sv-SEpl-PLen-GBes-ESde-DE
  Hem
  |  Login

Minimera
Prenumerera på nyhetsbrev
First Name
Last Name
Email
Avsluta prenumeration

Minimera

"KOM TILL MIG" - ICCRS ungdomskommission kallar alla till bön den 18 februari

Förberedelse för Karismatiska förnyelsens 50-årsjubileum

Bengt Malmgren 0 187 Article rating: No rating

 I nr 301 av European Catholic Charismatic Renewal Info-letter informerar Ian Yardley från ICCRS´ungdomskommission om 50-årsjubileet och böne-eventet 18 februari. Alla karismatiska grupper över hela världen inbjuds att vara med genom att arrangera bön den dagen lokalt på sin ort:

Vilka vänder vi oss till? Alla som på något sätt är involverade i någon yttring av den Karismatiska förnyelsen i Katolska kyrkan.

Var? Varhelst en grupp kan samlas för att be.

När? Helst 18 februari 2017. Om det inte passar, så går det bra med helgen innan eller efter.

Hur? Så som den Helige Ande leder er. Det kan vara sakramental tillbedjan, lovsång, tyst bön - bara kom samman inför Herren.

Vi ber att ni organiserar detta på lokal nivå. Försök samla alla bönegrupper, kommuniteter etc i ert område: Att vara förenade tillsammans i bön är mera kraftfullt.

I Katolska Domkyrkan Stockholm kommer att vara ett möte den dagen som Domkyrkans bönegrupp ansvarar för. Alla karismatiska grupper i Stockholmsregionen är välkomna. Mer information kommer inom kort.


RSS
This is 15 day trial version.

 


ICCRS samordnar och betjänar den världsvida karismatiska förnyelsen i Katolska kyrkan.

Den karismatiska förnyelsen i Katolska kyrkan är inte en rörelse i samma mening som andra rörelser i kyrkan. Det finns ingen jordisk grundare, det är snarare en ström av Guds nåd som ger förnyelse i den Helige Ande. Den är världsvid och ger sig tillkänna i många olika uttrycksformer. KArismatiska förnyelsen består av en mångfacetterad samling personer, grupper, kommuniteter och tjänster. Men i vår olikhet och mångfald delar vi samma erfarenhet att vår tro blir mera levande genom den Helige Andes utgjutande och frigörande i våra liv. Det som vi kallar eller "den Helige Andes dop" eller "den personliga Pingsten". Charles Whitehead, tidigare president för ICCRS har skrivit en sammanfattande artikel om den karismatiska förnyelsen. Läs artikeln här.

ICCRS (International Catholic Charismatic Renewal Services) med huvudkontor i Vatikanen samordnar den karismatiska förnyelsen på världsplanet. I senaste numret av ICCRS nyhetsbrev kan man läsa mer om ICCRS och dess funktion. Till nyhetsbrevet.

Minimera

 
   
 

10 min sammandrag av DVD om Karismatiska förnyelsen i Katolska kyrkan:

 

History of CCR on video - Espanol

I nyutgåva inör 50-årsjubileet: Hela historien om 18 februari 1967 då Karismatiska förnyelsen i Katolska kyrkan föddes:

The Dramatic Beginning of The Catholic Charismatic Renewal. New Life Publishing

Beställ via info@isidor.se
200 kr inkl frakt

DVD om Karismatiska förnyelsen i Katolska kyrkan utgiven av ICCRS:

Cross of the Renewal:

 

 ICCRS har introducerat Cross of the Renewal som en symbol som alla kan bära som ett vittnesbörd om den Helige Andes kraft i deras liv.

Blodet och vattnet från Jesu sida symboliserar den Helige Andes utgjutande.

Orden "VENI CREATOR SPIRITUS" uttrycker vår ihärdiga bön för ett kontinuerligt utgjutande av den Helige Ande.

Finns i olika utföranden: Med halskedja, som hängsmycke, kragnål, nyckelring.


Beställning av dessa produkter via e-post: info@isidor.se