Hem
  |  Login

Helgonkalender:

Minimera

23/7
S Birgittas himmelska födelsedag (+1373)

dagens helgon

Birgitta dog i Rom, Piazza Farnese, den 23 juli 1373. På hennes önskan lyfte man henne ur sängen upp på bordet, för att hon skulle få dö på trä likt Kristus. Huvudfesten för Birgitta firas den 7 oktober.

Jer 1:1,4-10 Ps 71 Matt 13:1-9


24/7
S Charbel Makhluf (+1898) präst

dagens helgon

Syrisk-maronitisk munk och präst. Född i Libanon 1828. Levde som eremit från 1875 till sin död 24 dec 1898.


25/7
S Jakob, apostel

dagens helgon

Den äldre av de två apostlar som bar namnet Jakob var son till fiskaren Sebedaios och bror till Johannes. De två bröderna samt Petrus utgjorde den utvalda grupp som fick vara med Herren på förklaringsberget och i Getsemane. Jakob var den förste av de tolv som led martyrdöden, halshuggen på order av Herodes Agrippa vid påsktiden år 43 eller 44.

2 Kor 4:7-15:
Men denna skatt har jag i lerkärl, för att den väldiga kraften skall vara Guds och inte komma från mig.
Alltid är jag ansatt, men inte kringränd, rådvill men inte rådlös, förföljd men inte övergiven, slagen till marken men inte förlorad.
Alltid bär jag med mig i min kropp den död som Jesus fick lida, för att också Jesu liv skall bli synligt i min kropp. Ty jag, som är vid fullt liv, utlämnas för Jesu skull ständigt till att dö, för att också Jesu liv skall bli synligt i min dödliga kropp. Alltså verkar döden i mig och livet i er.

Jag har samma trosvissa ande som i skriften, där det står: Jag tror, därför talar jag. Också jag tror, och därför talar jag. Jag vet ju att han som uppväckt herren Jesus skall uppväcka mig med Jesus och låta mig träda fram tillsammans med er.

Allt detta sker för er skull, för att nåden skall nå allt fler och hos allt fler väcka en överflödande tacksamhet, till Guds ära.

---

Ps 126:
När Herren vände Sions öde,
då var allt som om vi drömde:
vi skrattade, vi sjöng av glädje,
och jublet steg från våra läppar.
Då sade man bland folken:
Herren har gjort stora ting med dem!

Ja, Herren gjorde stora ting med oss,
och därför var vi glada.
Herre, vänd vårt öde,
liksom du ger liv åt bäckarna i Negev.

De som sår under tårar
skall skörda med jubel.
Gråtande går de
och sår sin säd.
Jublande kommer de
och bär sina kärvar.

---

Matt 20:20-28:
Vid den tiden kom Sebedaios-sönernas mor fram till honom tillsammans med sina söner och föll på knä för att be honom om något. Han frågade vad hon ville, och hon sade: "Lova mig att mina båda söner får sitta bredvid dig i ditt rike, den ene till höger och den andre till vänster."
Jesus svarade: "Ni vet inte vad ni ber om. Kan ni dricka den bägare som jag skall dricka?" De svarade: "Ja, det kan vi."
Då sade han: "Min bägare skall ni få dricka, men platserna till höger och till vänster om mig kan jag bara ge dem som har bestämts därtill av min fader." När de andra tio hörde detta blev de förargade på de båda bröderna.

Men Jesus kallade till sig dem och sade: "Ni vet att härskarna är herrar över sina folk och att furstarna har makten över folken. Men så är det inte hos er. Den som vill vara stor bland er skall vara de andras tjänare, och den som vill vara den förste bland er skall vara de andras slav. Inte heller Människosonen har kommit för att bli tjänad, utan för att tjäna och ge sitt liv till lösen för många."

____

2 Kor 4:7-15 Ps 126 Matt 20:20-28


26/7
S Joakim och S Anna, jungfru Marias föräldrar, v

dagens helgon

Enl traditionen redan från andra århundradet hette jungfru Marias föräldrar Joakim och Anna, och Anna födde Maria efter lång ofruktsamhet. Från 500-talet vördades Anna i den östliga kyrkan, från 900-talet i den västliga. Joakim upptogs i kalendariet först på 1500-talet.


27/7
S Marta, v

dagens helgon

1 Joh 4:7-16:
Mina kära, låt oss älska varandra, ty kärleken kommer från Gud, och den som älskar är född av Gud och känner Gud.
Men den som inte älskar känner inte Gud, eftersom Gud är kärlek.

