, till evig tid.”

Maria stannade hos henne omkring tre månader och återvände sedan hem.

Bibel 2000, (Örebro, Sweden: Vision Data Systems) 1999.
Under året A

Bön:
Gud, källan och upphovet till vår frälsning, låt vårt liv förkunna din ära, så att vår lovsång här i tiden fullkomnas i evigheten. Genom din Son Jesus Kristus vår Herre och Gud, som med dig, Fader, och den helige Ande lever och råder från evighet till evighet. Amen.


söndag den 16/8

söndag vecka 20 under året,

Jes 56:1,6-7 Ps 67:2-3, 5-6, 8 Rom 11:13-15, 29-32 Matt 15:21-28

Jes 56:1, 6-7:
Så säger Herren:
Håll er till det som är rätt
och handla rättfärdigt,
ty min hjälp kommer snart,
min rättfärdighet skall segra.

Främlingar som sluter sig till Herren
och vill göra tjänst hos honom,
älska Herrens namn och vara hans tjänare,
ja, alla som iakttar sabbaten och inte vanhelgar den
och håller fast vid mitt förbund
får komma till mitt heliga berg
och glädjas i mitt bönehus,
och deras brännoffer och slaktoffer
skall jag ta emot på mitt altare.
Mitt hus skall kallas
ett bönens hus för alla folk.

---

Ps 67:2-3, 6, 8:
Gud, visa oss nåd och välsigna oss,
låt ditt ansikte lysa mot oss,
så att hela jorden lär känna vad du gör
och alla folk får veta att du hjälper.pr> Folken skall tacka dig, o Gud,
ja, alla folk skall tacka dig.
Gud välsignar oss,
och hela jorden skall frukta honom.

---

Rom 11:13-15, 29-32:
Till er hedningar vill jag säga: just som apostel för hedningarna prisar jag min tjänst. Kanske kan jag väcka mina stamfränders avund och rädda några av dem. Ty om detta att de försköts gav världen försoning, vad skall då deras upptagande ge, om inte liv för de döda?

Gud tar inte tillbaka sina gåvor och sin kallelse. Ni var tidigare olydiga mot Gud men har nu fått förbarmande genom deras olydnad. Nu har de varit olydiga medan ni har fått förbarmande för att även de skall få förbarmande. Gud har gjort alla till olydnadens fångar för att kunna förbarma sig över alla.

---

Matt 15:21-28: En kananeisk kvinnas tro
Jesus drog sig undan till området kring Tyros och Sidon. En kanaaneisk kvinna från dessa trakter mötte honom och ropade: ”Herre, Davids son, förbarma dig över mig! Min dotter plågas svårt av en demon.” Han gav henne inget svar. Då gick hans lärjungar fram och bad honom: ”Säg åt henne att ge sig i väg, hon går ju bakom oss och ropar.” Han svarade: ”Jag har inte blivit sänd till andra än de förlorade fåren av Israels folk.” Men hon kom och föll ner för honom och sade: ”Herre, hjälp mig.”
Han svarade: ”Det är inte rätt att ta brödet från barnen och kasta det åt hundarna.”
”Nej, herre”, sade hon, ”men hundarna äter ju smulorna som faller från deras herrars bord.”
Då sade Jesus till henne: ”Kvinna, din tro är stark, det skall bli som du vill.” Och från den stunden var hennes dotter frisk.

Bibel-82, (Sweden: Vision Data Systems) 1997.
Under året A

Bön:

Gud, för dem som älskar dig håller du osynliga gåvor i beredskap. Tänd din kärleks eld i våra hjärtan, så att vi älskar dig i allt och mer än allt och en gång ser de löften infrias som övergår allt vi kan önska eller tänka. Genom din Son, Jesus Kristus vår Herre och Gud som med dig Fader och den helige Ande lever och råder från evighet till evighet. Amen.


måndag den 17/8

måndag vecka 20 under året,

Hes 24:15-24 Ps: 5 Mos 32:18-21 Matt 19:16-22


Under året II

Bön:
Gud, du gav oss jorden att vårda och bruka och solen till vår tjänst, låt vårt arbete idag bli dig till ära och till glädje för vår nästa. Genom din Son Jesus Kristus, vår Herre och Gud, som med dig, Fader och den helige Ande lever och råder från evighet till evighet. Amen.


tisdag den 18/8

tisdag vecka 20 under året,

Hes 28:1-10 5 Mos 32:26-28, 30, 35c-36b Matt 19:23-30


Under året II

Bön:
Ge oss, Herre, en starkare tro, så att vår lovsång blir fullkomlig och bär frukt i nytt liv för din kyrka. Genom din Son, Jesus Kristus vår Herre och Gud, som med dig, Fader, och den helige Ande lever och råder från evighet till evighet. Amen.


