sv-SEpl-PLen-GBes-ESde-DE
  Hem
  |  Login

KKS aktuellt:

Tidigare evenemang:

 

20-22 Juli 2016: Reträtt med Fader Willibrord Driver OSB

 

 
 

9, 10, 11 April 2016: Reträtt med Fader Manuel

 

   

 

9 December 2015 - KKS möte med biskopen Anders Aborelius

 
   
   

 

September - November 2015: Liv i Anden Seminarium i Jakobsberg

 


 

 

Oktober 2015: CCR Reträtt i Warszawa

 

 


Mars 2015: Reträtt med Fader Manuel

 

   

 

 

November 2014: Befrielse & Helande Reträtt med Jerozolima
November 2014: Reträtt med Lech Dokowicz
 

September 2014: Reträtt med Fader Dario


 

 

August 2014: Fader John Baptist Bashobora i Malmö

Foto: Martin Jan Ogrodnik


 Juni 2014: Fader Dominic i Stockholm

  

 

Maj 2014: "Mocni w Duchu" i Malmö

Foto: Martin Jan Ogrodnik

 
 

 

 

[Påve Franciskus, Karismatiska förnyelsen och ekumeniken]


Välkommen påve Franciskus


 


 

Bönegrupper i Stockholm:

 Kontaktuppgifter här.

 (publ. 21 September 2014 )READ MORE...

Närmaste evenemang 

 (publ. 20 March 2014 )

Pingstkarismatisk förnyelse och kristen enhet

Nuntien: Den karismatiska förnyelsen ett viktigt bidrag till Kyrkans förnyelse.

DOPET I DEN HELIGE ANDE - F Brievens anförande i S:ta Clara kyrka i svensk översättning. Läs här.

---

Vid mässan i S:ta Eugenia på fredagskvällen under den Nordiska karismatiska konferensen framförde den påvligen nuntien en hälsning från påven och betonade att påven och biskoparna ser den karismatiska förnyelsen som ett viktigt bidrag till Kyrkans förnyelse. Läs mera...

  

 

 

Hela mittuppslaget i måndagsnumret av Världen idag var ägnad åt konferensen (se här och här), och i Dagen föra veckan fanns ett reportage om Karismatiska förnyelsen i Katolska kyrkan och en intervju med KKS ordförande  Pancho Chin Aloi.

 (publ. 02 November 2010 )

F Rufus Pereira på Marielund

1-5 september höll f Rufus Pereira reträtter för inre helande och befrielse på Marielund. Arrangörer var KKS och Stockholms katolska stift. Mässan firades dagligen, man hade sakramental tillbedjan och förbön för inre helande, befrielse och den Helige Andes utgjutande. Under en förbönssession fick alla möjlighet att komma fram för personlig förbön. Vi lärde oss oerhört mycket under dessa dagar och många deltagare vittnade om djupa erfarenheter av helande och beröring av den helige Ande. Läs mer om f Rufus besök i Sverige här.

 (publ. 09 September 2010 )

De nya rörelserna lyftes fram i påvens tal till de nordiska biskoparna.

25 mars träffade påven de katolska biskoparna från Norden i Rom på sitt så kallade ad limina-besök. Från Sverige deltog biskop Anders. I sitt tal till biskoparna framhöll påven särskilt de nya kyrkliga rörelserna, varav Karismatiska förnyelsen och Focolare med flera finns representerade i de nordiska länderna.

Ur påvens tal: "De nordiska länderna är också välsignade med närvaron av ett antal av de nya kyrkliga rörelserna, som väcker en ny dynamik i kyrkans mission. Med tanke på de mycket varierande karismer som finns, är de sätt på vilka ungdomar kan lockas att ägna sitt liv åt kyrkans tjänst många, genom en prästerlig eller religiös kallelse. När ni utför ert ansvar att främja sådana kallelser (se Christus Dominus, 15), se till att ni riktar er till både infödda och invandrare. Från hjärtat av ett välfungerande katolska samfund, kallar Herren alltid män och kvinnor att tjäna honom på detta sätt. Det faktum att fler och fler av er, biskopar av de nordiska länderna, kommer från de länder där ni tjänar, är ett tydligt tecken på att den Helige Anden är i arbete bland de katolska samfunden där. Jag ber att hans inspiration kommer att fortsätta att bära frukt bland er och dem som ni har ägnat era liv."

Fler länkar: Påvens tal till rörelserna vid pingstaftonens vesper i Rom 2006   Intervju med p Raniero Cantalamessa om rörelsernas betydelse i kyrkan

 (publ. 26 March 2010 )

Karismatiska förnyelsen i Katolska kyrkan, historik:

(10 min sammandrag av DVD publicerad på Youtube med tillstånd av ICCRS)

History of CCR on video - Espanol

 

 (publ. 01 January 2010 )

Informations-DVD om Karismatiska förnyelsen i Katolska kyrkan, Se trailer nedan:

 

 

ICCRS samordnar och betjänar den världsvida karismatiska förnyelsen i Katolska kyrkan.

Den karismatiska förnyelsen i Katolska kyrkan är inte en rörelse i samma mening som andra rörelser i kyrkan. Det finns ingen jordisk grundare, det är snarare en ström av Guds nåd som ger förnyelse i den Helige Ande. Den är världsvid och ger sig tillkänna i många olika uttrycksformer. KArismatiska förnyelsen består av en mångfacetterad samling personer, grupper, kommuniteter och tjänster. Men i vår olikhet och mångfald delar vi samma erfarenhet att vår tro blir mera levande genom den Helige Andes utgjutande och frigörande i våra liv. Det som vi kallar eller "den Helige Andes dop" eller "den personliga Pingsten". Charles Whitehead, tidigare president för ICCRS har skrivit en sammanfattande artikel om den karismatiska förnyelsen. Läs artikeln här.

ICCRS (International Catholic Charismatic Renewal Services) med huvudkontor i Vatikanen samordnar den karismatiska förnyelsen på världsplanet. I senaste numret av ICCRS nyhetsbrev kan man läsa mer om ICCRS och dess funktion. Till nyhetsbrevet.

MINIMISE

 
   

 

 

10 min sammandrag av DVD om Karismatiska förnyelsen i Katolska kyrkan:

(10 min sammandrag av DVD publicerad på Youtube med tillstånd av ICCRS)

History of CCR on video - Espanol

 

denna DVD som beskriver den karismatiska förnyelsen m.m. kan du köpa i vår vebbutik.

Cross of the Renewal:

 

 ICCRS har introducerat Cross of the Renewal som en symbol som alla kan bära som ett vittnesbörd om den Helige Andes kraft i deras liv.

Blodet och vattnet från Jesu sida symboliserar den Helige Andes utgjutande.

Orden "VENI CREATOR SPIRITUS" uttrycker vår ihärdiga bön för ett kontinuerligt utgjutande av den Helige Ande.

Finns i olika utföranden: Med halskedja, som hängsmycke, kragnål, nyckelring. Finns i vår webbutik.