Så uppenbarades Guds kärlek hos oss: han sände sin ende son till världen för att vi skulle få liv genom honom.
Detta är kärleken: inte att vi har älskat Gud utan att han har älskat oss och sänt sin son som försoningsoffer för våra synder.

Mina kära, om Gud har älskat oss så, måste också vi älska varandra. Ingen har någonsin sett Gud. Men om vi älskar varandra är Gud alltid i oss, och hans kärlek har nått sin fullhet i oss. Han har gett oss sin ande, och därför vet vi att vi förblir i honom och han i oss. Vi har sett och kan vittna om att Fadern har sänt sin son att rädda världen.

Om någon bekänner att Jesus är Guds son förblir Gud i honom och han i Gud. Och vi har lärt känna den kärlek som Gud har till oss och tror på den.

Gud är kärlek, och den som förblir i kärleken förblir i Gud och Gud i honom.

---


Luk 10:38-42:
Jesus gick in i en by, och en kvinna som hette Marta bjöd honom hem till sig. Hon hade en syster vid namn Maria, som satte sig vid Herrens fötter och lyssnade till hans ord.
Men Marta tänkte på allt hon hade att ordna med. Hon kom och ställde sig framför Jesus och sade: "Herre, bryr du dig inte om att min syster låter mig ensam ordna med allt? Säg åt henne att hjälpa till."
Herren svarade henne: "Marta, Marta, du gör dig bekymmer och oroar dig för så mycket, fast bara en sak behövs. Maria har valt det som är bäst och det skall inte tas ifrån henne."

1 Joh 4:7-16 Ps 34:2-11 Luk 10:38-42


28/7
S Botvid (+omkr 1120) martyr, r

dagens helgon

En av de älsta svenska helgonlegenderna. Botvid var en svensk bonde som omvände sig till kristendomen och dödades kring 1120 vid Rågö, Södertörn. Avbildas med fisk och yxa. Finns i Botkyrkas vapen.


29/7
S Olav (+1030) konung och martyr, r Norges skyddspatron

dagens helgon


30/7
S Elin av Skövde (+1160), r

dagens helgon

Levde på 1100-talet och avbildas med änkedok, svärd och bok. Finns Skövdes kommunvapen. Enl legenden hade hon fått en kristen uppfostran, gifte sig och fick flera barn. Hon skall ha dödats som hämnd för att en svärson slagits ihjäl av några tjänare; underverk vid hennes grav bevisade hennes oskuld.


31/7
S Ignatius av Loyola (+1556) präst

dagens helgon

Baskisk adelsman, född omkring 1493, studerade efter sin omvändelse i Paris, där han 1534 med ett par vänner grundade Jesu sällskap (jesuitorden). En tid levde han som eremit i Manresa och sammanställde då ett meditationsprogram som blev ett viktigt led i jesuiternas fostran. Dessa Andliga övningar fick med tiden enorm spridning. Ignatius dog i Rom 1556.


Dagens läsningar i mässan:

lördag den 23/7

lördag vecka 16 under året,

Jer 7:1-11 Ps 84:3-6a, 8a, 11 Matt 13:24-30

Matt 13:24-30:
Jesus lät dem höra en liknelse: "Med himmelriket är det som när en man hade sått god säd i sin åker. Medan alla låg och sov kom hans fiende och sådde ogräs mitt bland vetet och gick sedan sin väg. När säden växte upp och gick i ax visade sig också ogräset.
Då gick tjänarna till sin herre och sade: 'Herre, var det inte god säd du sådde i din åker? Varifrån kommer då ogräset?'
Han svarade: 'Det är en fiende som har varit framme.' Tjänarna frågade: 'Skall vi alltså gå och rensa bort ogräset?' -
'Nej', svarade han, 'då kan ni rycka upp vetet samtidigt som ni rensar bort ogräset. Låt båda växa tills det är dags att skörda. När skördetiden kommer skall jag säga till dem som skall skörda: Rensa först bort ogräset och bind ihop det i knippen att eldas upp. Men vetet skall ni samla i min lada.'"
Under året II

Bön:
Allsmäktige Gud, du är det sanna ljuset och dagen utan afton. Vi ber dig att skingra mörkret i vårt sinne och fylla oss med ljuset av din närvaro. Genom din Son, Jesus Kristus, vår Herre och Gud, som med dig, Fader och den helige Ande lever och råder från evighet till evighet. Amen.


söndag den 24/7

söndag vecka 17 under året,

1 Mos 18:20-32 Ps 138:1-3, 6-8 Kol 2:12-14 Luk 11:1-13

Luk 11:1-13: Om bön
En gång hade Jesus stannat på ett ställe för att be. När han slutade sade en av hans lärjungar till honom: "Herre, lär oss att be, liksom Johannes lärde sina lärjungar."