onsdag den 19/8

onsdag vecka 20 under året,

Hes 34:1-11 Ps 23 Matt 20:1-16


Under året II

Bön:
Tänk, Herre på ditt förbund, som ingicks på nytt och för evigt i Lammets blod, så att ditt folk får syndernas förlåtelse och vinner alltmer av den frihet han förvärvat åt varje människa. Genom honom, Jesus Kristus, din Son, vår Herre och Gud, som med dig, Fader, och den helige Ande lever och råder från evighet till evighet. Amen.


torsdag den 20/8

torsdag vecka 20 under året,

Hes 36:23-28 Ps 51:12-15, 18-19 Matt 22:1-14


Under året II

Bön:
Herre, ge oss säker kunskap om frälsningen, så att vi räddas ur våra ovänners hand och utan fruktan tjänar dig i alla våra dagar. Genom din Son Jesus Kristus, vår Herre. Amen.


fredag den 21/8

fredag vecka 20 under året,

Hes 37:1-14 Ps 107:2-9 Matt 22:34-40


Under året II

Bön:
Skänk oss, Herre, nåd i överflöd, så att vi följer dina bud och får din tröst i detta liv och glädjen i det kommande. Genom din Son, Jesus Kristus, vår Herre och Gud, som med dig, Fader och den helige Ande lever och råder från evighet till evighet. Amen.


lördag den 22/8

lördag vecka 20 under året,

Hes 43:1-7a Ps 85:9-14 Matt 23:1-12


Under året II

Bön:
Allsmäktige Gud, du är det sanna ljuset och dagen utan afton. Vi ber dig att skingra mörkret i vårt sinne och fylla oss med ljuset av din närvaro. Genom din Son, Jesus Kristus, vår Herre och Gud, som med dig, Fader och den helige Ande lever och råder från evighet till evighet. Amen.


söndag den 23/8

söndag vecka 21 under året,

Jes 22:19-23 Ps 138;1-3, 6, 8bc Rom 11:33-36 Matt 16:13-20

Jes 22:19-23
Jag skall beröva dig ditt ämbete,
störta dig från din ställning.
Den dagen skall jag kalla på min tjänare,
på Eljakim, Hilkias son.

Jag skall klä honom i din dräkt,
spänna om honom ditt bälte
och ge honom den makt som du har nu.
Han skall bli en fader
för Jerusalems invånare och Judas folk.

I hans vård skall jag lämna
nyckeln till Davids kungahus.
Där han öppnar skall ingen stänga,
där han stänger skall ingen öppna.

Jag skall driva in honom som en spik
som sitter stadigt på sin plats,
och hans ämbetes tyngd
skall sprida glans över hans släkt.

---

Ps 138:1-3, 6, 8bc
Jag vill tacka dig av hela mitt hjärta,
inför gudarna sjunga ditt lov.
Jag faller ner, vänd mot ditt heliga tempel,
och prisar ditt namn, du som är god och trofast.

Du har gjort långt mer än du lovat.
Du svarade mig när jag ropade,
du fyllde mig med kraft.

Hög är Herren, men han ser de låga,
upphöjd och fjärran känner han allt.
Herre, din godhet varar för evigt.
Upphör inte med ditt verk!

---

Rom 11:33-36:
Vilket djup av rikedom, vishet och kunskap hos Gud! Aldrig kan någon utforska hans beslut eller spåra hans vägar.
Vem kan känna Herrens tankar, vem kan vara hans rådgivare? Vem har skänkt honom något som han måste återgälda? Ty av honom och genom honom och till honom är allting. Hans är härligheten i evighet, amen.

---

Matt 16:13-20:
När Jesus kom till området kring Caesarea Filippi frågade han sina lärjungar: "Vem säger människorna att Människosonen är?"
De svarade: "Somliga säger Johannes döparen, men andra säger Elia och andra Jeremia eller någon profet." -
"Och ni", frågade han, "vem säger ni att jag är?"
Simon Petrus svarade: "Du är Messias, den levande Gudens son."

Då sade Jesus till honom: "Salig är du, Simon Barjona, ty ingen av kött och blod har uppenbarat detta för dig, utan min fader i himlen. Och jag säger dig att du är Petrus, Klippan, och på den klippan skall jag bygga min kyrka, och dödsrikets portar skall aldrig få makt över den. Jag skall ge dig nycklarna till himmelriket. Allt du binder på jorden skall vara bundet i himlen, och allt du löser på jorden skall vara löst i himlen."

Sedan förbjöd han lärjungarna att tala om för någon att han var Messias.

____
Under året A

Bön:

Gud, din gåva är det att kyrkans många lemmar strävar efter samma mål. Låt oss älska dina bud och löften, så att vi mitt i detta skiftesrika liv har hjärtat där den sanna glädjen finns. Genom din Son Jesus Kristus, vår Herre och Gud som med dig Fader och den helige Ande lever och råder från evighet till evighet. Amen.


måndag den 24/8

måndag vecka 21 under året,

2 Thess 1:1-5,11-12 Ps 96:1-5 Matt 23:13-22


Under året II

Bön:
Herre, förekom vår handling med din nåd, och hjälp oss att fullborda den, så att allt vad vi gör tar sin början i dig och i dig får ett lyckosamt slut. Genom din Son Jesus Kristus, vår Herre och Gud, som med dig, Fader och den helige Ande lever och råder från evighet till evighet. Amen.


tisdag den 25/8

tisdag vecka 21 under året,

2 Thess 2:1-3a.13-17 Ps 98 Matt 23:23-26

2 Thess 2:1-3a, 13-17:
När det gäller vår herre Jesu Kristi ankomst, då vi skall samlas hos honom, ber vi er, bröder, att inte strax tappa fattningen och bli uppskrämda, om man hänvisar till Anden eller till något som vi skulle ha sagt eller skrivit och säger att Herrens dag är här. Låt inte lura er på något vis. Men vi måste alltid tacka Gud för er, bröder som Herren älskar. Ty Gud har utsett er att vara de första som skall räddas genom att ni helgas i er ande och tror på sanningen.

Till detta har Gud kallat er med vårt evangelium, för att ni skall vinna vår herre Jesu Kristi härlighet. Stå alltså fasta, bröder, och håll er till de läror som vi har fört vidare till er, muntligen eller i brev.

Må vår herre Jesus Kristus själv och Gud, vår fader, som älskar oss och i sin nåd har gett oss evig tröst och säkert hopp, uppmuntra och styrka er till allt gott i gärning och ord.

---

Matt 23:23-26:
Ve er, skriftlärda och fariseer, ni hycklare som ger tionde av mynta och dill och kummin men försummar det viktigaste i lagen: rättvisa, barmhärtighet, trohet. Det gäller att göra det ena utan att försumma det andra.

Ni blinda ledare, som silar mygg men sväljer kameler! Ve er, skriftlärda och fariseer, ni hycklare som rengör utsidan av bägaren och skålen, medan de inuti är fulla av vinningslystnad och omåttlighet. Du blinde farisé, gör först bägaren ren inuti, så blir också utsidan ren.
Under året II

Bön:
Herre, tag emot vår bön, och låt ljuset av din kärlek falla in i hjärtats dolda djup, så att inga dunkla begär behärskar dem som blivit helade av dopets nåd. Genom din Son Jesus Kristus, vår Herre och Gud, som med dig, Fader och den helige Ande lever och råder från evighet till evighet. Amen.


onsdag den 26/8

onsdag vecka 21 under året,

2 Thess 3:6-10,16-18 Ps 128:1-2, 4-5 Matt 23:27-32


Under året II

Bön:
Herre, var oss nära i vår bön, och skydda oss dag och natt, så att vi, som är underkastade tidens växlingar, alltid har vårt fäste i din oföränderlighet. Genom din Son Jesus Kristus, vår Herre och Gud, som med dig, Fader och den helige Ande lever och råder från evighet till evighet. Amen.


torsdag den 27/8

torsdag vecka 21 under året,

1 Kor 1:1-9 Ps 145:2-7 Matt 24:42-51


Under året II

Bön:
Allsmäktige evige Gud, afton och morgon och middag åkallar vi ditt upphöjda namn och ber dig att du skingrar mörkret i vårt hjärta, så att vårt liv här i tiden leder fram till det ljus där du bor. Genom din Son Jesus Kristus, vår Herre och Gud,som med dig, Fader, och den helige Ande lever och råder från evighet till evighet. Amen.


fredag den 28/8

fredag vecka 21 under året,

1 Kor 1:17-25 Ps 33:1-2, 4-5, 10ab, 11 Matt 25:1-13


Under året II

Bön:
Gud, du som skingrar okunnighetens mörker med ljuset från ditt ord, skänk oss en starkare tro, så att inga frestelser kan släcka andens glöd i våra hjärtan.Genom din Son Jesus Kristus, vår Herre och Gud, som med dig, Fader, och den helige Ande lever och råder från evighet till evighet. Amen.


lördag den 29/8

lördag vecka 21 under året,

1 Kor 1:26-31 Ps 33:12-13, 18-21 Matt 25:14-30


Under året II

Bön:
Herre, fyll våra sinnen med uppståndelsens ljus, så att vi undgår dödens skugga och når fram till den eviga härligheten. Genom din Son Jesus Kristus, vår Herre och Gud, som med dig, Fader och den helige Ande lever och råder från evighet till evighet. Amen.


söndag den 30/8

söndag vecka 22 under året,

Jer 20:7-9 Ps 63:2-6, 8-9 Rom 12:1-2 Matt 16:21-27

Jer 20:7-9:
Du förledde mig, Herre, och jag lät mig förledas.
Du blev mig för stark, du fick övertaget.
Jag har blivit till ständigt åtlöje,
alla gör narr av mig.