Då sade han till dem: "När ni ber skall ni säga:
Fader, låt ditt namn bli helgat.
Låt ditt rike komma.
Ge oss var dag vårt bröd för dagen som kommer.
Och förlåt oss våra synder, ty också vi förlåter var och en som står i skuld till oss.
Och utsätt oss inte för prövning."

Han sade till dem: "Tänk er att någon av er går till en vän mitt i natten och säger: "Käre vän, låna mig tre bröd. En god vän som är på resa har kommit hem till mig, och jag har ingenting att bjuda på."
Då kanske han där inne säger: 'Lämna mig i fred. Dörren är redan låst, och jag har barnen hos mig i sängen. Jag kan inte stiga upp och ge dig något.'
Men jag säger er: även om han inte stiger upp och ger honom något för vänskaps skull, så gör han det därför att den andre är så påträngande, och han ger honom allt vad han behöver.

Därför säger jag er: Be, så skall ni få. Sök, så skall ni finna. Bulta, så skall dörren öppnas. Ty den som ber, han får, och den som söker, han finner, och för den som bultar skall dörren öppnas.

Finns det någon far ibland er som ger sin son en orm när han ber om en fisk eller ger honom en skorpion när han ber om ett ägg?
Om nu redan ni, som är onda, förstår att ge era barn goda gåvor, skall då inte fadern i himlen ge helig ande åt dem som ber honom?"
Under året C

Bön:

Gud, vårt hopp och vår tillflykt, från dig får allt sitt värde och helighet. Visa i barmhärtighet hur vi skall leva i världen, så att vi under din ledning brukar de förgängliga gåvorna så att vi inte går miste om de oförgängliga. Genom din Son, Jesus Kristus vår Herre och Gud, som med dig Fader och den Helige Ande lever och råder från evighet till evighet. Amen.


måndag den 25/7

måndag vecka 17 under året,

Jer 13:1-11 Ps: 5 Mos 32:18-21 Matt 13:31-35


Under året II

Bön:
Herre, förekom vår handling med din nåd, och hjälp oss att fullborda den, så att allt vad vi gör tar sin början i dig och i dig får ett lyckosamt slut. Genom din Son Jesus Kristus, vår Herre och Gud, som med dig, Fader och den helige Ande lever och råder från evighet till evighet. Amen.


tisdag den 26/7

tisdag vecka 17 under året,

Jer 14:17-22 Ps 79:8-9, 11, 13 Matt 13:36-43

Jer 14:17-22:
Detta skall du säga till dem:
Tårar strömmar från mina ögon
natt och dag, utan avbrott.
Ty mitt folk, min arma dotter,
har drabbats av ett förkrossande slag,
av ett oläkligt sår.

Går jag ut på fälten
ser jag dem som stupat för svärd,
går jag in i staden
ser jag svältens härjningar.
Även präster och profeter
irrar omkring i landet, rådlösa.

Har du helt förkastat Juda?
Känner du avsky för Sion?
Varför har du slagit oss,
gett oss oläkliga sår?
Vi hoppas på fred och välgång
men lyckan uteblir,
vi hoppas på en tid av läkedom
men möter skräck.

Herre, vi erkänner vår ondska,
våra fäders skuld,
ja, vi har syndat mot dig.
För ditt namns ära: förskjut oss inte,
förnedra inte din härlighets tron!
Kom ihåg ditt förbund med oss, bryt det inte!

Kan någon av folkens falska gudar ge regn?
Kan himlen själv låta skurar falla?
Endast du kan det, Herre, vår Gud,
du är vårt hopp.
Ty du är den som gjort allt detta.

---

Ps 79:8-9, 11, 13
Låt inte våra förfäders missgärningar drabba oss,
skynda oss till mötes i din barmhärtighet,
ty vi är djupt förnedrade.

Hjälp oss, Gud, vår frälsare, för din äras skull,
rädda oss, förlåt oss vår synd för ditt namns skull.
Låt de fångnas klagan komma inför ditt ansikte,
låt din väldiga arm hålla dödens barn vid liv.

Men vi, som är ditt folk och får i din hjord,
vi vill tacka dig i evighet,
vi vill förkunna ditt lov från släkte till släkte.

---

Matt 13:36-43:
Jesus lät folket gå och återvände hem. Hans lärjungar kom då till honom och sade: "Förklara liknelsen om ogräset i åkern för oss."