Ty varje gång jag talar måste jag ropa,
måste jag skrika: "Våld och förtryck!"
Ja, mig har Herrens ord
vållat ständigt spott och spe.

Men tänker jag: "Jag bryr mig inte om honom,
aldrig mer skall jag tala i hans namn",
då blir det i mitt bröst som brann där en eld,
instängd i mitt innersta.
Jag försöker stå emot
men förmår det inte.

---

Ps 63:2-6, 8-9:
Gud, min Gud, dig söker jag,
min själ törstar efter dig,
min kropp längtar efter dig,
som ett kargt och uttorkat land.
Då skådar jag dig i helgedomen,
jag ser din makt och din härlighet.

Din nåd är mer värd än livet.
Min tunga skall prisa dig.
Jag vill lova dig så länge jag lever
och åkalla dig med lyfta händer.pr> Min hunger stillas som av feta rätter,
jag lovsjunger dig med jublande tunga.
ty du kom till min hjälp,
i dina vingars skugga jublar jag.
Jag håller mig tätt intill dig,
din hand ger mig stöd.

---

Rom 12:1-2:
Jag ber er, bröder, vid Guds barmhärtighet, att frambära er själva som ett levande och heligt offer som behagar Gud. Det skall vara er andliga gudstjänst.
Anpassa er inte efter denna världen, utan låt er förvandlas genom förnyelsen av era tankar, så att ni kan avgöra vad som är Guds vilja: det som är gott, behagar honom och är fullkomligt.

---

Matt 16:21-27: Första förutsägelsen om Människosonens lidande
Jesus började förklara för sina lärjungar att han måste bege sig till Jerusalem och lida mycket genom de äldste och översteprästerna och de skriftlärda och bli dödad och bli uppväckt på tredje dagen. Petrus tog honom då avsides och började förebrå honom och sade: ”Må Gud bevara dig, herre. Något sådant skall aldrig hända dig.” Men Jesus vände sig om och sade till Petrus: ”Håll dig på din plats, Satan. Du vill få mig på fall, för dina tankar är inte Guds utan människors.”

Sedan sade Jesus till sina lärjungar: ”Om någon vill gå i mina spår måste han förneka sig själv och ta sitt kors och följa mig. Ty den som vill rädda sitt liv skall mista det, men den som mister sitt liv för min skull, han skall finna det. Vad hjälper det en människa om hon vinner hela världen men måste betala med sitt liv? Med vad skall hon köpa tillbaka sitt liv?

Människosonen skall komma i sin faders härlighet med sina änglar, och då skall han löna var och en efter hans gärningar. Sannerligen, några av dem som står här skall inte möta döden förrän de har sett Människosonen komma med sitt rike.”

Bibel 2000, (Örebro, Sweden: Vision Data Systems) 1999.
Under året A

Bön:

Du kraftens Gud, från vilken alla goda gåvor kommer, väck kärleken till liv i våra hjärtan, så att vi förmår att älska dig och nådens liv i oss bevaras och kan växa. Genom din Son Jesus Kristus, vår Herre och Gud som med dig Fader och den helige Ande lever och råder från evighet till evighet. Amen.


måndag den 31/8

måndag vecka 22 under året,

1 Kor 2:1-5 Ps 119:97-102 Luk 4:16-30


Under året II

Bön:
Herre, allsmäktige Gud, ge oss kraft att hela denna dag behaga dig i tanke, tal och handling. Genom din Son Jesus Kristus vår Herre och Gud, som med dig, Fader, och den helige Ande lever och råder från evighet till evighet. Amen.


 

[Klick to pray - Be med påvens världsvida bönenätverk. Enkla böner varje dag]

Mässan, tideböner on line:

[S:ta Eugenia söndagsmässa 11.00, 18.00]

[Taize tidebön via Fb-sidan varje dag 20.30]

[Dagens läsningar på
Sthlms katolska stifts
hemsida
]

Andlig kommunion: Man kan be följande bön.
“My Jesus, I believe that You are present in the Most Holy Sacrament of the altar. I love You above all things, and I desire to receive You into my soul. Since I cannot at this moment receive You sacramentally, come at least spiritually into my heart ... I embrace You as if You were already there and unite myself wholly to You. Never permit me to be separated from You.”  [påve Franciskus, CNS]

 

[lovsångshäfte]

Ekumeniskt:

Appar från Fjellander Media:Tidegärden för IPadTidegärden för Android