Han svarade: "Den som sår den goda säden är Människosonen, åkern är världen, den goda säden är rikets barn, och ogräset är det ondas barn.
Fienden som sådde det är djävulen. Skördetiden är världens slut, och skördefolket är änglarna.

Som när ogräset rensas bort och eldas upp skall det bli vid världens slut. Människosonen skall sända ut sina änglar, och de skall rensa hans rike från alla som förleder människorna och bryter mot lagen, och de skall kasta dem i den brinnande ugnen. Där skall man gråta och skära tänder. Och då skall de rättfärdiga lysa som solen, i sin faders rike. Hör, du som har öron.
Under året II

Bön:
Herre, tag emot vår bön, och låt ljuset av din kärlek falla in i hjärtats dolda djup, så att inga dunkla begär behärskar dem som blivit helade av dopets nåd. Genom din Son Jesus Kristus, vår Herre och Gud, som med dig, Fader och den helige Ande lever och råder från evighet till evighet. Amen.


onsdag den 27/7

onsdag vecka 17 under året,

Jer 15:10,16-21 Ps 59:2a-5a, 10-11, 17-18 Matt 13:44-46


Under året II

Bön:
Herre, var oss nära i vår bön, och skydda oss dag och natt, så att vi, som är underkastade tidens växlingar, alltid har vårt fäste i din oföränderlighet. Genom din Son Jesus Kristus, vår Herre och Gud, som med dig, Fader och den helige Ande lever och råder från evighet till evighet. Amen.


torsdag den 28/7

torsdag vecka 17 under året,

Jer 18:1-6 Ps 146:2-6 Matt 13:47-53


Under året II

Bön:
Allsmäktige evige Gud, afton och morgon och middag åkallar vi ditt upphöjda namn och ber dig att du skingrar mörkret i vårt hjärta, så att vårt liv här i tiden leder fram till det ljus där du bor. Genom din Son Jesus Kristus, vår Herre och Gud,som med dig, Fader, och den helige Ande lever och råder från evighet till evighet. Amen.


fredag den 29/7

fredag vecka 17 under året,

Jer 26:1-9 Ps 69:5, 8-10, 14 Matt 13:54-58


Under året II

Bön:
Gud, du som skingrar okunnighetens mörker med ljuset från ditt ord, skänk oss en starkare tro, så att inga frestelser kan släcka andens glöd i våra hjärtan.Genom din Son Jesus Kristus, vår Herre och Gud, som med dig, Fader, och den helige Ande lever och råder från evighet till evighet. Amen.


lördag den 30/7

lördag vecka 17 under året,

Jer 26:11-16,24 Ps 69:15-16, 30-31, 33-34 Matt 14:1-12


Under året II

Bön:
Herre, fyll våra sinnen med uppståndelsens ljus, så att vi undgår dödens skugga och når fram till den eviga härligheten. Genom din Son Jesus Kristus, vår Herre och Gud, som med dig, Fader och den helige Ande lever och råder från evighet till evighet. Amen.


söndag den 31/7

söndag vecka 18 under året,

Pred 1:2, 2:31-23 Ps 90:3-6, 12-14, 17 Kol 3:1-5,9-11 Luk 12:13-21

Luk 12 :13-21: Liknelsen om den rike och hans lador
Någon i hopen sade till honom: "Mästare, säg åt min bror att dela arvet med mig."
Han svarade: "Vem har satt mig till att döma eller skifta mellan er?"
Och han sade till dem: "Akta er för allt habegär. En människas liv beror inte av överflöd på ägodelar."

Sedan gav han dem en liknelse: "En rik man hade fått god skörd på sina jordar. Han tänkte för sig själv: 'Vad skall jag göra? Jag har inte plats för hela skörden.'
Han sade: 'Så här skall jag göra. Jag river mina lador och bygger större så att jag får rum med säden och allt annat jag äger. Sedan kan jag säga till mig själv: Nu min vän är du väl försörjd för många år framåt. Du kan vila ut. Ät, drick och roa dig.'
Men Gud sade till honom: 'Din dåre, i natt skall ditt liv tas ifrån dig, och allt du har lagt på hög, vem skall få det?'
Så går det för den som samlar skatter åt sig själv men inte är rik inför Gud."
Under året C

Bön:

Gud, du som skapat och uppehåller allt, låt oss känna din närvaro i vår bön och i våra liv, så att all vår strävan förbereds och fullbordas i din nåd. Genom din Son, Jesus Kristus vår Herre och Gud som med dig Fader och den helige Ande lever och råder från evighet till evighet. Amen.


_____